Meesterschap, we lezen er zoveel over in deze nieuwe tijd. Maar waarvoor staat meesterschap of wat houdt het concreet in?

Het is het contact en de kracht van jeZELF terugvinden. Wie we echt zijn als we handelen vanuit ons buikgevoel en niet meer vanuit ons verstand. 

Het ZELF is hier op studiereis en komt om te ontdekken, te leren en te groeien. De ziel of de goddelijke vonk, zoals ons ZELF ook genoemd wordt, neemt plaats in zijn voertuig (ons lichaam) om te leren spelen in en met de materie. 

Als kind hebben we nog een heel goed contact met onsZELF. Daardoor laten we ons nog leiden door onze nieuwsgierigheid en de vlindertjes in onze buik. We halen vol spanning met diepe teugen adem, ons voedend met die pure energie uit de ether. Hierdoor krijgen onze hersenen veel zuurstof zodat we de mooiste verhalen kunnen scheppen om te spelen, te ontdekken en te proeven.

Vanuit deze impuls handelen we altijd spontaan, feilloos en balanceren we met gratie tot op het moment waarop onze omgeving roept “stop, pas op, dat mag je niet, ….”. Vanaf dan zie je de gratie verstommen en zien we houterigheid verschijnen door de vervreemding van het ZELF. 

Het verstand, die de ervaringen catalogiseert en ervoor moet zorgen dat de ziel veilig kan spelen, beteugelt het lichaam en het spontane omdat het van de buitenwereld vernam dat het niet goed bezig was. Het verstand is neutraal en verwerkt enkel zo goed mogelijk de informatie die het van buitenaf kan verzamelen, zodat het zo goed mogelijk kan functioneren en overleven op aarde. 

Op zich is dat een goed systeem als de omgeving gezond is. Helaas is onze collectieve omgeving dit niet en vervallen we al snel in zelfafwijzing. Als de omgeving zelf gebrekkig functioneert wordt het een probleem omdat het verstand ervan uitgaat dat de omgeving en zijn signalen ok zijn. 

Jaren later, als volwassene voel je je  slecht. Het vlot niet zo goed, je leven is verziekt en draait vierkant in plaats van rond. Je hebt niet meer het gevoel dat je leeft, je voelt je van binnen dood en bovendien doet je lichaam pijn of ben je ziek. 

Het lichaam, de co-piloot van de ziel dat in verbinding staat met de ziel via emoties, begint te sputteren. Het voelt zich slecht en krijgt te weinig adem. 

Het verstand met al zijn vakjes en regeltjes zorgt ervoor dat het lichaam geen contact meer kan maken met de ziel. En als het geen contact meer heeft met de ziel kan het ook geen bescherming en begeleiding meer krijgen van de ziel. Met alle problemen en gevolgen vandien.  

Hoe komt het dat het lichaam door het verstand geen contact meer kan maken met de ziel?

De trilling of de substantie van de ziel is liefde, meer nog ONVOORWAARDELIJKE liefde. Van het moment dat het verstand voorwaarden begint te stellen zitten we op een andere golflengte en kan de taal van de liefde niet meer gehoord of opgevangen worden. De ziel stuurt nog wel zijn energie maar we kunnen ze niet meer ontvangen. Beetje bij beetje worden we ontkracht. Belangrijk is om dus bewust je leven te leiden, ander zal je verstand je laten lijden aan het enkel willen overleven ipv te leven.

Aan de lichaamskwaaltjes kan je zien op welke gebieden het verstand je de meeste voorwaarden stelt en je daar van je kracht en energie berooft. 

Hoe kan je  het contact met je ziel herstellen? 

  • Door te beseffen dat er een ZELF of bron in je woont, dat zowel je kompas als beste bescherming is in tegen van problemen(uitdagingen)   en dat het je feilloos en gemakkelijk door alle uitdagen kan  loodsen.
  • Dit ZELF terug welkom te heten door het  te accepteren, graag te zien en dankbaar te zijn voor zijn  kracht, bescherming, begeleiding en energie.
  • De negatieve programmering van het verstand los te laten en te vervangen door de  liefdevolle en ondersteunende taal want die is de taal van de ziel. Luister ook naar je gevoel want je ziel communiceert met jouw via je gevoel. 

Hoe de negatieve programmering los te laten? 

Om ze los te laten moet je eerst WETEN wat negatieve programmering is. Negatieve programmering is ALTIJD een afwijzing van jeZELF en iets waarvoor je bang bent.  Een afwijzing van jeZELF kan verschillende vormen aannemen zoals gebrek aan eigenliefde, eigenwaarde, eigengeloof, zelfvertrouwen en zelfrespect.

 Al deze gebreken uiten zich in ZELFkritiek of anders gezegd kritiek op het ZELF of wie je bent.

 Wees zacht met jezelf, heb geduld en neem het jezelf zeker niet kwalijk, want je aardse zelf bestaat uit:

  • * je goddelijke en authentieke ZELF
  • * zijn co-piloot je lichaam met zijn emoties en begeerten via dewelke hij kan de materie  beleven
  • * je verstand die de directiesecretaresse is van je lichaam

 Het eerste wat belangrijk is om jezelf te  AANVAARDEN zoals je nu bent! Met al je zogenaamde gebreken want weet dat die ENKEL in je eigen hoofd bestaan. Van nature ben je PERFECT, want je bent authentiek. 

Pas als je je zogenaamde gebreken aanvaard en (h)erkend hebt, heb je de macht om ze te veranderen. Want hoe kan je iets veranderen als je het afwijst? 

Ben je autoritair, manipulatief, slachtoffer, altijd ziekelijk, dominant, … kijk ernaar en ERKEN het, hoe onprettig en confronterend dit ook moge zijn. WEET dat ze enkel JOUW levende hersenspinsels zijn die ENKEL jij kan ontkrachten door ze geen energie meer te geven. JIJ hebt deze ooit voor waar aangenomen, JIJ hebt ooit JA tegen ze gezegd. 

Hoe je hersenspinsels te detecteren? 

In eigen boezem kijken, is kijken wat er in je hart leeft aangezien je ZELF daar woont. Hoe minder eigenliefde, hoe “zwarter” en ongezonder je hart zal zijn. Want gebrek aan eigenliefde is jezelf zwart maken. En omdat we altijd met de anderen omgaan zoals we met onszelf omgaan is de buitenwereld een perfecte spiegel van wat in ons leeft. Dat is de reden dat als we iets opmerken bij de ander, dit eigenlijk iets spiegelt dat IN ons hart leeft. Want hoe zouden we het anders kunnen herkennen als het niet in ons leeft. We schenken maar aandacht aan dingen die we herkennen of begrijpen. 

Voorbeeld: je vind de ander maar een mislukkeling, die niks presteert, laf is en zich afzondert. Heb dan de moed om te zien dat jij in je hart zo over jezelf denkt. 

Als we zo leren kijken naar de anderen kunnen we dankbaar zijn in plaats van boos voor die lastpost in ons leven, want dankzij hem zien we een pijnpunt in ons hart. En zoals je weet , enkel als we een pijnpunt herkennen en erkennen kunnen we het aanpakken, oplossen en loslaten.

 Nu WEET je en kan je BEGRIJPEN dat elk probleem een uitnodiging tot groei is en een parel in zich draagt. De kunst is nu die parel te ontdekken. Dat kan je enkel door geduld te hebben met jezelf en jezelf graag te zien. 

Het is vreselijk zoals we onszelf dag na dag zo zwart maken en zo pijn doen. En eigenlijk willen we dat helemaal niet want we willen goed, mooi, lief en volmaakt zijn. We willen ons niet schuldig voelen als we iets voor onszelf doen of als we iets op onze eigen, unieke manier willen neerzetten. We zouden zo graag zonder de lasten van het zwart door het leven willen gaan. Je kan jezelf enkel terug witwassen door te durven ademen en doorvoelen. 

 STOP met het jezelf af te wijzen en te bekritiseren. T telkens je er jezelf op betrapt, zeg in je hoofd stop, neem diep adem en zeg ik ben ok, ik mag er zijn En geef niet op na een paar dagen, desnoods hou je het jaren vol tot deze liefde voor jezelf tot volle wasdom kan komen.

Weet dat we ongeveer 60 000 gedachten per dag hebben. Als je ze allemaal kan controleren en liefdevol kan maken verandert je je leven in een oogwenk. 

Hoe lang het duurt voor jij jezelf terug kan graag zien is voor iedereen verschillend. Van een dag tot inderdaad jaren. Hou vol, het is mééééééér dan de moeite waard. 

Elke positieve gedachte voor jezelf is een trede hoger naar je ware zelf terug. 

PS laat je geen egoïsme aansmeren door de maatschappij. Een hartkeuze kan NOOIT egoïstisch zijn want het ego woont niet in het hart, het woont in je verstand. Het ego stelt altijd voorwaarden het hart niet. Het hart maakt keuzes ZONDER schade toe te brengen. 

Kiezen voor jeZELF is de enige verantwoordelijkheid die iedereen heeft. Probeer om je eigen ding te doen in plaats van zoals de ander proberen te zijn of in de ander zijn plaats leven. Maak de wijze keuzes om jezelf tot expressie te brengen.  En als je in liefde voor jezelf kiest zal dat automatisch zijn weerspiegeling vinden in je omgeving en zal je je wereld mooier en eerlijker maken. Eigenliefde en egoïsme zijn elkaars tegenpool. Denk hier maar over na ;-).

Warme groet 

Isabelle Lambrecht

healer & coach