Bemiddeling is ideaal voor wie eervol wil handelen en verantwoordelijkheid wil nemen. 

Met mijn ruime coaching ervaring (sedert 2000), ervaring in verschillende segmenten en mijn intuïtie. Het is evident dat er een groot verschil van aanpak is tussen een zakelijk/financieel geschil en een privaat geschil. Tijdens een privaat geschil  probeer ik jullie te helpen om de essentie van de onvrede helemaal zichtbaar te maken zodat een gulden middenweg of een win-win situatie zich kan realiseren. Tijdens de bemiddeling kijk ik wat je ECHT nodig hebt. Want wat je denkt te willen en echt nodig hebt, ligt soms heel ver uit elkaar. 

Is het een zakelijk/financieel geschil dan spelen natuurlijk meerdere factoren een rol en zal de klemtoon iets meer liggen op het realiseren van gerechtigheid en het stimuleren van eervol en verantwoord handelen.  

Met een geschil of probleem, kan je op drie manieren omgaan:

1/ je bent overtuigd van je gelijk en je wilt je slag thuishalen, neem dan de gerechtelijke piste en vecht het uit

2/ overtuigd van je gelijk en je beseft dat de gerechtelijke piste hoofdzakeijk nadelen kent : 

 • veel energie, tijd, geld vraagt
 • je moet buigen naar de legale artikels, waardoor beide partijen nooit echt helemaal tevreden zijn omdat je eigen zeggenschap en vrije wil moet opgeven mijn ervaring leert me dat beide partijen nooit echt helemaal tevreden zijn omdat
 • je nooit zeker bent van de uitkomst, want mijn ervaring leert me dat je via de legale wereld nooit gerechtigheid of vrede kan realiseren; Binnen de legale wereld is het recht krom; 
 • een advocaat en rechter spelen de baas over je en de rechter legt je naar willekeur zijn oordeel op;
 • Dit oordeel/vonnis is een dwingend gegeven = dat is een mes dat aan 2 kanten snijdt

neem dan de tussenstap bemiddeling waar je beiden op volwassen en eervolle wijze je verantwoordelijkheid kan opnemen. Er zijn altijd twee kanten an een geschil en meestal is het zo dat met inzicht en wat goede wil het mogelijk is om de gulden middenweg of een win-win te realiseren; 

Bemiddeling : Win – win situaties creëren!

In mijn opleiding bemiddelaar,  leerde ik een win-win situatie te creëren. Standpunten terug te brengen tot de essentie.

In mijn coaching praktijk leerde ik kijken naar wat de man/vrouw echt nodig heeft, naar wat het echte pijnpunt was,  in plaats van te luisteren naar wat hij/zij denkt nodig te hebben.  Als psychotherapeut ontdekte ik hoe de hersenkronkels een verhaal weven dat je leven en gedrag beheerst.

Wat is een standpunt en waarom blokkeren standpunten?

Een standpunt is gegroeid vanuit een beschermings-mechanisme en gaat voorbij aan de echte nood of behoefte. Standpunten maken beweging onmogelijk omdat deze fungeren als een oplossing maar door de ander ervaren worden als een eis, in plaats van een vraag of nood. En net daardoor, mislukt elke poging tot communicatie. 

Voordelen van bemiddeling

De bemiddelaar of mediator  is neutraal en schept een veilig kader waarin beide verhalen de nodige ruimte krijgen. De onderliggende noden worden zichtbaar waardoor er anders naar het probleem gekeken wordt en nieuwe oplossingen ontstaan.

Een bemiddeling is vrijwillig en gaat altijd uit van BEIDE partijen, het heeft nooit een opgelegd, dwingend karakter.

Het mooie aan deze piste is dat de beslissing bij de partijen blijft en vaak verrassende resultaten oplevert.

Een veel gehoorde positieve feedback is, dat er oplossingen naar boven komen waar zij in eerste instantie nooit aan gedacht hadden.

Een bemiddelaar heft tegenstellingen op en werkt van eisen naar oplossingen toe.

 

Een bemiddeling gaat over de essentie van het tekort. Het tekort komt niet altijd op tafel door schaamte, uit kwetsbaarheid, omdat ze er toch niet meer in geloven of simpelweg omdat ze zo van zichzelf vervreemd zijn door het maatschappelijk keurslijf dat ze dragen.

Om als bemiddelaar te kunnen bemiddelen zijn er 4 belangrijke vragen waarop BEIDE partijen ja moeten antwoorden:

 • ja we hebben een probleem
 • ja we willen het oplossen
 • ja we willen het via bemiddeling proberen
 • ja we willen persoon X als bemiddelaar

De rol van de bemiddelaar:

 • maakt duidelijke afspraken
 • zorgt voor neutraliteit, luistert en schetst de beide verhalen en heeft begrip voor beide partijen
 • schept een veilig kader waarbinnen de partijen echt kunnen zeggen wat ze voelen en willen en bewaakt de afspraken goed
 • zorgt ervoor dat de mensen het ZELF doen en neemt geen beslissingen in de plaats van zijn cliënten.
 • geeft de nodige info en legt de afspraken vast op papier

De spelregels van de communicatie tijdens de bemiddeling:

 • respect voor de ander, geen verwijten, niet schelden
 • luisteren naar de ander wat niet wil zeggen dat je met de ander akkoord gaat
 • elk vertelt ZIJN verhaal en spreekt voor zichzelf, zonder oordeel naar de ander maar vanuit zijn EIGEN beleving
 • val elkaar niet in de rede, elk spreekt om de beurt
 • richt u tot de neutrale bemiddelaar, die als scharnierpunt zal fungeren
 • geef geen negatieve reacties (snuiven, blazen, wegwuiven, …..)

Het verloop van een bemiddeling

Het verloopt via video call  want ik woon sedert 2018 in spanje:

 • elke partij komt aan bod om zijn/haar verhaal te doen ; Ik verkies schriftelijk omdat het uitschrijven op zich al een therapeutische functie heeft; Heb je een aversie tegen schrijven kan je uiteraard een mondeling verhaal doen;
 • ik vat samen en leg jullie voor wat ik als werkpunt/uitdaging zie en waar volgens mij de communicatie op foutloopt; dit ontvang je via email
 • er komt een gezamelijke video call waar we mijn samenvatting bespreken en dan zien we vanzelf welke piste zich openen; 

Meerwaarde van een bemiddelaar

Tijdens de opleiding hebben we geleerd hoe misverstanden in elkaar zitten en hoe hun opbouw is en hoe deze beetje per beetje kunnen worden blootgelegd. Omdat de bemiddelaar neutraal is, kan hij veel beter zien wat er gespiegeld wordt. Je kent dat wel, de balk in eigen oog niet kunnen zien. Als je vastgeroest zit in je eigen pijn is het ontzettend moeilijk om er zelf uit te geraken. De bemiddelaar kan duidelijker spiegelen wat echt speelt. De pijn zit soms zo diep omdat je automatische piloot het heeft overgenomen.

Isabelle Lambrecht

isabelle@zichtbaar.be