Bij de eerste oogopslag viel me op dat enkel uranus boven de middellijn staat en alle andere planeten eronder. Dat zal een enorme versterking zijn naar een  verinnerlijking. Dit omdat alles onder de middellijn eerder introvert of innerlijk zal uitwerken.  Met nieuwe maan is er al sowieso een meer innerlijk verwerkingsproces, waarbij je meer behoefte aan rust ervaart, je verstrooid en “verward’ ben waardoor je meer ontvankelijk bent voor ingevingen en influisteringen van je innerlijke stem. Met deze nieuwe maan zullen een paar heel belangrijke innerlijke issues uitgewerkt worden, met als resultaat de aanzet van een nieuwe visie of kijk.  De periode net na nieuwe maan is de beste tijd om in te zaaien.

Omdat deze nieuwe maan exact dezelfde aspecten maakt met neptunus en ceres zoals in januari, is ze sterk verbonden met de maan eclips in leeuw van januari dit jaar. Er zal soort van extra aandacht zijn op  de status van vrouwen, die alleenstaand zijn of buiten de klassieke patronen vallen, éénouder gezinnen.

Het 8ste huis is gekleurd door uranus in stier

Uranus is een bijzondere planeet daar ze je bewust maakt van je individu zijn. Ze staat als  enige planeet boven de middellijn dus ze zal extravert zal uitwerken maw je zal dit tot uitdrukking willen brengen. Uranus is een soort van dwarsligger, hij doet alles juist omgekeerd en alles kan en mag. In deze energie kan jij je bewust worden van feit dat je de mogelijkheid hebt om uniek en authentiek te handelen. In het 8ste huis zal je ego duizend doden sterven want uranus doet lekker zijn eigen ding. Probeer jij nog in het plaatje te passen maw, handel je nog vanuit egoïsme en plicht, mag je je verwachten aan een op je bek gaan. 

Uranus is de dragen van de het oude weten dat jij een straaltje van de oerbron bent, uniek en even krachtig als de bron. Ze nodigt je uit om te ontdekken wat jouw unieke  potentieel inhoud. Als je voor de ander leeft zal je deze energie nog niet kunnen begrijpen of hanteren en dan gedraag je je wispelturig, ongedurig, tegendraads, hyperactief en onrustig, extreem, vervreemd. Je kan deze leren hanteren door in de eerste plaats het leven als een avontuur te zien in plaats van een tranendal. Dan je eigen waarheid te volgen, je creatief en vindingrijk op te stellen, om authentiek te durven zijn, respect voor het leven, acceptatie van het feit dat je altijd vrij bent en begrip dat alles evenwaardig is.

Nieuwe maan valt samen met ceres en is inconjunct neptunus

Net zoals bij de eclips van 31 januari.  Denk eens terug aan een week voor 31 januari en de maand februari. Wat waren dan de thema’s of rode draad? Je mag op dezelfde thema’s in de volgende  4-5 weken zeker herhaling of afronding hierop verwachten want het is de bedoeling dat je deze nu volledig begrijpt, uitwerkt en afrond. Er zijn nog losse eindjes vanuit die periode.

Ceres is de wijze oermoeder energie

Ceres conjunct (=valt samen) maan is een moederlijke, koesterende energie die lief heeft en ondersteund  met het nodige respect voor ieders pad. Onder deze energie valt de wijze die haar wijsheid deelt, zonder deze aan de ander op te leggen. Wijsheid is vaak onbegrepen en kan dan als hard ervaren worden, omdat die ontdaan is van emoties en drama”s. Een wijze heult niet meer mee via medelijden maar accepteert gewoon het pad en het proces. Een wijze weet dat lijden onbestaande is en zal zich als een goede ouder gedragen door zijn/haar kind/leerling, de ruimte te geven om zelf te ervaren en tot inzicht te komen.

In deze energie kan je gemakkelijker je hart openen voor hulp aan zwerfdieren of andere behoeftigen. Als je je hiertoe aangetrokken voelt doe het dan vanuit liefde en nooit vanuit medelijden. Handelen vanuit medelijden versterkt enkel de ander in zijn/haar zelfafwijzing/drama/slachtofferrol.

Heb jij in dit leven te maken met een liefdeloze of afwezige moeder, een bezitterige of verstikkende moeder, dan zal deze pijn uitvergroot worden. Neem deze kans om dat gebrek en de nood aan een moederlijke koestering,  los te laten en ontdek dat jij perfect in staat bent om jezelf te koesteren en te steunen. Zelf ben ik een ongewenst kind en ik ben gedragen en gebaard door een BAARmoeder maar ik heb nooit het gevoel gehad een moeder te hebben. Ze was er wel altijd en kookte lekker maar emotioneel is/was, ze er nooit. Ik vertrouw haar ook voor geen meter. Maar het moment dat ik mezelf leerde koesteren had ik geen moeder meer nodig, kon ik mijn fysieke moeder ontslaan van deze taak en kan ik als een wijze liefhebbende vrouw haar nu haar pad van harte gunnen. Ze is nog steeds afstandelijk, gesloten en manipulatief, maar het raakt me nog maar weinig enkel als ik me terug open stel voor haar ben ik eraan voor de moeite.

Het je openstellen voor anderen is een zeer subtiel gegeven en het is belangrijk dat je dit principe goed begrijpt. Als je jezelf bent, dan stel je je enkel open voor jezelf en weet je je vervult van jezelf. Stel je je echter open voor iemand anders omdat je bijvoorbeeld aandacht of hulp nodig hebt, dan geef je de buitenwereld te toestemming om in je energie binnen te komen. Als je echter gewoon jezelf deelt door gewoon aanwezig te zijn, zonder de ander nodig te hebben, zonder iets van hen te verwachten dan kan je genieten van wie ze zijn.

Het leven is zo bijzonder subtiel en de lijn tussen het subtiele en de substantie is flinterdun. Enkel een stevig bewust-zijn zorgt ervoor dat je het onderscheid kan maken.

Ceres verwijst ook naar alle vormen van  voeding

Moederliefde is ook voeding, zowel emotioneel als fysiek. Ceres daarmee ook naar granen, bier, kruiden, marihuana en opiaten. Het thema voeding zal weer opspelen. Kijk naar hoe jij je voedt. Zijn er verslavingen zowel aan gedachten of aan voedingsmiddelen? Onderzoek het waarom van die dingen, ontdek waarom je je slecht voelt en herstel te balans door keuzes te maken die je goed gevoel ondersteunen.

Wat typeert de wijze?

Iemand die een wijze is heeft de discipline en de moed om als centrum (=kanaal) te fungeren en te  leven  vanuit eigenliefde. In liefde is schaamte, schuldgevoel en medelijden onbestaande want de liefde  begrijpt dat alles om de ervaring, het avontuur draait. Zo ook handelt de wijze vanuit de wetenschap dat je maar tot wasdom kan komen als je al die fases zelf doorgemaakt hebt. Velen noemen de fases graag fouten, maar het leven werkt foutloos. Met de huidige weegschaal energie zal je merken dat je spontaan kiest voor geluk en harmonie waardoor je oordelen minder interessant worden. Zo leef je dichter bij je gevoel en innerlijk weten. In weegschaal zoek je naar geluk en harmonie. Kijk waar je begin dit jaar doorgeschoten bent in het je nog willen bewijzen en bevestigen (leeuwenergie) en neem nu je kans om je balans te vinden in datzelfde stuk. Ceres/maan is een begrijpende, accepterende moederlijke energie, zonder oordeel.

Wat voor mij een eye-opener was en heel belangrijk, is om te begrijpen dat alles wat aan je nu voorafgegaan is perfect was en de juiste stap in je leven. Je zal merken dat als je dat kan accepteren je veel gemakkelijk in balans kan komen en dankbaar zal zijn voor het leven. Je levensprocessen zullen ook veel gemakkelijker worden als je leeft vanuit je centrum van eigenliefde in plaats van buiten je centrum in de jungle van je emoties.

Ik merk dat dit jaar echt draait om healing van de moederenergie en de moederbloedlijnen. Ik krijg ook heel veel aanvragen op healing van de moederbloedlijnen en heel veel positieve respons erna. Het is echt de rode draad van dit jaar. Met deze nieuwe maan is er bij velen, collectief hier een diepe healing op mogelijk. Ceres of de oermoeder is een dienstbare energie die ook healing brengt.

Maan inconjunct met neptunus

Hier is sprake van een zeer grote gevoeligheid, een opgaan in het/de ander. Heel belangrijk is om je regelmatig alleen terug te trekken om de overload aan prikkels te ontladen en terug in je eigen energie te komen. In deze constellatie beschik je wel over een ontzettende verbeeldingskracht (visualisatie). In deze verbinding zijn grensoverschrijdende uitvinden mogelijk (internet, tv, telefoon) die ervoor zorgen dat mensen collectief kunnen verbinden met elkaar. Intunen op de vorige leven, toekomst want neptunus werkt grensvervagend. Neptunus is het kanaal van god, de cameleon. Met neptunus daag je je realiteit uit, schep je ‘illussies’ . In essentie is materie pure illussie = een hardgeworden idee, want alles bestaat in essentie uit energie.

Cheiron de wond en waar nu healing op mogelijk is

Cheiron staat in het 7de huis wat wil zeggen dat je alles kan healen met betrekking tot een overgevoeligheid voor wat mensen over je zeggen, voor kritiek. Ook kan je oude pijnpunten in relaties door slechte ervaringen nu begrijpen en healen. Werkpunt hier is vertrouwen op de relatie met jezelf. In vissen wil je ontsnappen aan druk, realiteit, plichten en is drugs, alcohol of een sekte een tool om je eigen verantwoordelijkheid en kracht naast je neer te leggen. Als je buiten je centrum leeft ben je hierbij overgevoelig voor de collectieve pijnen.

Een krachtige tool voor healing tijdens deze maan ligt in het gebruikmaken van muziek die je raakt en het durven toelaten van je gevoeligheid. Je gevoeligheid inzetten voor jezelf in plaats van tegen jezelf. Met andere woorden invoelen of iets/iemand je een goed gevoel geeft of niet en aan de hand daarvan je keus maken.

  • Cheiron staat inconjunct met mercurius wat wil zeggen dat je een drang zal voelen om  uiting of uitdrukking te willen  geven aan je diepste ik. Dit vanuit de wens om uniek te zijn omdat je inzicht en balans verworven hebt, wat je in januari in leeuw nog niet had. Toen was het nog een jezelf willen stellen.Pas op voor de valkuil om teveel informatie op te zuigen waardoor je het bos door de bomen niet meer ziet.   Gebruik de kracht van zelfdiscipline om zelf in te voelen en je grenzen te trekken. Want weten zonder voelen, is waardeloos. Je kan maar tot wijsheid komen door weten om te zetten in ervaring en zo de schifting te maken wat wel op je lijf geschreven is en wat niet. Enkel op die manier kan jij echt gestalte geven aan je eigen unieke straal en frequentie.
  • Met cheiron sextiel  juno, is er hier een prachtige kans om problemen op te lossen tussen 2 mensen die gescheiden leven. Ook om een ware partner aan te trekken.

Al bij al weer een duidelijke insteek voor de volgende weken, tot we op 24 oktober met de volgende volle maan, onze volgende kosmisch tip krijgen.

Neem lekker je tijd en tot de volgende.

Wil je maximaal profiteren van deze kosmische hulp?

Schrijf je dan zeker in voor de groepshealing die doorgaat vanop afstand, zodat je maximaal kan genieten van deze frequenties. Bij volle en nieuwe maan komen krachtige, BELANGRIJKE frequenties vrij. Deze frequenties kunnen vaak niet opgenomen worden omdat je zelf nog in chaos en
disharmonie verkeert. Via de draagkracht van de groep worden deze krachten vastgehouden zodat elk groepslid er op zijn tempo kan uit putten. Met de groepshealing en het verslag achteraf, krijg je de kans om je groei te versnellen. De groepshealing op afstand is zeer ondersteunend zowel emotioneel als fysiek. Je hoeft dus niet aanwezig te zijn ! Ontdek hier hoe krachtig de werking van deze groepshealingen zijn.

♥ Hallo Isabelle, Ik was heel snel van mn rugpijn af merkte ik na de groepshealing.
♥ Hoi Isabelle, Wat een mooie Groepshealing weer. Ben blij en iedere keer weer verrast met je verslag. Bedankt hiervoor.
♥ Isa, ik ben zoblij met de steun van de healingen…het opent je ogen en brengt je helderheid….wat een geschenk
♥ Dank je wel voor het verslag, Dit geeft weer hoe ik steeds de fout in ging. Ik meld me weer graag aan voor de healing want het voelde als of er gewicht van me schouders af viel

Kost 15€ en verslag binnen de 14d. INSCHRIJVEN kan tot 9 oktober om 23.30u Stuur een email  naar isabelle@isahealing.eu
Rekening stepisa bvba BE96 9795 9298 0405 BICcode ARSPBE22 met vermelding van uw naam & datum

Abonnement: 120€