Het is me wat met die namen. Bij ons in de familie hebben we ook onze roepnamen,  olivia is lila, laura is lolo, christophe is tito, michèle is mich, caroline is cro, … In west-vlaanderen korten we graag af ? 

Wat me wel verbaast onder mijn klanten, is dat heel veel mensen een totaal andere naam gebruiken, verschillend aan hun eigen geboortenaam.  En dit komt veel meer voor bij mijn nederlandse klanten dan bij mijn belgische klanten.Er was zelfs iemand die boos was toen ik haar aanschreef met de geboortenaam.

Waarom is je geboortenaam belangrijk?

Je vraagt je misschien af waarom ik dit aankaart. Mijn healingen zijn altijd vanop afstand en om te verbinden met mijn klant, werk ik met de doopnaam van de klant of in het geval de gemeente de naamkeuze van de ouders niet accepteerden met deze door de ouders gekozen naam. Mijn innerlijk gids liet me weten dat ik altijd dien af te stemmen op de geboortenaam en niet op de  roepnaam. Soms krijg ik de vraag welke naam dat is? Wel dat is die aan je ouders doorgegeven werd door je ziel en waarmee ze je hebben of wilden laten registreren bij je geboorte. 

Waarom is je geboortenaam belangrijk? Je naam draagt een duidelijke frequentie en blauwdruk in zich draagt voor je huidige leven. Via de betekenis van je voornaam en de numerologische duiding van je naam krijg jij al een idee van de klemtonen die je leven zullen kennen of met andere woorden een stukje je rode draad voor dit leven.

Is er dan geen vrije wil? Jawel hoor, wat volledig vrij ligt, is de manier waarop jij als mens invulling geeft aan je leve, hoe jij  omgaat met alles op je pad. Of met andere woorden, hoe jij je geboortepotentieel aanwend. Bij je geboorte is een rode draad meegegeven die je een structuur geeft voor dit leven, maar de uitwerking en vormgeving wordt bepaalt vanuit de vrije wil van jij hier op aarde. 

Je geboortenaam en levenspotentieel

Dacht jij dat je naam toeval was? Mooi niet, je naam is een bevestiging en bekrachtiging en door je ziel ingefluistert bij je ouders. Meer nog het is letterlijk je aanroeping hier op aarde. Wie een woord denkt of uitspreekt, geeft een opdracht of met andere woorden roept iets aan. Je vind hier verwijzingen naar oa in de bijbel  : “God sprak, er zij licht en er was licht’.

Wanneer jij nu je geboortenaam verandert, wil dat zeggen dat jij op onbewust niveau weigert om aan de slag te gaan met de opdracht van dit leven. Je kan jezelf helpen door  regelmatig je eigen naam luidop of in je hoofd uit te spreken. Je zal ontdekken dat dit voor sommigen heel oncomfortabel zal aanvoelen maar het voordeel is, dat je er je eigen frequentie mee kan gronden, versterken en openen. 

Heel lang geleden las ik ooit en artikel over Marilyn Monroe, dat als ze haar echte naam was blijven gebruiken ze een totaal ander leven had kunnen vormgeven en gelukkiger zijn. We zullen het nooit weten maar het zette me toen wel aan het denken en ik begrijp hierdoor ook direct de boodschap van gids. De frequentie van haar artiestennaam stond mijlenver af van haar echte essentie. Misschien is het wel zo dat veel artiesten verdwalen in drugs en andere roes; omdat hun artiestennaam verbonden is met een collectief van energie? Hierdoor kunnen zij niet meer gronden en thuiskomen in hun eigen veld. Feit is dat een artiest en elke bekende persoon heel veel lijntjes naar zich lopen heeft en dat het belangrijk is dat ze dicht bij zichzelf kunnen blijven. Anders lopen ze heel snel naast hun eigen schoenen. Een goeie manier dus om dicht bij jezelf te blijven is het rustig en luidop uitspreken van je eigen geboortenaam.

Waar vind je de betekenis van je geboortenaam?

Tik in google in : vb betekenis voornaam isabelle en je krijgt direct een aantal linken. Vb http://betekenis-voornaam.nl/isabelle

Isabelle komt van de Elisabeth die afgeleid is van de samengestelde Hebreeuwse naam ‘Eli-sjeba’: ‘Eli-‘ = ‘mijn God’, ‘-sjeba’ = ‘zweren’. “God heeft gezworen, God is mijn eed, God is degene bij wie ik zweer”. Isabelle is een franse meisjesnaam en betekend ‘gewijd aan God!

Jezus’ ware naam, volgens de koran, was ‘Isa.

Isabella (Engelse, Italiaanse, Spaanse, Nederlandse) Izzy (Engelse) Iza en Ise (Nederlandse)

Extra kosmische knipoog !

Het is te lang om hiertussen te brengen dus heb het maar in een nieuw artikel gegoten, je leest het hier

Je numerologisch naamgetal

Elke letter krijgt een cijfer van 1-9. Schrijf de 26 letters op en nummer ze van 1-9 en nr 10 wordt weer nr 1. Zo krijg je 3 rijen van 9 letters

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A  J    S B  K  T  C   L  U D  M  V E  N  W F  O  X G  P  Y H  Q  Z I  R

Schrijf nu je volledige naam op en tel alle cijfers op. Vergeet niet om al je voornamen te gebruiken, als je meerdere hebt. Vereenvoudig dan het totaal getal tot terug een getal ts 1-9. Uitz: meestergetallen 11, 22, 33 NIET vereenvoudigen.

Vb isabelle (29/3) christiane (52) maurice (34) lambrecht (37/10/1)

9+1+1+2+5+3+3+5 ( 29) 3+8+9+9+1+2+9+1+5+5 (52) 4+1+3+9+9+3+5 (34) 3+1+4+2+9+5+3+8+2

Mijn naamgetal is dus 29 + 52 + 34 + 37= 152 = 8 dat is de essentie voor wat ik in dit leven probeer te ontwikkelen of ontdekken. Wie dieper wil kijken kan kijken hoe die 8 opgebouwd is dus uit 1, 5 en 2 en zo de unieke klemtoon en opbouw van je getal ontdekken.

Mijn lotsgetal of hoe ik mijn kracht kan inzetten is 29 + 37 = 66 = 12 = 3

De manier waarop ik met mijn persoonlijke kracht omga ligt in mijn voornaam 29 = 11 meestergetal (2)

De uitdaging van de bloedlijn in mijn familienaam 37 = 10 = 1

Zielsgetal: De roep van de ziel (tel hiervoor de klinkers van je voor-en familienaam samen ) vertelt waar je van houdt, waar je een hekel aan hebt en wat je diepste verlangens zijn. 9+1+5+5 &1+5 =26/8

Persoonlijkheidsgetal; het getal van je dromen en ambities . Tel alle medeklinkers samen 1+2+3+3 &3+4+2+9+3+8+2 = 40 = 4

Hieronder kan je een paar kernwoorden vinden ivp de betekenis van getallen. Let wel, wie de kracht van zijn getal nog niet beheerst, leeft in de negatieve pool van het getal. Er is om mijn website en op het web en in boeken meer dan genoeg te vinden over numerologie. Let wel, numerologie is een insteek, een tipje van de sluier maar zeker geen vast pad. Ik ben al lang bezig met numerologie maar had nooit kunnen voorspellen dat mijn leven zo ging uitdraaien. Ik begrijp nu ook veel beter de veelzijde gelaagdheid en de kracht van mijn naam. Op 20 jarig leeftijd zonder ervaring is het moeilijk dit allemaal in te schatten, maar op 49 jarige leeftijd begrijp ik beter de uitdaging, het potentieel en de kracht van de vrije wil.

Laat alle insteek uit de buitenwereld niet meer dan een insteek zijn,want anders kan ze je levensvreugde, scheppingskracht en creativiteit verstikken (dat is mijn 3 energie die spreekt = lotsgetal) Dat doe ik door harmonie en evenwicht te brengen en mensen te herverbinden met zichzelf vanuit een hogere visie( dat is mijn 11 (2) energie die spreekt, mijn kracht) Ik maak dit heel praktisch en heb de ambitie (8) om mijn alchemie en kracht (1) op een positieve, vernieuwende wijze (5) te delen (2) met anderen ( mijn naamgetal 152/8).

Zo kan je cijfers gebruiken om dingen zichtbaar te maken.  Het is een leuke oefening en het heeft me al vaak geholpen om dingen in mezelf te kunnen plaatsen en  begrijpen. Wil jij beter contact maken met de boodschappen van cijfers, hou dan een dagboek  bij waar je de energie van die dag in noteert. Vb vandaag is het de 21 noteer op het eind van de dag je ervaringen. Als ik kijk naar 21 is dat verbinden en delen + leiding nemen, iets nieuws beginnen, 2+1=3 uitnodiging voor iets leuks, iets naar buiten brengen, nieuwe vrienden door vb een cursus……. experimenteer maar.

1 – Ondernemend, pionier, neemt de leiding, onafhankelijk, doelen bereiken, individualistisch

2 – Samenwerking, aanpassingsvermogen, rekening houden met anderen, diplomatie, bemiddelen

3 – Expressie, spreekvaardigheid, sociale omgang, kunstzinnigheid, levensvreugde

4 – Hecht waarde aan stabiliteit, orde en regelmaat, hulpvaardigheid, beperkingen overwinnen, gestage groei

5 – Groei, dromer, avontuur, drang naar vrijheid

6 – Verantwoordelijkheid, bescherming, verzorgend, gemeenschapszin, evenwicht, medeleven

7 – Analyse, verstand, kennis, bewustzijn, leergierig, overdenken

8 – Praktische inspanningen, statusgericht, drang naar macht, erg materialistische doelen

9 – Menslievend, vrijgevig, onbaatzuchtig, verantwoordelijkheden, creatieve expressie

11 – Hoger spiritueel niveau, intuïtief, verlichting, idealist, dromer

22 – Meesterschap, grote inspanningen, sterke kracht, leiderschap

33– geestelijke dienstbaarheid en bewustzijn, mededogen, geduld, kracht en macht

Dus voor de mensen die leven onder een roepnaam, misschien toch proberen om op de één of andere manier contact te maken met je originele aanroeping. Door af en toe voor jezelf je naam uit te spreken, een kadertje met je naam ofzo zichtbaar plaatsen. Wees creatief, er een tekening op maken of je hogere zelf een symbool vragen voor je naam, …….. maakt niet uit, zolang je er maar regelmatig contact mee maakt.

Veel plezier met deze “landkaart” naar je hart en potentieel.

isabelle [lambrecht]

healer, bewustzijnscoach, psychotherapeut

Geld inzamelen | Doneeractie.nl