Home pagina van www.levende-gemeenschap.eu

Je bent waarschijnlijk op zoek naar de juiste kennis, waardoor jij:

  • vrij kan zijn om jezelf tot expressie te brengen;
  • je privacy en eigendom kan bewaken en veilig stellen;
  • zelf kan bepalen wat je wel en niet wil in je leven;
  • belasting op eigendom afwijzen, belasting op je werk afwijzen;
  • eigen baas zijn in je leven en lichaam;
  • je eigen recht waarborgen en gerechtigheid realiseren;

Natural law binnen civilrechterlijke contreien

Heel weinig mensen begrijpen en belichamen natural law; Je hebt zowel de juiste kennis, als de juiste mindset nodig en de juiste mindset volgt uit je ervaring;  Alles is gebaseerd op de ENE wet die ons gegeven is door onze schepper en die IN elke mens leeft; Elke menselijke regel of interpretatie, die ingaat tegen de wet is nietig en is een schending van de ENE wet en gods wil; Verwar god aub nooit met religie want religie is enkel de gebrekkige, onbegrepen menselijke vertaling van de wet/ gods wil;

Wat wij je aanleren is het begrijpen en belichamen van natural law, hoe je zelfredzaam in het leven staat, hoe je zonder advocaat (raadsman/raadsvrouw) je recht als man/vrouw opneemt, hoe belangrijk de juiste mindset is, het verschil tussen het positief en negatief recht; Elke zaak die we al begeleidt hebben is UNIEK; De informatie over de rechtzaken van onze leden worden enkel intern besproken en geanalyseerd in onze private mastergroep, omdat waar de ene in slaag, de ander faalt; En in de analyse wordt dan duidelijk waarom; Via onz module 1, krijg je de rode draad waarmee je zelf aan de slag kan; Wil je tijd winnen en sneller resultaat kan je meesurfen met de ervaring en kennis van isabelle, de maker en begeleider van de opleiding; In de modules 2 & 3 is alles tot in detail uitgeschreven, incl voorbeeld documenten en is er de intense begeleiding in de private online groep;

Garantie is onmogelijk omdat alles valt en staat met de manier waarop jij in het leven staat en hoe je met de informatie omgaat; In het leven draait alles, maar dan ook alles om het pad van je ziel, en is er altijd een hogere macht werkzaam, geen mens die daarboven kan staan; Daarom kan een uitkomst nooit voorspeld worden; Nederigheid, acceptatie, moed en wilskracht is nodig als je het pad der vervolmaking wil wandelen waaruit het vrij zijn een gevolg is;

Bij ons leer je ook waarom “het systeem” nog bittere noodzaak is, hoe we die noodzaak kunnen transformeren en waarom het belangrijk is om met respect om te gaan met mensen die het systeem bemannen: politie, politiekers ,….

De hamvraag: is het huidige gebrekkig en onrechtvaardig systeem oorzaak of gevolg?

Het is het gevolg van hoe we collectief in het leven staan, van de liefdeloosheid waarmee we met elkaar omgaan; De kip komt ook voor het ei, dus onze houding en visie komt ook voor het resultaat; Als we rechtvaardigheid, vrede en broederschap willen is het aan ons, aan ELK  VAN  ONS, om liefde te belichamen ipv om boos te zijn op elkaar omdat we ons niet goed voelen of machteloos voelen; Ja de mensen van de overheid worden geacht om onze stem te vertegenwoordigen, maar wat is jouw stem? Haat, complottheorie, drama, oordelen en veroordelen, de ander willen laten boeten en branden in de hel, pijn en lijden als levensstandaard en norm?

Minder is meer: je kan het leven, natural law enkel begrijpen door je hoofd vrij te maken van rommel: informatie, verhalen, complottheorien; In deze categorie worden complotten ontmantelt; Als je kop overloopt, heeft de geest geen ruimte meer om je te inspireren. Enkel wie nuchter in het leven staat, op eigen benen en die rust en stilte in het hoofd heeft, kan de stem van het hart en de leiding van het hogere horen en ervaren; Dan pas is de mens in staat om bewust en liefdevol met elkaar om te gaan en verdwijnt het onrecht;

De geest en essentie van de ENE wet is om een volmaakt wezen van liefde te zijn, vrij van enige vorm van kwaadwilligheid; Om altijd goed te doen = vrij van hebzucht, vrij van dwang, vrij van machtsmisbruik, vrij van elke vorm van terreur, vrij van elke vorm van liefdeloosheid (haat, woede, onmacht, irritatie, onmacht, weerstand, ……)

Alles is geest, ook materie, is gematerialiseerde geest; Jouw leven is in de eerste plaats geestelijk, een spiritueel pad en ook de rechtstructuur is onderdeel van spirit / de geest;

De kip of het ei

Het ei komt uit de kip dus de kip komt voor het ei, net zoals onze houding en onze manier van in het leven staan voor onze keuzes en haar gevolg komen; Daarmee bedoel ik, dat zolang de mens leeft vanuit zelfafwijzing en daarmee afwijzing van de goddelijke oorsprong, kan er alleen maar een samenleving zijn die als standaard en norm, dwang, lijden en verdeelheid heeft ipv dienstbaarheid, liefde en broederschap;

Het positief recht is het gevolg van ons collectief gedrag en het kiezen voor het kwaadwilligheid: woede, onmacht, roddel, frustratie, ondankbaarheid, arrogantie, oordeel, angst, gebrek aan vertrouwen, ……… Klik hier voor meer info over het positief/vigerend recht

Als we een betere = liefdevollere wereld willen dan hebben we een kritische massa nodig die de frequentie van het collectief kan optillen; Reken niet op hulp van buitenaf, alles is IN ons, de macht is IN ons, de sleutel is ons vrije wil: waar kiezen we voor, voor liefde of kwaad/liefdeloosheid; En ps je bent allesbehalve wakker als je je wentelt in complotten en enkel maar woede en haat stuurt naar de zogenaamde aardse elite die aan de macht staat.

Wacht niet tot morgen, het is nu het perfecte moment om ermee te starten

De clou: in wiens naam

In eigen naam, in persoonlijke naam, in naam van het vaderland, in naam van de koning, in naam van het bedrijf ministerie van financiën, …………….en de enige naam die er toe doet, die wordt volledig genegeerd en dan verwonderd zijn dat de boel vierkant draait;  Niks is van de mens, alles is van de schepper en zolang de mens ten prooi is aan hebzucht en ikzucht zal de standaard en norm pijn en lijden zijn;

de mens kent dualiteit omdat hij god afwijst en binnen de dualiteit kennen we dus de 2 niveau’s

  1.  de natuurwet, het privaat niveau: de realiteit + legale regelgeving, het openbaar (administratief) niveau: de fictie
  2.  openbaar is altijd ondergeschikt aan privaat = privaat geniet enkel de vruchten
  3.  de privaat speelt binnen de wet: de lege ferenda het zogenaamd negatief recht en de rechtspersoon speelt binnen legale regel-geving (foutievelijk wet genoemd)  de lege lata, het zogenaamd positief recht.
  4. of je zet de wil van je schepper (natural law) op de eerste plaats en je geniet vreugde en gezondheid of je zet je persoonlijke wil op de eerste plaats met alle pijnlijke gevolgen vandien

Heb je een probleem met religie?  geen probleem, je hebt kerk noch religie nodig, alleen gezond verstand en willen begrijpen dat alles draait rond geest; Denken is geest, bewustzijn is geest, een definitie is geest, een intentie is geest, geloven (eren) is geest, ….. alles is geest die zich uitdrukt op het materiel, fysiek niveau. Zo eenvoudig is het. Alles is geest in uitwisseling met de materie en op grond van je bewustzijn: de wil om voor het goede/liefde te kiezen, het te willen belichamen e begrijpen en te belichamen en voor elke keuze in je leven de verantwoordelijkheid te willen dragen, kan jij erin slagen om vanuit standing in het leven te staan ipv uit een persoonlijke positie.  En als je de wet begrijpt, herken je de hand van de meester ( de schepper/ almacht/god noem het zoals je het wil) in alles en begrijp je dat ook de legale wereld een goddelijke instrument is, ipv een vijand waartegen je met vechten of proberen te weerstaan. Het kwaad huist in je eigen denken, geloof, kijk op de realiteit.

Kennis is macht

Kennis is macht, omdat het ervoor zorgt dat jij je onmacht kan loslaten en je zo machtsmisbruik onmogelijk maakt. Binnen de legale wereld overleef je, binnen de wet leef je.

Juiste kennis is macht en verwijdert onmacht

De legale wereld is de koning van de fictie en kapselt de geest van de wet in, in duizenden regeltjes, waardoor jij mens dwaalt in het duister (onwetendheid) en verward bent. Maar wie door het legaal labyrint gaat vind in het hart van het labyrint de ENE wet, die op 1 A4 blad geschreven kan worden. Meer nog, het is maar 1 zin:

wees altijd een wezen van liefde, vrij van elke vorm van kwaadwilligheid.

De oplossing ligt bij jou, in het hoe jij in het leven staat: vanuit een persoonlijke positie of vanuit je natuurlijke standing als goddelijk wezen; Ligt in het wat jij wil belichamen en waar jij voor staat;

Probleem: het is zo eenvoudig dat het moeilijk aan te nemen is voor de mens, omdat je persoonlijk vals geloof/indoctrinatie denkt dat je machteloos bent, gebrekkig, in schuld staat (cfr nationale schuldenlast); dat is de matrix waarbinnen jij jezelf bindt; En dat zien we keer op keer als we leden begeleiden bij rechtzaken die zonder advocaat voor zichzelf spreken, hoe vast ze zitten. Een lid zei me vlakaf: “isabelle, het staat letterlijk in de cursus, ik weet het, maar weet je als je daar staat dan moet je het zelf doen en nu begrijp ik waarom je erop hamert om er dagelijks mee bezig te zijn om het tot levenshouding te maken. “

Het pad is smal

Je hebt 2 keuzes: liefde of kwaad, ervoor gaan of niet. Het pad dat wij aanbieden is niet voor iedereen want het houdt in dat jij bereidt moet zijn om de volle verantwoordelijkheid voor jezelf te dragen, dat jij elke vorm van kleinzieligheid en kinderachtig gedrag wil opgeven en je echt zo liefdevol mogelijk in het leven wil staan vanuit je bewustzijn dat alles één is en dat die medemens niet die ander is, maar die andere ik.

Elke man/vrouw: lid van het volk, is mee verantwoordelijk voor het vormgeven van de samenleving en dat wat wij gemeenschappelijk hebben. Het vormgeven verloopt altijd vanuit het denken & geloven want op grond van je denken & wat jij geloofd maak jij een keuze waarnaar jij handelt.  Het is de verantwoordelijkheid van elk van ons om correct, liefdevol en integer te handelen binnen de geest van de natuurwet. Maar dat houdt in, dat je je persoontje/ kleine ik volledig moet beheersen en onder controle hebben. En daar knelt het schoentje. Zolang er zelfafwijzing in jou leeft, wijs jij je schepper af en als jij je schepper afwijst tja dan kies je voor het kwaad = alle mogelijke vormen van liefdeloosheid.  Zolang het eigen gewin dat tegen de geest van de wet ingaat, primeert boven broederschap/liefde, zal de staat of ruggengraat van de samenleving blijven roven van het volk, totdat het volk opstaat en volwassen wil zijn en zijn eerbetuigingen in de juiste richting richt.

De natuurwet (natural law) het fundament van alle recht,

wordt in onze civilrechterlijke landen als een filosofie gezien: een utopia. Dat wordt alle rechtenstudenten zo aangeleerd en dat is me letterlijk gezegd geweest door een advocaat tijdens een aanklacht. Dat is hetzelfde als zeggen dat een fundament voor je huis maar een filosofie is; Vandaar dat de mensenrechten een klucht zijn, grondrechten een lege doos en alle verdragen gebakken lucht; We leven in een wereld van zieke en verstoorde geesten wat resulteert in onvrede en lijden. Maar het kan anders, en dat hebben we zelf in de hand, als wij bereid zijn om onze geest (denken) vrij te maken van alle mogelijke rommel /liefdeloosheid.

Wat kunnen wij wel, dat is je de juiste informatie geven en de nodige begeleiding, maar we kunnen het niet voor jou of in jouw plaats belichamen. De mensen die nog rotsvast geloven in de juistheid en de macht van het systeem, maken het je niet gemakkelijk als je die fakkel van hen overneemt 😉 Maar ben je iemand die kan standhouden en je weet wat je wil dan is het zeker mogelijk om positief resultaat te boeken. Dat merken wij aan onze leden dat naarmate ze groeien in de materie, ze ook betere resultaten halen.  Enkel voor wie bereidt is 100% verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven en die niet buigt als er wat tegenwind is.

Het moreel kompas bij iemand die conform de wet leeft is veel strenger en hoger dan bij iemand die conform legale regels leeft; Wees je hier bewust van, als je leeft conform de wet dan is er nooit een excuses waarom je een ander kwaad of schade berokkend of waarom iets niet lukt; Als je de geest van de wet begrijpt weet je hoe je alles kan bijsturen;

Als jij die betutteling en onzin beu bent en je hebt de knoop doorgehakt om sterk te willen zijn, zelfredzaam en onafhankelijk, dan ben je bij ons aan het juiste adres;

We hebben een opleiding samengesteld die je alle kennis aanreikt die je nodig hebt om dit te realiseren;

module 1: hier vind je alle basis informatie; kan je zelf mee gaan experimenteren = is zonder onze begeleiding.
module 2: hier vind je het onderdeel van de basis module over de rechtbank :hoe jij je recht kan via de rechter afdwingen, tot in detail uitgewerkt incl documenten en procedures:
module 3: hier vind je het onderdeel van de basis module: wat dicteert de wet in je leven en hoe je kennisgevingen opmaakt, tot in detail uitgewerkt incl voorbeelden van kennisgevingen;

Wie de 3 modules heeft die krijgt toegang tot de online groep waar er intense begeleiding is en waar je elke vraag kan stellen die je maar wil. Voor meer info en artikels over deze materie verwijs ik je graag naar de site van de levende gemeenschap 

Niks uit deze kennisgeving hierboven mag uit zijn context gehaald worden of geisoleerd; Deze kennisgeving kan enkel op zijn geheel gelezen en geinterpreteerd worden.

de vrouw: isabelle lambrecht

mede oprichter van deze natuurlijke beweging
healer, coach en lawteacher