Om te begrijpen wat het woord problemen inhoud, kijken we naar de herkomst.

Waarschuwing: deze tekst bevat “schrijffouten”

Het is ontleend aan Latijn problēma ‘opgave, probleem’, dat zelf ontleend is aan Grieks próblēma ‘probleem, obstakel, op te lossen vraag’, letterlijk ‘wat men voor zich krijgt, wat naar voren wordt gebracht.

Een probleem is een opgave of een taak. Dat houdt in dat je iets als een last beschouwd. Een taak is altijd iets dat je opgelegd wordt of dat jij jezelf oplegt. Een opgave kan je zien als het opgeven van je gaven en handelen vanuit een starre denkwijze.

Een probleem is een obstakel: het is iets wat je hindert om spontaan te handelen en te experimenteren. Het is een sta in de weg. Vraag is: wat het in de weg staat. Antwoord: Het staat een andere visie of zichtspunt in de weg.

Een probleem is iets wat je voorgeschoteld krijgt, iets wat naar voren gebracht wordt. Als jij de buitenwereld op de voorgrond laat treden, in je leven, zullen ze je van alles wijsmaken en voorschotelen.

Een probleem ontstaat omdat je iets wil laten inpassen. Je wil voldoen aan iets of je streef een resultaat na. Een probleem ontstaat als jij wil beantwoorden aan iets wat je ooit hoorde = aangeleerd kreeg. Als je wil beantwoorden aan iets buiten jezelf in plaats van aan het potentieel in jezelf aanwezig = talenten en gaven.

Hoe zou je leven eruit zien zonder oordelen, wat zou er veranderen als er enkel het nu is en geen verleden (oordeel) nog toekomst (doel)? Je voelt je naakt en onveilig, tenzij je trouw bent aan jezelf en enkel je gevoel tot leidraad neemt.

Een leven zonder oordelen, zonder vakjes, is een avontuur. Een avontuur waar je experimenteert met dat wat je nu voelt en ervaart. Je hebt geen idee waar je naartoe gaat, maar je weet wel dat je een heel duidelijke leiding krijgt. Namelijk alles wat goed voelt is jouw zielepad.

Er bestaan uitdagingen = dat is een uitnodiging om je grenzen te verleggen, om te groeien en om creatief te zijn.  Een uitdaging laat je dingen dagen of met andere woorden je ontdekt facetten van jezelf. Iets daagt je = het roept iets bij je op, in de zin van herinneren.

Een uitdaging helpt je herinneren wie je bent.

Kijk eens welke problemen jij nu hebt,  noteer ze en probeer er het oordeel in te vinden. Een oordeel is en moeten en een moeten is altijd een jezelf kortwieken en het zwijgen opleggen.

Wie ben jij en wil jij al jezelf zijn?

Fijn dat ik je mocht inspireren naar meer zelfbewustzijn.

Van harte

Isabelle Lambrecht

bewustzijnscoach & healer