In het vorige artikel stelde ik me de vraag of verlangens de motor zijn van de evolutie. En ik kwam tot de conclusie dat dit niet klopte. Ik merkte dat er een groot verschil is als je handelt vanuit een wens of vanuit een verlangen.

En ik kwam tot het inzicht dat dit niet klopte. Omdat er een groot verschil is tussen handelen vanuit een wens of vanuit een verlangen.

Ik sloot af met de vraag wat nu juist het verschil is tussen wensen en verlangen. Ik ga hier dieper op in via een schitterend antwoord dat ik kreeg.

Hoi Isabelle.
Verlangen en wensen.  Ik zeg wel in de drukte van mijn gezin ik verlang naar rust. Voor mijn gevoel nu ik er over na begin te denken, schuif ik het voor me uit en blijf ik maar wachten tot dat het komt. Als ik het me wens komt er een gevoel van creëren. Ik wens mezelf rust. Wat kan ik doen of heb ik nodig om mezelf rust te geven. Bij verlangens plaats ik het buiten mezelf en bij wensen creëer ik wat ik nodig heb en neem zelf het heft in eigen hand.

Ik vond dit een schitterend voorbeeld en het klopt als een bus. Maar je kent me al een beetje, ik wil altijd weten of je ook begrijpt wat je voelt. Dus mijn wedervraag aan die lieve dame was of ze begreep waarom het zo voelde. 

Haar antwoord: 
Hoi Isabelle.
Het door denkertje……Ik mijmer nog even verder
Het klinkt misschien wat vreemd maar als ik verlang naar b.v. rust is er een vorm van een slachtoffer rol. Er zijn altijd wel redenen waarom het niet kan. Dus blijf ik hangen in een zelfde patroon.
Als ik het wens wordt ik actief  en stap ik uit dat patroon en ga ik creëren. Geef ik mezelf over aan dat wat het leven heet, de beweging van eb en vloed. En laat ik controle en de slachtofferrol los. Bij wensen ga ik in het leven staan. En voel ik de beweging, de energie die gaat stromen en de blijheid die dat met zich mee brengt…..Ik leef en laat me niet leven!!!

En de dame zit er bonk op
Inderdaad, verlangen is vragen vanuit een slachtofferrol, vanuit onmacht en zelf afwijzing. Het is iets wat je denkt nodig te hebben en je ervaart stress vanwege het “gebrek”. In gedachten blijft het resultaat of dat wat je verlang, je tergen en energie van je vragen.

Bij wensen schreef ze dat ze in het leven gaat staan. Maar het is meer dan dat. Als je iets wenst sluit je aan op je ziel en daarmee wordt je onderdeel van de stroom / het leven. Als je in het leven gaat staan is er een soort van stagnatie (als ben je een rots waarlangs het water moet stromen). Energie, leven is subtiliteit. Voel, want het zijn juist die kleine subtiele verschillen die een wereld van verschil uitmaken.

Het grote verschil tussen een wens en een verlangen is: dat je een wens kan loslaten omdat die gedragen of gevoed wordt door je hart. Het geeft je vleugels en het is onbelangrijk of die vervuld wordt of niet. Omdat je leeft vanuit je hart en je daarmee de garantie hebt dat wat naar jou toekomt magisch zal zijn. Je begrijpt dat jij een kanaal bent voor de universele energie en dat de materie op zich onbelangrijk is. Wat belangrijk is, is dat jij uiting geeft aan je innerlijke potentieel. Hiervoor maak je keuzes waarbij jij je op DAT moment goed bij voelt en je laat het resultaat los.

Als je in het nu leeft, leef je in het moment van de eeuwige beweging en daardoor is het materiële resultaat minder belangrijk en ligt de klemtoon meer op jouw persoonlijke groeibeweging. Op het in contact zijn met je ziel en zo voeling te krijgen met de onbegrensde mogelijkheden van onvoorwaardelijke liefde.

Een wens is iets vanuit het hart, maar het laat het leven vrij om hierop in te spelen. Je laat ruimte voor magie en de overvloedige mogelijkheden.

Een verlangen is een vastomlijnd gegeven, een moeten. Iets dat je moet hebben en je hebt het al op voorhand, met je beperkte geest ingevuld. 

Kan jij jezelf de vrijheid en ruimte geven om vanuit overgave en wensen te leven of leef je nog liever vanuit controle en verlangens. Overvloed versus gebrek.

Loop jij nog vast en hang je nog vast in de greep van je verlangens,  kan je een healing of een coaching bij mij boeken. Het 8-weken angsttraject is ook een bevrijdende mogelijkheid

Veel plezier alvast met dit artikel en deel het gerust als anderen een steuntje in de rug wil geven. 

Van harte

Isabelle Lambrecht

healer & coach