Om meer inzicht te krijgen in de symboliek van het lichaam, spiek ik graag eventjes in onze spreektaal. Heel snel botste ik op volgende zegswijze of volkswijsheid ; iets stijgt je naar het hoofd. Daarmee bedoelt men woede of verwaandheid en hiermee krijgen we al een rake kijk in de essentie of  kern van het gegeven hoge bloeddruk.

Wanneer we kijken naar de symboliek van het bloed, blijkt de lijst van spreekwoorden een stuk langer uit te vallen.

 1. de aanval bloedt dood (=de aanval komt geleidelijk uit op een mislukking.)
 2. doekje voor het bloeden (=een schrale troost)
 3. doen alsof je neus bloedt (=doen alsof je van niets weet)
 4. er uitzien als melk en bloed (=er gezond uitzien)
 5. goed bloed kan niet liegen (=een edele afkomst wordt altijd opgemerkt)
 6. goed en bloed voor iets offeren (=ergens alles voor over hebben (goed=bezittingen, bloed=het leven))
 7. het bloed kruipt waar het niet gaan kan (=de aard verloochent zich nooit)
 8. het bloed spreekt (=de familieband doet zich opmerken)
 9. iemand het bloed onder de nagels vandaan halen (=iemand vreselijk treiteren of irriteren)
 10. iemand na in den bloede zijn (=van iemand een bloedverwant zijn)
 11. iemands bloed wel kunnen drinken. (=iemand niet mogen en daardoor alles doen om die persoon te hinderen.)
 12. in koelen bloede iets doen (=geheel kalm en rustig iets doen, alsof er niets aan de hand is)
 13. kwaad bloed zetten (=iemand boos maken)

Uit bovenstaande levenswijsheid kan je verstaan dat het bloed te maken heeft met leven, jezelf zijn,  wie je bent,  hoe je handelt. Met een hoge bloeddruk wil dat zeggen dat jij al deze essenties onderdrukt bij jezelf. Je zet ze onder druk , met andere woorden, je ontneemt ze de vrijheid om spontaan te stromen en te zijn.

Met een hoge bloeddruk vanuit woede, leef jij vanuit een onderdrukking van jezelf, vanuit een idee van onmacht en vanuit een idee dat anderen je iets misdaan hebben.

Met een hoge bloeddruk vanuit eigenwaan: leef jij vanuit idee dat je klein voelt maar compenseer je dat met een waanbeeld en een jezelf opblazen vanuit een gegeven dat niet je essentie is. Je leeft in de waan dat je iets anders bent. Zo komt je ware essentie enorm in de verdrukking.

De symboliek en boodschap achter hoge bloeddruk

Het bijniermerg produceert de hormonen adrenaline en noradrenaline. Samen zijn ze bekend als de ‘vecht- of vlucht’ hormonen, omdat ze het lichaam in staat stellen extra inspanning te verrichten om met gevaar of stress om te gaan.

Tegenwoordig zijn de gevaren eerder van psychologische aard, maar het lichaam reageert er op dezelfde manier op. Adrenaline zet het hart aan om sterker en sneller te kloppen. Dit verhoogt de bloeddruk, terwijl de bloedvaten aan de oppervlakte van het lichaam zich samentrekken om het bloed naar het hart te stuwen. Zolang jij echter emotioneel blijft hangen blijft je lichaam onder constante stress en druk dus krijg je hoge bloeddruk.

Het thema van nieren en bijnieren

Heeft te maken met vinden van je eigen unieke weg in  het leven.

Nieren en bijnieren hebben met water te maken en met relaties.
– Verdrinkingsgevaar, overstroming in huis door een lek, betrokken in een sterftegeval door verdrinking, dus alles wat je angst aanjaagt ivm met water slaat in op je nieren en bijnieren.
– symbolisch het water tot aan de lippen staan hebben , je op glas ijs begeven, verzuipen in je werk …….
– ook alle strubbelingen in relaties zakelijk als liefdes relaties, waarbij jij de ander wil bijsturen (redden)

Gedachten en thema’s die een snelweg zijn naar hoge (bloed)druk
– ik heb de verkeerde weg, beslissing genomen
– ik heb op het verkeerde paard gewed (verkeerde partner genomen)
– ik ben in verkeerde handen gevallen
– het wordt me allemaal teveel
– ik ben opgebrand
– je teveel opwinden over iets
– een gevoel van ontwaarding (niet krijgen waar je dacht recht op te hebben)
– verlies van territorium omdat je moest gehoorzamen aan een hogere wet/macht
– onderwerping,
– ongeuite woede
– iets willen bezitten maar niet kunnen krijgen

Hoge bloeddruk is typisch als jij jezelf teveel onder druk zet, je in gevecht en overlevingsstrategie zit. Kijk waarin je “verzuipt”, wat je bedrukt, waar je jezelf in de verdrukking duwt en doe een stapje terug. Je kan ook één coaching bij mij boeken en je leven snel een andere wending geven, zodat je vrijer en spontaner kan leven ipv onder druk te moeten overleven.

Jezelf fysiek optimaal hierin ondersteunen 

Je kan je lichaam op een volledig NATUURLIJKE wijze ondersteunen met het natuurlijke middel rode rijst. Een kleine 2 jaar geleden adviseerde ik dat mijn ouders en ze gebruiken het tot grote tevredenheid. Hier kan je het bestellen en als je bij bestelling de code ISAH334  invult krijg je op je gehele bestelling 10% korting.  Je kan het ook via mij bestellen als je dat wil dan krijg je 15% korting.