De vorming van het lichtnetwerk rond de aarde en haar functie
 

Vandaag 11-11, is een belangrijke energiepoort en download die er weer aankomt. 11 is de energie van het lichtwezen dat in jou leeft of de verhoogde jij. 1 ben jij de mens, maar 11 ben jij de mens-engel.

Velen noemen de 11-11 de engelenpoort, die op 8-8 voorafgegaan wordt door de leeuwenpoort.

Zoals je kon lezen in mijn artikel volle maan 12 november, is er de laatste 2 jaar een totale shift bezig. Er is zelfs het fysieke bewijs hiervan, cfr de verhoging van de frequentie van moeder aarde, gemeten via de schumanfrequentie, die de laatste maanden de pan uit swingt .

Er is zelfs het fysieke bewijs hiervan, cfr de verhoging van de frequentie van moeder aarde, gemeten via de schumanfrequentie, die de laatste maanden de pan uit swingt .

Gisteren, 10-11 kreeg ik tijdens een sessie, het duidelijke beeld van het huidige proces dat bezig is.

Het beeld
Ik zag de aardbol als een zware donkere massa, en erboven lag een lichtnetwerk. Dat bestond uit lichtpunten die met elkaar verbonden waren. Het lichtnetwerk ligt boven de aarde en ze maken geen verbinding met elkaar. 

Duiding
De zware donkere massa op aarde, zijn de mensen die nog leven vanuit zelfafwijzing en gebrek aan eigen stem en autoriteit. De punten in het lichtnetwerk, zijn die mensen die al bewust verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en de enige autoriteit zijn in hun leven. 

Eigen autoriteit nemen is nu van groot belang. De enige autoriteit zijn in je leven in plaats van anderen of je angsten,  de baas laten spelen.

Autoriteit zetelt in je 3de chakra (plexus solar). 1ste chakra is IK, de 2de chakra BEN en de 3de chakra HIER. Dus wie autoriteit neemt zegt; ik ben hier;  Dat is het luik van de materialisatie van de ziel.
De 4de chakra of hart van de mens is liefde. Het wat je komt doen nl liefde tastbaar maken, door in te voelen
De 5de chakra is hoe jij dat doet, nl door je eigen potentieel een stem te geven.
De 6de chakra is je beleving, je visie en kijk die alles vormt.
De 7de chakra is schepping, je creatie als schepper.

De 1 of de 3 menselijke stappen zijn: ik ben hier,. Het wat nu of het voelen, is het hart nl liefde manifesteren. De verhoogde 1 zijn de  3 ziels uitdagingen, het hoe beleef jij de schepping.

De 11 is dus de mens-ziel, die gestalte komt geven aan een specifiek stukje van de bron.

De valkuil van het menszijn
1ste chakra: bestaansrecht. Als jij je onwelkom of onwaardig voelt, wil jij hier niet zijn. Je wil niet wortelen en leeft steeds in weerstand en angst.
2de chakra: genieten. Als jij denkt dat jij het niet goed mag hebben, durf jij je niet open te stellen voor het leven en wijs je energie en overvloed af.
3de chakra: delen. Als jij denkt dat je waardeloos  en machteloos,bent durf jij je plek niet in te nemen, noch gestalte te geven.Belangrijk vragen nu
– Durf jij het al aan om voor alles in je leven de verantwoordelijkheid op te nemen of gebruik jij nog liever de buitenwereld als excuus?
– Leef jij  nog liever in de leugen van “ik-ben-maar-een mens” of durf jij authentiek en uniek te zijn en daarmee een schepper.

 
Veel lichtwerkers of bewuste mensen, zijn doodsbang om hun autoriteit weer in te nemen en hun licht te laten schijnen. Dit omdat we in vorige levens erop afgerekend werden. In vorige levens stonden we er alleen voor. Wie eerlijk en zuiver wou leven werd vervolgt door de meute die in een leugen leefde.
 
Dit is nu anders lieve mensen. De energie is nu zo verhoogd op aarde, waardoor er letterlijk een vangnet van licht gegroeid is de laatste 5 jaar. De vraag is nu aan jou:” Heb jij de moed  om weer eerlijk en authentiek te leven en zo een lichtbaken te worden en je plek binnen het lichtnetwerk op te nemen? Er zijn nu geen vervolgingen meer en de lichtwerkers worden nu gedragen en gesteund door het lichtnetwerk.
 

Als kind werden we gestraft toen we uniek en onszelf waren of met andere woorden, toen we anders waren dan de rest. Dit heeft ervoor gezorgd dat mensen doodsbang zijn voor dingen die anders zijn dan het bekende. Zo ook voor mensen die opstaan en authentiek zijn, is er een grote angst. En omdat in de ogen van de mens, het de buitenwereld is die angst aanjaagt, zal hij dat deel van de buitenwereld proberen te doden of tot zwijgen te brengen. Dit zijn de mensen die nog doodsbang zijn van hun eigen macht en kunnen = de donkere aarde massa.

Deze angst is nog springleven maar is op collectief niveau minder gevaarlijk. Dit omdat de energie op aarde nu heel hoog is. Hierdoor is er letterlijk een vangnet van licht gegroeid, dat de laatste 5 jaar stabiel gebleken is.

De vraag is nu aan jou:” Heb jij de moed  om weer eerlijk en authentiek te leven en zo een lichtbaken te worden en je plek binnen het lichtnetwerk op te nemen? Er zijn geen vervolgingen of heksenjachten meer en de lichtwerkers worden nu gedragen en gesteund door het lichtnetwerk.

ALs je éénmaal je plek binnen het lichtnetwerk ingenomen hebt zal je merken dat de donkere massa je met haar leugens niet meer kan raken. De afstand tussen het lagere denken en het bewust leven is te groot geworden. Het lager denken fungeert tussen de 20 en 120 mhz en het hogere denken fungeert tussen de 500 en 1000 mhz. Er zijn momenteel letterlijk 2 verschillende werelden op aarde. Die meer en meer duidelijker afgetekend worden.
 
De volgende fase die ik zag, was dat dit lichtnetwerk als een laser zijn licht in de donkere massa zal laten dringen. Maar hiervoor moet het raster sterk genoeg zijn. In de huidige verwarring en onrust zullen enkel die mensen kunnen standhouden die een zelfbewuste autoriteit zijn. Als zelfbewuste autoriteit volg jij enkel je gevoel ipv je emoties en maak je enkel nog keuzes die je een goed gevoel geven. Een emotie is altijd gedragen door angst en je gevoel gedragen door liefde omdat elk mens in wezen een liefdeswezen is.
 
Met autoriteit bevestig je dat je er bent en dat jij je eigen plek bewust en authentiek inneemt. Als bewuste autoriteit weet jij dat jij zoveel meer bent dan enkel je angst persoontje. Je weet dat jij een kanaal bent van het licht en dat jij een specifiek spectrum van dat licht hier hard komt komt maken (iets hard maken is het een zichtbare vorm geven.) Als kanaal doet jouw wil er niet toe maar zijn de wensen van het hart wat je tot realiteit wil maken.
 
Kan jij je persoonlijkheid loslaten en gewoon een IK BEN het zijn? De persoonlijkheid zegt vb ik ben coach of schrijfster, het lichtwezen zegt ik ben het. En met het weet je dat je de bron bedoelt.
 
Vandaag om 11u heb ik me afgestemd op de energiepoort en die verbinding of tijdslijn geopend. Het was belangrijk dat ik dit als 1 mensje deed en deze avond om 23u doe ik een groepshealing. De groepshealing is dan de kracht van meerdere mensen of de manifestatie van de 11.

Wie wil inschrijven voor de groepshealing kan dat tot 19 november want om 11u op 19 november sluit ik de tijdslijn. In de afstemming heb ik al aangegeven dat de lijn open is voor de leden die zullen deelnemen.

Kost 15€ incl het uitgebreid verslag achteraf. Inschrijven via isabelle@zichtbaar.be.

Ik houd de tijdslijn tot 8 dagen actief dwz dat jullie 8 dagen de tijd hebben om hierop aan te sluiten. Ik sluit de tijdslijn op 19 nov om 11u.

ps ik schrijf authentiek en inclusief schrijffouten maar laat je hierdoor niet afleiden van de boodschap die ik meegeef

Van harte

Isabelle Lambrecht

healer & bewustzijns coach