Alles draait om bewustwording.

De aardse les, is het leren de leugen van de materie te doorprikken. Materie , menselijke wetten zijn gebakken lucht.  Waarheid en liefde zijn de echte realiteit & God de ware en enige almacht. Maar als je god niet toelaat in je leven en je bent trouw aan de leugen, kan je moeilijk verwachten dat je een goddelijk vreugdevol leven in overvloed zal leiden.  Ook god dient je vrije wil te respecteren omdat dit nu éénmaal de basis is van het leven op aarde.  Echter het leven, de goddelijke baarmoeder waarin we altijd vertoeven, stuurt altijd aan op balans, op terugkeer naar liefde en zet situaties op je pad die je hierbij helpen. Hoe verder je afgedwaalt bent van de bron hoe harder de lessen en situaties zullen aanvoelen. 

Zie het zo: je bent een fles met zuiver water  maar al vanaf de conceptie verschijnen er kleuren in fles die het zuiver water vertroebelen tot onzichtbaar maken. God, het zuiver water is vertroebelt tot verstikt. Het enige wat je kan doen is zuiver water  blijven bijdoen totdat alle restjes kleur verdwenen zijn.  Een langdurige taak via vele levens, tenzij je een totale omslag (fles omkeren) maakt door je te onthechten (loslaten) dan wordt je vanzelf weer zuiver omdat er dan enkel nog geest is.

  • Fles: jouw menselijk vorm als instrument   
  • Zuiver water : gematerialiseerde geest, liefde die zichzelf tot expressie brengt ( hoe meer liefde voor het zelf (eigenliefde) hoe minder gehechtheid aan de maskerade van de materie
  • Kleuren: zijn je emoties = persoonlijke voorkeuren, dat waar je mee instemt en voor waar aanneemt.

We zien iets wit, als alle kleuren van de lichtstraal worden teruggekaatst. En we zien iets zwart als alle kleuren van de lichtstraal worden opgenomen door het voorwerp. Het witte is de bron (god, het ZELF), het zwart is de persoonlijkheid die alles persoonlijk neem en daardoor absorbeert/vasthoudt. Met andere worden, iemand die volledig in balans is, is onthecht (zonder emoties/voorwaarden) en is een lichaam van onvoorwaardelijke liefde en kaatst daardoor alles terug (niks kan hem raken),

GROEISPURT

 Als je dit gebeuren kan zien als een test in liefde voor het zelf, in standvastigheid (daarom brengt je ziel je in deze situatie) dan zal dit je helpen om er te staan vanuit de juiste intentie waardoor onmacht en weerstand vervangen zullen worden door zelfrespect. Politie zal dit oppikken en het resultaat zal positief uitdraaien.  Veel succes en deel gerust je successen met ons, dan zetten we een succespagina op de website. Zo kan jij je liefde en moed delen met je medemens.

 

Liefdevolle  groet

Isabelle [lambrecht]

Vrije vogel en genieter van deze wonderbaarlijke wereld

www.levende-gemeenschap.site