Iemand stuurde me deze link https://www.facebook.com/watch/?v=209949584126961 toe die ik voor jullie vertaald heb.

Je stapt uit het vliegtuig en wordt geconfronteerd federale politie of bewakers. Wat zeg je tegen ze?

Dolores cahill aan het woord.

In dublin, tijdens de 4u dat ze door de luchthaven politie vastgehouden werd.

Ze weigert altijd het passagierslocatieformulier in te vullen omdat als je dit formulier invult je VRIJWILLIG AFSTAND doet van al je rechten en je je AKKOORD geeft om jezelf 10-14d in je huis op te sluiten in quarantaine.

Als je dit formulier ondertekend of de app download, GA JIJ AKKOORD met de VOORWAARDEN.

Voordat ik verder ga wil ik eerst graag nog meegeven welk een dijk van vrouw hier aan het woord is.

 • – Dolores is uitvinder, oprichter en aandeelhouder van bedrijven,
 • – heeft in Europa, de VS en wereldwijd octrooien ontvangen en gelicentieerd met toepassingen voor het verbeteren van de vroege nauwkeurige diagnose van ziekten (auto-immuunziekten en kanker).
 • – Haar laatste ondernemingen zijn de World Freedom Alliance en FreedomAirway.
 • – meer dan 20 jaar expertise in high-throughput proteïne- en antilichaamarray, proteomics-technologieontwikkeling, automatisering en biomedische toepassingen bij het ontdekken van biomarkers, diagnostiek en gepersonaliseerde geneeskunde
 • – ervaring als expert in de EU in de afgelopen 15 jaar: EU Future & Emerging Technologies (FETOPEN) Innovation Launchpad; EU-innovatieradarexpert, EU Horizon 2020 maatschappelijke uitdagingen 1 (gezondheid).
 • – Bezit verschillende verleende en in licentie gegeven internationale patenten (EU, VS, Japan, Australië) (1995-heden) en collegiaal getoetste publicaties en rapporten,
 • – Professor, University College Dublin (2005-heden)
 • – Groepsleider, Max-Planck-Institute, Berlijn, Duitsland (1995-2003)
 • – Supervisor van afgeronde PhD & Masters ‘studenten in Duitsland en Ierland.
 • en nog veel meer hier vind je haar website

Dus een vrouw die van veel markten thuis is en kennis heeft.

Dolores heeft nog nooit een masker gedragen, noch en passagierslocatieformulier ingevuld. Wel heb je veel tijd nodig als je als vrije zelfbewuste mens handelt, want na landing zonder formulier, dien je gemakkelijk 1,5 u te wachten op je “gesprek” met de luchthavenpolitie.

Toen de luchthavenpolitie er was zei dolores : ‘Nee, ik vul het niet in omdat ik een beroep doe op mijn onvervreemdbare rechten. Dat zijn rechten die u door geboorte worden gegeven zowel onder natuurlijk recht en onder de nationaal recht. En één van die onvervreemdbare rechten, is de vrijheid om te reizen. ” De natuurlijke wet werd opgenomen in het Engelse constitutionele recht, dat de basis is van het Engelse rechtssysteem over de hele wereld, ook in Australië en Ierland. De natuurlijke wet zijn je geboorterechten die je nooit kunnen worden afgenomen, welke hiërarchie van wetten de mens ook opstelt; de natuurwet – de rechtsstaat – de mensen – en dan brengen de mensen de regering tot stand – en dan heb je de verschillende takken van de regering, een parlementaire en rechterlijke macht hebt.

Maar wat interessant is in de grondwet, is dat de regering opgezet is door mensen maar dat deze, de regering, met haar drie regerings niveau”s, GEEN handelingen, statuten, richtlijnen of voorschriften KAN invoeren die inbreuk maken op de rechten van de natuurwet die onvervreemdbaar aan ons zijn gegeven vanaf onze geboorte, door onze schepper.

Deze onvervreemdbare kunnen nooit worden weggenomen) vrijheden en rechten omvatten;

 • vrijheid van meningsuiting
 • vrijheid van denken
 • vrijheid van vereniging
 • vrijheid van vergadering
 • lichamelijke integriteit
 • en toegang tot de rechter.

Deze kunnen je nooit worden afgenomen.

Dus doe ik bij de politie beroep op mijn onvervreemdbare recht, de vrijheid van reizen. Aanvaarden ze dit niet dan gaan ze in tegen hun gezworen eed. Want iedereen die in de regering zit, wat vier niveaus diep is, zweert een EED ! En ze zweren een eed om de grondwetten hoog te houden! En de grondwetten zijn tot stand gebracht onder de natuurwet, die wordt vermeld in hun preambule of in de geschiedenis van de wet.

De regeringen kunnen niets inbrengen dat inbreuk maakt op onze vrijheid om te reizen. Als persoon of staatsburger van je eigen land, heb je ALTIJD het recht om te komen en heb je recht te reizen. Het betekent dus dat ze geen enkel reden hebben je het reizen te stoppen, vooral niet als je naar huis terugkeert.

En dus zeg ik dan tegen de bewakers; ‘Handel je onder ede? Overal? ’En dan antwoorden ze normaal niet. Dus vraag ik ; ‘Ja of nee?’

En dan proberen ze je te intimideren door je te arresteren en vast te houden, en ik zeg; ‘Ik ga je filmen.’ En ze zeggen; ‘Je kunt me niet filmen op het vliegveld’ en dan zeg ik; ‘Ja, ik kan je filmen. Want als je een misdaad begaat als bediende, ambtenaar of eedaflegger met salaris van de overheid dat we betalen, dan kun je video opnemen.

‘En dan zeggen ze; ‘Nee, we kregen deze richtlijnen.’

En dan zeg ik; ‘Nee, een richtlijn kan geen inbreuk op maken op het feit dat als je me met handboeien aanraakt, IK NIET INSTEM ‘i do not consent” , ik stem er niet mee in om gestopt te worden. ’

Dan gaan ze duidelijk voor je staan om je tegen te houden en te intimideren. En herhaal je ‘Ik geef je geen toestemming me aan te raken! ‘Als je me handboeien omdoet, is dat een misdrijf, want ik heb rechten. Als je me aanraakt of me tegenhoudt met reizen, handel je buiten je eed. Dat is onwettig. Als je me aanraakt of me handboeien omdoet, is dat een misdrijf met vijf jaar gevangenisstraf. Als een politieagent iets onwettigs doet, val je buiten de bescherming van de politie. En als je niet antwoordt of je onder ede handelt … wat ze je nooit zullen vertellen dat ze onder ede handelen omdat ze weten dat wat ze doen onwettig is. En als de politieagent duidelijk toegeeft dat hij onwettig gedrag heeft begaan en een misdaad heeft begaan, dan kan dat oplopen 20 jaar gevangenisstraf, omdat hij in een politie-uniform een ​​misdaad begaat.

Weet dat ze niet zullen antwoorden en als ze dan de handboeien willen omdoen, leg ik dat vast op video met de woorden: ‘Als je me de handboeien omdoet, ga je met mij een contract aan en dit is mijn tarief (je kunt een tarief nomineren omdat het contractenrecht is, je stemt niet in maar je zegt’ als je dat doet ‘) en dit kost je 4000 euro / per uur. ”En meestal heb je drie politieagenten.

Dus normaal na 4 of 5 uur zei ik: ‘Dit kost jullie nu al elk 20 000€. Een boete kunnen jullie me ook niet uitschrijven want ik ga niet akkoord dus handel je onwettig. De zes maanden gevangenisstraf tot een boete van 10.000€ , zal ik jullie ook allemaal in rekening brengen, inclusief het voorbereiden van de zaak. Dit gaat dan naar het hooggerechtshof waar ik zal winnen omdat wat je doet onwettig is. Klacht zal zijn: onwettige detentie – ontvoering – het misdrijf – de politieagenten die onder ede handelen en bovendien rondlopen verkleed als een politieagent die valselijk mensen arresteert.

Vaak merk ik dat de agenten zelf niet zo goed geïnformeerd.

Berlijn: vastgehouden in berlijn toen ik naar trafalgar square ging en dan op trafalar square zelf waar ik één van de organisators was van demonstratie ben ik vastgehouden door in totaal10 politieagenten,.

De politie probeerde opnieuw om ons op die dagen vast te houden en die kregen dezelfde boodschap als hierboven en allemaal besloten ze om me niet te arresteren en me overal te laten gaan.

CONCLUSIE

NOOIT het formulier ondertekenen, noch de app downloaden want dan doe je VRIJWILLIG afstand van je rechten. Je tekent eigenlijk om te zeggen; ‘Ik ga er vrijwillig mee akkoord om mezelf twee weken op te sluiten in mijn huis, zodat ik geen inkomen kan verdienen’ En mogelijk onderwerpt u uzelf vrijwillig aan PCR-tests. Dus politie en wachters zullen proberen je zo ver te krijgen dat je het passagiersformulier invult en de testen ondergaat.

Als je het formulier ondertekent betekent dit dat als je na een week vb weer op reis gaat dat je de voorwaarden schend waar jij vrijwillige je handtekening onder gezet hebt en dan kunnen ze je beschuldigen van het begaan van een misdaad. Want de voorwaarden waren dat jij jezelf vrijwillig akkoord verklaarde met de quarantaine en en pcr test.

Daarom is het zo BELANGRIJK dat elke mens zich BEWUST is van zijn/haar geboorterechten. DOE NOOIT AFSTAND VAN JE GEBOORTERECHTEN !!!!

Het eerste wat je doet is NEE zeggen. Want met de natuurwet heeft iedereen onvervreemdbare rechten en dient zelf onderscheid te maken tussen goed en kwaad want elke mens beschikt over een geweten. Dus je weet het, als je geen masker wilt dragen of als je niet wilt dat iemand je vertelt dat je niet kunt reizen, dan weet je dat het verkeerd is wat ze doen . Wil iemand je toch dwingen tot iets wat jij niet wil gebruikt dan gewoon de woorden; ‘IIK STEM NIET TOE I DO NOT CONSENTT’ en als iemand je iets aandoet waarin jij niet toestemt begaat die ander een misdaad.

Alle ambtenaren weten het !!!! Dus wanneer je rustig en zelfbewust NEE zegt, dring je de ander terug, die zich tiranniek en autoritaire gedraagt als hij/zij je wil dwingt iets met je lichaam te doen, zoals het dragen van een masker, of om je in je huis op te sluiten zonder je toestemming. Mensen weten wat goed en kwaad is. Kinderen zijn met recht boos als je hen dwingt iets te doen dat ze niet willen. Zo leven we al ons hele leven vanuit dwang en wat verkeerd is maar toch blijft de mens verkeerd met zichzelf omgaan.


Hier vind je een ervaringsverhaal van mezelf en van anderen  https://www.zichtbaar.be/handelen-vanuit-een-5de-dimensie-houding-zonder-angst/

———————————-

Op de site van  burgerrechtsherstel vond ik dit

De basis van het strafrecht is:

Gij zult niet doden, niet dwingen en niet stelen. Voor een formele aanklacht moet er dus minimaal een formele verdenking worden opgegeven van een strafbaar feit dat zou zijn gepleegd. Er moet dus iemand zijn die schade is toegebracht door mijn handelen. Toon aan op basis van geldige wetsartikelen! Regels, regelgeving, aktes, statuten, handvesten, aanwijzingen adviezen zijn geen wet op zichzelf, waarop gehandhaafd mag worden met staande houden, ID vragen, aanhouding en arrestatie.

De bepalingen in de code van Neurenberg van 19 augustus 1947 zijn bepalingen opgenomen welke zijn overgenomen en zijn vervolgens in de universele rechten van de mens terecht gekomen die door alle weldenkende landen inclusief Nederland zijn ondertekend.

Vragen naar ID:

In geval er onrechtmatig om mijn identiteitsbewijs wordt gevraagd, dus zonder opgaaf van gepleegd strafrechtelijk feit en/of niet tonen van identiteitsbewijs/nummer van betreffende ambtenaar inclusief bureau/overheidsinstelling waar hij/zij aan verbonden is, of nog erger het vorderen zonder de hiervoor beschreven wettelijke voorschriften te volgen – ook weer zonder opgaaf van reden voor vordering – dan gaan betrokken ambtenaren met mij in contract, indien zij tot daadwerkelijk fysiek handelen jegens mij overgaan.

Mijn uitgangspositie:

De volgende stellingen zijn van toepassing in bovengenoemde situaties:

– Ik beantwoordt geen vragen.

– Ik geef geen toestemming voor welk handelen dan ook wat je jegens mij of mijn gezinsleden en/of personen in mijn gezelschap wilt uitvoeren.

– Ik beroep mij op mijn/onze onvervreemdbare rechten, welke zijn aangeboren voortkomend uit de natuurwetten. Dit zijn mensenrechten zoals vastgelegd in de GW en UVRM: recht op levensmiddelen, menswaardig onderkomen, mogelijkheden te voorzien in eigen levensonderhoud, recht op bezit, recht op grond, toegang tot deugdelijk onderwijs en feitenkennis, vrijheid, veiligheid, vrij reizen, vrije toegang tot gerechtigheid via rechtspraak en toegang tot (preventieve) gezondheidszorg naar keuze. De overheid is verplicht volksgezondheid te bevorderen en te beschermen.

– Fundamenteel recht is bijvoorbeeld het recht op eigendom. Voor ondernemers valt daaronder ook het recht hun eigendommen en talenten in te zetten om daarmee een boterham te verdienen.

– Ongeacht de uitslag van de verkiezingen, mogen ook daarna mensen hun godsdienst of levensovertuiging belijden (artikel 6 GW) of mogen ze hun mening uiten zonder vooraf toestemming te vragen aan de staat (artikel 7).

– De bepalingen in de code van Neurenberg van 19 augustus 1947 zijn bepalingen opgenomen welke zijn overgenomen en zijn vervolgens in de universele rechten van de mens terecht gekomen die door alle weldenkende landen inclusief Nederland en Belgie zijn ondertekend. Dit betekent onder meer dat medische experimenten met mondkapjes, virus tests, vaccinaties niet zijn toegestaan.

Wie ben je en wat kom je doen:

Vragen waar de betrokken ambtenaren een antwoord op moeten geven, indien zij mij willen aanspreken:

 1.  Ben je, op dit moment, in publieke uitoefening van jouw functie?
 2.  Wat is jouw functie, wat zijn jouw bevoegdheden en kun je dit aantonen met een pasje? Trek gerust foto van het pasje
 3. Heb jij een eed afgelegd voor uitoefening van jouw functie?
 4. Ben jij je ervan bewust dat het plegen van strafbare feiten in functie, onder ede, gevangenisstraf oplevert voor de overtreder en dat jouw functie je dan geen bescherming meer biedt.
 5. Ik eis dat ik ervan op de hoogte wordt gesteld door betreffende ambtenaren of ik wel of niet verplicht ben mij te identificeren met een valselijk opgemaakt document als een paspoort of rijbewijs. Zo ja, toon aan!

Contract voorwaarden:

Onrechtmatige eis een identiteitsbewijs te tonen en/of vorderen

Mijn tegenvoorwaarde is €100.000,- per ambtenaar die aanwezig is en hieraan meewerkt en telkens een verdubbeling van dit bedrag per bestuurslaag daarboven tot aan de burgemeester/CEO van de Gemeente waar dit contract geëffectueerd wordt.

Vastnemen/arresteren

Bij fysiek geweld €250.000,- per ambtenaar die geweld gebruikt tegen mijzelf of één van mijn gezinsleden en/of mensen/personen in mijn gezelschap. Dit is inclusief sleuren, slepen, verwurgen, slaan, schoppen, nek-, arm- of beenklem, opsluiting, ontzegging fysieke noden of welke vorm van dwang en/of geweld dan ook.

Voorts gaat u hierbij akkoord met een vergoeding van €250,- voor elk kwartier dat ik of de mensen/personen in mijn gezelschap in een gedwongen positie worden vastgehouden.

De Officier van justitie/geneesheer directeur moet zich direct bij aankomst van mijzelf, één van mijn gezinsleden en/of mensen/personen in mijn gezelschap bij politiebureau/GGZ bekend maken met naam, functie, hoedanigheid en formulering van de formele aanklacht. Indien hij/zij in gebreke blijft en na 20 minuten na mijn/onze aankomst mij/ons nog geen volledig antwoord heeft verschaft, gaat betrokken Officier van Justitie/geneesheer directeur in contract met mij/ons met als mijn/onze tegen voorwaarde een vergoeding van €5000,-, waarvoor ik deze persoon persoonlijk aansprakelijk stel.

Schending privacy gegevens

Ontfutselen/innemen van mobiele telefoons is een zeer ernstige privacy schending waar ik een schadevergoeding voor eis van €800.000,-  Indien blijkt dat de telefoon is doorzocht of bestanden/video’s of anderszins bewijsmateriaal is verwijderd, dan is dit een schending van de privacy van alle contacten op de betreffende telefoon. Per contactpersoon die op de betreffende telefoon voorkomt, eis ik een vergoeding wegens zeer ernstige privacy schending, aan elk van deze contactpersonen voor een bedrag van €800.000,-

De eigenaar van de betreffende mobiele telefoon bepaalt of er op de mobiele telefoon is ingebroken en hoeveel contactpersonen er in hun privacy zijn geschaad. De betrokken ambtenaren gaan hiermee akkoord op het moment dat de mobiele telefoon ontfutselen/innemen.

Aanleveren van feitelijk dan wel verondersteld bewijs om het tegendeel aan te tonen, is vanaf moment van innemen/ontfutselen geen optie meer.

Medische facturen en smartegeld

Indien er sprake is van een medische rekening wegens aan mij, of aan de mensen en/of personen in mijn gezelschap dan wel mijn gezinsleden, toegebracht letsel, dan stel ik de voorgenoemde burgemeester persoonlijk aansprakelijk en zal deze rekening rechtstreeks naar hem/haar worden verzonden en binnen de daarvoor geldende termijn moeten worden voldaan.

Dit geldt tevens voor blijvend letsel waar ik voorgenoemde burgemeester bijkomend, ook weer persoonlijk, aansprakelijk voor stel voor een bedrag van €1000.000,- aan smartengeld, per persoon, die blijvend letsel en/of trauma heeft opgelopen.

bron

——————————

Noot :isabelle: lambrecht, de reden waarom alles foutloopt op aarde is omdat de mens leeft vanuit gebrek aan zelfbewustzijn, vanuit gebrek aan moed om nee te zeggen tegen de buitenwereld en ja te zeggen tegen het innerlijk weten (je geweten). Liever je ziel verkwanselen uit angst voor afwijzing van de buitenwereld dan de moed om gelukkig te durven zijn.

Dat is de kentering die nu gaande is en de keuze waarvoor elke mens op aarde staat: 

ben jij bereid om verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen of

laat jij je alles ontnemen door de buitenwereld en laat je de buitenwereld vrolijk met jouw voeten spelen.

Het is tijd om de STAP te zetten naar vrijheid, geluk en zelfbewustzijn of simpelweg het herstel van het goddelijk gezag ipv het valse menselijke machtsmisbruik.

De valkuil: de wet stelt dat elke burger geacht wordt de wet te kennen !!!!!!! Ze gaan dus uit van het VERMOEDEN dat je weet wat je doet en waarom je het doet. De wet erkent GEEN smoezen als:

 •  maar ik dacht dat het verplicht was, want elke mens geniet de VRIJE wil
 •  ik handelde ter goeder trouw. De wet zegt: ook wanneer iemand het feit of het recht niet kende, maar behoorde te kennen, kan hij niet stellen dat hij te goeder trouw was.
 •  ik snap niks van die wetten en juridisch jargon. De wet zegt, pech gehad als natuurlijk persoon of staatsburger dien je je te schikken naar de wet.

* Weet dat de wetten er zijn om de staat te beschermen, dat politie/rechters en advocaten er zijn om de staat te beschermen omdat ze op de loonlijst staan van de staat. De enige die jouw rechten kan beschermen ben jij ZELF !!!!!!!!!

Ps ik heb het er al over gehad dat een natuurlijk persoon of staatsburger valt onder de wetten van de staat omdat je een papieren entiteit bent (je bent een nummer). Enkel wie bekrachtigd dat hij een levende mens is en zich alsdus gedraagt, valt onder de natuurlijke wet, nl het gezag van god. Laat dit FEIT aub heel goed tot jullie doordringen als je VRIJHEID je LIEF is !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ook belangrijk om te onthouden in de wet is hij die de claim indient ook diegene die bewijslast draagt !!!!!!!!! dus ga niet door de knieën voor de bluf van de overheid/gerecht maar eis het bewijs waarom ze denken jouw recht met de voeten te mogen treden !!!!!!!!!!!! En je zal merken dat ze met de staart tussen de poten afdruipen. Buig NOOIT voor zogenaamde overmacht.

Krijg je een coronaboete, daag ze voor de rechtbank en hij wordt weggegooid omdat de bewijslast bij de rechtbank ligt. En corona is illegale HANDEL !!!! Het enige punt is dat ze erop rekenen dat WEINIG mensen DAPPER genoeg zijn om hun rechten te laten gelden en dat de mensen uit angst hun boetes betalen. Eis altijd bewijs dat ze recht hebben om te doen wat ze doen. En als je iets niet begrijpt, geef dat klaar en duidelijke aan totdat je begrijpt waarom je doet wat je doet.

Ik blijf in deze materie duiken en kom één dezer dagen nog wel met een simpele formule. Want in wezen is alles simpel dus kan het antwoord niet anders dan simpel zijn. God had maar 10 geboden, waarom heeft de mens 5 wetboeken met honderden wetten????. Je hebt gods wet en de menselijke vrije wil. Jij bepaalt zelf hoe chaotisch of hoe gelukkig je leven is. Ben je jurist en vind je foute informatie in mijn teksten dan hoor ik dit heel graag. Hoe meer inzicht in het belachelijk, fraudeleus wettelijk menselijk systeem hoe beter voor mij

Op vandaag lijkt het me het eenvoudigst om alles zo SIMPEL mogelijk te houden en uit de MALLEMOLEN te blijven. Je kan vb onderstaande afdrukken als je een politie agent hebt die je laat stoppen zeg je een ogenblikje en je haalt rustig je spiekbrief boven.

politie vraagt je papieren: NIET GEVEN anders zit je in de mallemolen. Vraagt hij je naam zeg gewoon dat je (je voornaam) genoemd wordt (geef geen familienaam) Blijf héééél rustig en beleefd. Glimlach en haal diep adem, want elke spoor angst of agressie zal door de politie opgepikt worden en uitvergroot. Onthoud, de politie is een mens net als jij en zeker NIET verheven boven jou !!!!!!!Er zijn al veel politie agenten de ook opstaan maar in hun ambt kunnen ze weinig doen. Veel politieagenten roepen op om als mens ZELF op te staan en je recht als levend mens te BEWAKEN.

Eist politie nogmaals je papieren of proberen je ze af te bluffen verklaar: dat je een levende mens bent en dat enkel personen beschikken over papieren. En dat ze geen recht hebben om jou levende mens op te houden, noch te ondervragen. Laat ze je niet stoppen of overbluffen, blijf duidelijk en rustig het hoge woord voeren !!! Dan vallen ze vanzelf uit hun “overwicht” want ze verwachten dat de mensen buigen voor hun politiestatus en jij buigt enkel voor god. Zeg verder dat je geen papieren hebt, enkel je vingerafdrukken die authentiek zijn en daardoor aanvaard jij enkel het gezag van god. God zei enkel dat we de aarde mochten vervullen, dat we SAMEN heerschappij kregen over de vissen, gevogelte en al het gedierte dat op aarde kruipt. Dat jij noch een vis noch een vogel, noch en dier bent dus dat niemand het recht heeft om over jou te heersen !!!

brabbelen ze juridische termen antwoord dan: ik kan niet en weiger te reageren op een taal die me vreemd is. Ik ben maar een eenvoudige levende mens en communiceer enkel in eenvoudige spreektaal. Alles wat je me onder juridische taal oplegt of wil afdwingen gaat in tegen het recht op duidelijke informatie;

doen ze iets wat je niet wil, herhaal dan ik stem niet in en blijf dat herhalen  i do not consent. En laat hen (net als hierboven) weten dat als ze je aanraken dit onder contractrecht valt en dat jij bij deze jouw tarief graag aangeef zijnde 4000€ per uur dat ze je onwettig lastig vallen. Verder kan je inspiratie halen uit de hierbovenstaande tekst van dolores.

– film het als de agenten je onwettig lastig vallen

De kunst is om het hen beu te maken en hen door de knieen te laten gaan dat er met jou toch geen land te bezeilen is. Ga nooit in op hun vragen maar herhaal steeds jezelfde verhaal, hou het kort en eenvoudig en ga zeker niet in discussie want als ze je meetrekken in hun mallemolen kan je snel verwart worden en zal je fouten maken en plots merken dat jij je rechten afgestaan hebt zonder dat je het besefte. EENVOUD is een schitterend middel !!! YEAH de macht terug aan de levende zelfbewust mens

Genesis 1.27 tem 1.29.

 • 27. En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.
 • 28. En god zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt!
 • 29. En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze!

Heb je een laser printer (anders te duur) print dit artikel als flyer en steek dit in brievenbussen, onder ruitenwissers (als het niet regent),.. wees creatief in het verspreiden van vrijheid. Of laat er een paar 1000 drukken bij een drukker.

Wees creatief en zelfbewust genoeg om recht te doen aan het feit dat jij een VRIJ en GODDELIJK wezen BENT !!!!!!!! I AM of IK BEN

Waardeer je mijn artikels dan kan je hier terecht voor een gift.

Warme groet

:Isabelle: vdf Lambrect

Healer, bewustzijnscoach, psychotherapeut

Geld inzamelen | Doneeractie.nl