Wie gevoelig is, weet dat de nieuwe maan altijd een moment van bezinning is en het zetten van je focus naar dat wat je wil in de realiteit brengen tegen de volle maan.

Deze maanhoroscoop is een hele speciale, een soort afsluiter van de eclipsen en energie van de laatste maanden.  Deze nieuwe maan staat op het eind van het 12de huis op 27° en de 5 persoonlijke platen (zon, maan, mars, venus, mercurius) allemaal samen staan in de maagd in 12de huis. Dat wil zeggen dat de wezenlijke essentie van de mens(-heid) hier aan bod komt.

Ps vraagske voor ik verder ga : “heb jij ook een grote afkeer van het woord god?” Probeer je echter toch open te stellen voor de vibratie van het het woord God, want je hebt een afkeer gekregen hebt van wat de mens en religie van god gemaakt heeft en niet van god zelf. Het is belangrijk dit woord weer toe te laten en dichter in contact te komen met deze oervibratie.  Je zal op den duur vergeten hoe pover de mens god gemaakt heeft en hoe almachtig en puur god in werkelijkheid is.

De kentering maagd en vissen

De maagd staat tegenover vissen: 12 huis tegenover 6de huis dwz integratie van elk facet zodat pure dienstbaarheid realiteit wordt.  Maagd staat in het huis van de vissen maar “vecht” tegen de vissen energie in de uiterlijke wereld.  Cheiron (onze diepste wond en blinde vlek) staat in vissen en toont dat deze collectieve wond van het zich wegcijferen nu belicht en verlicht wordt. Het teken vissen is het symbool van  de christusenergie in elke mens aanwezig. Cheiron toont dat deze christus energie diep gekwetst is door het zich wegcijferen (vissen thema).

In het vissentijdperk is de ware boodschap van christus verloren gegaan. Zijn boodschap van echte dienstbaarheid werd volledig ontkracht toen de mens de valse afgoden van zijn angsten begon te verafgoden. De mens cijferde zichzelf letterlijk weg uit angst voor afwijzing en gebrek. De mens verruilde het christusbewustzijn voor het wormbewust zijn, en kronkelt zicht vol pijn en lijden, doorheen het aardse stof, leven na leven. Maar dit kruipend leven is tot een eind aan het komen en de laatste maanden staan in het teken van het ontwaken. Dit ontwaken houdt in weer leren begrijpen wat god, is, wat is christus energie is en wat is leven. Wie terug ja zegt tegen zijn innerlijk licht, kan uit het rad van incarnatie en karma stappen.

Maagdelijke gedachten en handelen,

De maagd wil zich nuttig maken en de vis wil dienen. De maagd energie kan maar nuttig zijn als ze rein is, vrij van zonde dus. Zolang de vis= christuskracht in de mens nog gewond is, is er chaos. De maagd wil dat rechtzetten en ipv de juiste gedachten er tegenover te stellen, wordt de mens kritisch en gaat hard aan het werk om orde op zaken te stellen. De maagd staatvoor een gezonde geest in een gezond lichaam. Het is dan ook logisch als je geest ongezonde gedachten heeft (angst, zorgen, kritiek, woede, ….) het lichaam op den duur ongezond en ziek zal worden.

Saturnus in boogschutter zegt dat het nu tijd is om, nieuwe, reine gedachten met de nodige wilskracht tot leven te brengen in je leven. Saturnus of ook vadertje tijd genoemd, vraagt je om je visie te vormen vanuit je eigen ervaringen en je niet meer te bezondigen aan na-aperij van de buitenwereld.

Verbinding met je  hogere wezenskern

Neptunus, heer van vissen, versterkt dus de vissen kracht, in het 6de huis het huis van dienstbaarheid en gezondheid. Dat toont dat wie op de manier van God leeft, zal zich kunnen verheffen en kunnen genieten van ongelimiteerde gezondheid, vreugde, schoonheid, almacht, overvloed…… Wie leeft als god, wordt zoals god en is een zuiver kanaal van dienstbaarheid. De hele schepping staat ten dienste van de mens, maar omdat de mens zijn kracht en goddelijkheid blijft afwijzen misbruikt ze de schepping in plaats van ervan te genieten. Goddelijke kracht is zuivere dienstbaarheid. De christus mens weet dat als hij geeft hij meer zal van dat zal terugkrijgen. Wie geeft ontvangt altijd. De vraag is natuurlijk wat je heeft en hoe je geeft.

Deze maagd energie zal de wens in de mens activeren naar een beter leven, gemakkelijker, pure dienstbaarheid zodat de wereld schoner wordt. De meeste mensen zijn het kotsbeu om een speelbal van de maatschappij te zijn en als een worm in het stof te kruipen, onder de onderdrukking van het geld, machtshebbers, gebrek aan echt leven en vrijheid. Meer en meer mensen zijn aan het ontwaken en willen het niet meer pikken en op dat moment zullen ze zich afkeren van de valse goden en zoeken naar de echte god. Beetje bij beetje zal de mens ontdekken dat God of het levend gevend levensbeginsel,  in alles aanwezig is. Zo ook in de mens zelf. De mens zal weer leren om in contact te treden met deze goddelijk kern van licht in zichzelf. Er zal meer op deze krachtbron gefocust worden en ermee “gespeeld” worden tot de mens zal ontdekken dat die bron er echt is. En dan lieve mensen, wordt het leven weer het wonder zoals het oorspronkelijk bedoelt was.

Visualiseer een lichtkern in je lichaam en kan je niet visualiseren, weet dan gewoon dat die lichtkern er is. Leg je hand op je buik en zeg: ” christuskracht, bron van licht, ik weet dat je het levend gevend beginsel bent dat mij in leven houdt en waardoor ik alles kan scheppen wat god wil.” . In het begin is het  weer leren ermee in contact te komen en éénmaal het contact weer actief is, zal je vanzelf weten wat je moet doen.

De god-mens

  • Droom je ook van een leven in vrede, zonder zorgen?
  • Droom je ook van een leven in overvloed zonder werken?
  • Droom je ook van een leven zonder grenzen vb je denkt aan een plaats en je bent er al?
  • Droom je ookvan een leven in pure verbondenheid en transparantie?
  • Droom je ook van een leven waar je je schepperskracht bewust inzet voor meer schoonheid en harmonie?

Utopia? Nee lieve mensen, helemaal niet. Voor god is alles mogelijk. Het is onze toekomst als we ervoor kiezen. Bevrijdt je van het juk van de valse afgoden en kies weer het pad van god. De valse afgoden zijn een schepping van de mens, toen de mens dacht het beter te weten dan god. Het moment dat de mens zich afkeerde van god, verviel hij in zondig denken (ben ik sterk genoeg, ben ik slim genoeg, ben ik rijk genoeg, ben ik waardevol en ziet hij/zij mij wel graag, ben ik goed genoeg …..) De zonde ontstond toen de mens het leven in vraag begon te stellen en hij het geloof in de liefde en volmaaktheid opgaf. God weet dat hij almachtig is, twijfelt nooit en manifesteert direct en dat is waar wij nu weer naar op weg zijn. Vanuit weten en geloof realiseren of de gedachte-energie in de realiteit brengen.

De mens is een deel van god, waarlangs god zijn scheppingskracht zichtbaar maakt. Zolang de mens zijn ware IK BEN afwijst en blijft geloven dat hij een machteloos, sterfelijk wezen is is dat wat hij leven na leven blijft scheppen. Het kan anders, vele meesters zijn ons al voorgegaan.

Je scheppersmacht  terug opeisen

Deze nieuwe maan, eist de ware stem en zeggenschap van je christus zelf terug op.  Weer baas worden in eigen leven, door minder je ik-persoon te zijn en meer je ware zelf of IK BEN te zijn, die de wil van god tot realisatie te brengt. De wil van god is elke gedachte en handeling die de liefde voor de schepping manifesteert. Dat is de ware dienstbaarheid. Hoe dom kan de mens zijn om liefde in te ruilen voor angst en zichzelf weg te cijferen en te kleineren. Het mens-dom kan nog veel leren van het dieren-rijk ;-). Het dier is een pure expressie van de goddelijkheid.

Ben jij één van die mensen die nu wil opstaan om het tij te keren? Het enige wat je nodig hebt is je wilskracht om je gedachten bewust onder controle te houden en ze enkel een instrument van god te laten worden opdat de christuskracht in jou weer kan uitstralen. Het lichtend wezen zijn dat je in wezen bent. Het zal moed en veel geduld vergen, maar laat dat je echte dagtaak worden ipv als wormen in het stof te kruipen voor een stuiver en een kruimel. Je christuslicht is overschaduwd door onwetendheid en weigering het leven te leiden als een god. Maar deze schittering is nog steeds in elke mens aanwezig.

Pluto zal er in de laatste week van september nog een schepje bovenop doen want hij zet grote transformaties in gang. Hij zal dan weer direct lopen en het zal voelen alsof jij een elektrische schok krijgt.

We zitten midden in het turning point. Ban alle negatieve gedachten en beelden, blijf uit de drama’s die de wereld je nu inlepelt. Wees een bewust schepper en zeg duidelijk nee tegen de huidige kleinhouderij en macht van het geld. Laat de macht van de liefde en zuiverheid weer zegevieren.

EENDRACHT MAAKT MACHT

Beeld je eens in als we met een hele groep mensen hieraan werken. Dan kunnen we heel snel uit onze huidige shit schieten. Angst vibreert op 100 mhz, liefde op 520 mhz. Wat we uitstralen krijgen we x4 terug. Dus 10 mensen in liefde samen generen een kracht 20800mhz. Tien mensen in angst stralen maar 4000 mhz. Het kan snel gaan maar dat kan enkel als je afkickt en afstand doet van het dagelijks nieuws dat je bewust in een angstspiraal houdt, thrillers, horror, ….. Enkel door je energie hoog te houden kunnen we samen de kentering vormgeven. Hoe meer hieraan meedoen, hoe gemakkelijker en sneller we dit kenteringsproces voor de mensheid kunnen laten verlopen.

Het is nu aan elk van ons, willen we een uitdrukking van de levende god zijn of een uitdrukking van lege afgod. Samen vormen we de wereld, maar elke mens heeft de vrije wil. Laat deze nieuwe maan, de eerste stap zijn in een bewust ja zeggen tegen reine gedachten, ontdaan van elk gebrek- angst-twijfel-zorg

Christusbewustzijn versus wormbewustzijn, wat kies jij?

Je kan weer inschrijven voor de groepshealing op afstand tot 20/9 om 23.30u. Tijdens deze groepshealing zal ik de christus kracht weer activeren bij iedereen. Stuur een email naar isabelle@isahealing.eu. Kost 15€ incl verslag achteraf via email.