Ik vroeg mijn ziel naar een beeld en oplossing voor de splitsing tussen ziel en haar mens, na co$$id19  va$$inatie.

Een paar dagen terug deelde ik een relaas van 2 collega healers die beschreven hoe de ziel zich splitst van de mens na de va$$inatie. Daarop beloofde ik zelf eens af te toetsen en deed ik een healing op iemand van onze familie die ook al gevaccineerd was. Mijn verslag van deze healing vind je hier .

Moeten we bang zijn NEE.

Moeten we ons vrijwillig laten vaccineren? Nee, het beeld hieronder toont duidelijk dat  pas als ZELFBEWUSTE lichtwezens (mens) gedwongen zullen worden tot vaccinatie,  het licht actief zal worden, tot dan ben je enkel een instrument voor waarheid.  Een lichtwezen dient stand te houden in de  innerlijk waarheid en nooit te buigen voor een leugen/emotie/afgod/ staaltje kracht vermomd als macht. Het lijkt wel alsof wij nu dienen te bewijzen of we het licht waardig zijn opdat we het licht niet meer zullen misbruiken. Ik ga ervanuit dat vele incarnaties nu samenvallen dus ook de verdwenen Mu, lemurie, atlantisch en egyptische beschavingen die door misbruik van het licht in de problemen kwamen. Dit is de reden waarom we zolang in duisternis geleefd hebben om ons goed te laten voelen wat het is om te leven zonder het licht. Het duister vervult hier dus een duidelijke taak.  Dat is ook de reden waarom de duivels maar 1000j gebonden zullen worden en dan zal gekeken worden of er nog zaadjes van misbruik van licht in het collectief aanwezig zijn. 

Laten we dus massaal instrumenten van waarheid zijn, opdat het licht via ons zijn opruimingswerk zal kunnen verrichten.

Ik mag wel zeggen dat ik idd verbijsterd was door de totale verwarring en desoriëntatie van de ziel, had dit nog nooit meegemaakt tijdens mijn 10 jaar werken als healer. In een healing verbind ik met de ziel en tijdens een coaching verbind ik met de mens/persoonlijkheid. Toen ik het relaas van de collega”s las,  dacht ik eerlijk gezegd dat ze zich interessant wilden maken  😉 . Maar ik had een gelijkaardige ervaring.  Omdat alles bestaat uit dezelfde bron, ga ik er altijd vanuit dat niks onmogelijk is, dwz dat er ook overal een oplossing of antwoord voor gevonden kan worden is.  Dat is toch mijn ervaring tot op vandaag en draai toch al 52j mee.

De mens is gelimiteerd of begrensd tot dat wat hij/zij denkt dat mogelijk is of wat als vaststaand of waarheid aanvaard wordt.

De betekenis of het beeld achterhalen

De commentaren op het relaas van de collega’s liegen er niet om en je leest er de typisch menselijk ego reacties van drama en paniek. De grove reacties heb ik gewoon verwijderd.  Drama en paniek zijn de invulling als jij buiten het fundament van jezelf leeft.  Wie zichzelf respecteert en van zichzelf houdt, keert naar binnen om raad als iets zich voordoet.

Ik heb me dus ook naar binnen gekeerd met volgende vraag: ” laat mij zien waarom dit gebeurt en wat de oplossing hierop is“. En deze morgen kwam het antwoord toen ik mij rustig kon afstemmen.

Onze ziel werkt altijd met beelden omdat ze op deze manier je bewust persoonlijk denken kan verschalken en omdat dit de manier is waarop de scheppingsenergie werkt. Als je een idee krijgt, ligt daar een beeld in vervat en de lading in het beeld kan je niet verkeerd vertalen. Het beeld dat ik kreeg spreekt voor mij dus duidelijke taal en kan ik gemakkelijk vertalen zodat het ook voor jullie een bruikbaar instrument kan zijn.

Het beeld dat ik doorkreeg

Ik zag mezelf standvastig en onaantastbaar, staan op een soort van hoog gebouw,  als een egyptische heerseres met zwart haar en mijn hand lag op een grote egyptische lynx kat .  Voor mij beneden stond het vol met “mijn” onderdanen. Het leek alsof we  op iets wachten en toen verscheen achter mij, mijn “Godgemaal”. Vroeger zaten er een soort van goden op de troon. Hij was een man van 2.5m groot en ik was een gewone mensvrouw van 175cm. Toen hij achter mij kwam staan en bezitterig zijn hand op mijn schouder legde (ik was zijn bezit) werd zijn duivelsheid zichtbaar: hij veranderde letterlijk in een duivel, met horens, staart, huid werd soort van donkergroen/blauw.

Toen de onderdanen dit zagen schrokken ze hard en was het gedaan met hun devote en nederige gedrag naar die zogenaamde god. De zogenaamde god week achteruit en kroop het donkere hol binnen van waaruit ie gekomen was. Daarop kon ik het licht terug activeren in de mensen voor mij waarop ze ontwaakten en verspreidde het  licht zich als lichtslierten  razend snel over de hele wereld en doken elke donkere spelonk en tunnel op aarde in. Daar werd alle pijn en lijden gewist uit het geheugen van wie daar vastzaten en gruwelijkheden hadden moeten ondergaan.

De duistere wezens zag ik van overal, peilsnel hun heil zoeken in die donkere grot waar de zogenaamde god zich teruggetrokken had. Toen verscheen een gouden tralies voor die grot en bleven nog kleine duistere restanten de grot binnenglijden. Toen alle duister zich daar vrijwillig( vanwege het licht) teruggetrokken had verscheen er tussen de tralies een veld van licht waar niks meer in en uit kon.

Toen gaf ik de opdracht aan de onderdanen om te leven vanuit hun licht en geweten en om het nodige te doen om de harmonie op aarde te herstellen en dat ze altijd bij mij terecht konden als ze vragen hadden of hulp nodig hadden.

Toen draaide ik me om en zag ik links van mij een grote berg en dat was waar al het duister inzat, gebonden voor 1000 jaar. De berg was bekleed met goud, het tralies ook en dan het wit licht dat de ruimte ts het tralies vulde. Rechts van mij stond een prachtig kristalen kasteel waar ik naartoe ging met mijn kat.

Vertaling van dit beeld

  • Ik stond daar als mens/vrouw. De vrouwelijke energie staat voor macht, man voor kracht. Want het is de vrouw die de macht heeft om zich open te stellen voor iets, waardoor een realisatie mogelijk wordt. Zonder vruchtbare bodem is niks mogelijk. dwz dat als de mens NEE zegt, niks mogelijk is want enkel waar de mens ja op zegt, kan vorm krijgen  ⇒ Is dus een verwijzing naar ons mensen, dat we ons bewust dienen te zijn van onze ware macht. Waar zeg jij ja tegen? Je zegt ALTIJD ja tegen iets: of ja tegen jezelf en nee tegen de buitenwereld of je zegt ja tegen de afgoden en nee tegen je innerlijke god
  • de afgoden willen de mens onderwerpen en vernietigen, want zij geeft gestalte aan de ware god. De mens is een vrouwelijk concept want, elke mens is een kanaal waardoor energie werkzaam is. De mens is een ontvankelijk concept = zeer beïnvloedbaar, tenzij ze haar mannetje kan staan en haar wilskracht bewust kan sturen en richten. ⇒ de mens op zich is een instrument dat bewust, gericht dient te worden omdat haar enig functie is om als kanaal te dienen voor een expressie (vorm geven aan) van energie. Daarom is het belangrijk dat zij zich overgeeft aan de innerlijke stem (je bron en IK BEN). De mens bestaat uit 4 luiken: ziel-intelligentie-lichaam en persoonlijkheid. De ziel dient haar persoonlijkheid te onderwerpen zodat het denken vervangen kan worden door intelligentie. Daarom stuurt de ziel constant bij en krijg jij ervaringen die ervoor zorgen dat jij uit je persoonlijkheid barst en je nederig wend tot je innerlijke weten. Leer  praten met jezelf ipv je te vullen met het onzinnig gebrabbel van buitenaf.
  • Mijn hand op de lynx, zorgde ervoor dat ik mijn kracht (mijn mannetje staan) bewust richtte op schoonheid en waarheid, waardoor ik  enkel daaraan gehoor/gestalte wou geven. Lynx (toevallig heb ik jaar terug een straatkatje in huis genomen vanwege zijn pluimoortjes, het is dus een mini lynx kat) en die staat voor mij voor elegantie, edel, gratie, mannelijke kracht, een mysterieuze macht, schoonheid, volmaaktheid,  perfecte balans (als ik zie welke halsbrekende toeren mijn kleine prins uithaalt? schitterend gewoon), trek zich nergens iets van aan en blijft trouw aan zichzelf, kan je niet manipuleren, slim, onaantastbaar, als hij niet wil gevonden worden dan vind je hem niet. Kijk ik bij totemdieren dan lees ik voor de Lynx. Onzichtbaarheid; De waarheid zien; Geheimen; Het zien van het verborgene en het zichtbare; Stilzwijgen; Vertrouw op wat je ziet en op datgene waarvan je voelt dat het misschien verborgen is; Camouflage; Onderscheidt waarheid van leugen; Mysterieus; Bewust. ⇒ Laat je door niks afleiden, maar blijf standvastig in je focus op schoonheid en waarheid, wat er ook achter je rug en rondom jou gebeurt.
  • dan komt de “krachtpantser”, de afgod (kracht vermomd als macht) de macht opeisen en zie je wat er gebeurt als de macht (de mens) trouw blijft aan zichzelf (het innerlijk weten/innerlijke bron) dan wordt de ware gedaante van de afgoden zichtbaar. ⇒ Dit is een duidelijke boodschap: als je standvastig en trouw bent aan de waarheid, schoonheid, je geweten, jezelf  en je wordt (gedwongen) aangeraakt  door iets duisters dat vermomd is als iets zogenaamds goeds, dan zal dit de doodsteek betekenen voor het duister.  De ware aard van het duister zal hierdoor direct zichtbaar worden en het licht zal haar werk kunnen doen en het duister zal zich vanzelf terugtrekken.
  • Het licht in de harten van de mensen werd weer geactiveerd. Nu leven er emoties in de harten van de mensen waardoor de mensen harteloos, angstig en egoïstisch zijn vanuit hun kleine ikje die alles persoonlijk neemt. Het licht in je hart weer toelaten wil zeggen dat jij je bewust bent van het groter geheel, je wil leven met en voor elkaar vanuit een duidelijk stem geven aan je eigen gaven. Want elke mens is als een schakel binnen de ketting en heeft zijn unieke invulling aan het goddelijke.
  • het kristallen kasteel verwijst naar een heerschappij dat eerlijk en transparant is en zorgt voor schittering en meerwaarde (de hemel op aarde)
  • dat ze zich tot mij de vrouw konden wenden in nood, verwijst naar het luisteren naar je geweten = innerlijk weten en dat er dan leiders zullen zijn die openstaan voor hun onderdanen en het beste willen voor hun onderdanen

Ook kreeg ik de boodschap door dat ik de leider moest zijn die ik zelf in de wereld wou zien en dat ik nieuwe wegen moest openen. Wel in dat kader verwijs ik graag naar het project terug soeverein worden dat ik opgezet heb en de nieuwe orde die ik al in het leven geroepen heb.

Wel bij deze roep ik op om in waarheid te blijven standhouden en verbinden.

isabelle lambrecht Ⓢ

  • healer, bewustzijnscoach, voortrekker
  • www.zichtbaar.be
  • www.levende-gemeenschap.site