Het getal 4 staat voor de 4 pijlers van de materie = namelijk structuur. De materie ziet men als vierkant en heeft dus 4 hoeken en zijden. In dit artikel ga ik dieper in op de 4

Zolang je als mens gebonden bent aan de materie en je het gevoel hebt dat de materie jou beheerst, zet jij jezelf vast in een hoek. De 44 heeft geleerd om de materie te beheersen en hij is de meester schepper. De meester schepper heeft ook het nodige geduld om de dingen te laten vorm krijgen. Niet het resultaat doet ertoe, maar het hoe hij met zijn macht omgaat. Daardoor kan hij de dingen de nodige ruimte geven om te ontvouwen.

Naar mijn gevoel is de 44 ook de wiskunde en muziek, omdat dit dimensies zijn van een hogere octaaf, die een duidelijke werking hebben op de materie.

Waartoe nodigt de 44 je uit?

Dubbele getallen, noemt men ook meestergetallen, omdat ze met de verhoogde potentie van het getal werken.  In het begin werk je met het aardse, het kleine begrensde zijn, zodat je contact kan maken met je potentieel en talenten. Maar éénmaal je contact hebt met dat deel van jezelf is het de bedoeling dat je evolueert naar het hogere segment, door je talenten in te zetten voor het hoogste goed, in plaats van enkel voor eigen gewin en overleving.

De 44 is verbonden met de magie van de materie en is doelgericht. Je wordt uitgenodigd om:

  • creatief en vindingrijk gestalte te geven aan jezelf
  • vanuit een duidelijke visie, met name om keuzes te maken vanuit je hartewensen in plaats vanuit het wensdenken
  • om de nodige wilskracht te ontwikkelen om de uitdagingen aan te gaan en te transformeren tot extra vermogens.  Dat kan je enkel als jij bereid bent om enkel verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven en potentieel.  Je bent je bewust van het grote geheel en van het feit dat je scheppingen onderdeel zijn van gods schepping. Je gezond verstand staat ten dienste van je gevoel. En je filosofie is dat de sky the limit is of met andere woorden, dat je alles kan wat je vanuit je hart wil vormgeven.

Uitdaging
Zorg ervoor dat je uit de greep van het aardse resultaat blijft, want anders ga je enkel op in eentonig werk en plicht. Het is de bedoeling dat je schept vanuit de verbinding met je hart en bron. Doe je dat niet dan raak je zeker overwerkt en gefrustreerd.  Je zal merken dat je grootste kracht ligt in het integreren van intuïtie en de andere subtiele dimensies.  Train je geest om een dienaar te zijn voor het hogere bewustzijn en gebruik je lichaam als het instrument waarvoor het bedoelt is, namelijk om te voelen en te genieten.  Je zal merken dat als je leeft volgens je intuïtie je een macht in je leven ontsluit waardoor je geen fysieke kracht meer moet inzetten. Als je nog het gevoel hebt dat je moet beulen in het leven, leef je vanuit je fysieke kracht. Als de dingen soepel verlopen leef je vanuit je emotionele macht.

Kracht
De 44 is meesterlijk in het dragen van de eigen verantwoordelijkheid en kan daardoor het beste maken van alles wat op zijn pad komt. De 44 is praktisch, kan goed structuur aanbrengen en organiseren en kan door realistische analyses dingen tot een goed eind brengen.  Omdat je vanuit bezieling vorm geeft, kan je anderen moed geven en ben je een meerwaarde voor de wereld.  Materie heeft ook te maken met beheersing en beheersing heeft te maken met grenzen. Zolang je vecht tegen grenzen, beheerst de materie jou. Als je leert om zelf grenzen aan te geven, geef je vorm en ben jij heer en meester.

Verantwoordelijkheid, kracht of valkuil? Lees hier meer

Wat houdt het juist in om verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen? Lees hier meer

healer & bewustzijnscoach

Ja, ik wil graag de 2-wekelijkse nieuwsbrief ontvangen