Welke bachbloesems behoren bij welke chakra

Groep 1 (Angsten/  je zorgen overwinnen)
  basis-stuit chakra

2. Aspen (Ratelpopulier) :
Angsten die niet direct te verklaren zijn, onbestemde gevoelens, gevoelens na verkrachting of sex. misbruik, bang in het donker en enge dromen of slaapstoornissen.

6. Cherryplum ( Kersenpruim)
Verdringen van gebeurtenissen, angst voor verlies van controle en zelfbeheersing, gevoel om een wandelende tijdbom te zijn, angst voor zelfdoding, wanhoop gevoel, verslavingsneigingen en irationele gedachten, psychisch overladen voelen.

20. Mimulus (Maskerbloem)
Benoembare angst, angst met een bekende oorsprong, angst voor de wereld, verlegenheid angsten, angst voor alledaagse problemen, angst voor ongelukken. Vaak zijn het zeer fijn gevoelige mensen.

25.Red Chestnut (Rode Kastanje)
Geobsedeerd door angstige overbezorgdheid voor het welzijn van anderen, vreselijke dingen verbeelden (dood, ongeluk),overdreven bezorgdheid en angst om anderen. Bemoedert graag anderen.

26.Rock Rose (Zonneroosje)
Paniek, schrik, uiterste/levensbedreigende vrees, Innerlijke toestand. Escalerende gevoelens. Angst bij ongevallen of shock, snel schrikken, voor noodgevallen, plotselinge ziekten.

Groep 2 (Onzekerheid/ ken jezelf)
  buik chakra

5.Cerato (Loodkruid)
Onvoldoende vertrouwen in hun eigen kunnen en denken, komen terug op eerdere besluiten, aanstellerig gedrag, raad en bevestiging vragen aan anderen, imiterend gedrag, moeilijke nee kunnen zeggen, twijfelen aan eigen bekwaamheid, gebrek aan vertrouwen op eigen intuïtie.

12.Gentian (Gentiaan) :
Depressies door twijfel, zijn snel ontmoedigd, terugval, pessimistisch, hebben vertrouwen en geloof verloren, sceptisch, zorgelijk, ontmoediging depressie van bekende oorsprong. In iedere situatie twijfel en onzekerheid.

13.Gorse (Gaspeldoorn)
Wanhopig, golven van wanhoop, verslagen, gelaten, berustend, verloren vertrouwen,geen ambitie, gebrek aan interesse vanwege gevoelens van hopeloosheid, hopen niet meer op herstel van (chronische) ziekten of problemen

17.Hornbeam (Haagbeuk)
Het maandagmorgengevoel, twijfel/uitstellen, moe, mentale uitputting, onzeker door gebrek aan kracht, geestelijke en lichamelijke uitputting, zwakheid in de dagelijkse uitdagingen.

28.Scleranthus (Hardbloem)
Besluiteloosheid, weifeling, wisselende stemmingen, onevenwichtigheid, onrust, vraagt zelden om raad, concentratie-gebrek, wisselende lichamelijke klachten, besluitloosheid, onrust, van het ene in het andere, moeilijk keuzes maken, onzekerheid, aarzeling.

36.Wild Oat (Dravik)
Teveel mogelijkheden, nooit wilde haren verliezen, geen vreugde over resultaten van inspanning/werk, snel vervelen. Helpt richting geven en vinden van de rode draad in de levensbestemming. Ambitie’s met een vaag karakter, ontevredenheid , rusteloos, onzekerheid, moedeloosheid ontevredenheid, te veel mogelijkheden, Onzekerheid bij het vinden van je levenspad.

Groep 3 (Onvoldoende interesse in ‘het hier en nu’/ leef bij de dag)
  zonnevlecht chakra

7.Chestnut Bud (Kastanjeknop)
Niet leren van ervaringen, regelmatig herhaling van dezelfde fouten, gebrek aan observatie en concentratie, geen coördinatie tussen gedachten en realiteit, niet voldoende tijd te nemen voor een goede verwerking.

9 Clematis (Bosrank)
Dromerig/dagdromer, verstrooid, zweverig, concentratie problemen, vluchten in fantasie en illusie en weinig geaard, minder belangstelling voor omgeving of het heden, voor een dreigend bewustzijnsverlies of daling, koude handen en voeten, grote behoefte aan slaap.

16.Honeysuckle (Kamperfoelie)
Hangen aan herinneringen, heimwee (naar het verleden?), leven in het verleden, geen perspectief zien in de toekomst, zijn ongelukkig en hebben spijtgevoelens, spijt over gemiste kansen, verminderde flexibiliteit.

21.Mustard (Herik)
Neerslachtig, droevig, overschaduwd door donkere wolk, zware depressies, melancholisch, depressies van onbekende oorsprong, in zichzelf gekeerd,perioden van zwaarmoedigheid zonder aanwijsbare reden,.

23.Olive (Olijf)
Uitgeput, afgemat, geestelijke en lichamelijke vermoeidheid, beroofd van energie of sterke wisselingen van energie nivo, energie verlies door ziekte, angst om vrienden te verliezen, ongelukkig, geen plezier in het leven, heeft veel slaap nodig, innerlijke leegte.

35. White Chestnut (Paardekastanje)
Aanhoudende ongewenste (malende) zorgelijke gedachten, denken en piekeren overheerst, innerlijke discussies met zichzelf, gevangen in eigen gedachten, verkeerd begrepen mening, slapeloosheid door gepieker,steeds terugkerende negatieve gedachten.

37.Wild Rose (Hondsroos)
Gebrek aan vitaliteit, passieve berusting, lusteloosheid, onverschilligheid, vermoeidheid, depressie, apathie .

Groep 4 (Eenzaamheid/alleen voelen/ maak contact met anderen)
  hart chakra

14.Heather (Struikheide)
Egocentrisch, afhankelijk, grote behoefte om het bestaansrecht bevestigd te krijgen via anderen, geobsedeerd door eigen problemen en ervaringen, houden niet van alleen zijn, simuleren ziekte, spraakzaam, klampen zich vast aan luisteraars, luisteren slecht, zelfbeklag.

18 Impatiens (Reuzenbalsemien)
In eigen tempo willen werken, prikkelbaar, haastig, agressie door ongeduld, overspannen, zeer snelle reacties, snel geϊrriteerd, eenzaamheid door ongeduld.

34. Water Violet (Waterviolier) – groep IV:
Jezelf niet toestaan bepaalde emoties te uiten, trots, gereserveerdheid, isolement, graag alleen, hekel aan bemoeienis, afstand nemen, innerlijke gereserveerdheid, trots .

Groep 5 (overgevoeligheid voor ideeën, invloeden, etc./ blijf bij jezelf)
  keel chakra

1 Agrimony (Agrimonie)
Zorgen/innerlijke onrust/gedachten verbergen achter humor, vrolijkheid en/of zorgeloosheid, gaat moeilijk de confrontatie aan, afleiding zoeken in gezelschap, problemen met het uiten van de werkelijke gevoelens, overgevoeligheid voor ruzie, “geheime verlangens”.

4.Centaury (Duizendguldenkruid)
Weinig of een verstoorde wilskracht, gemakkelijk te imponeren, uit te buiten, te misbruiken, laten zich eenvoudig misleiden,beïnvloedbaar, zwakke wil, gewillige dienaren, geven hun macht weg, relatieproblemen, geen NEE kunnen zeggen.

15.Holly (Hulst)
Haat, afgunst, jaloezie, wantrouwend, achterdocht, wraak/haat gevoelens, driftbuien en agressiviteit, humeurig, ontnemen anderen energie, lijden aan negatieve ideeën .

33.Walnut (Walnoot)
Helpt oude banden verbreken en aanpassen aan overgangssituaties, nieuwe levensfase, bijv. verhuizing, puberteit, menopauze, echtscheiding of andere situaties,  Overgevoelig voor mening van anderen, beïnvloedbaar, tijdelijk gevoel van onzekerheid en onevenwichtigheid.

Groep 6 (moedeloosheid en wanhoop/ vind hoop en geluk)
  voorhoofd chakra

10 Crab apple (appel)
Reinigingsremedie. Bij zelfafkeer/afschuw, innerlijk of uiterlijk zich vies voelen, afkickverschijnselen, dwang handelingen/gedachten, focussen op details, huidklachten, ontstekingen, schuld of schaamte gevoelens, gevoelig voor externe invloeden, voelt zich innerlijk of uitwendig vies, groot plichtsbesef.

11.Elm (Iep)
Tijdelijk overstelpt door teveel verantwoordelijkheden en gevoel voor ontoereikendheid , moedeloos, overspannen/burn-out, het even niet zien zitten, verlaagde bloeddruk, tijdelijk gevoel niet opgewassen te zijn tegen eigen taken, hulpverleners.

19.Larch (Lariks) )
Gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, minderwaardigheidsgevoel, verwachting te falen, ik kan het niet, moedeloos, minderwaardigheidsgevoelens, uitstel, zwakke overtuigingen, niet open kunnen stellen voor anderen.

22.Oak (Eik)
Onophoudelijke inspanning, van geen ophouden weten, moedig volhouden, dapper strijden tegen ziekte en/of tegenspoed.

24.Pine (Den)
Schuldcomplex, zelfverwijt, zichzelf voortdurend verontschuldigen (soms ook voor fouten van anderen), geen eigenwaarde,  perfectionistisch, wanhoop, te kritisch, de ‘underdog’, neiging om zichzelf te weinig te gunnen, teveel twijfelen aan zich zelf.

29.Star of Bethlehem (Vogelmelk) )
Voor de gevolgen van traumatische ervaringen, shock, alle effecten van droevig nieuws, schrik, ongeval, zacht spreken, drugs, verlies,angst bij catastrofale gebeurtenissen.

30.Sweet Chestnut (Tamme Kastanje)
Uiterste wanhoop, diepe neerslachtigheid, gebroken hart, zwart gat, geen uitweg meer zien, geloofscrisis, smart, vertwijfeling, uiterste geestelijke angst, huiverig het oude los te laten, ondraaglijke moedeloosheid, overgangsfase waarin men blijft steken.

38.Willow (Wilg)
Gevoel slachtoffer te zijn van het lot, verbittering, verbolgenheid, innerlijke ergernis, pessimisme, wrok/haat/afgunst koesteren,in zichzelf gekeerd, verbittering door tegenspoed, negatieviteit benadrukken, zwartgalligheid.

Groep 7 (Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen/ leven en laten leven.)
  Kruin Chakra

3.Beech (Beuk)
Onverdraagzaamheid, kritisch/irritatie en intolerant tegenover anderen, Innerlijke spanning,neiging tot projecteren. Vellen snel een oordeel over anderen, verdringen van emoties.

8.Chicory (Cichorei)
Snel afgewezen voelen, overheersend in de zorg voor anderen, egocentrisch, betuttelend, aandacht claimen, verlatingsangst , zelfmedelijden, neiging tot bezitsdrang, anderen te veel bekritiseren, zorgt graag voor anderen, corrigeert graag.

27.Rock Water (Bronwater)
Inflexibel, strikte levenshouding, zelfontkenning, zelfonderdrukking, zelfopoffering ten behoeve van anderen,  perfectionistisch, soberheid, spanningsklachten, voorbeeld willen zijn voor anderen, lichamelijke stressverschijnselen

31.Vervain (IJzerhard)
Overenthousiast, innerlijke gejaagdheid, fanatiek, sterke overtuigingen, zending- drang, in zichzelf gelovend, martelaar, zichzelf dwingen door te gaan, roofbouw plegen op eigen krachten, leven ten kosten van zijn zenuwgestel, waardoor uitputtingsverschijnselen, opgeschroefd gevoel

32.Vine (Wijnrank)
Heerszuchtig/dominerend kunnen zijn, onbuigzaam, tiranniek, geen tegenspraak duldend, arrogant, dominant, ambitieus, “Ik weet het allemaal” gedrag, minder oog voor mogelijkheden van anderen, uitvoerend type, doorgaans goede leiders.

39.Rescue Remedy (eerste hulp)

Mix van diverse bloesems .Voor eerste hulp bij gevolgen en/of effecten van ongeluk, ongeval, slecht nieuws, examen, bezoek aan tandarts/arts, beginnende ziekteverschijnselen, enz.
Bemoedigend, kalmerend, geruststellend en het evenwicht herstellend.