Als we kijken naar 2018 kunnen we het al een beetje voorspellen. In 2018 kregen we het collectief “hard” te verduren op volgende thema”s

  • oude muren en weerstanden werden afgebroken
  • oude diepe kwetsingen werden naar boven gebracht
  • je eigen grenzen duidelijker maken, stoppen met zelfwegcijfering
  • er waren vele mogelijkheden om te proeven van de energie van liefde en er werden paden geopend waardoor meer tweelingzielen of diepgaande relaties mogelijk zouden worden
  • de klemtoon lag op het healen van de vrouwelijke energie en de moederbloedlijn, zodat jij meer ontvankelijk kon worden voor je innerlijke bron

Waarom was het zo belangrijk om de vrouwelijke energie te healen in 2018?

De enige constante is de constante verandering. Het leven zorgt ervoor dat die beweging mogelijk is, door het samenspel van mannelijke en vrouwelijke energie. De illusie van het afgescheidenen zijn, zorgt ervoor dat je denkt dat er een samenspel is van 2 duale krachten. Maar in essentie is alles zowel mannelijk als vrouwelijk. Zolang de mens leeft vanuit het niet-verbonden-zijn-met-de-bron, kan je enkel de weg terug naar eenheid vinden, via het spelen met de beide krachten. Maar om het spel te kunnen spelen is inzicht een heel belangrijke factor, zodat je er grip op leert te krijgen.

VRAAG: Wat is het subtiele verschil tussen grip krijgen op iets en iets proberen te controleren? Mail isabelle@zichtbaar.be me het antwoord en als je het juist hebt krijg je een gratis groepshealing. Uit je antwoord wil ik kunnen voelen dat je het begrijpt. Dualiteit is bijzonder subtiel dus verklaar me de subtiliteit. In de volgende nieuwsbrief geef ik dan het antwoord en duid ik ook een paar van de ontvangen antwoorden.

De vrouwelijke energie is verbonden met de materie. De materie is net als de vrouw, een ontvankelijke of ontvangend concept voor de mannelijke energie. De mannelijke energie is het licht, dat de bron uitstuurt. Licht is informatie, maar het is de ontvanger die bepaalt welke vorm eraan gegeven wordt. Jij, mens, bent de vrouwelijke kracht waarin de informatie van de bron gebed ligt. En het is jij die bepaalt waaraan jij vorm of gehoor geeft. De vrouwelijke energie is de macht die de keuzes maakt en die daarmee de vorm bepaalt.

Welke keuzes heeft de mens?

In essentie heeft de mens “maar” 2 keuzes, je kiest vanuit wat je een goed gevoel geeft of je kiest vanuit dat wat je denkt dat juist is. Het leven is duaal = bestaat uit 2, denken en ervaren, twijfelen of weten. Het antwoord of de bron is in beide gevallen het voelen. Het voelt goed (liefde) of het voelt niet goed (angst).

Binnen elk gevoel (goed of slecht) heb je onbeperkte mogelijkheden, dwz situaties waarin je keuzes kan maken.

De vraag is nu, waarop wil jij een antwoord zijn?

2019 nodigt je uit om een antwoord te zijn op de informatie van je bron

De collectieve energie is al een paar jaar aan het verhogen, zodat meer en meer de bron informatie tot uiting kan komen. Met bron informatie wordt liefde maw het goed gevoel bedoelt. In 2019 wordt jij mens, uitgenodigd om een antwoord te zijn op jouw gaven en talenten. De oude patronen van anderen op de 1ste plaats zetten, het jezelf wegcijferen ga jij in 2019 anders invullen. In 2019 krijg je de kans om te ontdekken hoe je vanuit liefde een ongelooflijke constructieve macht kan aanboren.

Je leert meer leven vanuit je essentie. Dus elke mogelijke verbinding van tot elke mogelijk vorm/materie, die onzuiver is aan je bron zullen verdwijnen. Denk hierbij aan al je relaties, zowel relationeel, vriendschappelijk of zakelijk. Passen die bij jou? Zijn die een uiting van liefde of voelen ze aan als een verplichting ?

De hamvraag voor 2019 zal zijn: waarom verbind ik me met dit of die persoon?

Een bewust richten van je energie en aandacht is het avontuur voor 2019, want bewustzijn is je verbinden met iets. De uitdaging is om je meer en meer te verbinden met je innerlijke bron in plaats van met bronnen buiten jezelf. Door meer dingen te doen die je vreugde en plezier opleveren. Zolang je dingen blijft doen uit angst voor gebrek, zal jij gebrek blijven ervaren.

2019 onder de invloed van 12 de gehangene en 3 keizerin

Het leven is pure overvloed en jij als mens bepaalt zelf hoeveel jij voor jezelf toelaat.

2019 is numerologisch een 12 en 3 jaar. De 12 is de tarot kaart de gehangene, die je toont dat je niet op eigen voeten staat omdat je het denken (je oordelen) teveel laat doorwegen. Healing of balans zal je kunnen bereiken door de dingen op zijn kop (= vanuit de tegenoverstelde invalshoek) te bekijken. Symbolisch toont die dat je weer plezier krijgen in je leven door het helemaal anders te doen. Dat wil zeggen collectief mensen zullen uitgenodigd worden (willens nillens) om tot inzicht te komen, om dingen te doorleven en doorvoelen. Met andere woorden de klemtoon zal liggen op bewustwording door het stevig doorvoelen van het keurslijf waarmee jij jezelf pijnigt. In films zie je dat iemand onderste boven ophangen marteltechniek is. Wel lieve mens, in 2019 kan jij je bewust worden van hoe jij jezelf martelt. Denk jij hieraan te kunnen ontsnappen en je te blijven verstoppen in overlevingsstrategieën, zal je ziel je letterlijk dwingen tot rust en teruggetrokkenheid. Je kan idd symbolisch gehangen worden totdat je (uit) breekt en je wil overgeven aan je zielepad. Passiviteit word doorbroken en het opgeven van het zelf wordt herstelt.

2019 zal een zeer speelse en vrolijke energie dragen want het is numerologisch een 3 jaar. In mijn persoonlijke numerologie zit veel 3 energie, dus ik ken die energie zeer goed. De drie energie verwijst in eerste instantie naar je 3de chakra, of plexus solar. Je balans vinden tussen macht en onmacht door trouw te zijn aan jezelf = zelfvertrouwen.

Met de drie energie, maak je van alles iets unieks en leuks, want van 1 & 1 maak jij iets = 3. Misschien begrijp je beter de lading van de drie als ik je zeg dat het ergste wat ik mij kan indenken is, dat als ik op mijn sterfbed zou zeggen: “ Had ik maar dit of dat gedaan”. In de drie draait het echt om de ervaring, minder om het doel. Ik loop liever met mijn kop tegen de muur dan iets niet geprobeerd te hebben. Je wil geproefd hebben van zoveel mogelijk dingen of zoveel mogelijk dingen uitgeprobeerd hebben. De drie energie zal jou in 2019, uitnodigen om je grenzen te verruimen.

De drie kan je symbolisch zien als het zout der aarde. Lees hier het verhaal van de zoutprinces. Zout laat gerechten lekker smaken, en het zout in jouw leven is plezier. Plezier zorgt voor groei en uitbreiding, want als je iets leuk vind wil je er meer van. Groei, genezing, verruiming en uitbreiding zijn gelinkt aan de planeet Jupiter , die de heerser is van boogschutter. Boogschutter is de man die met pijl en boog schiet. Mijmeren, is een schitterende tool en brengt je zoveel inzichten omdat je op een ontspannen manier in het concept gaat.

Mijmeren doe je als volgt, je maakt associaties. Boogschutter, schutter, boog en pijl, amor, …..vul zelf maar aan. Om het artikel niet te lang te maken ga ik er hier verder op in een ander artikel:” De kracht van de boogschutter begrijpen.”

2019 je bestemming ontdekking

Velen vragen me wat hun bestemming is en hoe ze die kunnen vinden. Je bestemming is je gift, dat je te bieden hebt. Je gift is liefde en liefde is vreugde en plezier.

Stel jezelf de vraag: “ verrijk ik met wat ik doe zowel mijn eigen leven als dat van anderen?” dan ben jij bezig met je bestemming of leef jij vanuit je bezieling.

Als je leven een gif is dan leef jij in een waanbeeld, een oordeel, een verwachting, een eis en ben jij bezig met een vorm van angst = liefdeloosheid.

Het leven is een gift, een geschenk voor wie bewust is. Zolang je onbewust leeft heb je het idee dat het leven een gevecht is, iets dat jou overkomt en waarin jij geen stem hebt. In 2019 zal jij, als jij bereidt bent, kunnen ontdekken dat het leven een geschenk is, door te leven vanuit je eigen interesses = wat belangrijk voor je ziel is.

Onder deze jupiter kracht zal het gemakkelijker zijn om ziektes, verslavingen of problemen te begrijpen en los te laten. Pessimisme of negativiteit die getransformeerd wordt tot positiviteit en optimisme.

De planeet krachten in 2019

Heel wat direct inwerkende krachten in de eerste maanden zullen ervoor zorgen dat je als het ware in een stroomversnelling komt. Het is weer een voorbereidingsjaar naar een ander bijzonder jaar nl 2020 waarin pluto en saturnus samenspannen in steenbok. En zeldzaamheid en een duidelijk fase van afronding en wegwerken van laatste losse eindjes. Machtsstructuren komen in crisis want op dit omslagpunt is het misbruik als een boemerang die nu terugkeert naar zijn schepper.

Begin maar komt uranus in stier met plots veranderingen mogelijk in werk en woon thema’s. Er zal collectief een roep zijn naar meer alternatieve manieren van wonen en werken met meer respect voor de natuurlijke schoonheid, de natuur en de onderlinge samenhorigheid . De stier houdt van gemak, comfort en schoonheid. Familie en vrienden maken het leuker en mooier, de natuur geeft je de ruimte en alles wat je nodig hebt en de dingen mogen er gewoon zijn zoals ze zijn. Mensen maken in 2019 de bewuste keuze inzake het willen voortbestaan. Als mensen nu blijven verder kiezen voor liefdeloos denken en handelen, zeggen ze eindelijk dat ze niet willen leven. Leven is hier verbonden met moeder aarde / de natuur. Het voorbestaan van de aarde hangt af van hoeveel mensen nu collectief, vanuit het hart ja zeggen tegen het leven. Maak je geen zorgen, er is al eeuwen in shamballa een groep hoge zielen die voor tegenwicht zorgen. Maar omdat de frequentie op aarde verhoogt, krijgen we als mens, meer en meer zelf de verantwoordelijkheid.

Ook dit jaar worden de trillingen weer verhoogd, vooral in de lente zal dit het meeste voelbaar zijn.

Al met al een jaar dat veelbelovend kan zijn als je meesurft op de stroom. Via de maanartikels en de verslagen van de groepshealingen, die telkens doorgaan met nieuw en volle maan, ben jij optimaal uitgerust om het maximum te halen uit de universele frequenties die op dat moment spelen.

Ook in 2019 ben ik voor jullie om jullie te inspireren om eerlijk te zijn met jezelf en om wijze keuzes te maken voor jezelf.

Ik wens jullie dan ook heel veel plezier toe in het nieuwe traject dat 2019 zal openen voor je.

Moge dit resulteren in vreugde, gezondheid en geluk.

Inspireer en steek anderen een hart onder de riem door dit artikel te delen.

Van harte,

Isabelle Lambrecht,

healer & coach