Mensen verwarren meestal de moraal en essentie. Een moraal is iets wat je opgelegd wordt met de valse belofte dat als je je zo gedraagt alles goed komt = je dan veilig bent. Het heeft niks met realiteit te maken maar alles met een idee en meer nog wat iets wat afgedwongen wordt. De essentie is de drijfveer of de aanzet van het gebeuren of maw het waarom/de reden van wat gebeurt. Het is de realiteit, dat wat speelt en dat wat de vorm of uitwerking bepaalt.

Op facebook las ik volgend verhaal:

Ze vroeg hem: “Voor hoeveel verkoop je de eieren?”  De oude verkoper antwoordde: “Slechts €0.25 per ei mevrouw” Ze antwoordde: “Voor €1.25, neem ik zes eieren, of ik ga weg”. De oude man zei zachtjes: “Neem ze maar voor de prijs die je wil. Misschien, héél misschien is dit een goed begin van de dag aangezien ik nog géén enkel ei heb verkocht vandaag”.

Vervolgens nam de vrouw de eieren mee en liep weg uit het zicht van de oude man. De man bleef achter, waar de vrouw met een euforisch gevoel weg loopt. Ze stapt haar dure auto in en ging naar een restaurant met haar vriend. Samen hadden ze een goede maaltijd, bestelde wat ze wilden en ze aten een klein beetje terwijl ze veel over hadden van de maaltijd. Vervolgens komt de rekening. Deze was een bedrag van €90.00, ze gaven €100.00 en vertelde de restauranteigenaar dat hij het verschil in wisselgeld kon houden.

Moraal van het verhaal is: Wáárom tonen wij altijd een gevoel van macht zodra we iets kopen of geven aan degene die het onze liefdadigheid het hardst nodig hebben, terwijl we genereus worden aan de mensen die het met gemak zonder onze hulp kan?

De man vult zijn moraal aan met: ooit las ik “Mijn vader kocht ooit de simpele goederen van de meest arme mensen voor hoge prijzen. Soms betaalde hij zelfs méér dan dat ooit nodig was. Toen ik vervolgens bezorgd raakte en hem hiermee confronteerde gaf hij met een stellige blik aan: ” Mijn zoon, dit is een goed doel, verpakt in waardigheid”.

Mijn bewuste analyse

Eerst ga ik invoelen en bij het stuk

 • waar de dame eist, voel ik dat ze op de golflengte van de oude man zit (ik voelde zijn muur)
 • en waar” de oude man zei zachtjes” voelde ik heel duidelijk een terugtrekkende beweging en martelaarschap. Een acceptatie van ik ben maar dat waard, een kruimel is voldoende voor mij.
 • het euforische gevoel bij de vrouw voel ik niet, omdat ik balans voel in de situatie. De oude man met te weinig assertiviteit en de dame met teveel assertiviteit = gevoel is een evenwichtige handeling. De koop werd gesloten vanuit beide standpunten en beiden dachten dat ze een “goeie” deal gesloten hadden. De oude man blij met zijn kruimel en de dame blij dat ze er meer kon uit halen.  Beiden hebben weinig zelfrespect want de ene gaf toe en de ander dwong af.
 • restauranteigenaar vroeg niks maar kreeg “meer” omdat hij het beste van zichzelf gaf en handelt vanuit een trouw zijn aan zichzelf. De dame kan hierop inspelen omdat ze ofwel ook momenten van zelfwaardering kent ofwel juist  haar waarde wil bewijzen.
 • Bij moraal van het verhaal voelde ik een enorme kluwen van verstrikking en verwarring. Moraal is geen vraag, het is een duidelijke inkleuring van hoe iets hoort.
 • bij de generalisatie = het woord altijd, blokkeerde alles bij mij. Elke situatie is uniek en wie bewust leeft voelt dat zeer goed aan. Ik heb al veel gelijkaardige thema”s behandelt in coaching en healing maar nog nooit een identieke invulling gezien. Elke coaching of healing blijft uniek en kan ik enkel aangaan vanuit het moment zelf = authentiek en spontaan. In bovenstaand verhaal reageert dezelfde dame op  2 totaal verschillende manieren, naargelang de uitwisselingsmogelijkheden. Dat wil zeggen dat de “arme” man kan zich heel goed als “agressor” zou kunnen gedragen in een andere situatie vb tov zijn kinderen of vrouw.
 • Hij stelt het “gevoel van macht” in vraag zonder te begrijpen wat het mechanisme is. Elke mens heeft een 100% intacte kracht waarmee hij zijn leven schept = vorm geeft. Als je deze afwijst leef je vanuit een idee van macht, zijnde onmacht of vanuit overmacht. Macht voelen houdt in dat je volledig contact hebt met je bron en vanuit deze volheid weet je dat je alles te beschikking hebt. Je hebt maw niks meer nodig.  De oude man onderging en de dame liet zich gelden. Maar beiden ontbeert voldoening en goed gevoel. Een teveel en een te weinig voelt zelden goed. Ideaal is een goed gevoel waar alles neutraal en in balans is vanuit een vervullend gevoel dankzij je verbinding met je innerlijke bron. Dat is de kracht van in liefde en één zijn met de bron. De mens gaat uit de liefde als die de macht (controle) wil nemen en god, kosmos of het leven in vraag stelt.
 • goed doel in waardigheid verpakt: als iemand zich onwaardig voelt zal je hem alleen maar  vernederen als je hem meer geeft, want je versterkt zijn idee dat ie arm en behoeftigd is en dat ie dit zelf niet in de hand heeft (= onmacht, afhankelijkheid). Een aalmoes blijft een aalmoes, hoe mooi je het ook verpakt. Als je geeft voelt de ander zich verplicht om dank u te zeggen wat nooit leuk is want dat “moet” die ander toegeven dat je boven hem staat dus hoe mooi het ook lijkt, het is een vergiftigd geschenk (dat is medelijden altijd). De vraag die je dan kan stellen is: hoe je die ander kan helpen zichzelf te ontdekken, hoe je de ander kan helpen vanuit evenwaardigheid of wat kan je doen om de ander zijn eigenwaarde te bevorderen

In elk verhaal is een symboliek en het ei kunnen we hier als symbool gebruiken. Je ontdekt de symboliek of gelaagdheid via de wijsheid van onze spreektaal : spreekwoorden

Wist je dat er heel veel spreekwoorden en gezegdes zijn waar eieren in voorkomen?
We zetten er een paar voor je op een rijtje.

 • Iets kopen voor een appel en een ei: iets kopen voor heel weinig geld.
 • Niet al je eieren in een mandje/ onder één kip leggen: niet alles inzetten op hetzelfde.
 • Dat is een eitje: dat is heel gemakkelijk.
 • In mei leggen alle vogels een ei: voor alles is er een juist moment
 • Van die boer, geen eieren: een oplossing die je niet wilt.
 • Op eieren lopen: heel voorzichtig zijn, bijna niet durven bewegen of iets doen
 • Eieren kiezen voor je geld: genoegen nemen met het eerste het beste
 • Een ei is geen ei, twee ei is een half ei, drie ei is een paasei: een is niet goed, twee is beter en drie is perfect.
 • Een eitje met iemand te pellen hebben: een hartig woordje spreken met iemand, iemand eens flink de waarheid zeggen (flink aanpakken)
 • Wel gekakel, maar geen eieren: hetzelfde als ‘veel geschreeuw en weinig wol’: veel herrie om niks.
 • Beter een half ei dan een lege dop: beter iets dan niets.
 • Ergens een ei over leggen: ergens iets voor bedenken.
 • Je ei niet kwijt kunnen: er niet over kunnen praten.
 • Het is alsof ie een ei moet leggen: hij worstelt ergens over
 • Met een ei in zijn gat zitten: bang zijn, voor een slecht afloop vrezen
 • De kip met de gouden eieren: een wondermiddel of een vaste bron van inkomsten.
 • Een zacht ei zijn: een ‘softy’, een gemoedelijk iemand.
 • Je eieren naar de markt brengen: een goed huwelijk sluiten.
 • Dat is het hele eieren eten: zo zit dat.
 • Mettertijd komt de hen op haar eieren: alles komt goed, als je maar geduld hebt.
 • Met je eieren na Pasen aankomen: ergens te laat mee zijn.

Uitnodiging van het verhaal is:

 • kies altijd voor jezelf = hou van en waardeer jezelf dan hou je alles in balans
 • blijf uit je oordeel of moralisering en open je voor de realiteit (dat wat speelt)
 • er is noch goed noch fout, alleen de mate van zelfafwijzing waardoor het je jezelf moeilijk of gemakkelijk maakt

De essentie hier of het waarom van het gedrag was een gebrek aan liefdevolle waardering

*  verwar egoïsme en eigenliefde niet met elkaar want dit is een wereld van verschil

Van harte en nog veel plezier op je ontdekkingstocht hier op aarde

Isabelle Lambrecht

healer & coach