Klinkt het raar voor je om van je comfortzone een “heilige” ruimte te maken? Ik vond het ook een ietwat rare formulering toen het bij mij doorkwam maar het dekt wel de lading. Ik googelde eens op het woord heilig en op wikipedia vond ik volgende.  Het begrip ‘heilig’ heeft te maken met heel(heid) en wordt gebruikt als aanduiding van iets waaraan een verheven waarde wordt toegekend. In theïstische religies heeft het betrekking op de bijzondere relatie die iemand of iets heeft met God, die geacht wordt zelf heilig te zijn. Vanwege die relatie kan iets of iemand dan (ge)heilig(d) zijn en tot voorbeeld en/of voorwerp van verering worden, en met bijzonder respect worden behandeld.

In deze context verwijst een heilige ruimte naar een plek waarin jij je heel voelt, waarin jij waardevol bent, waarin jij respectvol met jezelf handelt.

De laatste tijd is het woord comfortzone een soort van schietschijf geworden want vanuit verschillende hoeken wordt er  gehamerd op , het uit je comfortzone te komen, als je wil groeien of vooruitkomen.

Wat wordt bedoelt met een comfortzone

Een comfortzone is iets waarbij jij je goed voelt, het is gemakkelijk, je kent het op je duimpje. Je zou nu kunnen denken , ja er is maar 1 basis voor een comfortzone, maar dat klopt niet. Aarde bestaat uit dualiteit,  uit 2 “benen” of peilers. Je hebt de peiler van je hoofd /denken en de peiler van je ziel/gevoel. Op zich is er helemaal niks mis mee met het opereren vanuit je comfortzone of het handelen vanuit dat waar je goed in bent. Het is zelfs super belangrijk om binnen je eigen unieke comfortzone te blijven handelen en spelen.

Waarom dan zo schieten op die comfortzone? Het probleem situeert zich in de soort comfortzone van waaruit jij meestal handelt.

Op aarde incarneren is een heel bewuste keuze van de ziel. Dualiteit is het spel der wrijving (kwetsing) dat ervoor zorgt, dat de ziel veel sneller kan experimenteren en groeien. Zeg nu zelf, als alles goed gaat en loopt als een trein, is er weinig motivatie om nieuwe stappen te zetten of in beweging te komen en verveelt de mens zich al snel. Het moge echter duidelijk zijn dat je op aarde meer dan genoeg prikkels (wrijving)  ter beschikking krijgt, die garant staan voor het in beweging komen en blijven.

Elke mens is uniek en draagt een unieke informatie of potentieel in zich. De wetenschap heeft al genoeg bewezen dat ons DNA een drager is van duidelijke informatie. Wanneer je op aarde incarneert, doe je dat met een heel specifieke vibratie/frequentie. Frequentie of golflengte is een informatiedrager. Dat wil zeggen dat jij en elke mens op aarde, een heel specifiek potentieel of invulling, in zich meedraagt. Deze invulling is op maat gesneden van je ziel en is vervult van reeds verworven kennis/wijsheid/talenten en met open potentieel en uitdagingen dat daarop aansluit. Elke mens is uniek en heeft een zeer duidelijk afgebakend speelveld met oneindig veel uitwerkingen en mogelijkheden binnen dat veld. En het is dat speelveld dat  jouw echte comfortzone. is.

Je mag jouw comfortzone ontdekken

Het leven is bedoelt om je eigen comfortzone te ontdekken en vanuit het contact met jezelf, jezelf op die manier te verfijnen en te verruimen. Heel weinig mensen zitten echt in hun ware comfortzone. Je geboorte  via een gekwetst kanaal (je moeder), laat je direct wrijving en gebrek ervaren. Hierdoor groei je, elke mens,  op vanuit een focus van overleving.

Er was dus geen tijd en ruimte om contact te maken met jezelf, want je probeerde zoveel mogelijk in de gunst te komen van je omgeving. Dit vanwege de nood aan aan voldoende eten/drinken/liefde en onderdak die ervoer . Als kind reageerde je hier spontaan op  door te proberen in de zone van je ouders te komen en te blijven; door je aan te passen. Je stapte letterlijk de comfortzone of het verhaal van je ouders binnen. Echter is deze zone  totaal on-eigen en ziele-vreemd maar ze bood je een soort van valse veiligheid en zekerheid. Dit is voor mij het  spreekwoordelijke “je ziel aan de duivel verkopen”. Want om in deze zone te kunnen komen moest je jezelf “verkopen” (lees in de gunst komen) door je jezelf kleiner maken, veel van je kunnen en zijn afwijzen/negeren en je loskoppelen van je gevoel en innerlijk alwetend weten.

Wat en wie ben je dan nog? Een soort kopie van, een soort willoze marionet, een soort robot, …. Alles behalve je ware zelf en potentieel. Je leven is als een soort vertoeven in een  donkere enge box en elke teen die je erbuiten wil zetten, vrees je te verliezen. Het is deze valse comfortzone die je mag verlaten want ze  bindt je door angst, twijfel, onzekerheid. Ontdekt je echte comfortzone via je gevoel en je vind ze door alles wat fijn, goed, leuk voelt en die je energie geeft. Dat is je heilige ruimte.

Leven vanuit je eigen comfortzone en je eigen grenzen respecteren

Binnen je valse comfortzone, leeft je vanuit je denken en schakel je je voelen volledig uit. Dat is de reden waarom mensen steeds maar weer over hun eigen grenzen kunnen gaan. Want zelfs al heb je pijn, daar luister je toch niet naar want er zijn genoeg pijnstillers te koop. De grenzen die je lichaam (het instrument van je ziel) je heel duidelijk aangeeft worden steevast genegeerd. Kijk maar naar  topateleten die steeds maar weer hun grenzen “verleggen” en op heel jonge leeftijd eind 20 – begin 30’iger jaren, afgeschreven zijn , want  hun lichaam is op sommige plekken kapot door dit misbruik van de kracht tegen jezelf.

Binnen een job of een relatie, die op je denken geschreven is in plaats van je op het lijf, wordt je depressief en ziek.

Leven in de materie, is leven binnen een duidelijke afbakening en deze wordt mede bepaald door het lichaam dat je ziel hier koos. Je lichaam is je perfecte instrument! Leer het ook als dusdanig te gebruiken. Door in te voelen bij jezelf, kan je binnen je eigen unieke comfortzone steeds bijsturen zodat het leven voor je zo verrijkend en comfortabel mogelijk blijft.

Je valse comfortzone kenmerkt zich en is vervult van angst, onzekerheid, twijfel, logica, gebrek, engheid, overleving, frictie, gevecht/verdediging, jezelf bewijzen, denken en in het hoofd leven, onduidelijke structuur waardoor je over je eigen grenzen gaat en deze mag je nu inderdaad verlaten en inruilen

voor

Je eigen unieke comfortzone die vervult is van levensvreugde, passie, nieuwsgierigheid, beleving, stromen en flexibiliteit, kracht, jezelf zijn en manifesteren, voelen en in je lichaam aanwezig zijn, dankbaarheid, vertrouwen, onlogica, voelend weten, ruimtelijkheid en vrijheid, duidelijke structuur waarin je je eigen grens erkent, …..

Maak de keus of geef jezelf de toestemming om eindelijk te leven binnen je eigen duidelijke comfortzone en grenzen en ontdek daarbinnen je onbegrensde mogelijkheden en groei. De zekerheid die je kan ontlenen aan het leven vanuit je gevoel is fantastisch, magisch en echt.

Ben jij bereid om alle logica en valse zekerheden los te laten?

Have fun!