De impact van het v$ccin volgens saint germain

Home/Blog/Je fysieke bouwstenen/Gevaar vaccins/De impact van het v$ccin volgens saint germain

De impact van het v$ccin volgens saint germain

Gesprek van Jahn J Kassl met MEESTER ST.GERMAIN
 
Dit v a c c i n betekent de transformatie van de mens van een bezield wezen tot een levenloze robot.
 
MEESTER ST. GERMAIN: Ik omhels je met mijn liefde! Ik ben bij je. Ik ben nu met alle mensen die bereid zijn om deze situatie in het licht van de waarheid onder ogen te zien.
 
De tijd die je is aangekondigd is gekomen. Het kaf wordt van het koren gescheiden en geen steen wordt onaangeroerd gelaten.
Deze woorden van Jezus worden in deze dagen vervuld: “Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar een zwaard.” (Mattheüs 10:34, noot JJK). En dat zwaard reikt over vriendschappen en families heen.
 
AFDALING OF OPSTIJGING?
De dagen zijn aangebroken dat de mensen moeten beslissen. Het thema van corona inenting laat zien waarvoor een persoon heeft gekozen: Hernieuwde ervaringen op een laag vibrationeel niveau van zijn – of om deze reis te voltooien en opnieuw te beginnen op een hoog vibrerende aarde.
 
Afdaling of Opstijging – dat is nu de vraag waar ieder mens voor staat. Reken er maar op: ieder mens neemt, ondanks deze manipulatieve omstandigheden, de juiste beslissing!
Afhankelijk van zijn rijpheid en bewustzijn denkt en handelt de mens. Hij leidt zijn leven volgens zijn innerlijke visies en ideeën.
Je kunt niemand bekeren of tegenhouden van iets dat nog geleefd of ervaren wil worden. Niemand wordt gedwongen tot deze inenting – en toch voelen zoveel mensen zich gedwongen. Angstmechanismen triggerendeze onzekerheid. Vaak zijn het onopgeloste blokkades en is het te weinig verbinding met het Goddelijke, dat mensen een uitzichtloosheid voorhoudt die niet eens bestaat.
 
LIEFDE EN HET ZWAARD
MEESTER ST. GERMAIN: deze tijd is die van de uitnodiging tot onvoorwaardelijke liefde. Veel kan alleen begrepen en geheeld worden vanuit het aspect van onvoorwaardelijke liefde, ongeacht de beslissing die iemand neemt. Respecteer de persoon en waardeer zijn beslissing. Een oefening die jouw meesterschap en voltooiing waardig en passend is.
 
Waarom doorzien zo veel mensen zo weinig? Omdat ze een gordijn voor hun bewustzijn hebben, zodat ze bepaalde ervaringen kunnen hebben. Ook al is het pijnlijk om naar deze mensen te kijken in hun zelfopgelegde lijden. Iedereen verdient het om gerespecteerd te worden voor zijn beslissing.
 
JJK: Onvoorwaardelijke liefde, zelfs voor Bill Gates en de andere verdachten?
 
MEESTER ST. GERMAIN: weet jij een andere manier om haat en vrees in liefde te veranderen?
Heb onvoorwaardelijk lief – en stel tegelijkertijd je eigen grenzen!!
Mensen en situaties die je kwaad willen doen, moeten op een afstand worden gehouden of worden afgeweerd. Ook liefde heeft soms het zwaard nodig.
 
PARAMAHANSA YOGANANDA :
“Mijn meester [Sri Yukteswar] vroeg me eens: ‘Hou je van mensen?’ Ik antwoordde: ‘Nee, ik heb alleen God lief.’ ‘Dat is niet genoeg,’ antwoordde hij. Later vroeg hij me opnieuw: “Hou je van mensen? Met een gelukzalige glimlach antwoordde ik: “Vraag me dat niet. Hij kon zien dat mijn liefde nu te veelomvattend voor me was om erover te praten. Deze keer glimlachte hij alleen maar.” (Uit: De Universele LIEFDE achter al onze RELATIES, TB vianova, p. 50)
 
GERMAIN: het is een collectief angstpatroon dat hier wordt geactiveerd – en het beïnvloedt je soms sterker en dan weer zwakker.
 
COLLECTIEVE   Z E L F M O O R D?
JJK: Ik heb gehoord dat mensen die zich laten v a c c i n e r e n collectief z el f m o o r d plegen.
Dat is waarom zelfs mensen die nooit aan z el f m o o r d denken, plots z el f m o o r d g e d a c h t e n hebben. Het is een overblijfsel van het “collectieve motief” van veel mensen. Gelukkig is die gedachte nog nooit bij me opgekomen! Maar is er iets van waar?
GERMAIN: Ja, het is een feit dat dit de gedachtepatronen van mensen beïnvloedt. Veel mensen die zich nu tegen Corona laten inenten, weten dat hun tijd op deze aarde erop zit en dat zij niet zullen meegaan in de verandering. Zij kiezen voor dit ontsnappingsscenario.
 
Wees je dus bewust van de gedachten, gevoelens en emoties die van jezelf uitgaan en die op je worden gelegd.
Ik nodig je uit, roep mij aan en roep de VIOLET Vlam van TRANSFORMATIE aan! Zodra je twijfelt of geconfronteerd wordt met gedachten van deze aard, roep mij op – laat het licht werken en je terugbrengen in kracht en helderheid.
 
WAT DOET HET M R N A C O R O N A V A C C I N?
JJK.: wat doet dit m R N A-v a c c i n eigenlijk?
GERMAIN: Het is in een paar zinnen uitgelegd.
Dit v a c c i n introduceert bouwstenen van kunstmatige intelligentie in het menselijk lichaam. Het is het begin van de transformatie van de mens in een machine.
Bovendien herkent het menselijk lichaam in deze bouwstenen een enorme bedreiging, waardoor het een verdediging begint die zo radicaal is, dat zelfs gezonde cellen daarbij worden gedood. Het lichaam voert oorlog tegen zichzelf.
Het natuurlijke immuunsysteem van het menselijk lichaam kan de indringer niet aan en slaat op hol.
Als gevolg daarvan worden deze mensen vatbaar voor ziekten die vroeger een peulenschil waren voor het immuunsysteem.
En tenslotte, het belangrijkste punt: deze kunstmatige intelligentie (AI) deeltjes zorgen ervoor dat de verbinding van een mens met zijn ziel verbroken en verstoord wordt. Als na de eerste vaccinatie tegen Corona nog meer van dit soort vaccinaties volgen, is dit onherstelbaar. 
 
Door deze inenting verliest de mens de innerlijke verbinding met het goddelijke. NOOT  isabelle lambrecht, dit klopt heb ik zelf ervaren tijdens healing en collega”s ook zie hier mijn verslag van een healing van een gevaccineerde vrouw
 
Dit betekent dat het contact en de uitwisseling met het astrale, etherische en mentale lichaam verloren is gegaan. Geleidelijk vervaagt het spirituele referentiepunt in het leven – de spirituele navelstreng naar het Hoge Zelf en de Ziel wordt doorgesneden.
Dit v a c c i n betekent de transformatie van de mens van een bezield wezen tot een levenloze robot.
 
Een mens die het C o r o n a-v a c c i n krijgt toegediend, kan niet meer vibreren en blijft zijn leven lang in een laagfrequent trillingsbereik. Velen die zich al hebben laten overnemen door het systeem zullen dit niet eens merken. Noot isabelle lambrecht, dit klopt en zag ik ook letterlijk tijdens de healing 
 
HET GROTE STERVEN
Uiteraard is dit alleen voor mensen die getraind zijn om erachter te kijken. De eerste verandering die je zal opmerken is in de ogen van de ingeënte. Hun ogen verliezen hun glans en worden koud. Dan zal je vervolgens aanvoelen dat deze mensen niet langer bezield of bewoond zijn. Ze voelen aan als een huis waar niemand meer in woont.
Op het niveau van het lichaam beginnen de g e v a c c i n e e r d e n een grote gevoeligheid voor ziekten te ontwikkelen. Dit vraagt om meer therapieën. De giftige cyclus gaat door – en uiteindelijk gebeurt het onvermijdelijke: het grote sterven.
JJK: Maar mensen zien dat gewoon niet.
Zij denken dat zij met v a c c i n a t i e veiligheid en vrijheid zullen herwinnen, maar uiteindelijk zullen zij waarschijnlijk beide verliezen. Vandaag werd ik herinnerd aan een ander woord van Jezus: “Want wie zijn leven zal willen behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil en omwille van het evangelie, die zal het behouden.” (Markus 8:35) Dat lijkt dezer dagen waar te worden.
 
GERMAIN: het woord wordt vervuld. De uitdrukking “en omwille van het evangelie” is fout. Deze passage is later door kerkgeleerden toegevoegd om legitimiteit te geven aan de officiële afkondiging.
Het gebeurt, zoals je gezegd is. Het woord van Christus en het woord van God worden vervuld. Mensen die weinig verbinding hebben gehad met hun ziel of met het goddelijke, zien zelfs vandaag de dag geen noodzaak om hun horizon te verruimen. Wat zij voelen is angst, angst voor het virus, angst voor beperkingen, angst voor existentiële narigheid. Onopgeloste angsten voor de dood hebben een nog dieper effect – dat is de reden waarom mensen van alles met zich laten gebeuren.
 
Velen willen hun oude leven terugkrijgen door de Corona-vaccinatie. Dat mislukt! Want voor de g e v a c c i n e e r d e n is er altijd maar een tijdelijke vrijheid – het oude leven komt voor niemand meer terug.
 
Het “oude leven” zou voor jou helemaal niet meer nagestreefd moeten worden. Want maakte het oude leven je echt gelukkig? Waren er dan geen tekorten, onrecht en ellende in alle uithoeken van deze wereld?
 
De toestand van de mensheid was ook vóór deze Corona-enscenering in hoge mate toe aan “therapie”. Begrijp daarom deze tijd als een zegen en als wat het werkelijk biedt: de kans op verandering naar het volledige licht.!
Wat nu wordt aangekondigd is een nieuwe mensheid, maar alleen met die mensen die kunnen opstijgen en dat willen.
 
DE GROTE GEBEURTENIS
JJK: In een boodschap die mij in 2016 door ASANA MAHATARI werd doorgegeven, wordt gesproken over een “Grote Gebeurtenis”.
(Master St. Germain is opnieuw geïncarneerd als mens en AsanaMahatari is de spirituele naam die de Opgestegen Meester heeft gekozen voor zijn huidige aardse leven. De naam betekent: “Zetel van de Hemelse Vrede”, noot, JJK).
 
Over de huidige toestand van de wereld, wordt daar gezegd:
“De dingen komen tot een hoogtepunt. Er heerst een drukkende, voor sommigen verstikkende kalmte die een grote ontlading aankondigt. Het zal en moet gebeuren dat een breed menselijk publiek zich bewust zal worden van wat er bestaat tussen hemel en aarde. Het ontwaken van de mensheid, zonder zichtbare tekenen uit de hemel, zou nog eonen duren.
 
Maar de grote verandering kan niet zo lang uitgesteld worden. De kwaliteit van de tijd eist dat bepaalde veranderingen nu plaatsvinden – en dus is er nu een kalmte waar te nemen die wijst op een grote gebeurtenis.
 
Welke “grote gebeurtenis”?
ASANA MAHATARI: de ontbinding van eerdere structuren in de samenleving en het einde van de wereld zoals die is geweest.
Dit betreft het economische, politieke en religieuze bestel van de menselijke samenleving en raakt ook de geologie van de planeet zelf.
Alles is aan het veranderen en het gebeurt zeer snel naar planetaire en kosmische maatstaven.
 
JJK: Hoe lang duurt het voordat dat gebeurt?
ASANA MAHATARI: het is al aan de gang. De gevolgen van dit proces zullen met elke nieuwe gebeurtenis, met elke ontlading en “rectificatie” ingrijpender worden – totdat de wereld niet meer te herkennen is.
 
JJK: Zullen er veel mensen “s t e r v e n”?
ASANA MAHATARI: veel, heel veel mensen zullen deze plek verlaten. Opdat de aarde kan genezen en de mensheid zich opnieuw kan verbinden, moeten de mensen die zich hiertegen verzetten, deze wereld verlaten. Zij zullen allen aan de andere kant van de sluier in liefde worden ontvangen en er zal voor iedere ziel worden gezorgd!
Wees dus niet bezorgd, maar wees klaar voor deze verandering, want waarlijk, het wordt stil in deze wereld.”
JJK: dat betekent dat door de C o r o n a – i n e n t i n g veel mensen zullen sterven?
 
ST GERMAIN: er zullen veel mensen zijn die dit niveau van zijn verlaten.
Velen die zich aan hun leven vastklampen zullen het verliezen en velen die bereid zijn het weg te geven zullen het winnen.
 
JJK: Hoeveel mensen zijn dat in aantallen?
GERMAIM: het hangt ervan af hoeveel mensen er nu door de Lichtkrachten nog worden bereikt. Want één ding is zeker: de paniekerige actie van de krachten van het koude licht draagt bij tot het ontwaken van zeer vele mensen. Hoeveel mensen dat uiteindelijk zullen zijn valt nog te bezien.
In ieder geval zal de bevolking van de aarde aanzienlijk afnemen, omdat zeer veel mensen niet willen of kunnen deelnemen aan de ascentie.
 
IS ER EEN KANS OP GENEZING NA EEN C – V A C C I N A T IE ?
GERMAIN: het is mogelijk, maar alleen voor heel weinig mensen! Dit vereist het bewustzijn van de mens – en een zeer hoge en constante natuurlijke vibratie. De vraag is: Waarom heb je je laten i n e n t e n?
Een bewust mens, iemand die vrede heeft met zichzelf en die in een hogere trillingswerkelijkheid leeft, zal zich verre houden van deze inenting.
Er zijn echter uitzonderlijke gevallen waarin bruut geweld een rol speelt of andere redenen die v a c c i n a t i e onvermijdelijk maken.
JJK: als iemand met gevangenisstraf wordt bedreigd of wordt neergeschoten, zeker, dat zijn extreme gevallen, maar wie weet hoe gek alles nog wordt. Zeker, er zijn echte en ingebeelde noodsituaties.
 
GERMAIN: wat een noodsituatie is, bepaalt ieder voor zich.
Het belangrijkste om te begrijpen is, dat er altijd manieren zijn om te genezen. Sommige dingen kunnen op lichamelijk niveau voorbij een bepaald punt niet meer ongedaan worden gemaakt. De persoon moet leven met de gevolgen of eraan sterven. Daarna dienen zich nieuwe mogelijkheden tot genezing aan – hetzij in een volgend leven met een nieuw lichaam, hetzij op het spirituele niveau achter de sluier.
 
Aan alle mensen die zich niet aan een C-v a c c i n a t i e kunnen onttrekken, maar zich er zelf met hun hele ziel tegen verzetten en zich ten volle bewust zijn van de negatieve gevolgen, plaats ik de volgende noodoproep aan aartsengel METATRON in de ziel.
AANROEPING IN GEVAL VAN NOOD
IK VERZOEK AARTSENGEL METRATON ALLE SCHADELIJKE EFFECTEN VAN DEZE I N E N T I N G TE NEUTRALISEREN.
IK BEN MIJ BEWUST VAN WAT THANS GESCHIEDT.
IK BEN DAN BAAR VOOR DEZE GENADE
 
Deze aanroeping is voor noodgevallen en ik zeg het je:
de meeste mensen denken dat zij zich in een noodsituatie bevinden, terwijl een eenvoudig maar duidelijk NEE tegen de C o r o n a -i n e n t i n g voldoende zou zijn om hen ongedeerd te laten. Omdat degenen die dit organiseren jouw goedkeuring nodig hebben. Wees je bewust van je kracht – mens!
Hoe medemensen op je NEE reageren, mag een bewust en ontwaakt mens niet meer interesseren. Wat kan het een boom schelen of een hond naar hem blaft of dat een haas onder hem zijn behoefte doet.
JJK: wat gebeurt er met een persoon die na zijn dood van zijn ziel is afgesneden? Vindt hij gemakkelijk de weg terug naar zijn geestelijke familie; vindt hij zijn ziel en zichzelf terug?
GERMAIN: wanneer het lichaam wordt afgelegd, verdwijnen ook de beperkingen die het specifieke lichaam met zich meebracht. Wat overblijft in dit geval is een desoriëntatie onmiddellijk na het sterven.
 
Ik zeg je, elke persoon wordt opgehaald bij de poort naar het hiernamaals. Sommige zielen hebben tijd nodig om hun eigen dood te kunnen accepteren. Deze zielen blijven, zolang zij dat wensen, in het etherische rijk of in de astrale wereld van de aarde.
Afgezien van enkele uitzonderlijke gevallen keert ieder mens met zijn ziel terug naar zijn geestelijke familie. Degenen die een R N A- of D N A – v a c c i n hebben ontvangen, zullen gedurende hun hele leven innerlijk steeds meer gedesoriënteerd raken, zich leeg voelen en na hun dood nog enige tijd gedesoriënteerd blijven.
Vrees niet! Er is voor alles een oplossing, als een mens die oplossing echt wil!
JJK: met ingang van vandaag, Wat voor dynamiek zullen we gaan beleven met C o r o n a gekte van af vandaag 5 april 2021 (dit is de dag dat ik dit bericht ontving, JJK),
 
C O R O N A -DYNAMIEK
GERMAIN: Het pad is uitgestippeld:
1.) De psychologische en existentiële druk op de mensen neemt toe. Velen geven eraan toe en stemmen in met de schijnbare oplossingen. Tegelijkertijd worden steeds meer mensen wakker en zeggen NEE!
2.) De maatregelen worden steeds absurder en transparanter. Als je je niet meteen laat v a c c i n e r e n, heb je een goede kans dat het later niet meer kan gebeuren.
3.) De leugenstructuur van deze matrix is aan het instorten. Mensen die het Licht hebben gediend, nemen het roer over op Aarde. Buitenaardse lichtkrachten maken zich bekend en zij helpen de mensen.
4.) De mensheid is bevrijd, de nieuwe mensen ontmoeten elkaar in eenheid en liefde, zijn één volk en leven in vrede.
5.) De gouden eeuw begint. De liefde regeert en de mensen waken over de aarde als hoeders. Er is sprake van de terugkeer naar de Hof van Eden.
 
Geliefd mens!
Houd moed! Probeer niet te redden wat niet gered kan worden. Geef het oude leven op!
Je zult geholpen en gegeven worden. Je verstand creëert grenzen, je bewustzijn breidt zich ver uit. Mediteer, werk met de Engelen, de Aartsengelen en met de Opgestegen Meesters! Nodig de goede krachten van het licht in je leven uit- we wachten gewoon!
 
BESCHERM JE ZIEL
Vertrouw op God en op Gods hulp! Het is een genadevolle tijd. Juist in de grootste nood mag je de meeste hulp en zegen verwachten!
Negeer je angsten! Laat je niet leiden door zorgen, maar laat je leiden door vertrouwen! Sta standvastig in het leven!
Hecht geen waarde aan meningen, zelfs niet aan die van jezelf. Meningen zijn geruis van je verstand.
Ga je eigen weg! Je bent uniek goddelijk bewustzijn. Niemand is zoals jij!
Hou je hart open, maak contact met je ziel en put uit je oneindige geest!
Hou van je leven en van jezelf! Dit is het begin van het einde van deze matrix.
Met de hulp van God en zijn hemelse machten, doorboor de bijkomende sluier van onwetendheid! Het zeer reële spel op aarde is onwerkelijk.
Zelfs als deze tijd je iets anders voorspiegelt: realiteit en toekomst schep je zelf.
Hoed je ziel als je oogappel, want met je ziel zie je pas echt goed.
Wij zijn unieke schepselen van God en toch zijn wij allen één: door de macht van de liefde en door de kracht van het licht.
Ik hou oneindig veel van je.
 
MASTER ST. GERMAIN
PS: Opmerking van de auteur: Wat geldt voor de in dit bericht genoemde R N A – v a c c i n s (m R N A) geldt ook voor alle D N A- en virale v i r u s v a c c i n s. In zijn zeer lezenswaardige bestseller “C o r o n a v a c c i ns, redding of risico?” citeert de bioloog, Dipl. Ing. Clemens G. Arvay, Patric Vogel: “Een ander aspect van sommige v i r u s v a c c i n s, met name D N A -v i r u s s e n zoals a d e n o v i r u s s e n , is het gevaar dat zij zich blijvend in het genoom van de g e v a c c i n e e r d e persoon nestelen. De gevolgen op lange termijn van deze wijziging van het genoom kun c c i n s , r e d d i n g of r i s i c o ? Clemens G. Arvay, Quadriga, p.62 e.v. 21)
Bron:https://lichtweltverlag.at/en/blog/
Vertaling: Winfried.
Door |2021-05-31T09:07:53+02:00mei 31st, 2021|Gevaar vaccins|1 Reactie

Over de auteur:

Isabelle Lambrecht is healer en life coach en zal met haar artikels bijdragen aan een evenwichtige levensbalans waarbij de gezondheid voorop staat. Haar specialiteit is het wegnemen van emotionele en fysieke pijn door healing en door coaching op alle domeinen. Sterk aanbevolen voor mensen die lijden aan een leven dat 'vierkant' draait. www.zichtbaar.be & www.stepisa.be

Eén reactie

  1. nelly vanderbeken januari 13, 2022 om 20:18- Antwoorden

    wat als men in belgie verplicht wordt en ik wil het niet

Geef een reactie

Ga naar de bovenkant