Vanaf nu zal er heel veel concreet veranderen. Sedert 2 december is de planeet van overvloed en verruiming Jupiter van boogschutter naar Steenbok gegaan. Steenbok is structuur en vorm geven aan, dat wil zeggen dat de energie van jupiter ingeperkt gaat worden of uitgenodigd  om concreet vorm aan te nemen.

WAARSCHUWING: er staan waarschijnlijk schrijffouten in deze tekst https://www.zichtbaar.be/geef-altijd-uiting-aan-jezelf-en-maak-fouten/

De jaren 2020 en 2021 zullen veel leermomenten kennen als jupiter, saturnus en pluto onderling conjuncties maken (= gaan samenwerken). Jupiter scheppingsenergie + saturnus vormgever + pluto de kracht van de ziel. De volle kracht van de conjuncties zal maar kunnen vrijkomen als je keuzes maakt die de werking van die 3 planeten ondersteunen maw als jij keuzes zal maken die je zielepad ondersteunen.

Pluto = de ziel staat voor zuivering, diepgang, macht & onmacht. Als je leeft vanuit je hoofd ipv uit je hart zal jij heel veel met onmacht geconfronteerd worden. Jupiter is groei en expansie, als jij zal kiezen voor veiligheid en zekerheid zal jij heel veel uitdagingen krijgen die je zullen ‘dwingen” om uit te breken en mee te stromen met de stroom. Saturnus is begrenzing en structuur: als jij vorm geeft aan je hoofd ipv aan je hart al jij je heel beperkt voelen en zal je leven ook verstikkend aanvoelen. Onthoud heel goed dat begrenzing een positief gebeuren is = door grenzen aan te geven kan jij iets zichtbaar maken. Ik heb heel lang elke vorm van begrenzing geweigerd, maar met ouder worden ben ik gelukkig wijzer geworden. En nu geef ik met heel veel plezier vorm aan mezelf en kan ik door grenzen te trekken mezelf zichtbaar maken en een plek geven.

De zonsverduistering op 2de kerstdag is het portaal of de voorbereiding naar de zo belangrijke samenstand van pluto/saturnus. Je zal zien dat deze conjuncties ook collectief zullen uitwerken omdat steenbok ook de maatschappij vertegenwoordigd, waarbinnen we leven. Ik ben dus heel benieuwd hoe de economische & sociale structuren zullen veranderen en hoe de machtsbasis ruimte zal bieden voor persoonlijke ontwikkeling.

De volle maan op 12-12- 12 (2+0+1+9=12)

12 draagt zowel de energie van de 1 als van de 2 en in dit geval x3 versterkt. 

  • De 1 vertelt je dat jij de schepper bent, dat het jouw gedachten zijn die je werkelijkheid scheppen en vorm geven.
  • De 2 vertelt je dat er altijd een wisselwerking en hulp is  en dat je deze maar kan herkennen als je leeft in harmonie met je ziel.
  • Het cijfer 12 is een uitnodiging om je positief en enthousiast open te stellen voor alle mogelijkheden die zich nu zullen ontvouwen. Vraag je gidsen om raad, luister naar je gevoel en wees trouw aan jezelf.
  • 1212 is een uitnodiging om je vol vertrouwen en met vreugde te blijven concentreren op het hoogste goed, om je het beste te gunnen en je dromen te realiseren.  Het is het signaal dat je aan het begin staat van grote veranderingen of dat grote veranderingen je leven positief veranderd hebben. Je zal je bewust worden van de oneindige mogelijkheden hier op aarde als jij bewust je schepperskracht hanteert. Hierdoor is het een uitnodiging om uit je zelfbeperkende comfortzones te stappen en om jezelf weer de vrijheid te gunnen om flexibel te zijn en je grenzen te verleggen.  Het is boven alles een aanmoediging van je gidsen en engelen om er volledig voor te gaan en om te genieten van het gehele proces. Het is de start van een proces van healing en verlichting en het loslaten van pijnlijke gewoontes. Het laat ook zien dat we collectief op het juiste  spoor zitten en dat de vernieuwing op elk niveau in werking is.  Het wil ook zeggen dat er een belangrijke energetische download zal afgerond worden en dat we het portaal collectief binnengetreden zijn.

1+2= 3 vraagt je naar de sterren te reiken terwijl je stevig op je eigen benen staat.  De 3 valt onder jupiter, heer van boogschutter. 3 is groei en evolutie via creativiteit en vernieuwing. Door 1 jezelf te verbinden met 2 bestaande dingen en zo 3 iets nieuws te scheppen. 

Boommaan 12 december 2019 staat voor LOSLATEN
De wicca noemen deze de Boommaan en die is de laatste maan van de cyclus, nl de dertiende maan. Deze komt maar 7x in 19 jaar voor, als er een volle maan valt tussen 10 en 20 december. Deze maan staat voor loslaten, omdat de vruchten die nu de grond raken, niet meer zullen overleven. Met deze volle maan krijg je de perfecte energetische ondersteuning, om alle dingen die niet stroken met je eigen waarheid en met wat goed voor je voelt, helemaal los te laten uit je systemen. Overleven kunnen we allemaal. Meer nog, daar zijn we meesters is. Maar dat wil je niet meer . De tijd is rijp om te gaan leven, om een ander meesterschap meester te worden, namelijk het leven en dat wat je fijn vind om te doen / gestalte te geven.

Mensen zien loslaten nog teveel als een passief proces, een proces waarin ze geen stem in hebben. Want de dood komt meestal onverwachts. Maar weet je, als mens sterven we duizenden doden tijdens ons leven. Elke ademteug is sterven en nieuw leven. Telkens jij iets nieuws doet, iets ontdekt, een grens verlegt dan sterf jij een beetje om sterker en beter te worden. Wees nooit bang om los te laten, het is een deugddoend en leven gevend proces. En het is een proces waarin jij de belangrijkste stem hebt. Als de mens fysiek sterft, dan is dat de wens van je ziel. Als je keuzes maakt, grenzen verlegt, laat jij oude denkwijzen sterven en vervang je die door nieuwe, die beter bij je huidige denken aansluiten. Het is een beetje als met je kleerkast. Je draagt toch ook niet laag boven laag? Nee hoor, elk jaar haal jij kledij uit je kast en vervang jij die door nieuwe. De mode veranderd, je ziet nieuw leuke dingen, je bent eruit gegroeid, …… maar de kast in je hoofd, lijkt wel een dossierkast, waarin jij nog documenten van 20 jaar en meer bewaard. Tijd om de dossierkast in je hoofd op te ruimen.

Volle maan in tweeling

Het eerste wat me opviel was dat alle planeten onder de middellijn staan = innerlijk werk, intens voelen en een volle maan wil volmondig uiting hieraan geven. De tweeling energie is de energie die alles eruit gooit. Soms lijkt het wel oppervlakkig geklets maar er zit veel meer achter. Het is letterlijk lucht geven aan. Je kent het wel zo zalig het is als je je hart lucht? Wel je mag je “lichaam” luchten. Het is belangrijk om uit te spreken wat je voelt en ervaart, spring van de hak op de tak maakt niet uit maar lucht je lichaam. Beschrijf wat je voelt in je lichaam: ik voel me stram, ik voel spanning op ogen, ik adem te ondiep, ik voel stress, …….. geef lucht aan elk stukje van je lichaam. Ga naar je tenen; voel je tenen en laat ze stromen. Je zal voelen dat ze als het ware energetisch langer worden. Ga naar je voeten , voel ze en je zal voelen dat ze energetisch “zwellen” groter worden. Het is belangrijk dat je de energie voelt die in je lichaam gebundeld is. Als je druk voelt ergens in je lichaam ga ernaar toe, voel de druk en laat die toenemen totdat die oplost. Vb mijn arm is zwaar, dan komt bij mij het woord zwaarmoedig. Dan kan je analyseren waarom jij het niet meer de moeite waard vind het leven te omarmen. Spring zoveel mogelijk van de hak op de tak zodat je ratio niet kan tussenkomen, op die manier ga je letterlijk ruimte geven aan alles wat binnen in je leeft nu.

De as tweelingen – boogschutter

De maan (het gevoel) staat in tweelingen en de zon (zelfexpressie )in boogschutter en omdat ze tegenover elkaar staan, is er spanning tussen beide. Je gevoel kan je dus uitnodigen om het allemaal wat luchtigere op te nemen en om nieuwsgierig te zijn en het denken wil juist dat er diepgang en zingeving is. Beide zijn perfect mogelijk zolang jij jezelf de nodige vrijheid verleent om eerlijk te luisteren naar je gevoel en dit optimistisch en enthousiast een duidelijk stem te geven. Voor wie ja zegt tegen zichzelf is dit een heerlijk actieve energie doe zorgt voor heel wat expansie en beweging. Wie zichzelf nog verdrukt zal deze energie als frustrerend en onrustig ervaren omdat het je uitdaagt om tot expressie te komen.

Voor mij is de volle maan weer heel voelbaar, dan heb ik veel meer energie, minder slaap nodig, ben ik ook alerter, meer inspiratie. Voor veel mensen die nog onbewust leven, is het juist andersom. Ze voelen zich griepachtig, emotioneel, vermoeid, meer piekeren, oppervlakkiger ademen (= de dingen niet willen voelen). Gebruik deze extra energie om jezelf letterlijk te luchten.

Ik heb zelf tweeling ascendant en het leuke aan deze energie is dat ik door van de hak op de tak te springen zorg voor energie en beweging, snel linken kan leggen tussen 2 ogenschijnlijk verschillende dingen. Maar door verschillende combinaties te proberen ontdek je dat er altijd een combinatie mogelijk is. Uiting geven aan, helpt je om er contact mee te maken, om het helder te krijgen. Flexibiliteit is hier de grote kracht. Dat wil zeggen dat als je vandaag A zegt, jij morgen B mag zeggen, omdat je nieuwe facetten ontdekt hebt.

Deze volle maan is echt een opschudding, net alsof je een donskussen opschud. En hier kwam bij mij het sprookje van Vrouwe Holle op. Lees het eens want het draagt een zeer mooie symboliek. Ga zelf alle belangrijk thema”s langs in je leven: geluk, gezondheid, huis, relaties, hobby/ me-time, financiën, job. Noteer die elk op 1 blad en laat maar alle woorden opwellen die hiermee verband houden. Herlees die erna en je zal merken dat er een rode draad zal verschijnen. De tweeling energie is diegene die puzzelstukjes verzamelt zodat jij je unieke puzzel kan maken. Onafhankelijkheid, nieuwsgierigheid, uitwisseling (communicatie) en vrijheid zijn belangrijk voor de tweeling energie want pas dan kan jij vorm of gestalte geven aan jouw uniek potentieel.

Maan vierkant neptunus: gaat over vluchtgedrag, losbandigheid en fantasie. De energie is voor velen heel moeilijk en abstract, omdat het nog niet concreet is. Neptunus is letterlijk gebakken lucht. Maar als je leert om bewust te visualiseren = bewust je wensen voor je zien, dan kom je in een heel ander verhaal terecht. Dan zet je letterlijk de scheppingsmagie in werking. Het conflict hier is dat je gevoel je het visualiseren moeilijk kan maken. Want als je het wens beeld niet geloofd dan blokkeer je letterlijk de scheppingsenergie. De uitdaging of uitnodiging hier is om de ratio ondergeschikt te maken aan het hart.

Maan oppositie pallas gaat over je onafhankelijkheid. Als je die wil veroveren zal je merken dat je emotionele vervulling en steun mist. Als je wil veroveren ben je onbenaderbaar omdat je in een vechtmodus zit. Doch als jij vorm geeft aan jezelf of als jij keuzes maakt die goed voelen, zal je ontdekken dat je je ruimte kan innemen en je emotioneel vervult en gesteund voelen.

Deze volle maan heeft 2 aspecten die een inconjuctie zijn. Dat wil zeggen dat er 2 tekens met lastig verenigbare elementen en dynamiek dienen samen te werken. Het is een eerder sluimerend en onderhuids, dan uitgesproken werking. Hierdoor zijn het thema”s die je langere tijd kunnen parten spelen. Het mist de nodige intensiteit en spanning om echt door te breken. Hierdoor kunnen we het een hele tijd onderdrukken totdat zich een situatie voordoet dat we ermee aan de slag “moeten”.

Maan inconjunct saturnus de moeder-vader as of het welkom /geborgenheid en veiligheid/autoriteit. Bij de meeste mensen zit hier een conflict op wat ervoor zorgt dat er innerlijke conflicten zijn als jij je ding wil doen. Enerzijds wil elke mens zich emotioneel veilig en geborgen voelen en anderzijds is er de drang om te scheppen en jezelf op de kaart te zetten. Tijd om te kijken hoe jij verantwoordelijkheid kan nemen voor je eigen doelen en hoe jij als enige autoriteit in je leven de weg kan vrijmaken hiervoor. Als je zal kijken zal je merken dat je hiermee wss al de laatste 2 jaar mee bezig bent.

Maan inconjunct pluto speelt zich af binnen je behoefte aan veiligheid, geborgenheid, acceptatie en ondersteuning versus je nood aan diepgang, waarden en zingeving. Dit lijkt onverenigbaar te zijn en steeds weer uit te monden in een machtsstrijd. Je denkt dit omdat je als kind ervoer dat als je je ding deed je afgewezen werd. Nog te vaak denk je dat je iets of iemand moet opofferen om gehoor te kunnen geven aan de roep van je ziel of haar missie. Je kan echter niet verder totdat je hiermee in het reine bent. Tijd om hier klare wijn te schenken. Ook dit thema speelt al een hele poos.

Maan driehoek juno maakt ruimte voor relaties waarin je je goed voelt en maakt dat tweelingzielen elkaar gemakkelijker kunnen vinden. Het biedt je nieuwe kansen en mogelijkheden als direct of indirect resultaat van je relaties. Veel mensen zijn alleen of zitten in problematische relaties en deze energie maakt ruimte voor relaties die voedend en ondersteunend zijn, omdat het natuurlijk is om samen te leven, een relatie, een huwelijk aan te gaan.

Het pad der verlichting en vernieuwing wordt meer en meer gebaand en geëffend en in de volgende jaren zullen we daar meer en meer het resultaat van te zien krijgen. Het energetische werk wordt echter nu gedaan. Wees je hiervan bewust en bewijs jezelf de gunst om je denken op te schudden en de oude veren los te laten.

Veel plezier op boeiende tocht

Wil je het maximum halen uit de huidige energie en extra ondersteuning, schrijf je dan zeker in voor de groepshealing. Die gaat door vanop afstand, na 23.00. De meeste mensen slapen dan waardoor de energie zuiverder is en sterker. Ik stem me op je af via je doopnaam. Lees hier de ervaringen van anderen.  Je kan inschrijven via isabelle@zichtbaar.be, tot 12-12 om 23.00u, kost maar 15€ incl uitgebreid verslag achteraf.

Van harte,

Isabelle Lambrecht

bewustzijnscoach & healer