Is het co v id 1 9 va c een “fun-vax” ?

Het officieel verhaal luidt dat de fun- vax een vaccin is waarmee men het  fundamentalisme in een persoon verwijderd. r wordt verwezen naar het beinvloeden/onderdrukken van het V mat 2 gen. zelf heb ik nog geen antwoord gevonden op de vraag: hoe komt het de ene wel bewust is van zijn/haar geweten (innerlijke weten) en de ander niet.

V mat2 ,ook gekend als “the God gene”.

We kregen al berichten binnen van energetische therapeuten dat er zich energetisch een ramp voltrekt na vacc in atie, omdat de ziel niet meer in het lichaam kan, kruinchakra afgesloten (bij kinderen tot 6-7 jaar staat die nog 100% )

Een mens zonder bezieling, brrr vreselijk. Lees hier het artikel

VMAT2, ‘vesiculaire monoamine transporter-2′-gen is een herseneiwit, dus een rol in gedrag is zeker waarschijnlijk. Het is betrokken bij het proces van het voorbereiden van monoamine-neurotransmitters voor vrijgave, waaronder dopamine, serotonine en noradrenaline. Dat zijn inderdaad belangrijke spelers/ neurotransmitters voor gedrag en motivatie. Het is ook een doelwitten van amfetamine. Hoewel het volledige verlies van de transporter ertoe leidt dat er geen neurotransmitter vrijkomt, is het onwaarschijnlijk dat de variant die in het onderzoek van Hamer werd geïdentificeerd – een enkelvoudig nucleotide polymorfisme – zo’n extreem fenotype vormt. Integendeel, dergelijke polymorfismen vertegenwoordigen waarschijnlijk meer subtiele veranderingen in de dynamiek van activering van neurotransmitters.

De reden waarom hij het: het god genoemd heeft is dat wil aantonen dat verschillen in religiositeit en spiritualiteit waarschijnlijk voortkomen uit een combinatie van genetische factoren en hij wijst dit toe aan een enkel gen. Dit is waarschijnlijk wat te kort door de bocht om te stellen dat dit ene gen verantwoordelijk is voor het opwekken van religieuze vurigheid bij mensen. 

VMAT-2 kan op zijn best verschillende gevoelens van een goed gevoel opwekken, maar deze kunnen niet worden opgevat als religieuze gevoelens, omdat religie klassiek niet alleen aangename en positieve gevoelens met zich meebrengt, maar ook bepaalde complexe gedachten / emoties omvat, zoals motivatie voor zelfopoffering, vatbaarheid voor altruïsme, empathie, lijden voor anderen, medeleven, …. enzovoort. Dit zijn typische emoties / negatieve gedachten die pijn en lijden van iemands kant kunnen veroorzaken, maar worden uitgevoerd in de overtuiging van een verheven doel.

Onderzoek naar de genetica van moraliteit en religiositeit, toont aan dat dit meer is dan een louter sociale constructie. Onderzoekers observeren wat bekend staat als “genetische pleiotropie” – genen die van invloed zijn op religiositeit, hebben bijvoorbeeld ook invloed op alcoholgebruik. [3] Om de complexiteit nog verder op te voeren, vermindert religiositeit bij ouders het effect van genen op het acteergedrag van kinderen. [4] Zelfs het IQ van mensen beïnvloedt (in zeer geringe mate) hun religiositeit (slimme mensen hebben iets minder kans op een letterlijke interpretatie van religieuze teksten). [5]

Ten slotte zijn dit soort studies begonnen religiositeit op te splitsen in componenten – zoals het verlangen naar een gevoel van gemeenschap, het verlangen dat het leven zin heeft, het verlangen om die betekenis te kennen, of om die betekenis te begrijpen en in twijfel te trekken enz. [6]

Vanwege deze complexiteit op genetisch niveau zijn er zeer grote onderzoeken nodig om genen te identificeren die verband houden met religie en moraliteit: algemene schattingen zijn dat om de eerste 10-20% van de oorzaken te begrijpen, een studie van 1 miljoen mensen nodig zou zijn.

Geciteerde werken

[1] Türkheimer, E. (2000). Drie wetten van gedragsgenetica en wat ze betekenen. Huidige richtingen in psychologische wetenschap , 9 , 160-164.

[2] Eaves, L., D’Onofrio, B., & Russell, R. (1999). Overdracht van religie en attitudes. Tweelingonderzoek , 2 , 59-61.

[3] Maes, HH, Neale, MC, Martin, NG, Heath, AC, & Eaves, LJ (1999). Religieuze aanwezigheid en frequentie van alcoholgebruik: dezelfde genen of dezelfde omgevingen: een bivariaat uitgebreid tweeling-verwantschapsmodel. Tweelingonderzoek , 2, 169-179.

[4] Boomsma, D. I., de Geus1, E. J. C., van Baal1, G. C. M., & Koopmans, J. R. (1999). A religious upbringing reduces the influence of genetic factors on disinhibition: Evidence for interaction between genotype and environment on personality. Twin Research, 2, 115-125. http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/handle/1871/18393/Boomsma_Twin?sequence=2

[5] Lewis, G. J., Ritchie, S. J., & Bates, T. C. (2011). The relationship between intelligence and multiple domains of religious belief: Evidence from a large adult US sample. Intelligence, 39, 468-472. doi:10.1016/j.intell.2011.08.002

[6] Lewis, GJ en Bates, TC (2013). Gemeenschappelijke genetische invloeden ondersteunen religiositeit, gemeenschapsintegratie en existentiële onzekerheid. Journal of Research in Personality , 47, 398-405. doi:10.1016/j.jrp.2013.03.009

bron

Website over fun-vax

Video funvax

Isabelle Lambrecht Ⓢ

healer, bewustzijnscoach, psychotherapeut, bemiddelaar                                                                                                                                                 www.zichtbaar.be       www.levende-gemeenschap.eu  

https://www.facebook.com/isabellelambrecht.healing/