Een zonsverduistering werkt heel lang uit en zorgt altijd voor een soort van keerpunt in je leven. En omdat je dit als diepgaand ervaart, bestempelen velen het als ongemakkelijk. Het is een soort van schudding om de rotte appels ( de zelfbeperkende denkpatronen) eruit te krijgen en meer voor jezelf te kiezen. Geef aandacht aan je emoties, benoem ze, kijk wat je nodig hebt om hun leed te ledigen en je goed te voelen in je eigen vel.

De verduistering is op 0,21 graden kreeft en zal alle vormen van  beperking, remming, inperking, scheiding en illusies uitvergroten. Het is de bedoeling dat je leert dat je onder alle omstandigheden vrijheid hoog in vaandel kan blijven houden. Wie blokkering ervaart, de moed verliest,  vastloopt in oordelen wacht beter met handelen want je zal jezelf alleen maar schade toebrengen met deze grote aanwezige krachten nu. Wie er klaar voor is om zelfbewuste positie in te nemen wordt uitgenodigd zijn schouders te zetten onder het bevrijden van de slavernij.

Een nieuwe maan geeft altijd extra potentieel omdat zon en maan samenvallen. Laat je gevoel en je denken samenwerken ipv je denken je gevoel te laten overschaduwen. Wat deze nieuwe maan extra intens maakt is de samenstand met de noordelijke maansknoop of je bestemming in dit leven.

De noordknoop in het 11de huis vertelt  dat we collectief gevraagd worden om elke vorm van heerschappij over de ander te vervangen door broederschap. De wereld vrijmaken van heerschappij betekend je vrijheid opnemen. Het vraagt je je wens en hoop op een betere wereld vast te houden. Pak je dit op dan zal jij je positief betrokken voelen bij de mensheid. Kan je dit niet oppakken dan zal je je in een soort van isolement geworpen voelen.

Nieuwe maan in kreeft

Kreeft is een zeer emotioneel teken, omdat het een waterteken is. De kreeft kent grote behoefte aan geborgenheid en richt zich sterk op het eigen gezinsleven. Als ze zich veilig voelen zijn ze zeer zorgzaam voor anderen. Voelen ze zich onveilig dan manipuleren ze, verbergen ze zich achter een onneembare persoon of houding. Ze kunnen goed luisteren.

Onder deze invloed kan je last hebben van lange tenen, overgevoeligheid, je snel gekwetst voelen, je misbegrepen voelen en dan trek je je terug in je schulp of in je onneembare vestiging. Je probeert ook via een omweg je doel te bereiken. Kijk dan naar waarom je je onveilig en kwetsbaar voelt.

Je kan willen teruggrijpen naar het verleden of je vastklampen aan iets of iemand. Niet doen, durf te voelen en te luisteren naar de antwoorden die in jou aanwezig zijn.

Het is wel een goed moment om de knoop door te hakken en om van thuisuit te gaan werken, een familieruzie op te lossen, een nieuw huis te kopen.

Maan inconjunct saturnus

Deze nieuwe maan wordt sterk gekleurd door saturnus en zorgt voor een soort van tweespalt tussen verantwoordelijkheid nemen en je eigen vrijheid, dat wat je wil doe en wat je denkt te moeten doen. Maar als je eerlijk bent met jezelf en je eigen verantwoordelijkheid neemt, valt deze tweestrijd weg.

Zolang je denkt dat je een correct werkend onderdeel van de maatschappij moet zijn, verlies je jezelf. Je hebt maar wetten en regels nodig zolang je leeft vanuit zelfafwijzing. En je zal merken dat wetten en regels altijd gebroken worden omdat ze ontstaan zijn vanuit een onnatuurlijk fenomeen nl zelfafwijzing.

Neem de verantwoordelijkheid voor jezelf en wees op die manier een verantwoord boegbeeld of voorbeeld. Weet dat als jij vanuit alle eerlijkheid met jezelf en vanuit eigenliefde, verantwoordelijkheid neemt voor jezelf, je verantwoordelijkheid neemt voor alles. Verantwoord gedrag, verantwoordelijkheid heeft te maken met dat waaraan en waarop je antwoord. Is je gedrag een antwoord op je angstige denken of is je gedrag een antwoord op je gevoel.

Eén van de eerste dingen die ik tijdens mijn coachingen doe, is om de “patient” het verschil te leren voelen tussen het voelend voelen en het denkend voelen. Je bent zo gewoon om je gevoel te verdrukken door je denken, dat je een leven leidt als speelbal van je emoties in plaats van je gedragen te weten door je gevoel. Geloof me, dit is een wereld van verschil.

Voorbeeld de huidige corona gekte, moest je niet constant met angstberichten rond je oren geslagen worden, hoe zou jij je dan voelen? Waarschijnlijk goed, alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Waarom ga jij dan twijfelen aan je gevoel? Waarom laat je jij afleiden van je gevoel? Waarom denk je dat anderen het beter weten?  Zo bang om foute keuzes te maken?

Onzin, elke mens is uniek en als je keuzes maakt vanuit je gevoel ipv uit je emoties dan zal je merken dat je leven feilloos verloopt omdat je dan leeft vanuit de wetten van de kosmos. Maar laat jij liever met je voeten rammelen, leef dan zeker naar de wetten en regels, je opgelegd door één of meerdere armzalige mensen, die denken dat macht over anderen hun vervulling zal geven.

Saturnus gaat over dat wat jij hard maakt, dat waar jij gehoor aan geeft en waarheid aan hecht en daarom ook onrechtstreeks met vervulling. Geef jij gestalte aan een luchtbel of geef jij vervulling aan je unieke potentieel !!! Hier mogen we collectief mee aan de slag tot de volgende zonsverduistering van 14 dec 2020.

Maan vierkant mars

Het tweede stuk dat deze maan sterk beïnvloed is mars, je daadkracht. Ga jij in het verzet of versterk jij je standpunt? Je zal kan dus echt wel het gevoel hebben dat je met een evenwichtsoefening bezig bent, want het zal voelen alsof je je wil onttrekken aan de wurgreep van de buitenwereld maar dan is er het vraagstuk  van je persoonlijke vrijheid die in het gedrag komt.

De terugtrekkende beweging van kreeft is ok in de zin dat je je uit het welletjes-nietjes spelletje terugtrekt en je nu je eigen plek stevig inneemt. De posities worden nu als het ware ingenomen en er kan ongeduld in het spel zijn. Het is belangrijk om bewuste keuzes te maken, alert te zijn en flexibel bij te sturen zodat je positie duidelijk blijft. Net als een bokser veer je flexibel zodat je snel kan handelen.

Een ander belangrijk aspect is zwarte maan/ cheiron of de spirituele wond

die zorgt voor de weerstand tegen je incarnatie(je leven) omdat het hier verre van een hemel op aarde is. Omdat spiritualiteit “onbespreekbaar/ verdrukt” wordt en “normaal” gedrag voorgeschreven tot afgedwongen wordt. Blijf uit de weerstand anders verlies je de moed. Blijf gewoon voor jezelf kiezen en zelfbewuste keuzes te maken. Deze wond zorgde ervoor dat elke mens zich in zijn jeugd op de één of andere manier afsloot van zijn ware ik. Pas door je terug open te stellen voor anderen kan je weer tot jezelf komen. Waarom denk je dat ze ze nu de mens tegen elkaar opzetten, social distance invoeren en mondkapjes? Allemaal vormen waardoor echt contact onmogelijk gemaakt wordt. Zoals dit aspect laat zien kunnen we maar de omslag maken en de hemel op aarde terugvinden via de ander. We zijn al een paar jaar de omslag aan het maken naar de gouden eeuw en dit jaar wordt die BEKRACHTIGD. Dus de krachten die de macht willen blijven behouden weten dat het nu cruciaal is om de mensen UIT elkaar te houden. Onze taak is om  de handen in elkaar te slaan, elke vorm van boosheid en weerstand los te laten, bewuste handelingen te verrichten die je vrijheid waarborgen, je zoveel mogelijk open te stellen voor je medemens en de liefde. De laatste loodjes zijn altijd de zwaarste. Maar je weet na de nacht komt het ochtendgloren met zijn warme zonneschijn. We zijn er bijna lieve mensen. VOLHOUDEN is de boodschap.

We hebben ook 2 retrograde planeten
 
Mercurius retrograde vanaf donderdag 18 juni tot zondag 12 juli in Kreeft. Ideaal moment om banden te versterken en ruzies los te laten. Verzoening is hierbij het sleutelwoord. Voor wat betreft het thema ‘Huis’: let op (koop/huur)contracten. Lees de kleine letters opnieuw en opnieuw en maak geen impactvolle keuzes. Dit kun je het beste doen vanaf 12 juli, wanneer Mercurius weer vooruit loopt.
 
NEPTUNUS is retrograde vanaf 23 juni om zich kosmisch te gaan opladen Je kan dit ervaren als een gebrek aan houvast en alsof alle grenzen vervagen. Pas op 29 november gaat hij weer direct lopen.
 
Wie een stevige steun wenst tijdens deze zeer belangrijke processen dit jaar (2020 is het jaar van de definitieve omslag) kan zich inschrijven voor de super krachtige groepshealing (is vanop afstand). Ik stem me op je af via je doopnaam. Al sinds 2016 gaan deze elke 2 weken door en hebben ze al vele mensen geholpen hun persoonlijke groei te versnellen. Lees hier feedback. Energetische blokkades worden hierbij weggenomen en 10 dagen later, krijg je extra inzichten en tools via het uitgebreide verslag. Kost maar 18€ ofwel 125€ abonnement (7+3 gratis). Inschrijven tot 21 juni om 23u via isabelle@zichtbaar.be
 
Deel gerust dit artikel als je anderen ook een hart onder de riem wil steken. Informatie zorgt voor rust en houdt angst op afstand.
Van harte Isabelle Lambrecht

Van harte

Isabelle Lambrecht

PS Sedert 2 dagen ben ik ook medeverzoeker in de dagvaarding tegen de belgische staat inzake het corona wanbeleid. Ook in Nederland loopt een gelijkaardige dagvaardiging. Wie wil aansluiten vind hier alle info. https://www.zichtbaar.be/meedoen-in-de-dagvaarding-tegen-de-belgische-staat-inzake-corona/

Ja ik wil de 2-wekelijkse nieuwsbrief