Dat wordt weer boeiend. Een super maan is altijd veel intenser dan een gewone maan. Met nieuwe maan ontvang je altijd een soort van reset, een mogelijkheid om de dingen anders aan te pakken.

ps er staan schrijffouten in mijn artikels, waarom dit voor mij ok is lees  je hier

Inpikken op de thema’s van de maan is waardevol omdat de maan het stuk emoties en veiligheid in je triggert. Het teken waarin de maan staat, geeft de lading van de triggers en de mogelijkheden tot groei. Er extra op intunen kan je altijd door mee te doen met de groepshealing die ik al 5 jaar begeleid. De healing zorgt dat je de energie optimaliseert en het verslag achteraf zorgt voor inzichten en tools.

Weegschaal is wikken en wegen, is bepalen wat voor jou waardevol / zinvol is en wat niet. Velen lopen vast in wat de ander zou moeten doen, in hoe de wereld er zou moeten uitzien, …….Laat dit eens allemaal los en focus op jezelf. Is jouw leven waardevol? Indien niet, hoe komt dat? Leg jij de schuld bij corona, de regering, de buitenwereld?

Weegschaal is balans, wat houdt balans in voor jou. Hoeveel harmonie en in vrede is er in je leven. Hoeveel vrede heb jij met jezelf, met het leven? En als er onvrede en disharmonie is, hoe komt dat?

Je zal ontzettend getriggerd worden vanuit relaties = het projectie mechanisme. Je zal snel klaarstaan met je oordeel maar het is de bedoeling om je focus op jezelf te leggen. Dat wat je de ander/de buitenwereld verwijt is een aspect in jezelf dat je nog niet wil erkennen. Tijd om het onder ogen te zien. Bedoeling is om je afhankelijkheid van de buitenwereld los te laten door je bewust te worden van de macht van je vrije wil. Voel wat iets met je doet ipv wat je voelt te proberen te ontlopen.

De nieuwe maan in weegschaal

Maakt een “hard” aspect, met 3 uitdagende planeten: mars, saturnus & pluto

Materie is dingen hard maken. Een hard aspect is een “eis”, waar je niet rond kunt, om iets te concretiseren = hard te maken.

Mars vraagt je om onder ogen te zien waar je woedend om bent en er iets aan te doen. Saturnus eist dat je de moed hebt om het resultaat van je leven onder ogen te zien met name de structuur van je leven (je thuis, relatie(s), je werk…..) of die je op het lijft geschreven is. Pluto eist dat je je bewust wordt van je macht en de wensen van je ziel.

Mars staat ook samen met eris, de energie die o zo graag de knuppel in het hoenderhok gooit. Durf eerlijk te zijn met jezelf.

Een “harde” strijd (mars) door 2 zwaargewichten (saturnus & pluto), net als bij een verkiezing. Maar in dit geval zijn de 2 partijen jijzelf: de stem van je ziel of van je denken en jij bepaalt. Verantwoordelijkheid nemen of afwijzen, jij bepaalt.

De weegschaal is een vrij charmante hartelijke en gastvrije energie, dus een positieve omgeving om dit hard gedoe uit te werken. Mijmer over redelijkheid (wat jij bestaansrecht geeft) en over waar jij recht aan wil doen ( je gedragen naar wat jij waardevol vind). Het gaat NIET om kleur te bekennen, noch om partij te kiezen maar om gestalte te geven aan. Ik hoor veel mensen spreken over waar ze tegen zijn, maar als ik vraag waar ze voor zijn en waarom ze zich niet zo gedragen dan kijken ze alsof ik horentjes gekregen heb. Zorg dat je woorden en je daden dezelfde taal spreken.

De uitnodiging is om evenwicht te vinden, door te ontdekken waar je trouw aan bent. Dan neem je er 100% de verantwoordelijkheid voor op spontane, moedige wijze. Pas op voor irritaties, ongeduld en een snel op je teentjes getrapt zijn, die kunnen ook resulteren in kleine ongelukjes. Als je rustig blijft kan je deze kracht zeer positief aan wenden.

Mercurius retrograde

Vanaf dinsdag 13 oktober tot dinsdag 3 november staat Mercurius retrograde . Mercurius is alle vormen van communicatie (een stem geven aan), dus afspraken en leveringen kunnen vertraging kennen, misinterpretaties, ………

Weegschaal is het teken van recht, eerlijkheid en keuzes. En help: als de planeet van communicatie hierin retrograde gaat, dan kunnen we maar beter op onze woorden passen.

Voorkomen is beter dan genezen. Trek geen (verkeerde of overhaaste) conclusies en blijf bij jezelf. Toets eerlijk af met jezelf en vraag jezelf af ot het wel klopt wat je denkt want weet datje alles interpreteert vanuit hoe JIJ naar jezelf kijkt en dat projecteer je op anderen Probeer vooral te kijken hoe jíj reageert op een situatie, in plaats van dat je vindt dat een ander iets moet. Wil je iemand toch aanspreken op gedrag? Denk er minimaal een nachtje over na of wacht tot na 3 nov, wanneer de Mercurius retrograde ten einde is.

Uranus en jupiter in vissen , beide retrograde

Vrijheid en authenticiteit in vissen geeft het de moed om beperkingen die ondraaglijk geworden zijn als last af te werpen. Zorgzaamheid is een kernwoord. Vissen kan overstijgen en het is belangrijk dat we leren begrijpen dat iets overstijgen veel interessanter is dan vechten tegen iets.

Jupiter is verruiming, grote visie en vrijgevigheid en verwijst ook naar machtshebbers, die de zingeving (regels) bepalen. In vissen zorgt het voor enthousiasme en optimisme. In retrograde vorm wil dat zeggen dat je bij jezelf te rade mag gaan en gaan reiken naar de moed om je lasten af te werpen en om alles te geven aan het leven vanuit enthousiast en optimisme. Het leven is namelijk een geschenk als je de last van het overleven kan loslaten.

Er zitten heel veel krachtige spannings aspecten in maar toch heb ik het gevoel dat alles in balans gehouden zal worden. Er is een energie die dwingend stuurt zonder uit te dagen en dat is heel mooi. Ik ben benieuwd of mijn gevoel klopt want met de verkiezingen van trump zouden de gemoederen heel hoog kunnen oplopen, wat volgens mij niet zal gebeuren.

Drie berichten zijn voor mij ook een signaal in die richting 

  1. de voorziene totale lockdown op 1oktober is er niet
  2. een afgevaardigde van het WHO riep op om lockdowns te vermijden
  3. duidelijker en duidelijker klinkt te stem dat corona niet gevaarlijker is dan de griep (zelfs WHO) gaf dit recent onrechtstreeks toe

Voor mij voelt het alsof het vuur (het gevaar) uit het concept is, maar wees realistische, nu pas begint het maar echt. Welke veranderingen accepteren we, welke veranderingen zullen we doorvoeren in de eerste plaats in ons persoonlijk denken en handelen. Welke veranderingen accepteren we, welke veranderingen zullen we doorvoeren in de eerste plaats in ons persoonlijk denken en handelen. Je zal blijven uitgedaagd worden om zelf verantwoordelijk te nemen. Nog teveel mensen trekken de schouders op en zeggen : pff wat kunnen we eraan doen? Stel je liever de vraag wat je verantwoordelijkheid is ipv je eraan te onttrekken. De rol van de regeringen zullen steeds zwakker en zwakker worden waardoor het individu meer en meer verantwoordelijkheid zal “moeten” nemen. Voor de wakker burger een goeie zaak maar voor de grote massa nog een harde dobber.

Groepshealing op afstand

Als je er klaar voor bent om lasten af te werpen en je wil hier ondersteuning bij en tools en inzichten, schrijf je dan zeker in voor de groepshealing. Gaat door vanop afstand en zelf hoe je niks te doen. Pas als je het verslag ontvangt mag jij aan de slag met de informatie uit het verslag, de healing opent je energie en mogelijkheden zodat jij dan persoonlijk actie kan ondernemen. Kost maar 18€ incl verslag. Inschrijven kan tot 16okt om 23u enkel via isabelle@zichtbaar.be.

Isabelle Lambrecht

healer, psychotherapeut, bewustzijnscoach, bemiddelaar

www.zichtbaar.be