Wil je iets overwinnen of meester worden, is het belangrijk om “de vijand” goed te kennen en te begrijpen.

Om een woord of emotie te begrijpen is taalvaardigheid of spelen met taal nodig, om dieper door te dringen tot de gelaagdheid en dimensies die in een woord verscholen zijn.

Als ik je vraag om kritiek los te laten, aan wat denk je dan? Wat houd kritiek voor je in?

Toen ik me hiervoor openstelde kwam bij mij een verhelderend zin binnen: ” hij/zij bevind zich in kritieke toestand”. En hiermee leggen we inderdaad de essentie bloot van het woord kritiek.

Iemand in kritieke toestand is iemand in nood, iemand die gekwetst is en pijn heeft. Als jij kritiek uit, dan geef jij eigenlijk onbewust uiting, aan je eigen innerlijke pijn en kwetsing. Je brengt je eigen kritieke toestand naar buiten, onder de vorm van een projectie op de ander.

Voorbeeld, een je kan ook nooit iets goed doen, toont dat jij met het idee in jou leeft dat jij niet goed genoeg bent of dat jij nooit iets goed kan doen. Door de ander af te kraken of pijn te doen, probeer je die op je eigen niveau te krijgen.

Een lezeres liet me volgende weten:  Heel frappant toen ik je nieuwsbrief las was de herkenning van het gevoel/ frustratie wat ik momenteel heb richting het gedrag van mijn vader tov mij. Dit richt zich met name als aanhoudende kritiek op wat ik als beperking van mijn vrijheid ervaar. Deze dame is boos omdat ze niet de baas is in eigen leven. Aan haar nu om trouw te zijn aan zichzelf en om te stoppen met twijfelen en onzeker te zijn. Dan zal haar vader vanzelf zijn gedrag veranderen.

Waar bevind jij je in kritieke toestand?

Sta hier eens bij stil en denk eens aan de mensen uit je nabije omgeving. Noteer hun namen en schrijf ernaast welke kritiek jij op hen hebt (dit mogen korte steekwoorden zijn). Probeer dan eerlijk te zijn met jezelf en durf je pijn en emoties die hiermee verbond houden te voelen. Pas als je ze in de ogen kijkt en accepteert, kunnen ze uit je lichaam verdwijnen en zal er weer vrede leven in jezelf in plaats van pijn. Verwacht niet dat het direct lukt, want een emotionele pijn is opgebouwd uit verschillende lagen. Heb geduld met jezelf en geef jezelf de nodige ruimte. Probeer je gewoon bewust te worden van je kritieke toestand en je hebt de sleutel in handen om jezelf weer te bevrijden.

Maar kritiek werkt ook omgekeerd, je kan ook kritiek krijgen van anderen.

Als de woorden of de kritiek van anderen je raken, dan wil dat zeggen dat diezelfde pijn ook in jou leeft. Ook hier terug, neem als je terug alleen bent een momentje tijd voor jezelf en schrijf de kritiek die je naar je hoofd geslingerd kreeg op. Lees die rustig en zonder oordeel en accepteer die als een stukje pijn in jezelf. Bekijk deze pijn dan van alle
mogelijke kanten, wat doet pijn, waarom, wat komt je tekort, wat heb je nodig, is het wel echt kritiek of verdraai jij de realiteit….. door ernaar te kijken en erover te mijmeren zal je merken dat de lagen ervan zachtjes zullen losgeweekt worden. En je zal je steeds vrijer en lichter voelen.

Veel plezier met dit nieuwe stukje naar mogelijke zelfkennis en inzicht.

Van harte en je mag zeker dit artikel delen.

Isabelle Lambrecht

healer & coach