Gebrek aan aarding, de grootste valkuil voor hooggevoelige mensen

Speelde je ooit al met de gedachte dat het hier op aarde te zwaar is, dat je liever op een lichter oord zou willen vertoeven?

Voelt de dualiteit te hard en te confronterend voor je aan? Als je deze gedachten al gehad hebt mag je er zeker van zijn dat jij op een onbewust niveau nee zegt tegen je incarnatie.

Gebrek aan aarding door het afwijzen van je incarnatie

Wanneer je je incarnatie afwijst, trek je als het ware je voeten in. Dit om zoveel mogelijk contact te vermijden met het aardse lijden. Je kent het wel, je tipt met je teen aan het water, het voelt onaangenaam en je trekt je teen pijlsnel terug. Je blijft veilig aan wal, in plaats van het water in te plonzen. Op die manier onttrek jij je aan JOUW leven en tegelijkertijd wijs je jezelf. Zonder gezonde wortel ben je niet geaard en val je om bij het minste dat je beroert. Een goeie aarding is dan ook noodzakelijk als je jeZelf wil ontdekken en ontplooien. 

Een volmondig ja zeggen tegen je verblijf hier op aarde is de best mogelijk manier om te aarden en stevig in je eigen schoenen te staan.

Aarding zetelt in je eerste chakra en de thema’s die hier spelen zijn:

– er fysiek willen zijn

– je levenswil

– je thuisvoelen

– je veilig voelen

– het gevoed worden door moeder aarde

– contact met je eigen lichaam en noden

– jezelf aanvaarden en erkennen

Gebrek aan aarding en problemen in relaties

Het gebrek aan aarding zorgt ook voor problematische relaties. Wanneer je niet geaard bent zoek je stevigheid of vervulling in de buitenwereld met als resultaat dat je contact maakt met de noden van je partner en niet meer met de noden van jezelf. Je wordt als het ware een beetje de ander, alsof je via die ander probeert te leven. Het ankerpunt, jeZelf ontbreek volledig en je drijft reddeloos verloren af, een speelbal van de wijde oceaan.

Je voelen als kompas gebruiken in plaats van te onderdrukken

Leven op aarde draait rond beleven en durven voelen. Je voelen wordt aangestuurd door je ziel en is je zuiverste kompas. En laat dat nu net zijn wat velen van ons proberen te vermijden of te onderdrukken. Vandaar dat velen worstelen met doelloosheid en stuurloosheid.

Het vechten tegen of onderdrukken van je gevoel zal vaak resulteren in fysieke ongemakken, doelloosheid, gebrek aan daadkracht, moeilijk keuzes kunnen maken, depressie, burnout, een vierkant leven tot zelfs astraal bezoek.

Dit is volstrekt logisch aangezien je de basis van je aardse bestaan afwijst. Een boom die zijn wortels afwijst zal omvallen, meer nog hij zal zelfs niet kunnen opschieten en zijn vorm aannemen.

Maar ik besta toch?

Je kan wel denken maar ik besta toch? Ja maar je bent meer dood dan levend. Voel jij de levensenergie door je lichaam zingen, voel jij de passie bij het delen van je gaven met de buitenwereld? Ik ken persoonlijk het verschil heel goed. Ik heb jaren mezelf afgewezen, was meer dood dan levend tot op het moment dat ik besefte: “ er is geen ontkomen aan. Ik heb verdorie als ziel bewust gekozen om hier te zijn. Het wordt tijd dat ik dat aanvaard en er de volle 100 pond voor ga. Of de buitenwereld me nu ok vind of niet. Ik ben er en daar is een reden voor. Ik ga nu aan de slag met mezelf”.

Mijn leven veranderde op slag, het werd aangenamer, gemakkelijker en was niet meer mijn vijand. Mijn gevoeligheid werd een zegen, een leidraad en ik ontdekte leuke, mooie kanten van het leven. Het mooiste geschenk was echter toen ik voelde hoe mijn passie me verlevendigde. Het delen van mijn talenten werd een vreugde en het maakte mijn leven lichter. Ik voelde me plots gesteund en gedragen. Leven was niet meer zo lastig, het werd zelfs boeiend.

 

Wat is hoogvoelen

Hoogvoelen zonder inzicht ervaar je gemakkelijk als een aanval of een gevoel van onveiligheid en kan snel resulteren in volgend gedrag:

  • een focus op het beschermen van jezelf en allerlei energetische beschermings-oefeningen. Hierdoor verdring en verstik je jezelf nog meer.
  • vluchten in roken/drinken/drugs
  • situaties ontvluchten waarin je jezelf of de controle dreigt te verliezen of het je aura helemaal intrekken
  • snel overweldigd en overprikkeld zijn en snel schrikken 
  • een stilleggen van je voelen en emoties met antidepressiva
  • het ontwikkelen van “onverklaarbare” of moeilijk te detecteren ziektes 

Zo verzeilen de meeste HSP’ers in een overlevingsmodus. Het is het een vicieuze cirkel want door je verzet tegen je voelen ben je zonder kompas en kost het je heel veel energie.

Hoe kan je thuiskomen in je hooggevoeligheid?

– Door jezelf te erkennen en te aanvaarden, dan pas kan je wortelen en zal het leven je niet meer –

overvallen.

– Door je innerlijk kompas te gebruiken

– Door je aardse bestaan te aanvaarden in plaats van af te wijzen.

– Hoe meer je luistert naar je gevoel hoe beter je kan zorgen voor een bekrachtigende omgeving. – Als je voelt dat situaties of personen je leegzuigen mag je bewust het besluit nemen daar afstand

van te nemen.

– Volledig aanwezig zijn door je ruimte volledig (te durven) innemen. Je voelt nog wat er speelt

maar jij beslist nu wat er met je gebeurt.

– Je eigen keuzes maken want jij zelf bent de diegene die het laatste woord heeft in je leven

– Jij bent de baas, je bent hier niet per toeval want je ziel koos heel bewust om hier te zijn. Je kan

het aardse leven dus perfect meester anders zou je hier niet zijn.

– Vertrouw jezelf en geloof in jezelf