Ken jij dat ook, je bent bang maar je weet niet echt waarom. Iets bedrukt je maar je kan er de vinger niet op leggen. Je leeft wel maar het is alsof jij er niet echt bent? Het is alsof angst als een rode draad door je leven loopt!

Wat is de functie van angst?

Angst, heeft een duidelijke, biologische functie. Zonder angst zou jij, je ongeluk tegemoet lopen en van een berg springen omdat je denkt dat je wil vliegen. Nu zal jij niet zomaar van een berg springen. Je angst of ratio zal je erop wijzen dat je een mens bent en dat je zonder vleugels of parachute gewoon te pletter zal storten en sterven. En hier komen we bij de kern van angsten, nl het sterven.

Leven en sterven

In elke mens, leeft een ontzettende overlevingsdrang en deze kleurt het hele leven in. 

Angst heeft de functie om je overleving veilig te stellen. Je bent namelijk een fysieke persoon, met een wonderbaarlijk lichaam, dat enerzijds zeer sterk en anderzijds bijzonder kwetsbaar kan zijn.  Dat zorgt voor fysieke beperkingen en noden, met angst als behoeder/alarm, ten dienste van je fysieke lichaam. 

Je mate van angsten hangen af wat wat jij in je 0-7 jarige periode aangeleerd kreeg of ontdekte. Kroop je moeder al schreeuwend op de tafel bij het zien van een spin, heb jij veel kans een irrieële angst voor spinnen/dieren ontwikkeld te hebben. Was jij een ongewenst kind, kreeg jij met afwijzing te maken en ontwikkelde jij een angst voor binding / relaties.  Kreeg jij slagen als kind, dan ontwikkelde jij een angst voor mensen en/of autoriteit….

Je ouders hebben een ontzettende invloed op je gehad omdat je overleving van hen afhing. Je leerde je wereld kennen via hun reacties, eisen, noden, angst en door hen de kopiëren. Hierdoor heb jij een pak ballast mee dat eigenlijk niet bij jezelf aansluit.  

Het angst mechanisme

Angst is een natuurlijke, gezonde emotie, een staat van opperste alertheid.  Je bereikt deze staat omdat een deel van je hersenen, de amygdala, bepaalde informatie merkt als gevaarlijk voor jou. Men heeft vastgesteld dat, bij verwijdering of beschadiging van de amygdala,  er een abnormaal gebrek aan angst en agressie ontstaat want hun alarmbel is verdwenen. Ze leven is een “veilige” wereld.

Ook is bewezen dat, mannelijke hersenen  meer op gevaar gefocust zijn dan vrouwelijke hersenen. Wat een logisch gevolg is omdat de man van nature tot taak heeft zijn gezin te beschermen. 

Angst wordt opgeroepen door zowel effectieve, tastbare zaken (vb vallende rotsblok) als door subjectieve  woorden (vb  jij komt nergens meer aan de bak). Je brein activeert asap 2 systemen als mogelijke respons  nl vechten of vluchten. Je spieren spannen zich aan, bloeddruk en hartslag stijgen, je pupillen verwijden zich en het  bloed wordt onttrokken aan je niet-levensnoodzakelijke organen/lichaamsdelen en naar de spieren gestuurd.

Na enkele minuten treedt een tweede systeem in werking, je hypofyse geeft opdracht om cortisol te produceren. Je spant je, komt letterlijk op scherp te staan( wat we stress noemen), als antwoord op deze (dood)strijd. Dankzij de cortisol (stress) stijgt je bloedsuikerspiegel, waardoor jij meer  energie krijgt om je actie (vechten of vluchten) te kunnen uitvoeren.

Je onverklaarbare angsten

Meer en meer mensen worstelen met grote angsten, omdat ze steeds onder stress staan. Je lichaam kan een tijdje stress aan maar als het te lang duurt wordt je op een bepaalde manier ongevoelig. Je hebt geen voeling meer met jezelf en je leven, het is alsof je geen richting meer hebt en stuurloos geworden ben. In dat geval is het tijd om pauze te nemen, te ontspannen, om alle moeten in je leven om te zetten naar mogen om zo weer de richting naar jezelf en je voelen terug te vinden. Je staat onder stress omdat jij nog steeds in de huid zit van je ouders. Het is tijd om die oude huid af te leggen en in je eigen huid te stappen zodat jij je goed leert voelen in eigen vel en leven. 

Je hebt geen leeuwen en tijgers meer die je bedreigen, het enige wat je nu nog bedreigt zijn de gedachtetijgers: 

  • ik moet presteren
  • ik moet iemand anders zijn dan mezelf
  • ik moet goed doen en lief zijn
  • ik moet anderen helpen en mezelf wegcijferen
  • ik moet mijn mond houden en gehoorzamen
  • ik moet in de pas lopen
  • ik moet mezelf inhouden en enkel rekening houden met de ander

Je zou voor minder angstig worden. Door al dat moeten is het alsof volledig verstikt, stuurloos bent. Net alsof men je dropt bij de chinezen, je snapt geen moer van hun taal, noch van hun gebruiken. 

Ik hoop dat ik je kon duidelijk maken dat alles ok is met je, dat je 100% normaal bent. Dat je enige probleem is dat je krampachtig probeert iets of iemand te zijn ivp gewoon jezelf te zijn. Ontspannen, blijven door ademen, diep in en uit……je mag er zijn, je mag jezelf zijn, je mag nee zeggen, je mag boos zijn, je mag foert zeggen,