Langs alle kanten wordt je rond je oren geslagen met de roep om contact te hebben met jezelf. Maar het lijkt wel alsof de mens niet meer weet wat dit inhoud of hoe je dat doet.

Wat me opvalt tijdens mijn coachingen, is dat de mensen het het moeilijkst hebben met het feit dat alles eigenlijk heel eenvoudig en simpel is. Ik krijg het moeilijk aan het verstand gebracht dat het enige wat belangrijk is, het doen van dingen die je een goed gevoel geven.

Is het zo s i m p el ? JA

“Helaas” zijn de mensen meestal bezig met wat ze denken nodig te hebben. De dag dat je stopt met het jezelf te verliezen in je gedachten, zal je pas contact hebben met jezelf.
Laatst had ik iemand uit mijn nabije omgeving, die me zijn frustratie deelde. Hij wou een programma kopen om zijn onderbewustzijn beter te beheersen en hij werd razend van onmacht, toen de betaling met zijn visakaart niet lukte. Na heel wat moeite en tijdverlies is het hem dan uiteindelijk toch gelukt.
Hij is zo bezeten van het proberen controle te krijgen over zijn onderbewustzijn, dat hij niet beseft dat hij steeds verder afwijkt van zijn kern essentie.
Ik heb al ontdekt, dat als iets niet direct lukt, dit een uitnodiging is om stil te staan bij mezelf. Meer bepaald bij het waarom of de drijfveer van deze keuze of handeling. Als iets niet direct lukt dan wil dat meestal zeggen dat het niet is wat je nu nodig hebt.

Wat is juist jezelf? Heb je daar al eens bij stil gestaan?

Als jij zegt of denkt, ik wil meer mezelf zijn, wat denk je dan dat hiervoor nodig is?
Om het duidelijker te maken geef ik je deze tip mee : je kan ofwel je ware zelf zijn ofwel je persoonlijke zelf.  Je ware zelf is dat stuk dat je je ziel kan noemen, het stuk dat onderdeel uitmaakt van de flow van de schepping. Je bedachte zelf is dat stuk dat zich distantieert van de flow, dat zichzelf wil veranderen of dat iets van zichzelf wil maken. Je persoonlijkheid bepaalt naar welke zelf het wil luisteren.

Je bedachte zelf is zwak en zonder fundament dus het is enkel bezig met het proberen alles naar zijn hand te zetten en onder controle te houden. Het ware zelf leeft vanuit overgave en acceptatie, het voelt in en stuurt steeds bij naar dat wat je persoon een goed gevoel geeft.

In het voorbeeld hierboven kan die man kan nu wel denken dat als hij zijn onderbewustzijn onder controle krijgt dat hij zich dan goed zal voelen. Het moge duidelijk zijn dat dit alles behalve een zekerheid. Het is een vermoeden. Zoals je ziet is hier het denken, de voorwaarde en de toekomst die de toon voeren maar waar is het ware zelf in dit hele verhaal?

Het is normaal dat je onder zulke constructie bezwijkt of door de knieën gaat omdat er geen raakvlak of band is met het ware zelf.

Hoe keer je terug tot jezelf?

Stop met het hebben van medelijden met jezelf en het onderwaarderen van jezelf. Accepteer wie en wat je op vandaag bent. Alles en iedereen is altijd volmaakt op elk moment van manifestatie. Respecteer je pad en eigen tempo. Hou een vinger aan de pols = blijf voeling houden met dat wat je een goed gevoel heeft en maak keuzes die een goed gevoel ondersteunen. Laat je gevoel je kompas zijn in plaats van je denken.

Als je eisen stelt aan het leven en dingen wil afdwingen zal je altijd onderuit gaan, omdat je van een steen goud wil maken. Laat een steen een steen zijn en geniet van zijn waarde.

Kijk eens naar wat in je leven nog een dwangmatig gegeven is?

Veel plezier met dit nieuwe stukje naar mogelijke zelfkennis en inzicht.

Van harte en je mag zeker dit artikel delen.

Isabelle Lambrecht

healer & coach