Paranormaal of spiritueel is meer een woordspeling dan een echt wezenlijk verschil.  Beide duiden op een contact met hogere en ongeziene frequenties.

Met paranormaal verwijst men meestal naar:” dat wat met het blote oog onzichtbaar is en wat het logische brein niet kan verklaren”. De fysieke zintuigen zijn hier nutteloos omdat er met de etherische en astrale lichamen gevoeld of gekeken wordt.

Met spirituele gaven duidt men aan ; informatie krijgen buiten de fysieke zintuigen om. Het paranormale/spirituele spectrum slaat altijd op de onzichtbare, doch voelbare hogere frequenties. Dat zijn vb de frequenties die ik gebruik tijdens mijn healingen. of tijdens mijn coachingen waardoor ik soms beelden uit vorige levens of bloedlijnen krijg.

Wat zijn de hogere frequenties

De hogere frequenties zijn lichter. Zowel fysiek, als de informatie die ze kan bevatten. Verlichte informatie is alles wat gedragen is door liefde, zware gedachten zijn dus zware energie (zie energie curve hiernaast) .Licht als drager van informatie, krijgt een hogere frequentie naarmate ze meer liefde uitdraagt, ze komt dan dichter bij de bron.

De informatie wordt uitgebreider, omdat ze ook een breder perspectief kan bereiken. Wie bv handelt uit angst, kan enkel informatie ontvangen uit het spectrum van 0 – 100 mhz. In dat spectrum vind je gedachten, situaties en handelingen gedragen door schaamte-schuld-apathie-irritatie-angsten.

Zolang jij in het lager spectrum blijft hangen zal je nooit je paranormale of spirituele gaven/krachten kunnen ontplooien.

Je kan je eigen frequentie verhogen door je angsten en blinde vlekken los te laten. Vanaf het ogenblik dat je handelt vanuit een hogere of meer liefdevolle intentie komt je vanzelf in aanraking met spirituele wijsheid en krachten. Onvoorwaardelijke liefde, stelt nooit voorwaarden maar handelt vanuit acceptatie en overgave.

Is hoger dan beter?

Het is niet de bedoeling dat we hier met waarde oordelen gaan afmeten. Het hoger heeft hier GEEN enkel waarde-oordeel omdat het enkel verwijst  naar een denken en handelen, gedragen door meer liefde (dus ontdaan van angsten en gebrek).   De schaal van liefde gaat van 0%-100% liefde (0% is de liefde waar men voorwaarden stelt = voorwaardelijke liefde). Iemand die leeft vanuit angst, zal altijd voorwaarden stellen. Voorbeeld: “ als jij dat doet, dan doe ik  of geef ik je….. = voorwaardelijke liefde.”

De mens, die in contact en verbondenheid leeft met zichzelf, leeft vanzelf in de hogere frequenties van liefde. Wie verbonden is met zichzelf, is zich vanzelf bewust van alle leven rondom zich omdat alles onderling verbonden is, door het levend gevend levensbeginsel (god). Op die momenten treedt je logischer wijze buiten de fysieke wetten en kan je werken met elk mogelijk niveau. In de hogere niveaus zijn alle zielen en alle tijdslijnen met elkaar verbonden en zichtbaar in het huidige nu.  Mensen die contact kunnen maken met deze hogere frequenties zijn zeker niet beter dan anderen. Ze hebben gewoon hun lager denken (= angsten) losgelaten en vervangen door liefde.

Dat waar je aan denkt voedt je en realiseer je.

Een frequentie is net zoals in een radio zender, een golflengte met informatie. Je hebt verschillende frequenties of radioposten en op elke post is er een ander muziekgenre. Wie uit de huidige, lagere frequenties (drama-post) blijft zal makkelijker kunnen afstemmen en blijven in de hogere frequenties.

Je blijft uit deze drama’s door vb niet mee te doen met roddelgesprekken, nieuwsberichten uit je leven te bannen omdat die enkel rapporteren over de lagere,negatieve aardegebonden drama’s. Persoonlijk volg ik al zeker 20 jaar geen nieuws meer wat me zeer goed bevalt en toch weet ik wat er speelt in de wereld.

In mijn geval, ligt mijn focus op verlichting. Alles wat mij zwaarder en onaangenaam laat voelen, verwijder ik resoluut  uit mijn leven. Ik lees enkel lectuur die mijn inzichten vergroten en kijk naar films die me een goed gevoel geven. Als healer, werk ik vanop afstand door me dagelijks af te stemmen op de hogere frequenties. Van zodra ik me afstem op de ander via de geboortenaam, voel ik de blokkades in mijn eigen lichaam en kan ik ze zo letterlijk en figuurlijk verlichten. Mijn dagelijkse leven draait rond verlichting.

Beperkende sturing vanuit het ego of wonderlijke resultaten via je ziel

In het begin van mijn healers werk, merkte ik heel goed het verschil. Gaf ik sturing of opdracht vanuit mijn ego (ratio) kreeg ik te maken met een verzwakte verbinding en ervoer ik healingen als een pijnlijke en zware taak. Daarmee bedoel ik, als ik bijvoorbeeld aangaf de healing te doen met als oogpunt de genezing van een bepaalde ziekte of kwaal,  werd de healingsessie voor mij een zware taak en was de kracht die door mij stroomde veel zwakker.

Al doende leerde ik, dat ik wonderlijkere resultaten kon boeken, door me als neutraal kanaal op te stellen waardoor de wijsheid van  ziel van de klant zijn werk kon doen. Ik werd een soort lichtbrug tussen de klant en zijn/haar ziel.

Op die manier leerde ik al snel dat voorwaarden stellen, de kracht van liefde verzwakt.

Als ik mijn healingen doe en werk met de hogere frequenties, dien ik mijn ego (ratio) uit te schakelen. Dan pas kan ik een zuiver kanaal worden waarlangs die onvoorwaardelijke liefde zijn werk kan doen. Een kanaal werkt altijd in 2 richtingen, het ontvangt zowel als dat het energie uitzend. Zend ik uit maar een deel van het healing spectrum, zal ik ook maar dat deel krijgen.

Is de lichtere liefdesenergie een talent?

Iemand vroeg me volgende : “ over afstand-healer zijn … als ik vragen mag … kan het zo zijn dat de ‘lichtere liefdesenergie’ je eigen spirituele/paranormale gave/kracht is? “

Nee, zo zie ik het niet. De hogere of lichtere liefdesenergie kan niet mijn talent zijn, daar die in elk facet van de schepping aanwezig is. We zijn namelijk allemaal ontstaan uit dezelfde levend gevende liefdesbron en bijgevolg allemaal LICHTwezens, die gebukt gaan onder de zware frequenties van angst en lijden. Het moment dat we dit weer willen onder ogen zien, kan ons eigen innerlijk licht ons levenspad weer verlichten en sluiten we weer aan op het groter net van licht.

Als je me vraagt wat mijn talenten zijn zou ik eerder zeggen: mijn communicatieve vaardigheid, mijn grote nieuwsgierigheid, open mind, het anders willen doen, mijn doordringen tot de essentie, het lef om het naar buiten te brengen (want als boodschapper van liefde moet je heel sterk in je schoenen staan, in deze door angst geregeerde maatschappij), dat zie ik als talent.

Ook mijn overgave kan je niet als een talent zien want met bloed/tranen en zweet heb ik geleerd me zoveel mogelijk los te maken van mijn persoonlijke ik, weliswaar onder druk van de potenties in mij aanwezig. Mijn passie is zoveel mogelijk te ontdekken over de wereld en dat te delen met anderen zodat ze in hun kracht komen. Is dat een talent? Ik noem het mijn drijfveer en passie waarbij ik mijn talenten inzet om mijn verbinding met de bron te herstellen.

Ik leerde me weer open te stellen voor de bron (= overgave en acceptatie) en hierdoormijn contact ermee te herstellen. In onze verdere evolutie zal iedereen dat weer kunnen, we zijn het gewoon afgeleerd en vergeten, verstikt door de zware frequenties van angsten en kwetsingen.

Het je herinneren en herverbinden met de bron of met de hogere frequenties is voor iedereen mogelijk. Het is net als ademen. De meeste mensen ademen gewoon verkeerd net zoals ze verkeerd denken. Maar elk van ons is in wezen paranormaal en spiritueel.