Een buitengewone tijd is het nu, de sterke levenskracht kent geen onnodige vertraging en stuwt onophoudelijk voort. De tijd van bevruchting en uitwisseling is gekomen, en een kleine vlinder doet denken aan het teken waaronder deze uitwisseling gaat plaatsvinden: de Tweelingen. Al door het getal 2 aangeduid, laat hij zijn verschillende richtingen kennen die dit teken gelijktijdig wil nemen.

De Tweelingen hoort bij het element lucht, dat synchroon is met het mentale gebied, ons denken, ons praten, de kennis, de taal.

Analoog met ons lichaam

Op het lichamelijke vlak komen onze longen, de ademhalingsorganen, de handen, armen en schouders hiermee overeen. Taak van de longen is door de inademing en de uitademing het lichaam van zuurstof te voorzien, onze belangrijkste voeding zonder welke wij geen minuut kunnen.

Verse lucht is voor dit teken een absolute noodzaak en slechte lucht hoort dan ook bij de grote gevaren van de Tweelingen.

Met de verse zuurstof komt niet alleen de lichamelijke voeding tot ons, maar ook de kosmische, die ons mentale lichaam nodig heeft. Wij kunnen deze ook de Heilige Adem noemen (werd in de Bijbel als ‘Heilige Geest’ vertaald) die voor ons dagelijkse brood zorgt. Een verbinding dus met de andere kant zonder welke wij, net als bij de zuurstof, niet lang in het menselijke lichaam kunnen verkeren.

Het gereedschap van de Tweelingen

Een dubbele taak, twee verschillende richtingen, die door Tweelingen volbracht wordt.

Een inademing en een uitademing, een toevoer van zuurstof die voor leven zorgt, en een afvoer van alles wat niet meer nodig is.

Een toevoer aan manna, en een afvoer door verschillende klanken met onze uitademing te verbinden, wat wij praten noemen: dat is het gereedschap van de Tweelingen.

Buitengewoon snel worden alle impulsen opgenomen en direct verder doorgegeven, een overdracht die in een gigantische tempo plaatsvindt.

Het persoonlijke ik kent als taak alleen deze overdracht: hier is geen tijd om strategisch of systematisch te werk te gaan, dat kost de Tweelingen veel te veel tijd, en die heeft hij niet.

Alweer komt een nieuwe ademhaling volgepropt met nieuwe impulsen die verdeeld willen worden. Veel nadenken gaat niet en onthouden net zo min, want dan zouden wij niet constant een nieuwe toevoer van dit belangrijke teken kunnen verwachten.

Een evenwichtige uitwisseling tussen twee uitersten

De Tweelingen leert ons dat wij altijd met het goddelijke in verbinding staan, elke ademtocht opnieuw. Wij moeten helemaal niets, alleen diep in­ademen al het andere wijst zich vanzelf. Wie heeft zich ooit druk gemaakt of er genoeg zuurstof voor ons allen ter beschikking staat? Het is een vanzelfsprekendheid die voor ons mensen onbeperkt aanwezig is. De Tweelingen leert ons hierop te vertrouwen.

Deze goddelijke bode zorgt voortdurend voor deze van levensbelang zijnde uitwisseling, en werkt op die manier mee aan het doel van de mens: de verbinding van boven met beneden, niet te verstaan als eenrichtingsverkeer maar als een evenwichtige uitwisseling tussen de twee uitersten.

Eigenschappen van de Tweelingen

Daarom zijn de eigenschappen van de Tweelingen ook op zijn taak afgestemd en is hij mentaal veelzijdig, snel, behendig, beheerst hij de taal en praat hij graag. Hij is zorgeloos en vrolijk, net als een vlinder die van bloem tot bloem meefladdert op de wind. Hij is leergierig en rationeel, maakt een praatje hier en een kletsje daar, een uitstapje zus en een cursusje zo.

Hij is een wandelende encyclopedie die met zijn nieuwsgierigheid veel informatie vergaart en van alles wel wat af weet. De perfecte infobalie van het leven, verdeelstation van kennis, een soort postkantoor zou men kunnen zeggen, die de uitwisseling en afwisseling nodig heeft om mentaal in beweging te kunnen blijven. Langere kost en diepgang vervelen, terwijl levendigheid en verandering juist activeren.

Hij is vaak druk in de weer en kan meerdere dingen tegelijk aan. Legt makkelijk contacten, gaat makkelijk een praatje aan en is vlot van begrip. Zo wisselt hij altijd informatie uit en is hij een geboren regelaar.

Door zijn mentale handigheid kan hij snel verbanden leggen en door zijn speelse omgang met gedachten en woorden is hij meester in het improviseren. Stiltes worden door hem vermeden, want dan kunnen emoties en gevoelens omhoog komen. Daar kan hij weinig mee, hiervoor heeft hij geen gereedschap.

De twijfel wordt doorleefd

Tweelingen denken nooit rechtlijnig maar steeds in tegenstellingen.
Beide uitersten worden beleefd waarna een stap gezet kan worden. Een inademing en een uitademing vormen samen de ademhaling.

Dus gaat de Tweelingen eerst links denken en zeggen, dan rechts denken en zeggen en pas daarna een stap zetten.

De uitersten en de twijfel worden doorleefd alvorens hij verder komt. Voor een buitenstaander gaat dit alles in een duizelingwekkend tempo dat achter een doorzichtig gordijn van mooie en vrolijke worden schuilgaat.

Eigen denken hoort hier niet huis, taak van de Tweelingen is het om kennis te verspreiden, te delen en de mentale voeding van overvloed te verplaatsen naar een plek met informatiegebrek. De Tweelingen is vooral bezig met informeren, rapporteren en inlichten, maar met dingen in de diepte gaan en ze analyseren is niets voor dit teken.

De nog onbewuste Tweelingen

Een nog onbewuste Tweelingen wordt gekenmerkt door de twijfel die hij houdt, en door achter alles een vraagteken te zetten. De innerlijke spanning die zijn avontuurlijkheid voedt blijft de belangrijkste uitdaging, en hij hunkert van het ene ‘kick-gevoel’ naar het andere wat zijn lichaam van de nodige adrenaline voorziet.

De onrust van zijn wezen straalt sterk in de omgeving en dat verbloemt hij met snelle lichamelijke bewegingen als een soort grappenmaker. Hij roddelt en kletst constant, is niet bijzonder betrouwbaar en heeft met zijn communicatie geen serieuze bedoeling.

Alles wat met geloof te maken heeft wijst hij af omdat hij zelf richtingloos is. Hulp vraagt hij niet snel en hij is altijd de mensen om hem heen aan het beleren, ook hen die van de hoed en de rand weten. Dit feit ontgaat hem door een te oppervlakkige benadering van zijn medemens.

De bewuste Tweelingen

Na de transformatie in een bewuste toestand van zijn luchtige wezen, neemt hij de volle verantwoording om als eerst goed voor zijn lichaam te zorgen en deze altijd verse zuurstof ter beschikking te stellen. Hij begrijpt dat hij met zijn vermogen mentaal voedsel (Chi, Prana of Heilige Geest) uit de lucht op kan nemen, om kan zetten en verder kan communiceren waarmee hij de mensen niet allen met informatie maar ook met goddelijke inspiratie verzorgt.

Hij is tenslotte via vallen en opstaan tot de waarheid gekomen en heeft de aardse kennis met zijn mentale kracht ingeleverd voor de kracht van het geloof. Daarmee wordt hij de ‘longen’ van de gehele mensheid, steeds bezig om het geestelijke weten jong te houden en voor een gezonde uitwisseling te zorgen. Deze bewuste toestand van de Tweelingen komt gelijk met de engelen die de mensen als boden van het Goddelijke met de kosmische voeding, ons geestelijk weten, verzorgen.

Een vermogen dat iedereen ter beschikking staat omdat wij allemaal het trillingsveld van elk sterrenbeeld in ons dragen en geroepen worden deze tot de hoogste, de meest bewuste vorm te transformeren.

Tweelingen bemiddelt tussen hemel en aarde

 

De uitwisseling van de Tweelingen hoort bij deze tijd van het jaar. Op aarde komt nu alles op zijn toppunt wat de vorm betreft.

Alles wat wij aan het begin het jaar met onze steenbok-trilling geplant hebben, de onderwerpen waarmee wij bezig waren en de energie die wij aan ons zaad konden toevoegen, alles heeft tot groei geleid.

De voor ons daadwerkelijk belangrijke plannen en projecten konden zich veilig ontwikkelen en hebben nu de hoogste vorm in de materie bereikt.

De Tweelingen zorgt er nu voor dat deze hun bloesem laten zien om bevrucht te kunnen worden. Hij bemiddelt tussen het aardse en het kosmische gebied waar de Kreeft al wacht om de vorm op gevoel en betrouwbaarheid te kunnen beoordelen. Ons plan, ons project wordt op midzomer aan de hemel voor de kosmische bevruchting aangeboden, waarna het door de Kreeft bezield kan worden om een eigen leven in de schepping voort te kunnen zetten.

Het versmelten van de tegenstellingen

Gedurende dit belangrijke proces worden wij constant met kosmische voeding verzorgd en vindt een extreme uitwisseling aan informatie plaats die onze persoonlijke tweelingentrilling óf als krantenlezer óf als een engel uitvoert, altijd in overeenstemming met onze bewustzijnstoestand.

Het kosmische voedsel bereikt de aarde elke dag, elk moment, in elke ademtocht opnieuw, en voor iedereen in zijn perfecte samenstelling. Met als enig doel: het samenwerken van ons kleine ikje met ons Hoger Zelf, het samengaan van het gereedschap met de kosmische essentie, de verbinding van boven met beneden.

Het opnemen van de aardse ademhaling in de kosmische, één inademing tot midzomer en één uitademing tot midwinter voor één aards levensjaar. Het versmelten van de tegenstellingen waardoor wij ons als mens van de beweging in een kringetje kunnen verheffen tot de dans in de grote Levensspiraal.

Volledig overgenomen van deze bron