Als er gebrek is, aan innerlijk houvast zoek je een houvast of structuur buiten jezelf.
Het innerlijke houvast is je geweten maar als kind leer je om je geweten het zwijgen op te leggen en om mee te gaan in de leugens van zelfafwijzing waarin de ouderen leven.
Hoe meer we onze kinderen nu helpen om dichterbij zichzelf te blijven, te luisteren en te handelen van uit het geweten hoe sneller we naar een wereld groeien met zelfbewuste eerlijke volwassenen.
Dat wat goed voelt staat haaks op wat hoort of juist klinkt en omdat we leven in een wereld waarin de ratio vooropgesteld verliezen kinderen zichzelf en worden ze zwakke volwassenen.
Als we allemaal (oud en jong) nu willen leren om het onlogische = intuïtie dat wat goed voelt, bij voorrang te nemen ipv vast te lopen in ratio: hoe het hoort of moet zijn, dan zullen we snel alle problemen uit de wereld helpen.
Alles is volmaakt in zijn oorsprong en perfectie kan nooit de volmaaktheid/authentieke van de schepping benaderen.
VOLMAAKT  VERSUS  PERFECT
We zijn er meesters in geworden om ons volmaakte wezen naast ons neer te leggen en om te proberen perfecte marionetten (mensen) te worden.
Zolang we perfectie nastreven, zijn we onvolmaakt en handelen we vanuit zelfafwijzing en zullen we nooit echt volwassen kunnen worden = tot wasdom kunnen komen. De angst om fout te doen, angst om fouten te maken nekt de mens.
Het zijn de kinderen van nu die de verandering van morgen zijn en het zijn de ouders van nu die dit kunnen bewerkstelligen.
Een perfectionist is iemand die er volwassen uitziet maar zich nog steeds gedraagt als een afgewezen klein kind.
En weten dat het leven zo simpel, gemakkelijk, eenvoudig en prachtig is. Maar dat snap je enkel als je kiest om volmaakt en authentiek te zijn ipv proberen perfect te zijn.

Zijn mijn artikels je tot steun, een meerwaarde dan kan je me hier steunen met een gift. Dank alvast voor je waardering

:Isabelle: vdf Lambrecht
healer, bewustzijnscoach, psychotherapeut
Geld inzamelen | Doneeractie.nl