Hallo allemaal.

En voel jij het ook pittig aan de laatste maanden? Lukt het een beetje om je balans te vinden, want we hebben het volgend stukje van de mooie rit die eraan komt. Ready?

Voor wie wil aansluiten en meesurfen is het nochtans een  ontzettend prachtige periode met een heel diepgaand potentieel. Je kan mopperen en mekkeren of je kan je openstellen vanuit een nieuwsgierigheid een een verlangen naar een loslaten en integreren op diepgaand niveau. Ik schreef al in januari , dat 2018 een bijzonder jaar wordt omdat je karmische wonden nu kan aanpakken. Deze incarnatie is een incarnatie waar je meerdere dingen zal kunnen afronden in één leven in plaats van in meerdere incarnaties.

Dit eerste kwartaal stond duidelijk, het teken van healing van diepe oude kwetsingen, die vastzaten in je bloedlijnen. Ik kon dat heel duidelijk merken in mijn eigen leven en in het leven van klanten. Tijdens coachingen moest ik meestal ook teruggaan naar vorige levens (tijdslijnen). Nu ligt de klemtoon meer op jezelf en eigen tijdslijn maar na de opening van de leeuwenpoort op 8 augustus zal de klemtoon meer komen te liggen op het healen van relaties en weer ruimte maken voor twin relaties. . Maar nu eerst je persoonlijke “etterbuil” laten openbarsten zodat je meer kans krijgt om een tweeling ziel aan te trekken.

Het cijfer 2: de vrouwelijke vruchtbare energie, maan, moeder aarde, je moeder

2018 = 11, is zowel een  meester- als engelengetal en bestaat uit 1 op 1, Hiermee wordt verwezen naar de opstap te maken naar je hogere ik en daarmee ook de weg te openen naar je tweelingziel. 1+1 = 2 en 2 is  het getal van de vrouwelijke energie, je ingangspoort hier op aarde de baarmoeder en vrouwe maan. Je zal merken dat de invloeden van de manen, dit jaar  extra krachtig zullen inwerken en een zeer belangrijke leidraad vormen. Het laat je ook stilstaan bij wat jij in je eigen energetische baarmoeder nog vasthoud en wat er klaar is om geheald te worden. Het staat voor een stukje werdergeboorte door je het genezen van je eigen geboortepijnen, het genezen van de conflicten met je moeder en het in balans brengen van je eigen vrouwelijke energie. Onuitgesproken pijnen uit je jeugd kunnen nu zeker  je aandacht vragen.

Deze 2de blauwe maan van 2018 is er eentje, duidelijker kan het niet, die je helpt in balans te komen door je eigen balans op te maken.  Ze staat letterlijk in weegschaal. Tot nu toe vormde jij je leven aan de hand van je oordelen, dat is juist en dat niet. Nu mag jij je leven vormgeven aan de hand van wat voor jou goed voelt en wat niet.  In de plaats van te wikken en te wegen mag jij nu gewoon afwegen en vanaf je gevoel zeggen: ‘ dat voelt fijn of dat niet,’ en aan de hand daarvan je keuzes maken. 

Stel jezelf eens de vraag: “hoe ziet mijn weegschaal eruit?”. Sluit je ogen en het beeld dat je ziet klopt. Hangt de linkerkant nog op de grond, dan heb jij nog een heleboel uit te klaren met jezelf. Hangt je linkerkant helemaal omhoog dan zit jij waarschijnlijk ergens op de maan 😉 en is het tijd dat jij terug op aarde komt en durf te voelen en te leven.

2 inwerkende driehoeken, een rode (spanning) en een blauwe (ontspanning)

Het eerste waar mijn oog op viel,  waren de 2 driehoeken.

De rode is een spanningsveld, met andere worden een uitdaging die zich afspeelt tussen ram (9de huis; mercurius), weegschaal (3de huis; maan) en steenbok (6de huis; mars/saturnus) . Dat zijn 3  hoofdtekens met andere woorden, een driedubbele bevestiging van verandering en vernieuwing. Probeer het niet te ontlopen maar accepteer wat op je pad komt in plaats van ertegen te vechten en kijk er echt naar. Voorbeeld je verliest iets, wees er niet boos om maar kijk wat het ding/persoon voor jou betekend en kijk dan of jij dat stuk in jezelf terug een plaats kan geven. 

De grote vernieuwing zal komen op de vraag of je opgedane kennis en de invloed van je moeder wel kloppen met wat je voelt. Het jij nu zelf al leren onderscheidt maken of volg jij nog de voetsporen van je baarmoeder? Het kan nu lijken alsof je je eigen gedachten en gevoelens niet zal begrijpen omdat je zolang met deze van je moeder bezig was. Het 9de huis is het huis van je hoger weten en het 3de huis het huis van je aangeleerde oordelen, met welk huis ben jij nog het meeste bezig?

Het kan kriebelen om je terug als dat kleine kind te gedragen en er de dingen spontaan en eerlijk willen uitflappen. Maar pas op voor die oude opgekropte boosheid en jaloezie. Want we hebben het hele interessante kruitvat van mars/saturnus waarin je boosheid als een duiveltje tekeergaat en wil uitbreken. Omdat dit in  6de huis het huis van gezondheid en jezelf dienstbaar maken staat, toont het dat die boosheid een belangrijke oorzaak is van de verzieking in je leven. Zolang jij jezelf zo verziekt heb jij de buitenwereld niets te bieden. Je krijgt nu de mogelijkheid om je boosheid los te laten, door in te zien dat jij je aangeleerde kennis mag vervangen door je eigen spontane weten. Kennis is altijd maar een opstapje naar je eigen ervaringen; want kennis is het weten van de ander. Het probleem is, dat je het tot je waarheid gemaakt hebt waardoor jij je gekortwiekt en gefrustreerd voelt omdat je bleef hangen IN  kennis (oordelen).

Kijk  eens naar een kind, het mooiste is toch hun enthousiasme en spontaniteit? Wel dat is de energie van de ram en deze zit nu in je veld van het hoger weten. Geef je over aan deze energie van eenvoud en kinderlijkheid en probeer  spontaan je te uiten in plaats van vanuit zelfverdediging te praten of jezelf te verschonen. Je bent wie en wat je bent, en dat is uniek en perfect.

Mercurius (communicatie) opposiet de maan (gevoel)

Normaal verwijst dat naar het gevecht tussen hoofd en gevoel. Mercurius is alles wat met communicatie en denken te maken heeft maar nu mercurius retrograde is, werkt hij diepgang in de hand en kan je hem als opstapje gebruiken om de communicatie met jezelf aan te gaan.  Ik merk bijvoorbeeld dat ik veel minder inspiratie heb om te schrijven. Het lijkt dan alsof woorden ontoereikend zijn. Mijn energie is meer naar binnen gericht ,het denken gaat trager. Met andere woorden alle uitgaande communicatie verloopt moeilijker. Mercurius is retrograde van 23 maart tot en met 14 april. Dus gegarandeerd misverstanden als je weer eens logisch bent of je de dingen vanuit je hoofd wil aanpakken. Doch  eureka momenten als je er minder woorden aan vuil maakt en gewoon bent wie je bent en doet wat waartoe je je geroepen voelt. Met deze stand Wel kan je ervaren dat je met deze stand moeite zal hebben om je gevoel te verwoorden. Gebruik dan een beeld, om te beschrijven wat je voelt.

Mercurius vierkant mars(daadkracht)

Hier toch wel een waarschuwing voor kortzichtigheid en ongeduld. Wees je bewust van het WAAROM van je handelen en van het feit dat de andere ook zijn verhaal heeft.. Reageert jij vanuit gewoonte dan zal jij de volle lading krijgen. Healing kan maar als jij vanuit je essentie zal handelen. Wie zichzelf is heeft noch moeten, noch dwang nodig. Zorg ervoor dat je denken en handelen hetzelfde is, met ander woorden wees eerlijk. Neem je eigen verantwoordelijkheid in plaats van te wijzen naar de ander. Vervang agressie door assertiviteit.

Zolang je spontaniteit genekt is, ligt er een smet op je levensvreugde. Belangrijk zal zijn om te durven spontaan te spreken en te zeggen wat je als kind nooit gedurfd hebt.

Maan vierkant mars/saturnus (structuur)

oeieoei al die harde gevoelens, die smeulen onder de oppervlakte en die nu een plaats mogen krijgen en in balans gebracht worden. De invloed ligt in het 3de huis, het huis van je geboortekanaal = je moeder. Kosmisch gezien word de moeder aarde en de vrouwelijke energie nu geheald. Jij kan hierbij helpen door de hardheid in je leven te vervangen door het zachte koesteren en leven gevend gedrag. Is boosheid en agressie koesteren en leven gevend? Is wraak nemen koesteren? Nee, het is een poging tot vernietiging en slaan naar de ander. Kijk hoe jij de ander kan koesteren “in je boosheid”. Dat doe je door hen in de eerste plaats het leven en het licht in hun ogen te gunnen en als je iets of iemand het leven gunt zet je vanzelf je harT open. Je harD opstellen is de ander het leven en zijn waarheid niet gunnen. Elk van ons draagt die vrouwelijke energie in zich.

Neem eventjes de tijd om de balans te maken van wie of wat jij het leven niet gunt. Wie of wat jij niet kan/wil koesteren. Noem dan de naam en zeg:” ik gun je van harte het leven “ adem dan diep in en uit en laat los. PS start met jezelf, gun jezelf in de eerste plaats het leven. Kijk in de spiegel en zeg: ik, gun jou (zeg je voornaam klaar en duidelijk”) van harte het leven. “

Er komt steun en gemak vanuit de blauwe driehoek (schorpioen & vis met zwevend snijpunt in het veld van steenbok).

Deze driehoek is geen echte want het hoekpunt raakt de cirkel niet maar zweeft net boven het teken steenbok. Maar toch voelde ik dat hij heel speciaal en belangrijk is. Het heeft te maken met een thuiskomen en je thuis voelen in je eigen leven en lichaam; met het afronden van oud karma. En eindelijk volmondig ja zeggen tegen jezelf EN je incarnatie.

Ik merk bij de meeste mensen en de meeste van mijn klanten, dat hun ziele-energie niet of gedeeltelijk in hun fysieke lichaam aanwezig is. Zolang jij dingen afwijst kan je energie nooit helemaal indalen, met alle gevolgen van dien. Het is alsof elke mens nu ingestraald zal worden met zijn ziele-energie zodat je er bewust ja tegen kan zeggen.

Vandaar dit focuspunt boven steenbok = dat waar jij gestalte aan geeft. Jupiter in schorpioen, 4de huis & neptunus/juno in vissen 8ste huis verbinden en “stralen in” boven steenbok. Neptunus in vis staat maximaal geplaatst, dus menslievendheid, éénheidsvorming en onvoorwaardelijke liefde, de cirkel is rond.

Vis in het 8ste huis (transformatie, het verborgene, dood, seksualiteit) zal je persoonlijkheid (je drama’s en maskers) laten sterven want in vis integreer je alles en wordt je weer één. Mondiaal kan hier wel één en ander naar boven komen inzake misbruik. Het 8ste huis is normaal het huis van schorpioen en schorpioen versterkt (jupiter) vanuit de materie (4de huis) deze transformatie van je fysieke zelf in je hoger zelf en lichtwezen.

Saturnus staat optimaal in steenbok & neptunus optimaal in vissen

Saturnus je structuur en neptunus je onvoorwaardelijke liefde staan beide opperbest geplaatst. Dat wil zeggen dat de kosmos je helpt om als lichtwezen te manifesteren in plaats van als de lagere mens, vol drama, angsten en slachtofferschap. Jij bent zoveel meer en het is tijd om dat nu weer gestalte te geven.

Jupiter, retrograde in schorpioen

De kracht van Jupiter in Schorpioen is je diepere, nog onbegrepen, emoties aan de oppervlakte te laten komen zodat je ze kan genezen. In het 4de huis zal het zich afspelen in verband met je woonst en het je goedvoelen in eigen vel, thuis en intieme kring.

Schorpioen maakt korte metten met de dingen en lokt crisis uit als je niet wil meewerken. Hij zegt: “ ik wil de essentie en heb geen interesse in alle ballast. Minder is meer en ik draai desnoods de onderste steen om”.

Jupiter is ook je innerlijke dokter en is gelinkt aan je optimisme en groei. Maar jupiter loopt tot 10juli retrograde wat wil zeggen dat hij je voor een pijnlijke situatie zal plaatsen om te zien of jij deze al verwerkt hebt. In schorpioen zal het dus betrekking hebben op je bestaans-angst. Erken de angsten en boosheid die nu naar boven komen. Je zal voor jezelf nu je ideale huis willen aantrekken en verslavingen willen stoppen en dat kan je door gewoon te benoemen wat je voelt. Je hoeft er niet in te gaan of lange sessies te ondergaan, met de erkenning en benoeming van de essentie van je angst zorg je voor integratie. Zeg duidelijk in jezelf; je mag het ook opschrijven want dat werkt nog sterker “ ik erken mijn angst voor afwijzing – eenzaamheid – gebrek – verveling – …. en deze mag er zijn. Ik erken ook, dat ik die onmacht ooit in dit leven of in een ander leven in het leven geroepen heb . En ik gebruik nu diezelfde macht om die angst en onmacht weer teniet te doen. Al een hele poos zijn er hiertoe openingen geweest maar nu is er genoeg draagkracht om het inderdaad tot uitvoering te brengen.

Dit proces is de rode draad voor 2018 want Jupiter loopt nog tot november in schorpioen en brengt van hieruit de ruimte en mogelijkheid tot healing op je diepste en oudste pijnen. Hiermee kan je elke vorm van slachtofferschap in je leven te “ontmaskeren”. Als je je verzet wordt het de rest van het jaar woelig voor je, maar als jij ja zegt tegen een fantastische diepgaande genezing en je bent bereid je pijnlijke situaties te accepteren in plaats van je de vraag te stellen: “ waarom ik nu weer? Of waaraan heb ik dat nu weer verdient?”. Dan is jouw geschenk een grotere levensvreugde.

Gemakkelijker is om je realiteit te accepteren in plaats van die in vraag te stellen en om jezelf in vraag te stellen. “Waarom trek ik nog zulke situatie aan? Wat maakt deze situatie zichtbaar voor mij? Welke blinde vlek spiegelt deze situatie me?

In 2018 wil de kosmos je helpen om het thema liefde terug in balans te brengen. Balans is harmonie en harmonie is éénstemmigheid. Hoeveel stemmetjes leven er nog in jou? Lukt het je al beter om die ene stem weer de boventoon te laten voeren? De stem van liefde; God/Christus/de Almacht. Om dit te realiseren kan er nu veel jaloezie en angst naar boven komen want het lijkt alsof anderen verdergaan zonder jou en jou niet nodig hebben. Je zal hierdoor je eigen waarde in vraag stellen; ontdekken dat de voorwaarden die je aan jezelf stelt zinloos zijn. Hierdoor zal je de lagere vormen van liefde meer en meer kunnen doorprikken en meer vanuit je essentie leven.

Met juno in vissen, conjunct neptunus zal je de ogen geopend worden als jij in een on-evenwichtige relatie zit. Elke relatie die nu gestoeld is op medelijden, de ander len redden, waarin de ander jou als bezit ziet ,waarin jaloezie en seks de lijm zijn, in al deze gevallen zal deze bel doorprikt worden. Het is heel belangrijk dat je terug leert om gezonde relaties aan te gaan door in de eerste plaats op gezonde wijze met jezelf om te gaan.

Wat betekent het woord relatie in essentie?

Met het woord relatie wordt bedoelt: dat wat jullie met elkaar uitwisselen, delen. Je gaat met de ander om zoals je met jezelf omgaat. Je deelt met de ander letterlijk wat in jou leeft: “ Ik heb dat tekort dus ik zoek het bij jou. “ Relaties op vandaag zijn letterlijk een IN-vullen, net zoals je een job invult. Waar we nu naartoe evolueren is een VER-vullen van je eigen potentieel en dat delen met de ander. En wat is jouw potentieel? Jouw liefde en passie, de kern van het leven.

De klassieke vraag van mijn klanten is: “Isabelle, wat is mijn doel hier? “ Enkel en alleen jouw potentieel vervullen. Doen wat je graag doet en je met creativiteit & levensvreugde de wereld te verrijken. Vandaag doe je dat en morgen stuur je bij en doe je wat anders. Het leven is alles en daarom nooit éénduidig. Het is altijd in beweging maar je zal wel merken dat er toch een soort van rode draad loopt. Ik heb al veel verschillende dingen gedaan in mijn leven en lang boos geweest op mezelf “omdat ik zogezegd nog niet deed wat ik dacht hier te MOETEN komen doen.” Nu ik een pak wijzer ben, zie ik hoe feilloos mijn pad aansloot en een duidelijk rode draad laat zien. Ik was altijd al op mijn pad, alleen wou ik het niet zien omdat ik het pad te “simpel” vond.

Er was altijd een soort van de weg wijzen en sommige maanden (toen ik aan de ziektewet zat) was dat in heel kleine dagdagelijkse dingen vb iemand die me letterlijk de weg vroeg, een oudere dame in het warenhuis die me hulp vroeg over een product,…… Nu is het wat ‘grootser’ omdat ik meer mensen bereik. Maar eerlijk gezegd, de vreugde en dankbaarheid van die kleine handelingen brachten me evenveel goed-gevoel op als nu. Ik bedoel maar, wat je ook doet, groot of klein het is het waarom en met hoeveel plezier je het doet, dat telt. Ik kan 20 emails krijgen van mensen die dankbaar zijn voor mijn gaven, maar het zijn niet die 20 emails, het is elke mail op zich die me verwarmt. Dus één klein ding kan je dezelfde wereld bieden. Mensen verzanden te vaak in te grootse dingen willen doen en begrijpen niet dat je enige doel is je unieke zelf gestalte te geven. Klein of groot maakt niet uit, het UNIEKE is de essentie waar het om draait. Jouw unieke manier om gestalte te geven aan levensvreugde.

Lieve mens, ben jij bereid om uniek te zijn? Ben jij bereid om groots te zijn in al je kleinheid? Ben jij bereid om creatief te zijn in al je alledaagsheid? Ben jij bereid om “maar” gewoon jezelf te zijn? Dan heb jij je doel ontdekt. Welkom thuis.

groepshealing op afstand

Wil je het jezelf gemakkelijker maken in deze periode, schrijf je dan zeker in tot deze avond 31 maart om 23.30u voor de groepshealing die doorgaat vanop afstand. Zelf hoef jij niks te doen, je ziel doet het werk. Kost 15€ en achteraf een uitgebreid verslag met oefeningen. Stuur me een email isabelle@isahealing.eu om je in te schrijven.