Wist je dat ze in america een gezegde hebben :  “Millionaires don’t use astrology, billionaires do”.Astrologie wordt belachelijk gemaakt … omdat het werkt. Vb van hitler is het geweten dat hij een speciale afdeling had die zich enkel met astrologie en metafysica bezighield !!!!!

Waarom mag je er zeker van zijn, dat het media virus covid 19 onderdeel van de vernieuwing is?
Wel om de eenvoudige reden dat sedert 7 maart 2019 de 7-jarige reis van uranus door stier begon. En deze werd ingeleid door Mercurius retrograde op 29 ° in vissen. Deze laatste graad van het laatste teken in de dierenriem is van grote karmische betekenis en geeft aan dat deze gebeurtenis bijzonder indringend zal uitpakkn
 
URANUS NAAR STIER
Als uranus naar stier verschuift mag je een persoonlijke en mondiale schokgolf verwachten. Uranus schudt je wakker en voor wie nog slaapt zal dit op hardhandige wijze gebeuren.
 
Dit is een fundamentele verschuiving van het vuurelement naar het aarde element en veel hangt af van hoe de mensheid hierop zal reageren, deze verschuiving van ram naar stier.  En zoals je weet zo boven zo beneden, dat wil zeggen dat deze wisseling van de kosmische wacht, ook een wisseling van de aardse wacht zal veroorzaken. 
 
Op aarde zal zich dat uiten in grote hervormingen en verschuivingen op elke mogelijke aardse structuur, zijnde economisch, politiek, financieel, monarchie, sociaal en cultureel.
 
Uranus in stier, zal van 2019 tem 2026 zorgen voor revolutionaire veranderingen en innovaties in alle mogelijke systemen op globaal en financieel niveau. Het financiële systeem zal revolutionair veranderen: nieuwe betalingsmethodes, nieuwe valuta en andere innovatieve economische oplossingen.
Dit is een periode van heroriëntering en heruitvinden van de maatschappij, het herbekijken van alle fundamentele aannames.
 
De invloed van uranus zal nieuw, jong en vernieuwend leiderschap laten zien, waarbij het oude VOORGOED verdwijnt en plaats zal maken voor de nieuwe tijd. Er zal van ons de nodige flexibilitei gevraagd worden om het oude systeem te vervangen door het nieuwe.
 
Uranus is ook verbonden met nieuwe uitvindingen en transformatietechnologieën die ons versteld zullen doen staan.  Robotica zal waarschijnlijk meer terrein winnen in het dagelijkse leven maar met meer respect voor mens ipv als gevaar voor de mens.
 
Belangrijke thema”s zullen zijn: duurzaamheid, spaarzaamheid en respect, kringloop en veel meer aandacht en respect voor moeder aarde, vrije energie
 
Vanaf 2024, met pluto in waterman zal een samenleving meer groeien naar kleine wooncooperaties of collectieve samenwerkingsverbanden, vb ook kleine fabriekjes en huizen die zelfvoorzienend zijn (solar, nulpuntenergie : vrije energievormen).
 
Als uranus in april 2026 het luchtteken tweelingen binnengaat zal het oude systeem volledig verdwenen zijn en alle machtsstructuren ook totaal veranderd. Het gehele gemeenschapsbeeld en beleid zal veranderd zijn.
 
Op persoonlijk niveau is uranus in stier bijzonder bevrijdend omdat het je wakker zal schudden en de ogen zal openen. Je zal je bewust worden van hoe de huidige structuur je beperkte, manipuleerde, domineerde en indoctrineerde.
 
2020 SLEUTELJAAR
 
2020 is het sleuteljaar vanwege de conjunctie tussen jupiter, saturnus, en pluto in steenbok. Het is het jaar waarin je als het ware jezelf en de wereld herdefinieert Met het aarde element komt het realisme terug =echt zien wat er speelt. De combinatie van de 3 planeten zal er in 2020 voor zorgen dat er nieuwe projecten en kansen zich zullen manifesteren die of een harde noot zijn of iets waar we hard voor zullen moeten aan de slag gaan. En idd het covid gebeuren zorgde ervoor dat alle registers opengetrokken werden en dat alle wakkere burgers eindelijk hun zieletaak konden aanvangen. We hebben ons hier lang op voorbereid en zie, met velen laten we éénsgezind onze stem horen, komen we éénsgezind vreedzaam op straat en tonen we dat we wel een stem hebben en dat het innerlijke gezag veel machtiger is dan het wereldlijk gezag.
Deze 3 planeten zetten ontzettende druk op de ketel, er is geen ontkomen aan waardoor je op zoek MOET naar de doorgang en een nieuwe authentieke manier van leven. Alles wat niet authentiek is; wat fake is moet weg, dus 2020 is echt het tot de kern en essentie komen EN de omslag maken.
Ook het je bevrijden van beknellende, verstikkende structuren van buitenaf dus nieuwe regeringen, nieuw banksysteem, nieuw sociale modellen
Vanaf half juli tot half oktober, is een cruciaal moment omdat er geen terugweg meer is en het van jezelf afhangt of de rest harmonisch verloopt.  Blijf uit de weerstand en doorbreek VOL VERTROUWEN (= vanuit een trouw zijn aan jezelf)  de beknellende situaties. In deze periode kan vooral de daadkracht moeilijk te vinden zijn. Wat er nu belangrijk is om moedig de sprong te wagen nu in het NIEUWE.  Je grootste bezwaar en weerstand is het feit dat je niet weet wat erna komt omdat de oude structuren wegvallen. Wel laat ik je één dingen zeggen het zal VEEL  BETER zijn dan hiervoor !!!! Je niks te verliezen alleen maar te WINNEN dus spring in het nieuwe.   Bepaal nu voor jou wat echt waardevol is vrede, vreugde, overvloed, vrijheid, ruimte, mogelijkheden, groei, verbinding ….. Ga ervoor, vanuit een BEWUST KIEZEN zonder hierover in gevecht te hoeven gaan. Laat los dat wat je niet meer past of je nog nooit gepast heeft. Dit is echt een nieuwe geboorte !!!!!!!!!!!!
Vanaf 1 juli verschoof mars voor 6 naar ram tem 6 jan 2021, wat heel bijzonder is omdat mars gewoonlijk maar 2 maand in 1 teken doorbrengt. Maar nu zijn er een paar retrograde periodes waardoor mars 6 maand in ram. Mars is je daadkracht en ram is de energie van de alles doorheenbrekende kracht. Dwz de verandering MOET erdoor, er is geen ontkomen aan en het vraagt sturing van ons om de richting te grondvesten !!!! Mars en ram zijn rusteloos dus doe er iets mee mensen, kanaliseer je energie: deel informatie, doe mee aan demonstraties, breng veranderingen aan, …….Alle smeerlapperij (kindermisbruik en ander machtsmisbruik) en alle vormen van duisternis van de wereldkaart vegen  !!! Sta op, wees je bewust van je innerlijke macht en gezag.
Uranus in stier is het begin van een stille revolutie, die het hele wereldtoneel zal hervormen. Het is een positieve en grensverleggende kracht die voor vernieuwing zorgt. ALLES IS MOGELIJK met dit aspect.
Op 21 december 2020, is er het samenkomen van jupiter en saturnus  in waterman, waarmee een periode van 200 jaar in aarde tekens wordt afgesloten. Aarde tekens hebben als hoofddoel materiële zekerheid. Met als resultaat een bijna volledige roofbouw, zowel financieel/ economisch / milieu,  door grote multinationals. We verschuiven dan naar een 200 jaar in het element lucht.
Het element lucht verbindt en beperkt, is verbonden met het denken. Het element helpt je om onderscheidt te maken tussen de gemeenschappelijke delers en dat wat het verschil is. Lucht energie is  handig in chaotische, onduidelijke situaties omdat het helpt de zaken op een rij te zetten. Lucht is ook verbonden met ruimtevaart en artificiële intelligentie.
Lucht (zuurstof, wind) kan vuur  aanwakkeren en vuur staat voor passie en levensvreugde.
Hoe groter ons vertrouwen is, hoe gemakkelijker en sneller een nieuwe wereld gestalte zal krijgen. Als we de de neuzen allemaal in dezelfde richting zetten is er een prachtige toekomst voor ons !!!!
Het is tijd lieve mens om de belofte van je ziel waar te maken en een authentiek wezen te zijn, levend vanuit en trouw aan het innerlijke gezag en vol passie van het leven te genieten en te proeven.
Van harte
Isabelle Lambrecht
healer psychotherapeut bewustzijnscoach bemiddelaar
www.zichtbaar.be