Na een gezonde zelfanalyse gemaakt te hebben kan ik stellen dat maart een super belangrijke maand zal zijn! Dus lieve mensen, probeer extra aandachtig en bewust te zijn deze maand door zoveel mogelijk in het nu te leven. De aankomende frequenties van maart, zijn super belangrijk voor je toekomst. Ik zet nog eens de belangrijke vingerwijzingen in de verf: januari 2 volle manen (= blauwe maan) wat uitzonderlijk is, in februari enkel de nieuwe maan en in maart weer 2 volle manen. Dus 2 blauwe manen in 1 jaar is super uitzonderlijk. Door het ontbreken van de volle maan in februari bleef alles als het ware een beetje in het ijle; het voelde alsof je dingen niet kon afronden en alsof je creativiteit ongrijpbaar was. Je  daad-en scheppingskracht leek in wacht gezet en dat zorgt voor een extra bewustzijns input op onbewust niveau van:’ ‘hé, wat speelt er nu’.  En ik kan je volmondig beamen dat er in februari iets heel speciaals aan de hand was, die  in maart bekrachtiging zal vinden met de 2 volle manen deze maand. Je kan hier nog eens het artikel van januari lezen. Heel, heel bijzonder.

Bundeling krachten en de brug ertussen

In januari hadden we een bundeling van 2 volle maan, met andere woorden, 2 actieve scheppers krachten en in maart krijgen we die zeer uitzonderlijk terug. Daartussen had je in februari, de nieuwe maan op 15 februari die ongehinderd door een volle maan haar ding kon doen. En dank zij de groepshealing op afstand die ik toen gaf, kreeg ik duidelijk inzicht in wat er zo belangrijk is voor 2018. De nieuwe maan van 15 februari slaat letterlijk een brug tussen de boodschap die januari naar buiten bracht en het hoe jij en het collectief, dat in je leven zal kunnen effectief vorm geven. De 2 volle manen van maart zijn dus de bekrachtiging. 

Bij elke groepshealing krijg ik altijd een symbolisch beeld door, dat achteraf via een verslag, exclusief gedeeld wordt met de deelnemers. Maar  omdat dit jaar en haar boodschap zo belangrijk zijn  ga ik een uitzondering maken en hier een deel van het verslag algemeen delen.

Een totale reset

Het was een bijzonder rare ervaring omdat het hier over een totale RESET ging. Het is ook moeilijk om het gevoel te beschrijven dat ik toen had. Het was alsof alles wat ik reeds wist en kende samenkwam met het niks, de oneindigheid en overvloedig potentieel . Er was geen gewaarwording meer van mezelf als persoonlijkheid en dat ik kan omschrijven alsof mijn geest een vrij was van elke vorm van gedachte & oordeel, ik was gewoon het alwetend veld. Het gaf een ontzettend gevoel van vrijheid dat zonder oordeel of gedachte zijn. Het gebrek aan oordeel of met andere woorden: het hoe jij denkt dat de dingen moeten zijn of moeten verlopen, gaf een ontzettende rust en armslag. Ik was er in puur bewustzijn en toch had ik ook weet van mezelf als fysieke persoon. Ik kon zo mooi het verschil voelen tussen de verstikkende engheid en verdrukking van onze oordelen en verwachtingen en het totale ontbreken ervan wat mezelf een gigantische verruiming en soort van grenzeloosheid gaf.

Het blokkadethema dat ik eerst voelde om daarna in bovenstaane reset energie te verglijden, was een concentratie van het voelen van alle mogelijk manieren van ongelukkig zijn omdat jijzelf in de weg staat. Je staat jezelf geen geluk toe omdat jij steeds maar weer de stem van anderen laat horen in plaats van je eigen stem duidelijk tot uitdrukking te brengen. Dit omdat de angst dat er iets niet in orde is bij jou zo bijzonder groot is , dat jij je eigen ziele energie afwijst en je je leven ontwricht door de woord van de ander tot wet te maken in jouw leven. Hierdoor durf jij niet rechtuit jezelf te zijn want in je beleving scheelt er ‘duidelijk’ iets aan jou waardoor je vlucht in oppervlakkig gedrag en ja-knikkerij naar de ander

Het zielebeeld dat figuurlijk weergeeft waar het nu om ging

Ik zag een torenhoge golf(zeker 4m) aan de grens met een verlaten en leeg zandstrand.

De uitleg van het zielebeeld

Het is de eerst maal dat ik geen enkele persoon in het beeld zag en eerst bedacht ik natuurlijk dat er iets fout was, dat dit niet het beeld was. Blijkbaar had de reset energie wat tijd nodig bij mij om in te sijpelen voordat ik het beeld kon accepteren.

Het verlaten zandstrand symboliseerde de totale mensheid, elke zandkorrel voor een mens. Wat me wel verwarde was dat strand brandschoon maar droog was. Er was geen sprake van een overspoeling ofzo door die reusachtige golf, want die golf was als een statische muur. De verwarring was logisch, dit omdat we als mens het zo ingeprent zijn dat verandering, loslaten, herstel & groei gepaard ‘moeten’ gaan met lijden en vernietiging. Maar niks is minder waar, verandering, reset, loslaten en herstel zijn een keus of anders gezegd een opdracht die je de kosmos instuurt. Dat is het eerste luik (symbool voor het reine strand, dat een genot voor het oog was en een oase van rust en harmonie). Het belangrijkste is het luik dat je er dan aankoppelt of met andere woorden je ver-wacht-ing, of dat waarop jij wacht dat de kosmos het voor jou in werking laat treden (symbool die torenhoge golf die letterlijk in wacht stond,een vingerknip, knipoog of enig ander teken van jouw en bam, de golf slaat neer op het weerloze strand). Dus het ogenblik dat jij weer ja zegt tegen je oordelen en daarmee je verleden, slaat de golf vernietigend toe. Dit was de rode draad. Het verslag is veel uitgebreider, maar te lang om hier weer te geven. Je mag altijd het volledige verslag bij me opvragen.

Waar laat de kosmos dubbel licht op schijnen in maart?

Het hoe of de weg die je kan nemen als je snel wil groeien en aansluiten op de insteek van het leven zelf. Deze informatie nu is zeer bepalend voor je verder toekomst. De kosmos laat er 2x haar licht op schijnen,  namelijk 2 maart in maagd en 31 maart in weegschaal. Omdat we hier eigenlijk kunnen spreken over een soort van, BEWUST opnieuw geboorte geven aan onszelf, kunnen we eens kijken naar wat maagd en weegschaal betekenen binnen de cyclus van de fysieke bevruchting.

Een bevruchting duurt ongeveer 24u en 12u ; erna begint de celdeling  (= de maagd fase) en na een paar dagen bestaat het embryo al uit honderden identieke, bezielde stamcellen. In al deze cellen is je potentieel nog 100% intact, want het zijn klonen van je basiscel. Met maagd leer jij  jezelf gezond te houden door gestalte te geven aan al je delen en talenten. Je schept orde door op kritische wijze het leven te bestuderen opdat je kan ontdekken hoe jij jezelf maximaal nuttig kan maken. Luister jij naar de stem van de maatschappij dan verval jij hier in zelfkritiek en het bekritiseren van alles.  In de weegschaal fase stopt de celdeling en wordt het embryo naar de baarmoeder geduwd, waar hij eventjes een pauze mag inlassen zodat hij kan innestelen in de baarmoederwand. In deze rust periode, wordt alle informatie verzamelt, tot één geheel gebundeld  en tot integratie gebracht. Hier worden de genen geactiveerd die je toekomst en huidige incarnatie zullen vorm geven. Deze informatie kreeg de embryo ervoor, tijdens de tweelingfase, waar alle informatie van je voorouders gekopieerd werd uit de sperma-en eicel. De weegschaal brengt balans tussen verleden en toekomst en er is in die fase zelfs een uniek moment van perfecte balans, waarin verleden en toekomst volledig zichtbaar en op één lijn zijn. Op dat moment maak jij/je ziel je levenskeuze en offer je een deel van het potentieel uit het verleden op om een duidelijke lijn uit te zetten richting je toekomst. Met andere woorden, de ziel selecteert daar wat ze nodig heeft uit de informatie van de 2 bloedlijnen om haar toekomst of maw het kind (de steenbokfase) een levenskans te geven en het kind levensvatbaar te maken. Wordt het plaatje je al duidelijker?

Conclusie: je reset wordt mogelijk als jij op gezonde wijze ja zegt tegen jezelf en je door te doen en te evalueren steeds weer bijstuurt. Je kan inderdaad leren uit de het verleden en de handelingen van je ouders, door dat wat je niet leuk vind op te offeren en eruit te leren hoe je het anders kan doen, in plaats van steeds weer het verleden te herhalen of je ouders te blijven kopiëren.

Het seizoensthema van deze volle maan: kiemkracht

Dat deze constellatie nu, in deze periode van het jaar voorkomt toont je dat je hier heel belangrijke keuzes zal maken. Wat je hier & nu beslist in deze maand, is dat wat je in de kiem zal vormgeven. Want alle natuurlijke energie draait nu rond het laten kiemen, wat een ontzettende krachtige periode is. Let ook op, want het kiemen gebeurt ondergronds maw onzichtbaar en in je denken. Wie op automatische piloot leeft en steeds weer het verleden herbeleeft: “ik kan niks, ik ben niks waard, niks lukt bij mij, wat een klote wereld, hoe zinloos is mijn leven, …..” maakt steeds weer een kopie ervan, die ontkiemt en met een paar maand, hopla je in het gezicht springt. Waarop jij dan je armen ten hemel gooit en uitroept: “ waarom ik, waarom overkomt me dat nu weer, wat heb ik nu weer fout gedaan, ……” Maar je ziet niet, dat je zichtbare wereld een perfecte weerspiegeling is van wat je in je geest tot ontkieming bracht, omdat je niet de moeite neemt om stil te staan bij jezelf en je gedachten.

Wat is bewustwording?

Bewustwording is blijkbaar iets heel ongrijpbaars voor velen. Laat ik het zo stellen, je hebt gemiddeld tussen de 40 000 & 60 000 gedachten, die allemaal geladen zijn met schepperskracht en bijgevolg hun eigen leven gaan leiden. En jij bent er de krachtbron van. Symbolisch zou ik het als volgt weergeven, jij bent als een tennisbalmachine , die constant tennisballen wegschiet en je staat in een afgesloten ruimte. Gevolg, je tennisballen (symbool voor al je gedachten) knallen overal rond en tegen en jij krimpt in elkaar om aan hun inslag te ontkomen en je te beschermen tegen de pijn van hun tegen je aan knallen. Dat is jij als onbewuste mens op automatische piloot. Wanneer jij de moed en zelfdiscipline hebt (maagd) om je bewust te zijn van je gedachten kan jij deze chaos in balans brengen door vb minder ballen in je machine (enkel nog zelfondersteunende gedachten), de machine in open ruimte plaatsen (jezelf de nodige speelruimte geven), de machine op gezette tijden op pauze zetten ( invoelen wil ik dat? Sluit dat aan op mijn waarheid?). Bewustwording is met al je aandacht aanwezig zijn in het nu moment en weten waar je mee bezig bent en waarom je doet wat je doet.

De huidige maan in maagd; in het 9de huis

 Het 9de huis, geeft je informatie over de toekomst en zingeving. Door het vormen van je eigen waarheid kan jij zin geven aan jouw leven en breng jij je innerlijke normen tot leven.

De maagd is vaak te serieus, wil de dingen te juist doen en maakt zich zo graag nuttig. Maar aangezien de meeste mensen uit balans zijn is het resultaat een jezelf te serieus nemen, verzanden in zelfkr

 

itiek en het bekritiseren van anderen. Blijf uit deze valkuil.Sta open voor wat jij en anderen nodig hebben, voel in in plaats van te bedenken hoe het “moet” of wat de ander volgens jou nodig heeft. Als iemand tegen mij zegt: “ Maar isa, ik deed dat voor jou!”. Dan stel ik graag de vraag: “Hoe wist jij wat ik nodig had? “ Al die goedbedoelde dingen zijn meestal verkapte eigen noden. Wil je echt helpen vraag dan duidelijk wat de ander van je nodig heeft ipv te bedenken wat die ander volgens jou nodig heeft. Wat moet is nooit wat de ander nodig heeft. En met de zon die vanuit vissen haar licht laat schijnen op de maan, kan je leren invoelen. Ik kan als vis zeer gemakkelijk totaal opgaan in de energie van de ander. En aangezien ook Mercurius (het jezelf een stem geven) Venus (schoonheid en vreugde) , Neptunus (het hogere, voorbij het zichtbare), Juno (het je 1 op 1 verbinden, thuiskomen bij jezelf en de ander) en Cheiron (je blinde vlek en zelfkwetsing) in Vissen staan, gaan alle visjes overgevoelig en intuïtief zijn.

Deze bijzondere constellatie zal elke mens helpen, ongeacht welk teken jij bent, om dat wat je klein en gevangen houdt los te laten door je over te geven aan het ideale beeld. We zijn bang geworden om het ideale beeld te dromen en gestalte te geven. Ook ik heb recent pas weer mezelf de toestemming gegeven om mijn droombeeld weer voeding te geven, want mijn vader verweet me vroeger vaak: “ leef jij in utopia misschien?”. Nee, nog niet maar ik werk er eindelijk terug hard aan 😉 en laat mijn schaamte los dat ik durf te dromen over en te werken aan mijn utopia.

Neptunus, de koning der misverstanden

De Maan staat tegenover Neptunus, oeie dat belooft en nu begrijp ik weer wat beter de dynamiek. Een paar dagen terug was ik namelijk jarig en het is eerste jaar dat mijn moeder eindelijk kleur bekent. Er leeft in deze bloedlijn het thema van ongewenst zijn dat ik probeer uit te klaren met mijn ma en met mijn dochter. De samenwerking en uitwerking met mijn dochter is hemels, deze met mijn moeder aards ;-). De laatste 2 jaar is er dus bij ons van alles in beweging, waar ik niet op ga ingaan en tot nu toe wenste ze me uit plicht gelukkige verjaardag maar dit jaar niet. Omdat ik weet dat ze als kind geleerd heeft om op negatieve wijze aandacht te krijgen, is zij nu zeer teleurgesteld omdat ik haar spelletje niet meespeel. Ze had een tegenreactie van mij verwacht maar ik hou van eerlijkheid en authenticiteit. Ik heb liever geen wensen dan valse dus ben ik blij dat zij eindelijk uit haar kreeftschulp kruipt en hiermee zichtbaar maakt dat er iets speelt bij haar. Ik ben ervan overtuigd dat dit nu zeer veel voor haar in beweging zal brengen en zal er zijn als ze me nodig heeft.

Ik haal bovenstaande aan omdat je zou begrijpen wat neptunus nu in beweging zet. Voor de onbewuste mens is neptunus de sluier der illusies. Dus laat je niet misleiden door neptunus, noch verleiden tot misverstanden. Ik analyseer (maagd) en om te begrijpen wat speelt (cheiron), glip ik eventjes in mijn ma haar schoenen ( neptunus ) en kan ik uit haar verhaal (mercurius) blijven. Hiermee laat ik haar in haar eigen schoonheid (venus) en kan ik ervoor zorgen dat de band of relatie (juno) onbezoedelt blijft.

Dus als jij je nu teleurgesteld of beledigt voelt, herinner mijn verhaal hierboven en stel jezelf de vraag of jij de ander begrijpt of dat jij vervalt in een oordeel of verwachting. Mars staat haaks op de maan in steenbok dus die zal de puntjes op de i willen zetten. Wil je klaarheid doe dit dan vanuit je hart in plaats vanuit onderdrukte boosheid. Kijk met zuivere loep naar je motieven, pluto helpt je hierbij.

Neem deze kans met beide handen lieve mensen.

de kracht van de groepshealing op afstand

De maand maart is het hoe jij deze reset kan integreren nu. Belangrijke kosmische informatie wordt nu bij je binnengebracht. Schrijf je zeker in voor de 2 volle maan groepshealingen, die als super krachtig ervaren worden door de groepsleden. Ze gaan door vanop afstand, normaal na 23.30 wanneer jij lekker in je bedje ligt. Achteraf krijg je dan het verslag via email.

De healingen gaan door op 2 maart en 31 maart, inschrijven kan telkens via email isabelle@isahealing.eu en kost per sessie 15€. Omdat het echter zo belangrijk is kan je deze maand de 2 sessies doen voor 25€ ipv 30€.

De feedback van klanten zegt genoeg.