OPPT no longer exists…by law (and it was also recognized in the former legal structures under their trust codes/statutes) when a trust completes its purpose it must either be retired/reconciled or repurposed…..OPPT finished its purpose (

 • inclusive of July 25, 2012 = return title and possession of value AND free inbodments of I/Eternal Essence;
 • August 3, 2012= return title and possession of land, sky, water, etc. to Eternal Essence AND free Gaia;
 • August 15 and 21, 2012 = fired all custodians/corporations operating under the guise of government, especially UNITED NATIONS;
 • October 24, 2012 = foreclosure;
 • November 28, 2012, Declaration of Facts;
 • December 10, 2012, Certificate of Satisfaction of all Universal Contracts; UNIVERSAL NOTICE
 • December 25, 2012 of OPPT’S completion of purpose)……..
 • and was retired/reconciled back Eternal Essence March 18, 2013.

 

I REPEAT FOR THE INFINITE TIME: OPPT FINISHED ITS PURPOSE, WAS RETIRED/RECONCILED BACK TO ETERNAL ESSENCE ON MARCH 18, 2013.

UNITED NATIONS NOT ONLY CEASED TO EXIST ON AUGUST 21, 2012, BUT DUE TO THOSE WITHIN/OPERATING/OWNING THAT PRIVATE CORPORATION AND THEIR OWN FREE WILL CHOICE TO FAIL TO CURE, THEY WERE DULY LAWFULLY AND LEGALLY NULL, VOID AND OTHERWISE CANCELLED….NUNC PRO TUNC, FROM THE BEGINNING.

LOVE, ALL OF THIS IS IS A MATTER OF RECORD…….IF YOU TRULY CHOOSE TO BE CONSCIOUS OF WHAT IS, THEN PLEASE SPEND ENERGY LOOKING AT WHAT IS AND HAS BEEN DONE …..LOOK.

HeatherAnnTucciJarraf

 

Bron in de commentaren van deze pagina

OPPT bestaat niet meer … door de wet (en het werd ook erkend in de vroegere juridische structuren onder hun trustcodes / statuten) wanneer een trust zijn doel bereikt, moet het ofwel worden vereffend  of een nieuwe bestemming krijgen ….. OPPT heeft zijn doel voltooid

 • inclusief 25 juli 2012 = retourneer titel en bezit van waarde EN gratis inbodments van I / Eternal Essence;
 • 3 augustus 2012 = retourneer titel en bezit van land, lucht, water, etc. aan Eternal Essence EN vrije Gaia;
 • 15 en 21 augustus, 2012 = ontslagen alle bewaarders / bedrijven die opereren onder het mom van overheid, vooral VERENIGDE NATIES;
 • 24 oktober 2012 = afscherming;
 • 28 november 2012, Feitenverklaring;
 • 10 december 2012, Certificaat van tevredenheid van alle universele contracten; UNIVERSELE KENNISGEVING
 • december 25, 2012 van OPPT’s voltooiing van het doel) …… ..
 • en werd vereffend terug Eternal Essence 18 maart 2013.

IK HERHAAL VOOR DE ONEINDIGE TIJD: OPPT HEEFT ZIJN DOEL BEËINDIGD, WERD OP 18 MAART 2013 vereffend / TERUGGEZOND NAAR DE EEUWIGE ESSENTIE.

DE VERENIGDE NATIES STOPPEN NIET ALLEEN MET BESTAAN OP 21 AUGUSTUS 2012, maar door de insiders/actievelingen die deze private corporatie bezitten en hun eigen vrije keuze om niet te willen genezen,  ondanks dat volledig wettelijk en juridisch nietig, ongeldig en op alle mogelijke wijze geschrapt zijn.

Beste, dit is allemaal materie van weten……als jij er echt voor kiest om je bewust te worden van wat echt speelt,  besteedt dan zeker energie aan het begrijpen van wat er reeds gerealiseerd is.