De schumannfrequentie is een ontdekking van de  Duitse fysicus Winfried Otto Schumann, hoogleraar aan de Technische Universiteit van München , die in 1952 zei, dat er elektromagnetische staande golven in de atmosfeer zijn. Deze worden gevormd in de holle laag tussen het oppervlak van de aarde en de ionosfeer. Die staande elektromagnetische golven in de atmosfeer pulsen rond de 8 per seconde. Deze golven ontstaan door de ontlading van positieve en negatieve ionen. Er is een  ionensfeer rond de aarde die positief geladen is, en de energie van de aarde die negatief geladen is. Wanneer er een ontlading komt van boven naar onder, nemen wij die waar als bliksems  die met een ritme tussen de vijftig en honderd per seconde over heel de aarde verspreid continue plaatsgrijpen. De gemiddelde Schumann-frequentie is 7,83 Hz. Dat wil zeggen dat de aarde in perfecte balans is op deze frequentie en ook onze lichamen. 

Tesla en draadloze communicatie
Door deze ontladingen, of op en neer gaande energie golven kan men informatie, draadloos over grote afstanden transporteren. Dat weten we dankzij Nicola Tesla die dit begin 1900 al ontdekte en deze frequentie gebruikte voor zijn draadloos transmissiesysteem. Door de resonantiefrequentie van de aarde te gebruiken kon hij vanuit 1 plaats draadloos zijn energie over heel de wereld verdelen. Dit omdat bij deze frequentie de aarde als een supergeleider fungeert.
Militairen gebruiken ook deze zogenaamde Schumann-band om over gans de wereld draadloos te communiceren, ook met vliegtuigen en duikboten.

Als men de aarde als een holle bol beschouwd (Hollow Earth Theory) en de standaard resonantieberekening uitvoert, komt men ook op een 8 Hertz uit.

Wat kan deze frequentie nu betekenen voor je gezondheid

  • het heeft een Anti-elektrosmog werking : Als rond het lichaam een elektromagnetisch Schumann veld wordt gecreëerd, zijn je cellen beter in stand om hun natuurlijke toestand te bewaren tov  de storende elektromagnetische signalen van het net (60Hz), GSM (-masten), Wi-Fi en andere elektronische stoorbronnen. 
  • zorgt voor een goeie aarding: er ontstaat een soort ‘reset’ die alle geabsorbeerde ‘slechte’ frequenties uit het lichaam drijft
  • ontspanning en fysieke -& emotionele gezondheid : Alpha hersengolven liggen tussen 8 en 12Hz en theta tussen 4 en 8Hz. Als je ontspannen bent of na meditatie zitten je hersengolven rond de  ontspannen  8Hz. Ook juist voor het in slaap vallen en (natuurlijk) ontwaken zit je rond 8Hz.
  • versnelde leeropname en telepatische vermogens : Er is vastgesteld dat je in deze staat sneller gegevens opneemt (super-learning) en het telepathisch vermogen sterk toeneemt. Het is het communicatiemedium van het wezen van  ‘Moeder Aarde’ die zo met alle levende wezens op haar oppervlakte communiceert.
  • versterkt het immuunsysteem versterkt
  • stijging van de creativiteit en prestaties:  Bij topsporters was bij piekprestaties ook telkens in het linker brein de 8Hz dominant aanwezig.
  • optimale melatonine niveau : Dit hormoon wordt door de pijnappelklier wordt uitgescheiden. Het daalt sterk bij afwezigheid of verstoring van zijn natuurlijke 7.83Hz frequentie of door overheersing van andere elektromagnetische signalen. 
  • perfecte balans: Het geomagnetisch veld van de aarde trilt rond de 8Hz en wordt in de oude Chinese traditie als Ying beschouwd terwijl de staande uitwendige golven tussen aarde en ionosfeer als Yang bestempeld worden; beide zijn noodzakelijk en moeten in evenwicht zijn. 
  • verstoring van deze 7.82hz frequentie zorgt voor emotionele problemen en migraine.

De mens kan overleven in de ruimte dankzij de schumann

Dankzij de opwekking van een elektromagnetisch schumann veld, konden de russen in de jaren 70 hun astronauten zo fris als een hoentje houden. De Amerikanen moesten hun astronauten wegdragen omdat hun beenderen ontkalkt waren en weken in quarantaine gehouden omdat ze psychische labiel waren en hun immuunsysteem volledig ontregeld was. Hierdoor waren ze extreem gevoelig voor de minste infectie. Via spionage ontdekten ze wat het geheim was van de russen en zo past iedereen nu de schumann frequentie toe in hun space shuttels en ruimtestations.

Ook walvissen en dolfijnen zenden de 8Hz frequentie uit.

De Duitser Dr. Wolfgang Ludwig, een van de grondleggers van digitale homeopathie, stelde vast dat deze frequentie altijd domineert in een gezonde omgeving en ontbreekt in ongezonde zoals in vervuilde gebieden en steden. Hij ontdekte ook dat het geomagnetisch veld maar heilzaam is als het ook alle signaturen van de (84) sporenelementen bevat.

Een andere onderzoeker, de Oostenrijker Schauberger, grondlegger van vitaal water, ontdekt dat de Schumann frequentie en constante factor was bij vitale bergrivieren en gevitaliseerd water.

Vele beweren momenteel dat de schumann frequentie aan het verhogen is, wat onjuist is. Op het Internet zijn metingen te vinden van vele universiteiten
in de wereld, waaruit blijkt dat de basisfrequentie nog steeds 7,8 Hz is en hooguit fluctueert met 0,5 Hz (zie Schumann-resonantie online, literatuurlijst).
De basisfrequentie kent een variatie van van 7,3 tot 8,3 Hz, door oa zonne-uitbarstingen, en vanwege de rotatie van de Aarde. Nergens zijn metingen
te vinden die aantonen dat de basisfrequentie van de Schumann-resonantie aan het toenemen is. Als dit waar zou zijn, dan zou dit betekenen dat de
langste golflengte in de serie korter moet worden, ofwel de Aarde flink moet krimpen, wat niet het geval is. Bron Schumann_Bosman uitleg schumann

Zoals met alles kan iets voor positieve en negatieve doeleinden gebruikt worden. Zo gebruikt het Amerikaanse HAARP project de Schumann ELF band voor beïnvloeding van gemoedstoestanden van grote bevolkingsgroepen en voor weer-manipulaties! Het gevaar van de wifi & GSM(draadloze technologie), en in het bijzonder de microgolven gepulste frequenties die dicht bij Schumann resonantie liggen, is dat we nu een omgeving hebben die volledig uit het contact is met de natuur zelf.  Al wat leeft, reageert op de meest subtiele veranderingen in de magnetische en elektromagnetische velden om ons heen. Wat is de impact ervan op lange termijn op de magnetietkristallen in onze cellen ?

Hier wat technische eigenschappen van de schumann frequentie

Je hebt de bolvormige aarde met daarbuiten de ionosfeer. Tussen beide is er een holte met niet-geleidende lucht. Echter de aarde is een super geleider. Elektromagnetische impulsen worden opgewekt door elektrische ontladingen in deze holle tussenruimte. Bliksemontladingen vormen een “high-frequency component”, met frequenties tussen 1 kHz en 30 kHz, gevolgd door een “laagfrequente component” bestaande uit golven en frequenties onder 2 kHz en geleidelijk toenemende amplitude (op-en neergaande beweging). Deze produceert elektromagnetische golven in de zeer lage (VLF) frequentie en bereikt extreem lage (ELF) frequentie.

In de atmosfeer zijn er geen geluiden maar elektromagnetische golven –extreem laag frequente (ELF) radiogolven in dit geval. De laagst frequente (7,8 Hz) van deze serie radiogolven, heeft een golflengte van 40.000 km, ofwel de omtrek van de Aarde. De hoger frequente golven hebben kortere golflengten.  (Schumann en König, 1954)

Er zijn dus constant bliksems ronde de aarde, en wereldwijd wordt geschat op een gemiddelde van 100 slagen per seconde. Ook zou er zelfs een concentratie van bliksem activiteit blijken te zijn ,tijdens de middag in Zuidoost-Azië, Afrika en Amerika met Schumann Resonantie pieken meten op 10, 16 en 22 UT (universele tijd), en met in  Amerika pieken rond 22 UT het hoogst is.