Het gaat niet om 1 email maar om de vele emails samen, die ik krijg van allerhande bedrijven. Daarom zie ik mij genoodzaakt om deze pagina aan te maken, wegens het respectloos gedrag van bedrijven en het werken met bulk mails.

Elk bedrijf van meer dan 100 000€ omzet per jaar, die me stuurt zal me  5000€ per spammail dienen te betalen + de gerechtskosten. Je dient me bewijs te kunnen voorleggen van mijn inschrijving in je nieuwsbrief en een verklaring op eer dat je nooit emails in bulk koopt. De 2de maal dat je me spam stuurt betaal je me 10 000€ + de gerechtskosten. De 3de maal betaal je me 25 000€+ de gerechtskosten.

Kleine éénmanszaakjes of bedrijfjes met een omzet van minder dan 100 000€ volstaan met een éénmalige verontschuldiging,  de 2de maal zal je me 2500€ verschuldigd zijn + de gerechtskosten, de 3de maal 7500€ + de gerechtskosten.

Dank voor je begrip

isabelle@zichtbaar.be

It is not about 1 email but the many emails together, which I get from all kinds of companies. That is why I am forced to create this page, because of the disrespectful behavior of companies and working with bulk mails.

Every company with more than 100 000€ turnover per year, which sends me 5000€ + court costs per spam mail will have to pay me. You will have to show me proof of my subscription to your newsletter and a declaration on honor that you never buy emails in bulk. The 2nd time you send me spam you pay me 10 000€ + court costs . The 3rd time you send me 25 000€ + court costs.

Small one-man businesses or businesses with a turnover of less than 100 000€ will suffice with a one-time apology, the 2nd time you will owe me 2500€ + court costs, the 3rd time 7500€ + court costs.

Thanks for your understanding

isabelle@zichtbaar.be