Dokters weten het maar zijn gebonden aan handen en voeten. Gebonden door ongeschreven, stilzwijgende regels ten nadele van de mens en ten voordele van big pharma. 

De verdorvenheid van de medische ordes is groot. Het is tijd dat we de dokters en verplegend personeel uit de klauwen van  big pharma redden en zelf verantwoordelijkheid nemen. Als we iets geleerd hebben van corona dan is het dat dokters aan handen en voeten gebonden zijn door de richtlijnen van big pharma, die de medische ordes in hun macht heeft. Dwing hen om vanaf nu dingen op papier te zetten en als ze weigeren weet je direct dat er een addertje onder het gras zit en dan is het aan jou om verantwoordelijkheid te nemen, aangezien de dokters gebonden zijn aan de plicht van hun medische orde ipv gebonden aan hun medische eed. Gelukkig komen heel wat dokters nu in opstand en willen ze ook dit juk van zich afgooien.

20 oktober 2020, las ik een bericht op facebook dat aangeeft hoe men al vanaf de geboorte poogt om de baby te verzwakken door een te snel afsnijden van de navelstreng. Lees hieronder waarom dit zo nefast is voor de baby en zijn later volwassen leven.  

Kirill Rebjew: ′′ Als voormalig dokter wil ik u iets vertellen…
Er bestaat een stilzwijgende en onofficiële regel in de ′′ kraamafdeling – ziekenhuizen ′′ – om onmiddellijk de navelstreng door te snijden. Dit is onnodig en zelfs schadelijk voor de baby!
De navelstreng wordt onmiddellijk na de geboorte doorgesneden.
– Hierdoor wordt de baby afgesneden van  zuurstof en voedingsstoffen. De baby stikt, begint diep adem te halen en probeert zijn longen te snel te activeren: iets wat bijzonder pijnlijk en traumatisch is voor de baby!
– Bovendien is het belangrijk dat het bloed van de placenta in de baby terecht komt! Als de navelstreng onmiddellijk wordt doorgesneden, zal de baby niet genoeg bloed hebben net na de geboorte. 1/3 van het bloed van de baby bevind zich in de placenta, alsmede zijn immuniteit stoffen, vitamines en mineralen.
– deze geschonden immuniteit kan zorgen voor veel gezondheidsproblemen hebben. Zo creëert men zwakke kinderen & volwassenen met een nood aan medicijnen, vaccins en operaties.  Hoe meer gezonde kinderen en mensen, hoe minder patiënten voor de medische wereld. Niets persoonlijks hoor, “alleen maar” big business. 
– de nog rijk gevulde navelstreng en placenta gaan voor grof geld naar de dure medische en cosmetische fabrikanten 
Snij de navelstreng pas NA het uitkloppen af na 1u
De meesterlijke natuur: een deel van het bloed van de baby zit nog in de navelstreng en placenta, daardoor is de baby kleiner als het door het geboortekanaal heen gaat. Naar schatting 1/3 van het bloed van de baby, met alle zuurstof, vitamines en andere belangrijke stoffen, zit dus nog in de placenta na de geboorte. Door te wachten tot de navelstreng is uitgeklopt, en er dus geen bloed meer van de placenta naar het kindje gaat, krijgt je kindje al zijn of haar eigen bloed mee bij de geboorte en de nodige antistoffen voor zijn immuniteit. Op de foto zie je het verloop van een ongeklemde of ongeknipte navelstreng: op plaatje 1 is de baby nét geboren, 15 minuten later zie je plaatje 6.  bron
Dit is een van de belangrijkste redenen waarom de medische wereld niet wil dat mensen thuis bevallen in een gezellige en bekende sfeer. Als meer mensen dat toch zouden doen, zouden big pharma een belangrijke bron van inkomsten verliezen. ′′
Laat je dokter en het ziekenhuis een document ondertekenen dat ze de navelstreng pas mogen doorknippen nadat  JIJ vastgesteld hebt dat die uitgeklopt is of nadat die vanzelf afvalt (lotus geboorte).  
Bij een Lotus Geboorte blijft de navelstreng bij voorkeur nog enkele uren intact na de geboorte van de placenta. Bij een Volledige Lotus Geboorte blijven navelstreng en placenta verbonden met het kind totdat de navelstreng vanzelf na 3-10 dagen loslaat. De navelstreng zal gedurende deze dagen langzaam indrogen en net zo hard worden als wanneer men deze heeft doorgeknipt. De navel van de baby vertoont, nadat de navelstreng heeft losgelaten, geen afwijkende vorm. Des te langer kind en placenta met elkaar verbonden blijven, des te vrediger de transitie van baarmoeder naar buitenwereld.  De placenta is bij de geboorte een nog levend orgaan van het kind dat, als zij verbonden blijft, langzaam met de navelstreng zal indrogen. Het gebruik van kruiden (bv rozemarijn) of (zee)zout kan dit proces verder ondersteunen. De geur van de placenta wordt wel omschreven als de geur van ‘aarde’. Hier lees je alles over de lotus geboorte https://geboortenis.nl/de-placenta-lotus-geboorte-een-inleiding/

Waarom zou je de navelstreng laten uitkloppen?

Er worden allerlei bezwaren aangedragen tegen het uitstellen van het knippen van de navelstreng, waarvan ik er hier een aantal zal ontkrachten.

Mythe 1: Het duurt te lang om te wachten met uitkloppen

Bij geboorte zit dus nog ongeveer 1/3 van het bloed van het kindje nog in de navelstreng en placenta. Na 1 minuut is de helft daarvan overgedragen naar de baby, na 3 minuten is 90% daarvan overgedragen naar de baby. Bij een kindje wat slecht ademt en wat moeite heeft met op aarde landen, is het júist heel belangrijk dat ie nog zuurstofrijk bloed krijgt en een ademkapje kan ook op de buik van de mama opgezet worden.

Mythe 2: Direct afnavelen voorkomt heftige nabloedingen bij de moeder

Uit verschillende grote studies, waaronder een review uit 2009 van 5 onderzoeken waar meer dan 2200 vrouwen aan meededen, werd geen significant verschil gevonden in nabloedingen bij vrouwen waarbij direct of pas later werd afgenaveld.

Mythe 3: Een gezonde voldragen baby heeft geen profijt van later afnavelen

Dit blijkt een hardnekkige gevaarlijke mythe te zijn.

Of de baby prematuur of voldragen is, ongeveer eenderde van het bloed zit in de placenta. Deze hoeveelheid staat gelijk aan de hoeveelheid die nodig is om de longen, lever en nieren van de baby van voldoende bloed te voorzien. Daar zijn drie voordelen van te benoemen. Babies waarbij later wordt afgenaveld hebben ten eerste meer ijzer in hun bloed, daarover later meer. Daarnaast maken babies waarbij later wordt afgenaveld een betere transitie van zuurstof-via-de-navelstreng naar zuurstof-via-de-longen dan babies waarbij meteen wordt afgenaveld. Ten slotte heeft een baby waarbij later wordt afgenaveld meer stamcellen in zijn bloed, die een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van het immuunsystem, en ook bij de ademhaling, hartslag en bij het centrale zenuwstelsel; stamcellen zijn eigenlijk voor alle processen belangrijk.

Mythe 4: Afnavelen heeft geen invloed op het ijzergehalte

Ongeveer 10% van de 1-3 jarigen in Amerika hebben een ijzertekort, met zelfs 20% in bepaalde etnische en socioeconomische populaties. Direct afnavelen zorgt voor minder ijzer in het bloed en het is moeilijk voor kindjes om die achterstand in te halen. Later afnavelen geeft maarliefst een 4 tot 6 maanden lange voorraad aan ijzer. Ijzertekort zorgt naast vermoeidheid ook voor problemen bij de hersengroei en ontwikkeling, wat kan leiden tot achterstanden in cognitieve ontwikkeling. Helaas geeft de borstvoeding slechts een lage hoeveelheid ijzer door, wat waarschijnlijk te maken heeft met de behoefte van het moederlichaam aan ijzer om het bloedverlies na de bevalling te herstellen. De natuur heeft immers gewoon bedacht dat de placenta voor een goede hoeveelheid ijzer voor de baby zou zorgen bij geboorte, dus daar hoeft het moederlichaam in principe niet op ingespeeld te zijn, tenzij er direct wordt afgenaveld.

Mythe 5: Bloed stroomt terug naar de placenta

Sommige mensen zijn bang dat het bloed uit de baby juist weer terugstroomt naar de placenta en dat het kindje daardoor jusit bloed verliest. Door een prachtig proces bij de geboorte sluiten de twee teruglopende vaten naar de baarmoeder als de hoeveelheid zuurstof in het bloed stijgt doordat het kindje ademhaalt.

Mythe 6: Laat afgenavelde kindjes worden geel na geboorte

Na de geboorte worden sommige babietjes geel, door de afbraak van rode bloedcellen en de aanwezigheid van bilirubine. Babietjes met meer bloed hebben ook meer rode bloedcellen, dus je zou kunnen verwachten dat babies waarbij de navelstreng pas later is doorgeknipt, vaker te maken krijgen met geel worden. Dit komt niet uit onderzoeken naar voren. Dit zou kunnen komen doordat er meer bloed in de lever zit en de lever dus beter kan functioneren.

Mythe 7: Huid-op-huid contact kan niet met navelstreng uitkloppen gecombineerd

Sommige mensen zijn bang dat je niet de navelstreng kunt laten uitkloppen én van het prachtige golden hour huid-op-huid contact kunt genieten, omdat de placenta dan lager ligt dan de baby en het bloed dus niet goed naar de baby kan stromen. Hier zit een kleine kern van waarheid in: bij een baby die hoger ligt dan de placenta, is ongeveer 5 minuten nodig voordat 90% van al het bloed de baby bereikt heeft, in plaats van de 3 minuten bij een lager liggende baby.

Wat als de baby direct hulp nodig heeft? 

Eén van de eerste dingen die vaak gebeuren in de NICU is het geven van vloeistof aan de baby. Vaak is dit ongeveer 20 tot 40 ml per kilo gewoon zout water of bloed. De placenta heeft ongeveer 30 ml per kilo aan achtergebleven bloed als direct wordt afgenaveld. Geen toeval dat die cijfers zo dicht bij elkaar liggen! Er zijn allerlei onderzoeken waaruit blijkt dat zowel premature als voldragen babietjes die ziek geboren worden, juist betere uitkomsten hebben bij laten uitkloppen van de navelstreng. De natuur is de beste bloedtransfusie. (14-16)

Hélène Thibault
Mijn dochter is thuis bevallen van de geboorte van Blainville en we hebben de baby een uurtje bij haar achtergelaten, altijd verbonden met de placenta door haar navelstreng.
Toen we hem doorsneden, was de navelstreng blank en leeg. De baby had er alles uitgehaald wat ie nodig had.  
 Zie foto hiernaast.
———————–
Ik ben eens wat gaan googlen hierop
– Zodra je baby is geboren, vindt de zogenoemde nageboorte plaats: je placenta verlaat je lichaam. Dit gebeurt meestal tien minuten tot een half uur na de komst van je baby. Je krijgt een behoorlijke nawee en moet nog één keer persen.  De verloskundige kan je een prik met oxytocine geven in je bovenbeen, om de naweeën te stimuleren en ervoor te zorgen dat de placenta gemakkelijker loslaat van de baarmoederwand. Waarom hier weeral tussenkomen? De natuur weet wel wat ze doet. Persoonlijk zou ik een uur wachten voordat er eventueel tussengekomen wordt. Bespreek die goed op voorhand met je arts.  Zodra de placenta geboren wordt, komen de navelstreng en vliezen mee naar buiten. Dat geeft een beetje een vreemd gevoel, maar doet geen pijn.  https://www.kekmama.nl/artikel/persoonlijk/de-placenta-dit-waarom-die-zo-belangrijk
– Sommige vrouwen moeten er niet aan denken, maar je kunt de placenta ook opeten. Dit kan zowel rauw, bijvoorbeeld verwerkt in een smoothie, als gebakken of gedroogd en vermalen tot poeder in een capsule. De smaak van de placenta is te vergelijken met een combinatie van lever en biefstuk. Hoewel het nooit wetenschappelijk is aangetoond, zou het eten van de placenta een positief effect hebben op het herstel na je bevalling en het op gang brengen van je borstvoeding. Risico’s worden niet echt gevonden, behalve dat je de placenta op tijd op moet eten zodat het niet bederft.    https://wij.nl/bevalling-net-na-de-geboorte/artikel/de-placenta
Zo ik hoop dat dit artikel je zal helpen om minder te vertrouwen op het medische systeem en meer op je natuurlijk weten en voelen.
Isabelle Lambrecht
healer, psychotherapeut, bewustzijnscoach, bemiddelaar