Het schijnt dat het leven hard werken is? Dat heb ik zelf ook heel lang gedacht, totdat ik het licht zag. Daarom geniet ik ook zo van mijn coaching werk omdat ik de mensen wat tools en inzichten kan aanreiken die het tegendeel bewijzen. En elke keer weer opnieuw, is het een super fijn moment om de aha-zo-zit-het-in- elkaar-blik te zien verschijnen.

In hun opluchting en enthousiasme komt dan heel vaak spontaan één van de volgende uitspraken eraan: het “ ik heb nog veel werk of nu weet ik wat ik moet doen of hier ga ik nog hard moeten aan werken of ik heb nog veel werk aan mezelf.

Controle loslaten

Eén van de moeilijkste dingen voor jou als mens, is om de controle los te laten. Wanneer ik inzichten mag aanreiken inzake het reilen en het zeilen, is de kers op de taart het hoe je het kan omzetten of tot realiteit maken in je eigen leven.

Je unieke invulling tot vervulling brengen

Belangrijk om te onthouden is altijd ,dat jij al van bij je geboorte “iets” bent. Met andere woorden je bent al ingevuld met een uniek potentieel. Technisch gezien leer je niks nieuws, je leert enkel om dat wat in jou aanwezig is; manifest te maken. Met anderen woorden; je leert te manifesteren of naar buiten te brengen en in de materie zichtbaar te maken wat al in jou slapend aanwezig is.

Zolang jij denkt aan jezelf te moeten werken, ben jij als het ware jezelf aan het verbouwen. Je maakt het eerst een heel pak kleiner, zet dan daar een stukje aan, verandert daar iets, sluit daar iets, neemt daar iets weg. Zo zijn de meeste mensen hun hele leven bezig, met het hard aan zichzelf te werken of te timmeren. Pogend zich om te vormen tot een voor hun ouders en maatschappelijk aanvaardbaar beeld. Op die manier verziek je enkel je leven en je lichaam.

Hard werken of vanuit je hart leven

Ik zou je graag willen uitnodigen om vanaf nu meer vanuit je hart te leven in plaats van hard aan jezelf te werken. Als iemand zegt: “ik moet nog hard aan mezelf werken” dan weet ik dat die persoon nog vastloopt in een beeld van zichzelf en nog geen contact heeft de authentieke zelf essentie. Jezelf kan je enkel ontmoeten in je hart via je voelen, nooit in je hoofd. In je hoofd leeft enkel een bedenksel, de realiteit is dat wat je voelt via je lichaam. Op bepaalde momenten tijdens de sessies vraag ik dan: “ wat voel je nu?” en in 75% van de gevallen wordt er eerst wat ongemakkelijk op de stoel gewiebeld voordat het schuchtere “ik denk dat ik …. voel” eruit komt.

Denken en voelen, 2 tegenpolen. Wie voelt die weet.

Als ik je een klap verkoop dat zal je toch ook niet zeggen: “ik denk dat ik pijn hebt”. Nee, dan weet je het want je voelt het effectief. Teveel mensen leven vanuit een afgesloten zijn van hun gevoel en dan is je leven als een stuurloos schip, speelbal van de golven des levens.

Wanneer jij leeft vanuit je hart, leef jij spontaan en vanuit je essentie, dat wat al in jou aanwezig is. Op die manier leven, is het jezelf gemakkelijk maken en spontaan handelen van uit je gevoel. Je handelt vanuit een innerlijk weten, wars van elke mogelijk twijfel. Hier komt nooit hard werken aan te pas maar enkel een aansluiten op en creatief zijn met wat reeds aanwezig is.

Als jij hard aan jezelf werkt, wil dat zeggen dat jij je gevoel wegdrukt en toon jij een groot gebrek aan hart hebben voor jezelf. De oude wijsheid overgedragen via onze spreektaal spreekt duidelijk van een hart hebben voor iets of iemand = openstaan voor iets, houden van, liefde hebben voor.

Mocht jij een hart hebben voor jezelf zou jij jezelf accepteren, genieten van je gaven en talenten, zou jij ruimte maken voor jezelf, zou jij zowel kunnen geven als ontvangen, zou er enkel acceptatie zijn en geen oordeel noch verwachtingen.

Neem eventjes de tijd om stil te staan bij je eigen leven en stel jezelf de vraag: “heb ik een hart voor mezelf?

Bestaat je leven hoofdzakelijk uit moeten, plicht, deadlines, ongemak, ongenoegen, irritaties, woede, onmacht, afhankelijkheid, beklemming, afwijzing, gevecht, ………..dan heb jij weinig hart voor jezelf.

Hard werken aan jezelf of een hart hebben voor jezelf, aan jou de keus.