Wil jij graag ontdekken hoe je jezelf meer kan openen voor het leven of hoe jij je ontvankelijker kan opstellen? De elementenleer geeft meer inzicht in de mechanismen van de verschillende temperamenten.  Elke mens draagt de 5 elementen in zich, doch  er zijn er altijd wel een 2-tal die echt overheersen in de mens. De vijf  elementen zijn Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water. 

Binnen de elementenleer ontdekken we verder, dat alles cyclisch is en dat er een voedende en een vernietigende cyclus bestaat. Zo voedt water  hout en metaal remt hout. Houdt voedt dan weer vuur. 

In de elementenleer is het element hout, verbonden met hoe jij je openstelt voor het leven.
Hout staat voor groeien en ontdekken = experimenteren, het zien, geeft energie en geneest,  lever en galblaas.

Je enthousiasme wordt getemperd door woede of door dat wat op je lever ligt. Woede beïnvloed nadelig je besluitvorming. De galblaas staat voor je  besluitvorming en de moed om jouw keuzes te maken. Het probleem is de aangeleerde reflex bij woede, nl een jezelf afsluiten om je te beschermen tegen pijn. De oplossing is andere keuzes te maken. Onthoudt, dat het hoe je naar iets kijkt, je gevoel over iets bepaalt. 

De elementen en hun uitwerking
Het element Hout (groen) staat voor de lente. Hout is een spontane, enthousiaste, opborrelende energie. Een Houtmens heeft een brede belangstelling en werkt graag samen met anderen.  Hout  is de enthousiaste plannenmaker die er niet altijd in slaagt om het doel te bereiken. Het thema van hout is : groei en ontwikkeling, creativiteit, nieuwe dingen en individuatie
Positieve eigenschappen: positief ingesteld, flexibel, meelevend, welwillend, sociaal, gezellig, enthousiast, vruchtbaar, creatief
Negatieve eigenschappen: kwaadheid, snel de moed verliezen bij tegenslag.   

Water (helpt hout groeien) staat voor leven en dood, beweging, geduld en uithoudingsvermogen, ontvankelijkheid, innerlijke kracht en het weten of erkennen wat je eigen krachten en grenzen zijn. Blaas en nieren zijn de organen die bij water horen. Ovenleveringsangst is de grote valkuil. Positieve eigenschappen= eerlijk, voorzichtig, sympathiek, grote verbeeldingskracht, onpartijdig, proberen hun eigen waarheid te leven en geven rust. Negatieve eigenschappen= grote angsten door hun grote gevoeligheid, erg op zichzelf, hardnekkig eigen waarheid verdedigen, leven in illusies en de realiteit proberen te vermijden

CONCLUSIE :als je open wil staan voor het leven is het belangrijk om je angsten onder ogen te zien. Dit doe je door je woede onder handen te nemen. Woede ontstaat uit onmacht. Wees je bewust van het feit dat jij de enige bent met stemrecht = macht, in je eigen leven.  Dat waar jij ja tegen zegt of waar jij geloof aan hecht, vormt letterlijk je leven en hoe jij je voelt. 

Hout voedt vuur

Vuur is extravert en wil graag de leiding nemen, is ambitieus en wil dingen veranderen. Vuur is uit op macht en durft (te) veel risico’s te nemen. Vuur kan anderen zeker enthousiasmeren maar is snel teleurgesteld bij tegenslag en trekt zich terug.
Positieve eigenschappen: passie, vreugde, hartstochtelijk, dynamisch, vitaal, enthousiast, stralend, doelgericht, besluitvaardig
Negatieve eigenschappen: verblindend, vluchtig, arrogantie, agressief,  egocentrisch

CONCLUSIE: als jij graag baas wil zijn in je eigen leven, is het belangrijk om je open te stellen voor het leven (hout) door steeds in beweging te blijven dankzij de keuzes die je maakt (water).

Metaal remt hout, kan zich goed concentreren en zich ergens in vastbijten. Dat kan zorgen voor te eng en onbuigzaam denken. Het Metaaltype wil het beste en komt op voor de minder bedeelden. Metaal wil boven alles orde scheppen.   
Positieve eigenschappen: doorzettingsvermogen, onafhankelijk, eigen mening, plichtsbesef, verantwoordelijkheidsgevoel,
bereidheid tot risico’s nemen, logisch denken, wijsheid, streven naar het beste, communicatief 
Negatieve eigenschappen: neiging tot hardheid, droefheid, melancholisch, nostalgisch

CONCLUSIE: als jij je ergens in vastbijt stop je de beweging (water). En aangezien water hout voedt, is beweging of flexibiliteit noodzakelijk om open te blijven staan voor het leven.

Zelfonderzoek
Is je water in balans of laat jij je verstikken door het metaal? Water is voelen, metaal is focus (denken). Als je leeft vanuit je focus of denken, wordt jij onbuigzaam. De oplossing is om je voelen als kompas en parameter te gebruiken. Voelt iets goed aan voor jou, dan zit het snor. Voelt iets hard aan of geeft het spanning dan loop je vast in een idee, geboren uit een angst.

Misschien kunnen de spreekwoorden je helpen ontdekken op welk idee jij vastloopt.  Kijk welk spreekwoord je aandacht trekt en ga ermee aan de slag.

  • dat snijdt geen hout (=onzin; houdt geen steek). Kijk eens hoe het met je zingeving gesteld is? Waarom vind jij zoveel dingen onzin? Leer terug de zin in je leven te ontdekken en je oordelen los te laten.
  • alle hout is geen timmerhout (=niet iedereen beschikt over dezelfde kwaliteiten / niet alles is van voldoende kwaliteit). Kijk waar jij wel dankbaar voor kan zijn in je leven, kijk wat jouw talenten zijn en werk daarmee in plaats van te proberen iemand anders te zijn.
  • een houten/stijve Klaas zijn (=een saaie piet). Waarom vind jij je leven en anderen saai? Je wordt saai als je leeft vanuit je denken. Leer weer authentiek en uniek te zijn door enkel keuzes te maken die je een goed gevoel geven.
  • er klopt geen hout van (=het is geheel onjuist). Wat klopt er niet in je leven en waarom denk jij dat je altijd ongelijk krijgt? Kijk wat jij wil bewijzen en leer meer te leven vanuit je eigen waarheid in plaats vanuit je oordelen. 
  • ergens geen hout van snappen (=er niets van begrijpen). Je hoeft het niet te snappen, leer om gewoon jezelf te zijn.
  • het is een pleister op een houten been (=het is een nutteloos voorstel).  Waarom ga jij akkoord met halve maatregels of magere keuzes? Leer meer nee te zeggen tegen de buitenwereld en meer ja tegen wat voor jou goed voelt.
  • op een houtje bijten (=honger hebben). Waarom doe jij jezelf tekort? Waarom hongeren naar dingen als je je eigen dromen kan realiseren. Dromen realiseren is inderdaad wel onveilig omdat het onbekend is. Maak nu de keuze: geluk of veiligheid.
  • op eigen houtje doen (=iets zelfstandig (eventueel op eigen initiatief) ondernemen). Vind jij dat anderen te eigengereid handelen? Wat is fout met authentiek te zijn? OF vind jij dat je alles alleen moet doen, durf dan ook hulp te vragen.
  • uit het goede hout gesneden zijn (=van goede afkomst zijn / een goed karakter hebben) Waarom schiet jij tekort of ben jij minder waardevol? Jouw hout of zijn, is evengoed hout en daarmee de juiste kwaliteit voor jouw unieke talenten.
  • van dik hout zaagt men planken (=niet al te nauwkeurig of zorgvuldig werken). Waarom zoek jij het te ver en is het nooit voldoende of perfect? Durf het jezelf wat gemakkelijker te maken, perfectie vervangen door authenticiteit.

Je leven veranderen doe je door te ontdekken op welke oordelen jij vastloopt. Om je leven te veranderen is er enkel zelfkennis en zelfanalyse nodig. Anderen veranderen is onmogelijk, wat wel mogelijk is om je denken of je kijk op iets te veranderen.

Van harte

Isabelle Lambrecht

bewustzijnscoach & healer