Aan het begin van elk jaar kijk ik graag eens numerologisch welke tarotkaart de rode draad van dit jaar markeert. Het is mijn ervaring dat deze leidraad klopt als een bus. Dus bereken je getal en kijk hieronder wat het thema inhoud. Loop je vast dit jaar, bekijk het dan in het licht van je kaart. Vb je wil iets doordrukken maar je stuit op weerstand en je kaart is de zon. Wel laat los en het proces maar zijn gang gaan want genieten is voor jou de boodschap. Je ziel is achter de schermen voor jou aan het werk.

Leuke anekdote, mijn dochter en ik blijken elk jaar hetzelfde thema te mogen exploreren waardoor wij elkaar echt kunnen spiegelen.  

Je jaarkaart berekenen

Je neemt je geboortedag en maand + het huidige jaar. Ik neem mezelf als voorbeeld 21 + 02 + 2019 = 3+2+12 = 17. De 17 is de tarotkaart de ster. De grote arcana gaat tot 22. Als ik een getal uitkom groter dan 22, tel ik verder door totdat ik terug onder de 22 kom. vb 25 wordt dan kaart 7. 

Zoek in onderstaand overzicht jouw jaarkaart op en lees wat 2019 voor jou in petto heeft.

0 – The Fool (de dwaas)

NAÏVITEIT – ONTVANKELIJKHEID – VERWONDERING – OPENHEID – PLEZIER – LEVENSLUST – ZORGELOOS

Je maakt dit jaar een nieuwe start. Het wordt een jaar vol kansen en onbekend potentieel. Het enige wat je hoeft te doen is er voor openstaan en erop vertrouwen dat het leven je brengt wat je nodig hebt. Wees als een kind onbevangen en nieuwsgierig. Volg instinctief wegen zonder vooraf te weten waarheen deze leiden. Kies voor avontuur. Je kunt je nu losmaken uit de grauwe normaliteit en lusteloze routine. Durf dit jaar in het diepe te springen. Het is de tijd om een geheel nieuw pad in te slaan. Dus ga ervoor en JUMP want het leven is je vangnet.

Affirmatie: Ik vertrouw op het Universum en ik weet, dat als ik in het diepe spring er een net is om me op te vangen

I – De Magiër

SCHEPPINGSKRACHT – WILSKRACHT – VAARDIGHEID – WIJSHEID – KRACHT – MEESTERSCHAP EN DIPLOMATIE

Dit jaar belooft uiterst succesvol te worden. Tenminste, als jij wilt. Jij hebt alles in huis om dit jaar te slagen op alle belangrijke levensgebieden maar er wordt wel actie van je verwacht. Wat je ook aanpakt, het heeft goede vooruitzichten om een echte hit te worden! Je zult je dit jaar bewust worden van de kracht van het woord en de gedachte. Je wordt je bewust van de scheppingskracht van het woord. Een kleine waarschuwing in denk aan het verhaal van de drie wensen, kijk uit “wat je wenst!

Affirmatie: Ik heb alle talenten en vaardigheden die nodig zijn om succesvol te zijn. Ik mag nu creëren wat ik wil gewoon voor  de fun van het scheppen. 

2 – De Hogepriesteres

ONDERBEWUST – HET VERBORGENE – INTUÏTIE – PASSIVITEIT – GEDULD – INNERLIJKE STEM

Dit is een mooi jaar om je intuïtieve vermogens te ontwikkelen. Leren begrijpen dat alles gebeurt op het juiste moment opdat een optimaal resultaat mogelijk wordt. Leer vertrouwen op je intuïtie. Luister naar je innerlijke stem die je op de juiste tijd naar plaatsen en mensen zal leiden, die nu belangrijk voor je zijn. Volg je innerlijke stem men ontdek hoe magisch deze leiding is. Dit jaar is een jaar om voeling te leren krijgen, een naar binnen gerichte energie. Ongeschikt voor het zetten van belangrijke stappen, noch carrièrestappen. Het zal lijken alsof er niet veel gebeurt. Maar wees gerust een zeer krachtig en belangrijk proces is in het verborgene werkzaam, waarvan de voordelen zich later zullen kunnen manifesteren.

Affirmatie: Ik erken mijn intuïtie als een waardevol instrument en geef het de toestemming en de ruimte om mij te leiden.

3 – De Keizerin

LEVENDIGHEID – OVERVLOED – MOEDER NATUUR – WEELDERIGHEID – GROEI – VRUCHTBARE BODEM – RIJKDOM

Voor je ligt een vruchtbaar jaar. De komende 12 maanden staan geheel in het teken van creatieve veranderingen en groeikansen. Je zult merken dat je “groene vingers” hebt. Alles wat je aanpakt valt in vruchtbare aarde. Het is dus een hele goede tijd om je plannen te verwezenlijken. Nu is de tijd om te zaaien op alle belangrijke levensgebieden. Succes verzekerd. Heb je een kinderwens? Dit is voor jou een uitgesproken jaar om er nu vorm aan te geven. Maak gebruik van de kansen die dit vruchtbare jaar je biedt.

Affirmatie: Ik ben dankbaar voor het oneindige potentieel in mijn leven. Dat geeft mij de kans om vanuit overvloed te scheppen. 

4 – De Keizer

STRUCTUUR – VASTE VORM – NUCHTERHEID – REALITEIT – VERSTARRING – LEIDER – BEPERKEN – PRAKTISCH

Voor je ligt een jaar van actie ondernemen en daadkrachtig optreden. Nu is het de tijd om orde op zaken te stellen, structuur aan te brengen en duidelijke grenzen te stellen. Zit je financieel in de knoei, is het een chaos in je huis of je leven of heb je een ongezonde levensstijl? Dit jaar word je gevraagd om je verantwoordelijkheid te nemen, om het aan te pakken. Waarop wil jij een antwoord vormen? 

Affirmatie: Ik ben dankbaar voor mijn grenzen, waardoor mijn potentieel zichtbaar en tastbaar kan worden. 

5 – De Hogepriester

VERTROUWEN – DIEP GELOOF – INNERLIJKE LERAAR – RELIGIE – WIJSHEID IN SPIRITUELE ZAKEN – GODSDIENST – TRADITIE – RITUELEN

Wordt het jaar waarin zingeving voor jou belangrijk wordt. Je gaat ontdekken wat voor jou echt zinvol is en werkt. Als iets werkt dan wil dat zeggen dat het goed voelt voor jou. Het zal je levensvisie vormen. Je gaat anders tegen de dingen aankijken, normen, waarden en principes die je van huis uit hebt mee gekregen worden onder de loep gelegd. Is dat nu wel zo en kan ik me daar nog in vinden? Een goed jaar om kennis op te doen en die dan af te toetsen aan je eigen gevoel en ervaring. Verdiep je in zoveel mogelijk strekkingen en stromingen.  Wees niet verbaasd wanneer je aan het einde van het jaar een totaal andere levensbeschouwing en visie hebt.

Affirmatie: Ik geef mezelf de ruimte en de vrijheid om mijn eigen waarden en pad te ontdekken.

6 – De Geliefden

KEUZE VAN HET HART – VOLMONDIG JA-ZEGGEN – BESLISSING – LIEFDE – LIEFDESERVARING – VERBINDING

Dit is een jaar dat je hart sneller doet kloppen. Misschien ligt het aan een bepaalde persoon die je al kent of die nu in je leven komt. Het wordt in elk geval een jaar waarin belangrijke keuzes gemaakt worden. Ga je kiezen vanuit je hart of je verstand? Ga je kiezen vanuit Liefde of Angst? Jij mag het antwoord geven. Het is jouw vrije keus.

Affirmatie: Ik geef mezelf de toestemming om enkel keuzes te maken gedragen door liefde.

7 – De Zegewagen

NIEUW (ZELF)BEWUSTZIJN – DOORBREKEN VAN ROUTINE – AFWERPEN VAN OVERGENOMEN OPVATTINGEN – VERTREK NAAR HET NIEUWE – KRACHT – MOED

Nu word je gevraagd om de leiding over je leven te nemen. Neem de teugels in eigen handen of neem de teugels weer terug. Laat je niet van de wijs brengen. Jij bent degene die aan het roer staat. Focus je op wat je wil en ga er in één rechte lijn naar toe en trek je niets aan van anderen. In dit jaar kun je heel veel bereiken als je maar gefocust blijft en het heft in handen houdt. Zelfbepaling is hier het kernwoord.

Affirmatie: Ik ben de enige met stemrecht in mijn leven en ik heb de moed om enkel voor mezelf verantwoordelijkheid te nemen. 

8 – Kracht

MOED – LEVENSLUST – HARTSTOCHT – PASSIE – VURIGHEID – DIERLIJKE INSTINCTEN – (SCHEPPINGS)KRACHT – OERKRACHT – GEDULD – ZACHTHEID

In dit jaar zul je geconfronteerd worden met gevoelens in jezelf of buiten jezelf die maar moeilijk onder controle te houden zijn. Het vereist een hoop moed, kracht en doorzettingsvermogen om meesterschap te verwerven. Het kan een kind zijn die veel aandacht vraagt of een partner die nog als een jonge hond door het leven dartelt. Ook kan het gaan om een eigen innerlijke behoefte waar je bijna geen controle over hebt. Dit is voor jou het jaar van discipline. Disciplineren maar wel op een liefdevolle manier, met een zachte hand. Door opvoeding met een harde hand (Angst) maak je alleen maar valse honden, zodra ze de kans krijgen zullen ze je aanvallen. Met zachte hand (Liefde) bereik je veel meer. Liefde is de echte Kracht. Liefde verbind en zorgt voor eendracht en bondgenootschap. Liefde is mededogen en niet te verwarren met medelijden !!!! De ware kracht ligt in de acceptatie van je realiteit en het bijsturen van je eigen visie als iets niet goed voelt.

Affirmatie: Ik heb om de moed en de kracht om iets moois van mijn leven te maken. 

9 – De Kluizenaar

ZOEKEN – INTROVERT – AFZONDERING – DIEPER INZICHT – WIJSHEID – GESLOTENHEID – WETEN WAT ECHT BELANGRIJK IS – ALLEEN-LEVEN

Het komende jaar is het belangrijk dat je uit gaat vinden wat je werkelijk wilt. Je maakt contact met je geweten. Benut deze fase om je leven te overdenken. Ga na in hoeverre inhouden en uiterlijke structuren in je beroep en je privéleven nog overeenkomen met wie je werkelijk bent. Waar dit niet het geval is, is het zaak uit te vinden wat je moet veranderen. Het is niet makkelijk om dit inzicht te verwerven, maar je hebt er een heel jaar de tijd voor. Enkele dagen afzondering in de stilte, in een klooster, op een eiland of op een andere afgelegen plaats zijn zeer bevorderlijk voor het verkrijgen van inzicht. De kluizenaar betekent trouw te zijn aan zichzelf en zichzelf te steunen, juist ook in de ontmoeting met anderen.

Affirmatie: Ik geef mezelf de toestemming om te groeien in zelfvertrouwen door trouw te blijven aan mijn innerlijke weten.

10 – Rad van Fortuin

HET LOT – BESTEMMING – (LEVENS)TAAK – VOOR ALLES IS EEN TIJD

Dit jaar brengt cruciale veranderingen. De enige constante, is de constante verandering. Door deze evolutie of beweging verbetert alles zich steeds weer. Het leven is eeuwig in beweging. Dat is een kosmische wet. Het is aan jou hoe je hierop reageert. Je kunt je vast blijven klampen aan oude zekerheden of het zien als een kans op vernieuwing. Een ding is zeker, het is onomkeerbaar, dus go with the flowen laat je verrassen. Vervang angst door nieuwsgierigheid.

Affirmatie: Ik mag in alle veiligheid loslaten en sta mezelf toe om de vernieuwing en verbetering te ontvangen. 

11 – Gerechtigheid

EERLIJKHEID – OORDEEL – RECHTVAARDIGHEID – SPIEGEL – OBJECTIVITEIT – EVENWICHT – VERANTWOORDELIJKHEID

Het komend jaar wordt de balans opgemaakt. Je wordt geconfronteerd met je kosmische bankrekening. Ben je in balans kloppen de uitgaven met de inkomsten en sta je netjes op 0 of ben je ergens over de schreef gegaan en uit balans geraakt. Het is een jaar waarin je je bewust wordt van de karmische wetten. What goes around comes around. In principe ben je daarvoor zelf verantwoordelijk, want je oogst wat je zaait. Dat kan zeer verrijkend zijn, maar ook uiterst onaangenaam, afhankelijk van je opstelling in het verleden. Oude rekeningen worden vereffend. Juridische gevechten, contractuele moeilijkheden, zijn alle externe uitingen van een interne onbalans. Vind je eigen midden dit jaar, de balans punt. Breng in orde wat vroeger verkeerd is gegaan, zodat je daar in de toekomst geen last meer van zult ondervinden.

Affirmatie: Ik ben verantwoordelijk voor mijn leven. Ik oogst wat ik zaai. Ik ben bereid om eerlijk te zijn met mezelf

12 – De Gehangene

CRISIS – STILSTAND – OMMEKEER – GEDULD – INNERLIJKE GROEI – OFFER – HET VERLICHTE DENKEN – VERANDERING

Laat dit jaar het keerpunt in je leven worden. Het is een jaar waarin de gekste dingen mogelijk zijn. Je kan dit jaar ook het gevoel hebben dat je geen meter vooruit komt in je leven. Je kunt je hulpeloos en machteloos voelen. Het is zinloos om veranderingen met geweld te willen afdwingen. Het is net als bij drijfzand: hoe meer je schopt, hoe dieper je zinkt. Enkel de dingen vanuit een ander standpunt of perspectief (symbolisch eens alles onderste boven bekijken) zorgt ervoor dat jij terug kan helder kan zien en jezelf uit het drijfzand bevrijden. Het vergt openheid, flexibiliteit en creativiteit om dingen over een andere boeg te gooien.  Overgave brengt rust, acceptatie geeft ruimte om de situatie te benoemen en je creativiteit zal een antwoord of uitweg vinden. Het zal zijn alsof jij je innerlijke bovenkamer helemaal terug opgefrist hebt. Oude denkpatronen worden losgelaten en maken plaats voor een nieuwe, frisse kijk op het leven. Onthoud dat elke crisis een uitnodiging is van je ziel om dichter bij jezelf te komen en meer levensvreugde en liefde toe te laten.

Affirmatie: Ik accepteer de wijsheid van het leven en ben bereid om mijn leven vanuit een nieuw perspectief te bekijken.

13 – De Dood

TRANSFORMATIE -LOSLATEN – AFSCHEID – VERLOSSEN – HET OUDE EN HET NIEUWE

Dit is een belangrijk jaar voor jou. Een transformatiejaar en zorgt ervoor dat alles wat ziel verstikt mag afsterven zodat jij weer de nodige zuurstof krijgt. Laat alles wat je niet meer dient radicaal los , alles wat energie van je rooft en ongenoegen bij je opwekt.  Breek met alles waar geen groei of leven meer in zit.  Laat slechte of verslavende gewoontes definitief achter je en neem afscheid van alles wat niet goed voor je is. Hoe bewuster en bereidwilliger je je van oude structuren bevrijdt, des te eerder kun je het nieuwe in je leven ontvangen.Verdriet om het afscheid en angst voor het onbekende zijn onvermijdelijke emoties in dit proces. Accepteer ze, aanvaard ze en geef ze vooral de nodige ruimte want ze zijn de brug terug naar jezelf. De dood is de herfst waarin alles mag losgelaten worden zodat er ruimte gemaakt wordt voor het nieuwe.

Affirmatie: Ik ben dankbaar voor vernieuwing en ik weet dat ik erop mag vertrouwen dat het nieuwe beter zal zijn dan het oude.

14 – Gematigdheid

EVENWICHT – VAN ALLES GENOEG – HARMONIE – LICHAAM EN GEEST IN BALANS – GELATENHEID – (INNERLIJKE) ZIELENRUST – ZIELENGIDS – GENEZING

Dit jaar kan je geheel en al op je beschermengelen innerlijke leiding vertrouwen. Hij zal je leiden als het gaat om het kiezen van de juiste weg. Telkens als je in een tegenstelling verzeild bent geraakt, heen en weer geslingerd wordt tussen twee uitersten of besluiteloos in de knel zit, kun je nu de juiste oplossing vinden. Je vindt de juiste balans tussen werk, privé, hobby’s enz. Je weet je aandacht goed te verdelen over de verschillende aandachtsgebieden. Kortom je lijkt de perfecte mix gevonden te hebben. Alles is in harmonie.

Affirmatie: Ik handel vanuit balans en ben me bewust van het feit dat voor alles een pro en contra bestaat. En ik ben in staat om elke kans te herkennen en te benutten.

15 – De Duivel

AFHANKELIJKHEID – VERSTRIKKING – VERLEIDING – OVERDAAD – VERSLAVING – SCHADUWZIJDE – VRIJWILLIG VASTZITTEN – DWANGMATIG – VERWACHTINGEN 

Dit jaar mag je je kelder opruimen. Dat is nooit de leukste klus. In de kelder bewaar je de dingen die je liever diep wegmoffelt. De donkere hoekjes in jezelf, met hun ketenen van angst, die je dingen laat doen die je eigenlijk niet wil of  waarvan je achteraf vertwijfelt uitroept:” waarom heb ik het in godsnaam zover laten komen!”De angst is de verleiding die je dwingt dingen te doen die ongezond zijn voor je gemoedsrust.  Word je ervan bewust dat je makkelijk te verleiden bent en vraag je steeds af creëer ik mijn hemel of creëer ik mijn eigen hel. Wie met vuur speelt kan zijn handen branden! Mooi jaar om uit je veilige comfortzones te komen en van je verslavingen af te komen.

Affirmatie: Ik erken mijn zelfafwijzing en angsten en  ben bereidt om elk stukje van mezelf te accepteren en te waarderen. En ja ik mag er zijn en geef mezelf de ruimte om sterk en onafhankelijk te zijn.

16 – De Toren

PLOTSELING – DOORBRAAK – INEENSTORTING – ONTSTELTENIS – DONDERSLAG BIJ HELDERE HEMEL – INGRIJPENDE VERANDERING VAN OUDE PATRONEN – BEVRIJDING

Dit is een turbulent jaar waar niks meer zeker is. Het oude en bestaande brokkelt af. De bom barst, een reorganisatie is een feit, je relatie staat op springen, ontslag, verhuizing,  enz. Je zult het ervaren als het wegvallen van al je zekerheden. Uiteindelijk aan het eind van proces zul je merken dat het een bevrijding is geweest omdat je leefde in een structuur die jou niet meer paste en die je noodzakelijke groei in de weg stond. Dit is het jaar waarin de Kosmos op een hele botte manier besluit in te grijpen om jou weer op het juiste pad te zetten. Dit kan vaak heftige emoties losmaken als je in weerstand nog bent. De boom biedt toch ook geen weerstand als zijn bladeren afvallen want hij weet dat er in de lente frisse nieuwe bladeren komen. 

Affirmatie: Ik ben dankbaar voor de kosmische ingreep die voor een doorbraak kan zorgen en me duidelijk maakt dat ik nu klaar ben voor iets totaal anders.

17 – De Ster

NIEUWE MOOIE TOEKOMST – HOOP – GOEDE STER – GELUK EN VERVULLING.

Dit jaar staat onder een goed gesternte en diepe wensen worden vervult. Een nieuw begin is aangebroken. Je mag nu nieuwe plannen maken vanuit je verworven wijsheid en inzichten. Het is balsem voor je ziel. Al je plannen worden begunstigd. Goede vooruitzichten, interessante ontmoetingen en nieuwe mogelijkheden openen zich. Hoop, vertrouwen, oplossingen, licht in de duisternis, het onbereikbare word mogelijk.

Affirmatie: Ik weet dat de oplossing nabij is en dat ik dichter bij vervulling zal komen.

18 – De Maan

DUISTERNIS – SCHADUWZIJDE – DROMEN – ANGSTEN – ONZEKERHEID – (BANGE ) VOORGEVOELENS

Komend jaar ga je aan het werk met je gevoel. Je tast dit jaar een beetje in het duister. In het duister kunnen dingen rijpen. Je pad is niet duidelijk, de mensen om je heen zijn niet duidelijk, en dat roept logischerwijze angst en onzekerheid op. De Maan is heerseres van de nacht, het onbewuste. Je leert nu waarheid van illusie te onderscheiden door je gevoel te begrijpen. Leef je vanuit emoties = niet goed voelen zal je merken dat het totaal plaatje niet zal kloppen. Je zal je gedesoriënteerd voelen totdat je je lichaam (tastzin) leer te gebruiken. Op je gevoel, je intuïtie of innerlijk weten,  afgaan is  het thema van dit jaar. Het is een jaar waarin jij je waarneming leert begrijpen en versterken. 

Affirmatie: Ik ben bereidt om uit de kast te komen en mijn innerlijke kompas te volgen.

19 – De Zon

LEVENSVREUGDE – KRACHT – VITALITEIT – SCHEPPINGSKRACHT – CREATIVITEIT – HERBOREN VOELEN – HARTVERWARMEND – HELDER LICHT – POSITIVITEIT

Dit jaar loop je aan de zonzijde van het leven. Welke twijfels of angsten je ook hebt, deze behoren nu tot het verleden. Je vindt je echte zelf weer terug. Vol zelfvertrouwen geniet met volle teugen dit jaar.  Zonnetje zorgt ervoor dat je op alle belangrijke levensthema’s liefde, werk en financiën dit jaar succes zal boeken! Geniet er van.

Affirmatie: Ik geef mezelf de toestemming om met volle teugen  van het leven te genieten! 

20 – Het Oordeel

VERLOSSING – BEVRIJDING – JE WARE SCHAT – IETS VERLOREN DUIKT WEER OP – DE KUS OP DE KIKKER

Dit is voor jou  het jaar van de wederopstanding. De bevrijding, de verlossing. Het is een jaar waarin je “geroepen” wordt om jezelf te worden in al je facetten, om heel te worden. Te zijn wie je echt bent, spontaan en moeiteloos. Het begrijpen dat er geen oordeel is, dat DE waarheid onbestaande is. Het is het avontuur het pad dat belangrijk is omdat je er facetten van jezelf mee zichtbaar kan maken. Er is noch goed noch kwaad, er is enkel dat was is, en dat is altijd het enige juiste. Het leven is feilloos tot haarscherp.  Zo boven zo beneden, op het eind gaat alles terug op in elkaar.

Affirmatie: Ik ben een unieke schakel van het grotere geheel, niks moet alles mag.

21 – De Wereld

HEELHEID – EENHEID – HET DOEL – VOLTOOIING – VOLDOENING – DE JUISTE PLAATS INNEMEN – (EIND)PUNT

Dit is een belangrijk jaar. Je gaat een belangrijk hoofdstuk van je leven definitief afsluiten. De weg is niet makkelijk geweest maar je hebt je doel bereikt. Je hebt je plek gevonden. Dat voelt comfortabel, prettig en veilig. Geniet ervan. Dit jaar begin je aan een nieuw niveau binnen je zielegroei.

Affirmatie: Ik sluit dit hoofdstuk voorgoed en kijk vol nieuwsgierigheid uit naar het nieuwe!

Isabelle Lambrecht,

healer & coach