Het lijkt me verstandig om een duivel een duivel te noemen ipv een filantroop
De donaties van Bill Gates zijn GEEN ‘filantropie’ zoals de meesten mensen denken. Toen hem recentelijk werd gevraagd naar het financieel rendement van zijn investering van $ 10 miljard in vaccins, zei hij dat ze een rendement van 20:1 opleveren, en dat hij verwacht $ 200 miljard winst alleen al op vaccins te maken. Hij is hier niet terughoudend over en glimlacht er heel breed bij.
Nu iets moeilijks voor velen nl eventjes je gezond verstand laten werken.
Heeft filantropie iets met winst te maken? Nee, het is juist het tegenover gestelde.
Dus gates is een duivel in schaapskleren met één of meerdere verborgen agenda”s.
– Om zoveel winst te kunnen maken moet hij zorgen dat mensen massaal smeken om het vaccin en moet hij het kunnen controleren/beheersen.
– Hij wil heersen dus moet hij de mens verzwakken. De vaccins helpen je gezondheid om zeep dus je bent als was in de handen.
Laat je niet de hoorns opzetten 😊 laat je niet bedriegen). Je geest en lichaam zijn gehuwd, als je gates overspel laat plegen met je lichaam (je heeft hem je lichaam/laat hem ermee rommelen) dan zal het gescheiden worden van je geest.
Overspel zorgt altijd voor miserie. Dus tenzij jij je lichaam beu bent, zou ik heel zorgzaam met mijn lichaam omgaan.
Moeten we bang zijn? Nee, wat nu gebeurt staat letterlijk in de bijbel.
– In de bijbel staat dat satans tijd op aarde beperkt is.
– Dat de laatste dagen zwaar zullen zijn (kan je wel zeggen nu de economie en sociaal contact om zeep geholpen)
– Dat volkeren tegen volkeren opkomen: gezond verstand de zogenaamde complotdenkers versus de angstige, ongelovige mens of de pro en anti vacciners.
– dat de duivel op het laatst de volledige wereld
– dankzij angst en pestenziekte in zijn greep zou hebben. (mooie verwijzing naar pesten dus bewust leed berokkenen)
– Er staat zelfs dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams. Openbaring 13 : 17 = Wat een mooie verwijzing naar het coronapasport dat ze willen invoeren. Geen chip/coronapasport dan mag je geen deel meer nemen aan het maatschappelijk leven (de maatschappelijke slavernij)
Het ongeloof van de angstige mens, maakt deze duivelse streek mogelijk en geeft de duivels op aarde vrij spel. De angstige mens kan niet geloven in een bedrog op zulke grote schaal en denkt : het moet toch wel juist zijn aangezien het over de hele wereld heerst en de off media & machtshebbers hetzelfde zeggen. Het is juist dat ongeloof dat en een vrijgeleide is om het bedrog te kunnen realiseren.
Alleen wie de moed heeft om de waarheid te zoeken kan uit de greep van de angst blijven.
De bijbel vertelt nog meer namelijk hoe het zal eindigen. Namelijk
1 En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds, en een grote keten in zijn hand;
2 En hij greep den draak, den oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren;
3 En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden worden. Openbaring 20 : 1-3
Er komt een engel uit de hemel dus we krijgen hulp van bovenaf, die de duivels voor 1000jaar zullen opsluiten. En na 1000 jaar zal de satan terug een kleine tijd worden ontbonden en losgelaten. Hoelang die tijd duurt wordt in de Bijbel niet vermeld. Als satan is losgelaten zal hij voor de laatste keer de volkeren verleiden. Diegenen die tijdens de duizend jaren geboren zijn en niet tot geloof gekomen zijn, zullen zich achter de satan scharen. Zij komen dus in opstand tegen de Koning, de Here Jezus Christus, en zullen opnieuw tegen Hem strijden. Een volk dat hierin een speciale rol zal vervullen is “Gog en Magog”, oftewel Rusland. Zij zullen een leidinggevende rol spelen bij deze laatste eindstrijd. (Ezechiël 38) Maar God zal uiteindelijk ingrijpen. “En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, en omringden de legerplaats der heiligen, en de geliefde stad; en er kwam vuur neder van God uit den hemel, en heeft hen verslonden.” (Openbaring 20 : 9)
Enkel wie eerlijk is met zichzelf en voldoende zelfrespect heeft kan de waarheid ontdekken. Wie blijft luisteren naar de buitenwereld loopt enkel zijn eigen dood tegemoet.
Het zijn boeiende tijden en het is boven alles een tijd van bevrijding.
Het enige wat tussen jou en vrijheid staat is angst.
Het enige wat tussen jou en geluk staat is je ongeloof.
Hier wat bijbelbronnen
https://www.jw.org/nl/wat-de-bijbel-leert/vragen/openbaring-13-beest/           ps blijf uit sektarische groepen, jehova”s getuigen zijn voor mij een ook sekte omdat ze gehoorzaamheid en onderdrukking van de vrouw afdwingen
Isabelle Lambrecht
healer, psychotherapeut, bewustzijnscoach en bemiddelaar