De volle maan is altijd een moment van expansie en doorbraak. Dit omdat je intentie van de nieuwe maan, nu tot wasdom komt. Zo komt het dat je met volle maan dingen vaak van die aha-momenten krijgt, waarbij alles je plots helder en duidelijk wordt. De volle maan helpt je ook om door te breken en dichter bij je echte wens te komen. Je hebt minder geduld en bent minder gemakkelijk tot iets te dwingen. Dat wat in jou leeft wil belicht worden en je staat minder open voor de invloed van anderen.

DISCLAMER deze tekst bevat fouten, lees hier waarom

De energie van de steenbok kleurt nog altijd het geheel , dus manifestatie, het iets willen hard maken en zichtbaar, is nog altijd de ondertoon.

De vorige volle maan in leeuw is van 6 maand geleden. Dus kan je eens terugblikken op de laatste 6 maand om te zien wat je nu kan bekronen of om te ontdekken wat je passie is en wat je echt wil neerzetten vanuit passie in plaats vanuit een idee van jezelf te willen bewijzen. Leeuw (een vuurteken) gaat over zelfvertrouwen en wie trouw is aan zichzelf, kan zijn innerlijke zon en warmte delen met de buitenwereld.

Volle maan in leeuw huis 6

De volle maan staat als enige tegenover alle andere planeten in leeuw. Net alsof hij de koning is die boven zijn onderdanen staat. Thema’s van de leeuw zijn de eigen autoriteit, het omvormen van  onzekerheid,  tot zelfverzekerdheid en het nemen van de leiding voor jezelf. De leeuw wil weten wie hij is maar heeft ook grote behoefte aan speelsheid en spontaniteit. In huis 6 wil je op spontane wijze concrete tastbare dingen leren en ontdekken.. Je wil concreet en prettig contact met de materie, met je lichaam. Kortom, het is een ideaal moment om te experimenteren en om te ontdekken dat ook de dagdagelijkse gang een creatief en spontaan gebeuren kan zijn. Teveel mensen vervallen in een sleur omdat ze vergeten om spontaan en creatief te zijn. De leeuw energie draait ook om leiderschap. Jij bepaalt als leider van jouw bestaan hoe leuk, spontaan en creatief jouw leven mag zijn.

Maan maakt een positief aspect met mars: zorgt ervoor dat jij jezelf kan uiten en de leiding nemen. Ideaal om initiatief te nemen of een éérste stap te zetten. Intuïtief zal je weten wat en hoe. Je bent assertief op een spontane en zelfbewuste wijze omdat je eerlijk durft te zijn. Je kan contact maken met je gevoel en handelen vanuit dat trouw zijn aan jezelf (zelfvertrouwen) en op een positieve manier kan jij standpunten overdragen op de ander. Wel is het belangrijk om voldoende lichaamsbeweging te hebben want je energie is hoog en je hebt ontlading nodig.

Maan inconjunct neptunus maakt je romantisch en idealistisch maar kan ook tot overgevoeligheid leiden. Met conflicterende emoties die je kunnen verwarren, omdat je zelfevaluatie onnauwkeurig en te rooskleurig is . Als er al spanningen zijn in je relatie dan kunnen deze op een kookpunt komen. En als je dan denkt tekort te schieten voel je je schuldig en probeer je dan overdreven sympathiek te doen naar anderen toe. Maar met dit aspect heb je wel een extra mogelijkheid om je hogere visie en waarheid te verfijnen, als je uit schuldgevoel kan blijven. Belangrijk hier is om de balans te vinden en te handelen vanuit je innerlijk centrum.

Maan biquintile jupiter helpen je om je goed te voelen in een professionele zakelijke omgeving. Je geniet van het progressieve en creatieve karakter van het ondernemen. Een ideaal moment om als de kroon op je leven, een activiteit op te starten waar je blij van wordt en waarmee je op creatieve wijze uiting kan geven aan een talent of concept.

Bezetting linkerhemisfeer

Wat mij vooral opviel was de bezetting van het 1ste en 4de kwadrant = de linkerzijde van de cirkel. De linkerhemisfeer is de energie van de pionier en vormgever. In deze energie wil je alles zelf uittesten en ervaren. Je wil geen hulp en wil alles in eigen hand houden. Samenwerkingen en compromissen sluiten lukken nu moeilijk. Maak jezelf tot centrum zodat jij iets te delen hebt.

Het 1ste kwadrant is de ontwikkeling van je eigen persoonlijkheid en het in eigen handen nemen van je lot.

  • In het 1ste huis (zelfbewustzijn, je identiteit) zie ik de zwarte maan samen met neptunus in vissen wat wil zeggen dat jij mag leren om initiatief en actie te ondernemen van uit je hoger weten en dat dit onder deze energie ook spontaan kan gebeuren.
  • In het 2de huis (hoe jij je talenten ontplooit en voorziet in je levensonderhoud) zie ik de conjuctie van venus en cheiron in ram. Je wil schoonheid in je leven, je wil je eigen stijl neerzetten. In deze energie kan jij het vechten voor je eigen rechten staken en de omslag maken naar een opkomen voor jezelf vanuit zelfbewust zijn. Wie zich ten volle bewust is van zichzelf, hoeft niet te vechten om zichzelf op de kaart te zetten. Dan straal jij je natuurlijke macht en leiderschap uit en neem jij spontaan je eigen plek in MOEITELOOS. Je bent je bewust van je waarde en je handelt ook vanuit dit bewust zijn. Je leert dat je waarde en het je vervult voelen, weinig te maken heeft met hoeveel geld je hebt, maar met de waarde die jij jezelf toekent.

Stel jezelf eens de vraag of jij nog voor je plek probeert op te komen of dat je deze al spontaan kan innemen. Welke waarde ken jij jezelf toe? Heel belangrijk om hier nu bij stil te staan.

Het 4de kwadrant leert je om richting te geven aan je eigen leven door het leveren van een maatschappelijke bijdrage. Dit is het kwadrant van het engagement, zowel naar jezelf toe als naar het collectief. Maar het leuke is, dat als jij richting geeft aan je eigen leven vanuit zelfbewustzijn en eigenliefde, je vanzelf een meerwaarde bent voor het collectief.

In huis 11 ( vriend-en broederschap) vind je de saturnus pluto conjunctie in steenbok en jupiter die al stilletjes aan het aansluiten is. De volgende saturnus pluto samenstand, valt op 1 februari 2054. Dus een heel belangrijk transformatie jaar. Saturnus is de grens tussen de materie en het pure potentieel. Maar wat de mens meestal vergeet is dat een grens niet alleen een afbakening is maar ook het contactpunt MET de andere kant van de grens. Dus saturnus en pluto samen is een bundeling van de krachten van de materie en het oneindige potentieel dat nog niet gematerialiseerd is maw met het duo saturnus en pluto is alles mogelijk.

Als jij leert / jezelf te toestemming geeft , om jezelf te zijn, kan jij ruimte geven aan de ander en genieten van het contact met gelijkgestemden. Maar het 11de huis is ook verbonden met je wensen en verlangens, want meestal leg je contact met anderen VANUIT een verlangen. De verlangens in het 11de huis handelen meestal over veranderingen vanuit maatschappelijk thema”s, vanuit het contact met meerdere mensen. De saturnus pluto conjunctie zal de volledige maatschappelijke structuur veranderen. Voor velen is saturnus een moeilijke planeet omdat ze draait rond begrenzing, structuur en verantwoordelijkheid en daarmee ook met karma = oorzaak en gevolg. Maar eigenlijk is saturnus een liefdevolle leraar die je laat voelen waar je mee bezig bent en je geleidelijk aan in contact brengt met de oneindige almacht. Gelukkig want hij zorgt ervoor dat je maar verder kan gaan of verder opbouwen in je leven, als je bezig met met de juiste zaken ( = dat wat je ziel wil). In combinatie met pluto, de macht van je ziel, zal alles in een stroomversnelling komen. Pluto zorgt voor crisis als jij volhard in zelfafwijzing en het jezelf afmatten. Pluto zorgt voor extra mogelijkheden als je leeft vanuit eigenwaarde en eigenliefde.

Eind dit jaar valt dit in waterman en kan je dit als de ware start van het waterman tijdperk zien. Dat zal het startsein zijn om als mens, te leren ontdekken dat de vrije wil, pure vrijheid inhoudt. Wat je doet krijg je terug, dat wil zeggen dat jij heer en meester bent en totaal onafhankelijk van de buitenwereld. Alle verantwoordelijkheid ligt in eigen handen.

Wil jij extra ondersteuning in dit proces dan kan je ook nu weer inschrijven voor de super krachtige groepshealing, die doorgaat vanop afstand. Ik stem me op je af via je doopnaam. Al sinds 2016 gaan deze elke 2 weken door en hebben ze al vele mensen geholpen hun persoonlijke groei te versnellen. Lees hier ervaringen van de groepsleden. Energetische blokkades worden hierbij weggenomen en 10 dagen later, krijg je extra inzichten en tools via het uitgebreide verslag. Kost 18€ ofwel 125€ abonnement (7+3 gratis). Inschrijven tot 9 febr om 23u via isabelle@zichtbaar.be

Wil je anderen ook een riem onder het hart steken, deel dan gerust dit artikel

Van harte

Isabelle Lambrecht

healer & bewustzijnscoach