2020 is een pittig jaar (een understatement) en de hele wereld is in de greep. 

ps er staan zeker schrijffouten in mijn artikels https://www.zichtbaar.be/fouten/

Ontwaking.

Het voelde voor mij al lang, alsof de massa in een soort van comateuze toestand verkeerde. Als kind dacht ik dat ik op de verkeerde planeet zat. Mensen slaaf, willoos, machteloos en de laatste jaren in de ban van de selfiecultus en het mobieltje.

Eeuwenlang dicteerde de religie  hoe de mens moest leven, functioneren. Gaandeweg werd de mens mondiger en minder onder de indruk van de wrakende god en een angstaanjagende hel. Het juk van de onderdrukkende hel en de bestraffende god werd afgegooid. Hiermee viel een belangrijke structuur viel weg, de zogenaamde zingeving. (Alhoewel je je gerust de vraag kan stellen hoe zinvol het was om jezelf op te offeren en om lijden als hoogste goed aan te nemen.) Maar wat vulde dit vacuüm?

Het vacuum: zingeving

Het vissentijdperk sluiten we af in december 2020. Dit afsluiten gaat gepaard met een shock, omdat de mens verworden is tot een bijna totaal vervaagd wezen dat zichzelf volledig opgeofferd heeft aan de maatschappij. Deze apathie wordt nu doorbroken.

Van zodra we geboren worden, worden we verkocht of geofferd aan de maatschappij. Dan krijgt elke natuurlijke mens een uniek nr en ben je een staatsburger met het gezag van de staat boven jou. De marionet van de maatschappij, slaaf van het gezag is geboren.

Is dat zinvol? Waarom gebeurt dit? Waarom is er gezag van buitenaf nodig als je zelf over een vrije wil beschikt? Waarom deze vrije wil afgeven?

Als ik kijk naar het gezag dan zie ik enkel corruptie, leugens en machtsmisbruik. Waarom heeft de mens dat nodig?

Als ik kijk naar de maatschappij zie ik zwoegen om te overleven, onderdrukking, labeltjes, belasting allerhande, opgelegde regels, enge éénzijdige media incl wat in de scholen aangeleerd wordt en propaganda van wat past binnen de maatschappelijke normen. Dit overgoten met een sausje “ verheerlijking van geld en status” . Een cultus waarbij de staat alle macht in handen heeft en die op gelijk welk moment beslag kan leggen op al je bezittingen.

ALs je werkt betaalt je 50% aan de staat, als je iets koopt betaal je nog eens 21% belastingen en als je iets bezit betaal je nog eens jaarlijks om je bezit te mogen behouden ????? En als je je hele leven op alles betaalt hebt betalen je erfgenamen na je dood er nogmaals op.

En ondanks dat alles, zitten alle landen met een gigantische staatschuld (dus van zodra je je rijksregisternr krijgt ben je voor een deel mee hoofdelijk aansprakelijk aan deze schuld). Dit is mogelijk dankzij de constructie: FED en centrale banken systeem, in handen van 2 families die BILJOENEN bezitten: de rothschilds die de fin wereld zo goed als controleren en de rockefellers die de media, medische en deel van fin wereld controleren. Hoe dat werkt lees je hier, heb je extra info hierover of ontdek je fouten laat het me dan zeker weten.

Ontdek jij hier enige vorm van zinvolheid? Enige vorm van zingeving? Ga jij hiermee akkoord? Wat is zingeving voor jou?

Ahh misschien lijkt dit wel allemaal zinvol voor de slaapkoppen die nog in overlevingsmodus leven onder het mom: “ het is nu éénmaal zo”. Maar je bent meer dan een mens, je bent een bezield wezen !!!! Een wezen die drager is van een innerlijk gezag, nl de stem van god / de scheppende almacht.

Uiterlijk gezag kan je gerust zien als een afgod, de stem van de duivel/ satan.

Sta eens stil bij wat voor jou zinvol is, wat zin geeft aan jouw leven.

Wat biedt deze duivelse, satanische maatschappij?

Schenkt ze je vreugde? geluk? vervulling? vrijheid? een draagvlak voor zelfexpressie en groei? Wijsheid? Gezondheid? Welbevinden? Of vind je dat allemaal onbelangrijk en onzin?

Wel laat ik je alvast vertellen dat je deze dingen allemaal vind als jij het uiterlijke gezag verwerpt en je richt op je innerlijk gezag en weten.

Sta eventjes stil bij deze vraag: wat biedt de huidige maatschappij jou? Waarmee lokt ze je waardoor jij je macht, een soeverein wezen te zijn opoffert?

Een soeverein wezen betekend een wezen met de hoogste macht. Doe je ogen open en kijk in welke maatschappij we nu leven

 • macht en gezag waar je onder staat : creatie van ‘een’ bestaansrecht
 • klassensysteem
 • ruzie, misbruik, corruptie, oorlog, rellen : wapenhandel en nucleaire  progamma’s…. defensie altijd grootste afdeling
 • geklooi met en vervuiling van de natuur : genetisch gemanipuleerde voeding,  proefbuis kinderen, DNA wijzigingen, HAARP, chemtrails, het lozen van gevaarlijke stoffen in waterlopen & zee : medische wereld en wetenschap
 • pijn & lijden mede door teveel chemische toevoegingen in ons voedsel, medicijnen, vaccins en onnodige operaties
 • ongelooflijke stress om te overleven, om financieel rond te kunnen komen, een dak boven het hoofd te hebben = te kunnen meedraaien in het maatschappelijk systeem de mallemolen
 • testen op zowel mens als dier
 • een verafgoding en verheerlijking van het lichaam: de seksindustrie maar ook muziekclips = seks en verleiding indoctrina van jongsaf aan
 • de handel in organen en kinderen: mensenhandel
 • het welig tieren van pedofilie en misbruik van kinderen #safethechildren
 • de film en sport wereld met hier ook weer de nodige smeerlapperij en corruptie
 • wetenschap die ipv respect heeft voor de schepping de schepping probeert naar de hand te zetten
 • 2020 kers op de taart het met de voeten treden van de mensenrechten en vrijheid van spreken

Zie jij hier iets van zingeving? Iets dat de moeite waard is? schoonheid? reinheid? eerlijkheid? respect? bewondering voor het wonder en de complexiteit van de natuur?

Waar staan we NU collectief voor?

Dit ontwaken gaat over gezag, macht en autoriteit. In 2020 wordt elke mens UITGENODIGD om een keus te maken.

Macht is een keus maken. En elke mens draagt deze macht. Of jij nu ja of nee zegt, je ergens bij neerlegt of ergens tegen verzet of je kop in het zand steekt dat zijn allemaal verschillende keuzes die jij maakt vanuit de macht van je vrije wil. Het ik kon/kan niet anders is een fabel en excuus. Een keuze is iets persoonlijks en kan je niet afdwingen bij de ander.

Ben jij je bewust van je vrije wil, van het feit dat jij uiteindelijk de keuzes maakt. Neem jij de macht in eigen handen of laat jij je iets opleggen?

Wie zich uitgedaagd voelt heeft de macht nog niet in eigen handen genomen maar wil dat wel. In dat geval neem je stelling en probeer je iets hard te maken. Iets hard proberen te maken is iets proberen af te dwingen omdat je nog in het idee zit dat je macht niet erkent wordt. Hierbij zou je het liefst van alles de ander willen vermorzelen en onderuithalen. Maar je vergeet of je ziet niet, dat jij het bent die je macht niet wil erkennen !

Hoe ik leerde wat macht inhoudt.

Anno 2000, ik verlaat mijn echtgenoot en vader van mijn dochter en krijg het alleen hoederecht. In het begin sprong mijn ex regelmatig binnen en meestal rond het avondmaal 😉 dus aten we nog vaak samen. Zijn nieuwe partner die stikjaloers is, zorgt voor problemen, hij mag niet meer langskomen en op een bepaald moment wil de toen 12 jarige dochter niet meer naar haar vader. Maar mijn deur stond nog ALTIJD voor hem open en onze dochter mocht altijd mee naar gelijk welk uitje met zijn vrienden of familie. Een bemiddelaar ten spijt en drie jaar later word ik correctioneel opgeroepen en verschijn ik voor de rechter. Mijn gerenommeerde advocaat adviseert me om schuldig te pleiten want wettelijk dient een kind tot 18j beide ouders te bezoeken. No way over mijn lijk, want de papa kon gelijk wanneer zijn dochter zien en nam dat recht zelden op. Mijn advocaat weet zich geen houding te geven want wettelijk was ik inderdaad in de fout gegaan. Toen de rechter me vroeg of ik iets hieraan wou toevoegen nam ik het woord en vertelde dat de papa ten allen tijde welkom was maar dit recht niet had uitgeoefend. Omdat de papa niet aanwezig was op de rechtbank kreeg zijn advocaat volgende boodschap : “dat als meneer niet de moeite nam om aanwezig te zijn dat al veelzeggend was en dat als je een kind van 15 jaar nog moet dwingen dat aan hem lag.” Ik kreeg een verontschuldiging van de rechter omdat hij me een boete moest opleggen en kreeg de minimumboete van 50€.

Had ik het gezag van mijn advocaat boven mijn eigen gezag gezet had ik heel wat miserie geriskeerd. Laat nooit gezag buiten jezelf je doen en laten bepalen, hoe “gerenommeerd” dat gezag ook moge zijn!

Wees eerlijk, uit je je stem luid en duidelijk en blijf standvastig, welke schijnbare overmacht er ook voor je mag staan. Voor het geval er commentaar hierop zal komen van papa”s. Drie jaar later stond ik in de schoenen van de papa, toen de kinderen van mijn toenmalige partner die halftijds bij ons woonden, ons door zijn ex ontnomen werden. Met een depressie bij hem als gevolg. Ik gaf hem het advies om niet in beroep te gaan omdat een gevecht tussen ouders rampzalig is voor de kinderen, en 7 maand later vroeg het zoontje spontaan om voltijds en definitief bij ons terug in te trekken en bleef de dochter bij de mama. Vechten doet meer schade dan goeds en is een teken van onmacht. Als bemiddelaar help ik nu anderen in scheidingperikelen.

——————————

Anno 2011 door toedoen van mijn boekhouder kom ik in een een gedwongen vereffening terecht met mijn zaak. Een curator wordt aangesteld en ze eist 32 000€ van me en ik ervaar machtsmisbruik en dwang. Ze beschuldigt me van het achterhouden van documenten uit de boekhouding, valsheid in geschrifte en ontvreemding van vennootschapsgoederen. Het gevecht is in volle gang en ik ben razend omdat ik me machteloos voel.

Als we 5,5 jaar aan het vechten zijn komt ze met haar ultieme en laatste dreigmiddel nl een strafklacht wegens valsheid in geschrifte en corruptie met het idee dat ik dan wel door de knieën zou gaan……… NO WAY, over mijn lijk.

Gevolg, ik kreeg effectief een strafklacht aan mijn broek en werd uren verhoord door speciale politie van de witwas cel. Ik had niks te verbergen dus ik hield stand en stelde alle informatie die ik nog had ter beschikking. De zaak werd geseponeerd maar hiermee was de vereffening nog niet afgerond en zaten we nog steeds in een patstelling.

Toen stelde ik mezelf de vraag, wat eigenlijk mijn probleem was. Antwoord: gezag buiten mij die alle macht in handen had en ik dacht dat ik al bij voorbaat verloren was.

Toen begreep ik wat macht inhield en ik besloot om de enige autoriteit en macht in mijn leven te zijn. Ik besloot en accepteerde dat er niks buiten mij machtiger was dan ikzelf. Dat gaf direct een ontzettende rust, alle stress en vechtmodus viel weg en wonderbaarlijk loste de zaak zich heel snel op en liep alles met een sisser af. En wonder boven wonder kreeg ik nog 600€ ipv dat ik 32 000€ moest betalen.

Ben jij bereid om de enige macht in je eigen leven te zijn? Geen angst noch onmacht, alleen het innerlijk gezag? Geen egotripperij waardoor corruptie en chantage mogelijk is?

Autoriteit is de uitvoerende macht van het gezag. Dit betekent dat je de volle verantwoordelijkheid neemt voor alles wat je doet en zegt. Geen schaamte, geen angst om je gezicht te verliezen, niks proberen te verdoezelen. Als je leeft vanuit eigenliefde en zelfrespect is er geen vuiltje aan de lucht omdat je dan leeft vanuit het innerlijke gezag. Echter leef je vanuit angst en zelfafwijzing oei oei oei miserie, oneerlijkheid verborgen persoonlijke agenda”s en corruptie omdat je leeft voor het uiterlijke gezag.

Gezag is de zingeving of het waarom iets gebeurd. Het is de reden van je bestaan, de oorzaak van je bestaansrecht. Jij bezield wezen zou zonder god (de almacht) niet bestaan, want je ziel is een stukje van god (de almacht). Jij staatsburger zou zonder de staat niet bestaan. Jij natuurlijke mens zou zonder je moeder niet bestaan. Daarom ligt het ware gezag op aarde bij de vrouwelijke energie en is dat de reden waarom deze al eeuwenlang misbruikt wordt. De macht is de vrouwelijke component van de schepping en de kracht is de mannelijke component. Vrouwelijk is energie, mannelijk is materie/structuur. Jij bezield wezen bent pure energie in en materieel lichaam. En als je leeft vanuit angst is dat omdat je je lichaam boven je ziel stelt, overleven boven leven. Omdat je niet begrijpt dat het je ziel is die je lichaam in stand houdt. Zonder de adem / bezieling sterf je !!!!

Verdeel en heers politiek

De techniek die heel goed werkt bij machteloze mensen is het verdeel en heers. Hierdoor zouden burgers hun eigen kind verraden om in de gunst te komen en te kunnen overleven. Door je ziel van je lichaam te scheiden, door je voelen en denken te scheiden verlies je jezelf.

De wereld lijkt verscheurt te worden. En in plaats dat er keuzes gemaakt worden, worden er stellingen ingenomen wat resulteert in totaal gebrek aan respect en vijandschap. Een stelling innemen is een vorm van je schrap zetten dus je kan niet meer spontaan stromen, waardoor je onder spanning komt te staan en niet meer kan op-en ontladen.  Neem je macht terug, vertrouw terug op het innerlijke gezag en maak een wijze keuze. De vijand leeft enkel in jezelf.

De vijand is het aangeleerde idee dat jij gebrekkig bent, dat je gezag boven jou nodig hebt. Ontwaking gaat over trouw zijn aan het gezag IN jezelf.

Blijf je geloven en vertrouwen in een corrupt systeem of ben je klaar om op te staan en een nieuw eerlijk systeem te helpen grondvesten op aarde?

Verlies geen tijd meer met vechten maar maak je keuze en je zal vanzelf zien wat er verder nodig is. Onthoud dat wat JIJ gelooft zich zal materialiseren. Geloven is loven, loven is eren en eren is voeden.

Welke tijdslijn zal jij voeden?

De tijdslijn van een stralende eerlijke en natuurlijke aarde of een tijdslijn waar machtsmisbruik verdergaat en het met de burgers niet goed zal aflopen?

Zullen beide tijdslijnen zich parallel realiseren dan hangt het af van de keuze die je nu maakt in welke tijdslijn jij verder gaat. Of er is één realiteit en de hele aarde gaat de verhoging in en de duisternis wordt verwijderd van de planeet aarde.

In elk geval, onthoudt, dat de hogere lichtkrachten enkel mogen tussenkomen als er een duidelijke vraag is vanuit de mensen. Dit vanwege het geschenk : de macht van de vrije wil. Dus hoe meer mensen BEWUST de wens de ether insturen en vragen om tussenkomst zodat de wereld bevrijdt mag worden van slavernij en machtsmisbruik omdat je bewust kiest voor een wereld van liefde, vrijheid, overvloed en zelfexpressie, hoe sneller deze realiteit zich zal manifesteren. Ze is er al, aan ons nu om het draagvlak te versterken. Eind december wordt deze tijdslijn sowieso actief.

Maak wijs gebruik van je macht en neem je verantwoordelijkheid.

Het is tijd want de tijd ontmaskert wat sluw spel zo lang verhulde.

Laten we onze machten bundelen en een keus maken ipv te vechten tegen elkaar.

Deel gerust dit volledig artikel als je wil meehelpen aan de bevrijding van de mensheid.

Isabelle Lambrecht

healer/bemiddelaar /psychotherapeut / bewustzijnscoach

www.zichtbaar.be