Deze maan noemt men de graanmaan. Stilletjes aan is het tijd om te oogsten. De eerste graantjes van wat je dit jaar zaaide kan je nu beginnen te oogsten. Vandaar dat deze maan verwijst naar mogelijk overvloed, tot belangrijke inzichten komen en iets dat zijn bestemming bereikt. Als je kijkt naar welke manifestaties nu plaatsvinden in je leven, kan je grip krijgen op het thema. Tijd nu om je bewust te worden van de mechanismen in je leven, het thema dat je nu aan het uitwerken bent. Het vat krijgen op je eigen leven. Welke vruchten kan jij nu plukken? Zijn het zure, rotte of rijpe vruchten? Je kent het gezegde, je oogst wat je je gezaaid hebt. Probeer dus het waarom van je vruchten te begrijpen, zodat je snapt waarmee je in essentie bezig bent.

Volle maan in waterman

Waterman, die zich net als water door niks laat remmen. Hij laat het water van vernieuwing en originaliteit door elke kier en gat stromen, in de hoop voor vrijheid te zorgen. Hij probeert je in contact te brengen met je eigen ik en je echte idealen ipv de opgelegde regeltjes uit je opvoeding.  Het is een volwassen energie, ontdaan van alle drama van je emoties. Het ego kind dat tot wasdom gekomen is, en wijsheid en visie verworven heeft vanuit eigen ervaringen.  De gerijpte volwassene, begrijpt dat het enige wat in het leven belangrijk is het ervaren en beleven van dingen. Hieruit vloeit het begrip, dat elk oordeel nutteloos is en dat het leven perfect is zoals het zich in elke seconde uitdrukt en tot manifestatie brengt. Vrijheid en gelijke rechten, een alles mag er zijn. Stel je eens open voor deze energie en speel de neutrale observator. Benoem de dingen zonder oordeel en laat los. Het is belangrijk om eens NIET je best te doen maar gewoon je “excentrieke/unieke” zelf te zijn en om van daaruit eerlijk te communiceren. Zonder bang te zijn om de ander op de tenen te trappen. 

Omdat de zon vanuit leeuw op het maantje schijnt zal ze je met andere ogen naar jezelf laten kijken. Je zal je eigenheid en unieke zelf, beter zien en waarderen.

Maansverduistering

Een verduistering, zorgt altijd voor een verrassingseffect omdat ze een versterker is die  systemen kan “opblazen” en recetten. Geen excuus meer dat je “verblindt of afgeleidt” bent door je ogen. Nee, met een verduistering komt de info direct binnen in je systemen. Omdat de maan de thema’s van je overtuigingen en conditioneringen, veiligheid, jeugd en moeder aanraakt kan je je bij een maansverduistering plots diep verdrietig en verlaten voelen. De verduistering raakt thema’s opgeslagen in je DNA aan, zowel huidige kindertijd als oude wonden uit vorige levens, waardoor jij je onveilig en niet gekoesterd voelt. En dat het heel diep zal gaan deze maand is een feit, want je hebt zowel een maans-als zonsverduistering + 08/08 bereiken de siriusfrequenties een piek, via de leeuwenpoort (die actief werd op 26 juli). Deze bundeling van krachten zal een lange nawerking kennen. We zijn op weg naar meesterschap en alles is erop gericht om je in contact te brengen met je authentieke zelf, je te laten leiden door je hoger zelf en om al je fake handelen los te laten.

Misschien heb je al gemerkt dat je het je moeilijker en moeilijker valt om in de pas te lopen en te doen wat “goed en juist” is. Je komt makkelijker in opstand alles wat je beperkt en domineert, relaties en werk die je verstikken lijkt je ook niet meer te tolereren. Door dit alles voelt jij je soms wel gedesoriënteerd en verloren , maar vat moed. Je ziel en gidsen zijn hard aan het werk om je te helpen. Dat houdt ook in dat als je je kop in het zand steekt of weerstand biedt tegen deze flow, je ziel je een handje zal helpen. Dat kan dan via een plots ontslag of een ongeval of ziekte. De keus ligt 100% bij jou! Meestromen en handelen vanuit acceptatie van het proces zal voor wonderen zorgen in je leven.

Mondiaal worden er klappen uitgedeeld.

Op wereld of mondiaal niveau mag je ook één en ander verwachten op de oude machtsstructuren. Dominantie, egoïsme en manipulatief gedrag zullen de nodige klappen zal krijgen. En omdat de VS een machtspositie inneemt op aarde, zal deze bij de totale zonsverduistering van 21 augustus 2017, de klap dragen. De huidige leider van de V.S. dhr Trump zal de volle lading krijgen op zijn mars en mars staat voor oorlog, daadkracht, actie en dominantie mannelijkheid. De zon staat dan in leeuw en dicht bij de vaste ster Regulus wat kan verwijzen naar de dood of ondergang van een leider. Heel benieuwd hoe dit zal uitwerken. Dat er veel in beweging is sedert 2012 kunnen we niet meer negeren en het zal nog zeker duren tot 2024.

Uranus retrograde

Er is wel een spelbreker, nl uranus retrograde, die dus geremd wordt in zijn energie kan ervoor zorgen dat de vernieuwing niet zo snel zal verlopen zoals jij wil.  Dus forceer niks, laat je niet overspannen want uranus is ook gekoppeld aan het zenuwstelsel. Dus stress en overspanning loeren om de hoek als jij de vernieuwing zal willen doordrukken of als je te hard vastklampt aan oude waarden een zekerheden. Energie werkt altijd in beide richtingen. Zeker met de mars oppositie de maan, duidt dat erop dat je kan overvallen worden door ongeduld en irritatie, omdat je te impulsief actie wil ondernemen.

Verantwoordelijkheid

Vanaf juli 2017 tot ergens 2020 kunnen we rekenen op een intense periode en mogelijkheid om de eigen verantwoordelijkheid op te nemen. Dat wil zeggen dat je je bewust zal leren worden van je intentie of het waarom van je handelen. Handelingen en keuzes, gedragen door liefdeloze of machtsbeluste intenties zullen niet meer werken en als een supersonische boemerang werken.

Buitenbeentjes komen samen

Voor de lichtwerkers is er ook goed nieuws. Waarschijnlijk heb jij je ook lange tijd een buitenbeentje gevoeld en misschien net als ik – ooit gedacht dat je op de verkeerde planeet geboren bent – wel je mag erop rekenen dat je meer en meer gelijkgestemden zal aantrekken. Mensen uit je zielefamilie en tweelingzielen zullen elkaar weer makkelijker kunnen ontmoeten. Er is momenteel een zeer grote nood aan een terug samenkomen met tweelingzielen en veel mensen verwarren leden uit hun zielefamilie met tweelingzielen. Met iemand uit je zielefamilie is er een zeer grote herkenning en ook een thuiskomen maar met een tweelingziel is er dat tikkeltje meer, nl een versmelting. Je stelt niks in vraag en je forceert niks omdat je toch één bent met die ander.

Besluit

Het is een hectische maand waarin alles sterk uitvergroot wordt. Hak geen knopen door en forceer niks. Gebruik deze krachtige energieën om je intenties en passies te ontdekken en te begrijpen. Alles stuwt je nu in de richting van authenticiteit en pure liefde die onafhankelijk en sterk maakt.

Maandag 7 augustus, is er een hele BIJZONDERE volle maan-afstandshealing.

De volle maan zal verduistert zijn en aansluiten op de piek van de leeuwenpoort op 08/08. Via de leeuwenpoort werken de energiefrequenties van Sirius actief mee aan ontsluiten van de oude kennis, opgeslagen in je DNA. Hierdoor zullen je gaven actief worden, je missie duidelijker en zal je je oude karmajas en trauma’s kunnen afleggen. Tijdens deze doorgang wordt ook weer het contact met je tweelingziel herstelt. In deze heel bijzondere tijd wordt het evenwicht ts mannelijk en vrouwelijke energie herstelt, vandaar ook dat tweelingzielen weer met elkaar zullen verbonden worden.

De leeuwenpoort is actief sedert 26 juli en er wordt ook een verhoging van de schumannresonantie gemeten. Er waren recent pieken te meten van 110-111 waardoor je ook het gevoel kan hebben dat de tijd vreemde sprongen maakt. Het moge duidelijk zijn dat de aarde zich op een hoger niveau aan het tillen is, want in oude tempels werd vroeger gechant op de frequentie van 110. Deze verhoogde frequenties zullen ons leiden naar hogere niveaus van bewustzijn en mystieke ervaringen. Je kan je hierdoor vermoeid en verwart voelen omdat de linker hersenhelft minder actief zal worden en er dus een nieuw evenwicht in je hersenen gevormd wordt. Hierdoor zullen oude negatieve zaken wegvallen die gelinkt zijn aan de linker hersenhelft (mind/ego)n ten voordele van de rechterhersenhelft, zijnde creativiteit en zelfbestuur. Het kan ervoor zorgen dat je last krijgt met het vinden van structuur of het aanbrengen van structuur in je leven.

Door de verschuivingen in de hersenen kunnen er bij de nog onbewuste mens behoorlijk wat lichamelijke ongemakken en slapeloosheid voorkomen. Daar bovenop kan de integratie van de nieuwe Sirius frequenties voor extra ongemakken en spanning in je lichamen zorgen. Healing en digIK kunnen hier zeker verlichting brengen.

In deze groepshealing op afstand, zit dus ook een activatie en integratie van de siriusfrequenties. Tijdens deze healing zal ik ook speciaal orgon water instralen  zodat je met deze digIK je lichamen gedurende de volgende 2 maand zachtjes kan laten wennen aan de nieuwe frequenties. digIK flesje kost 40€ voor 100ml. Nu promo 35€ + portkost

KOST 15€ + verslag

INSCHRIJVEN stuur een email naar isabelle@isahealing.eu