Ontmoet jezelf. Wie ben jij? Wat wil jij echt? Wat vind jij waardevol? Wat is je meerwaarde en unieke zijn? Wat geeft je vreugde? Wat laat je ogen stralen en schateren van het lachen? Wat verwarmd je hart? Wat laat je dankbaar zijn voor het leven? Wat doet dit met jou, om een voelend wezen te zijn?

Allemaal boeiende vragen, die af en toe wel eens lezen maar waar veel te zelden echt op ingegaan wordt. Want je leven is meestal een trein, waaraan allemaal moet-wagonnen gekoppeld zijn. Moeten in de zin van handelen, zijn en worden met jij als machinist. Bij het woord machinist komt bij mij spontaan het woord machine en macho binnen.

Het machinale van moeten

Het moeten veranderd je inderdaad in een soort van machine en het zet je in wacht dankzij verwachtingen. Een machine is gebouwd om altijd op dezelfde manier te reageren en altijd exact hetzelfde te doen. Knop aan =  het werkt….. knop af  = het stopt, wat de omstandigheden ook inhouden.

Vraag: onderzoek je leven eens en kijk waar jij machinaal handelt, dat is handelen vanuit wat jij denkt dat hoort of moet, zonder inspraak van je voelen.

Het moeten verander je ook in een soort van macho, want een macho doet wat nodig is om te overleven, om zijn mannetje te staan. In het je mannetje staan maak jij één bepaald facet manifest (je maakt het zichtbaar in de materie).  Een macho zet met andere woorden al zijn kracht en energie in op 1 bepaald iets,  op iets te redden en daarmee over je eigen grenzen te gaan of overleven en over lijken gaan (over de grenzen van anderen gaan)

vraag: Hoe manifesteert de macho (je daadkracht) zich in jou, via een slachtofferrol (jezelf wegcijferen) of via een haantjes gedrag (jezelf groter maken en over de grenzen van anderen gaan).

 

Ont-moeten, een schitterend woord, zeker in een maatschappij waar alles moet.

Heb jij al ontdekt, dat jijzelf  steeds weer onbewust beperkt  door in 85% van je gedachten en uitgesproken zinnen, het woord moeten als een soort van “stamwoord” te gebruiken? Wanneer ik mensen daar tijdens een coaching op wijs, komt steevast de negatie; het afwijzen van dit gebruik. Ik zie mensen het hoofd schudden en verneem altijd het heuglijke nieuws dat zij zich daar nooit aan bezondigen. Wanneer ik hen vanaf dan wijs op het gebruik van het woord moeten, valt na  5 minuten hun mond open. Dan dringt pas het verbijsterend besef door, hoe het denken doordrongen is van  moeten. Meer nog, in bepaalde zinnen komt meermaals het woordje moeten voor.

OEFENING: leef je alleen, geef jezelf dan elke ochtend de opdracht om je bewust te zijn van je woordgebruik en zeker het woord moeten. Leef je samen, vraag de ander dan of hij/zijn wil mee participeren in je bewustwordingsproces. Vraag dan of de ander je wil attenderen, telkens jij het woord moeten gebruikt.

Hoe kan je ont-moeten?

Hier is een super eenvoudige oplossing voor, vervang in elke zin het woord moeten door mogen. En je zal merken dat er dan iets wonderbaarlijks gebeurt. Op het ogenblik dat je moeten vervangt door mogen zal je merken dat je energie verruimt wordt. Dat is et moment waarop je intuïtie en wetend voelen zijn intrede kan doen. Het lijkt dan alsof je energie een soort van tentakel wordt die in de materie gaat invoelen wat het leuk vind en wat niet. Op die manier kan jij heel gemakkelijker keuzes maken. Tenminste als jij bereid bent om verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf en je eigen leven.  Zolang je in je kortzichtige hoofd blijft ronddwalen, draai je in een eindeloze cirkel van twijfel rond. Dit is logisch want als je dingen vanuit logica en ratio bekijkt zal je ALTIJD 2 kanten van een verhaal ontmoeten. Aarde is dualiteit en materie heeft altijd een pro en een contra. Om te ontdekken wat jij echt wil, om te weten wat jij echt wil ontmoeten (aantrekken) in je leven, dien je éen van beide uit te sluiten. Enkel via je gevoel kan je klaar en duidelijk iets uitsluiten. Je gevoel is zo klaar als pompwater, of je vind iets leuk of niet. Iets half leuk vinden valt onder de noemer niet leuk, want dan doe je water in je wijn en kies je voor een slap afgietsel of iets van mindere kwaliteit dan jezelf.

Moeten. Wat is zijn impact op je leven en lichaam?

De essentie van moeten, is het proberen garanderen van een zeker handelen en veilig resultaat. Hiervoor dien je jezelf te ontdoen van je  unieke, spontaniteit,  je volledig af te sluiten of te isoleren van je gevoel, je letterlijk en figuur af te stompen (stoppen met groeien) of  te begrenzen. Moeten is als een kraan, die maar net opengedraaid wordt, zodat er maar een heel fijn straaltje water mogelijk gemaakt wordt, juist genoeg om te overleven.

Van zodra jij het woord moeten nog maar denkt is de essentie al doorgeseind naar je lichaam via je zenuwen en hormonen, met als resultaat STRESS, een jezelf fysiek en emotioneel vastzetten. Je lichaam gaat op slot, verkrampt om je zo te kunnen aanpassen aan dat waar je moet aan voldoen.

Neem eens de tijd om bewust te voelen rond je hartstreek als je zegt: “ik moet nog ….. “. Merk jij ook, voel jij ook dat de energie als het ware zich in je hart terugtrekt. Meer nog het slaat als het ware terug naar binnen en voelt bedrukkende aan rond het hart. Het lijkt ook alsof je contact met de buitenwereld wegvalt, en je creativiteit / intuïtief weten valt stil want je stapt al in een voorgekauwd, vaststaand beeld. Voel nog eens verder en leer je bewust te worden van wat dit woord, deze informatieve opdracht (elk woord is een lading van informatie) doet met je lichaam. Elk gedacht of gesproken woord moeten, bewust of onbewust, zorgt ALTIJD voor spanning en verkramping in je lichaam. Je lichaam staat op scherp, want je energie wordt er aan banden gelegd zodat je in een vaststaan kader of vorm kan assen.  Je vrijheid, flexibiliteit, spontaan zijn en zelfexpressie is aan banden gelegd.

Verander nu eens het woord moeten in mogen en leer je bewust te worden van wat je energie nu doet. Je energie gaat reiken naar de buitenwereld, door zich daar te gaan verbinden en aftasten.  Je zal op den duur merken dat je energie levendiger en groter wordt en dat je inspiratie en creativiteit groter wordt en je mogelijkheden zich in je leven lijken aan te dienen.  Je merkt een soort van opgewondenheid en nieuwsgierigheid en je voelt je levendig en actief Je voelt je hierbij duidelijk verbonden met alles om je heen en in uitwisseling met de buitenwereld.

Wie ontmoet kan weer geraakt worden vanuit een zich verbinden

Als je je leven ont-moet, kan jij leven vanuit echte ontmoetingen. Een ontmoeting is een ervaring waarbij je vanuit een spontaan contact met jezelf iets buiten jezelf kan tegenkomen en je je laat verrassen door de vorm via dewelke het tot jou komt. Een ontmoeting is telkens een verrassing, een spontaan stukje herkenning. In het ontmoeten vallen dingen samen, is er een echte verbinding. Het is een soort van samenkomen of geraakt worden zonder oordeel of moeten dat je in de weg staat. Het is dit moment van het totale aansluiten en volledig openstaan en geraakt te worden door iets of iemand dat je inzicht krijgt of een facet van jezelf weerspiegeld ziet.

Wanneer het moeten wegvalt, kan jij openstaan voor jezelf en je zelf tegenkomen of ontmoeten omdat er alleen nog vrijheid en overgave is.  Niks is vaststaand, het leven is energie en energie is altijd in beweging. Hoe meer je vanuit overgave en vanuit het contact met jezelf in het leven staat, hoe meer je vanuit potentieel bent. In deze zijns toestand, voel jij steeds in wat goed voor je voelt en wat jij wil ontmoeten of aantrekken in je leven. Wie leeft vanuit moeten ontmoet weinig want het is al allemaal ingekleurd en wat naar je toe komt vanuit moeten, voelt altijd oneigen en onprettig aan.

Wees bereid om jezelf te ontmoeten, om je eigen potentieel en speelveld te ontdekken en maak het je gemakkelijk en leuk binnen je eigen unieke comfortzone. 

Ben jij er klaar voor om alle moeten uit je vocabulaire te schrappen? Geef jezelf dan elke morgen de opdracht om je bewust te zijn van wanneer jij het woord moeten gebruikt. Vervang het dan door mogen en ontdek zo wat je echt wil. Laat je gevoel je leiden, stop met lijden door je hoofd  en weet dat je op die manier de magie en de oneindige mogelijkheden van het leven ontsluit.