Omdat alles instort (eerst moet alles weg voordat het nieuwe vorm kan krijgen) wordt elke mens “uitgenodigd” om zelf verantwoordelijk te nemen voor de keuzes die je nu zal maken. De info die ik deel is niet om angst aan te jagen maar om je duidelijk te maken dat er duidelijk meer gaande is dan zo op het eerste zicht te zien is. Kennis is de sleutel! Mannipulatie kan enkel als de mens onwetend, angstig, verwarring en geïntimideerd is. Als wij de realiteit begrijpen kunnen wij niet in een valse realiteit worden getrokken… dan zijn wij echt machtig
Toen ik mijn gids vroeg hoe ik dit het beste kon schetsen voor jullie, kreeg ik het volgende beeld. Het leven is als een grote molen die maalt, en sommigen proberen de molen te remmen door stokken, balken, rotsen ervoor te gooien. Maar de materie waarvan deze molen gemaakt is, is onaantastbaar. En daarmee een on-stopbaar proces.
 
De molen is het instrument van de grote Almacht en de stokken, balken en rotsen zijn armzalige tools van mensen die denken de almacht op aarde te zijn. Ze kunnen voor wat vertraging en lijden zorgen maar de macht van de molen is sterker. Of anders gezegd, het licht overwint altijd.
Wat is er juist gaande?
De tarot kaart, de toren, is voor velen een gevreesde kaart , omdat ze staat voor Starheid en verkeerde ideeën en gewoonten die radicaal moeten worden veranderd. Plotselinge rampspoed en ellende. Soms zegen van boven. Nieuwe inzichten. Losgescheurd worden van beperkende overtuigingen door een plotselinge ramp. Een onverwachte omwenteling, tussenkomst van het noodlot, waardoor alles kan of moet veranderen.
De waarheid is, dat een rampspoed meestal een zegen blijkt achteraf. Wat bezig is, is de lang voorspelde collectieve herstel van de vrouwelijke energie op aarde en de macht op aarde. Hierbij heb je 2 partijen: diegene die de macht denken te bezitten(subrealiteit) en diegene die de ALmacht willen herstellen (de natuurlijke realiteit).
Omdat de macht vele eeuwen misbruikt is en aan de basis ligt van de huidige structuren op aarde, is het noodzakelijk om het oude met de grond gelijk te maken voordat het nieuwe kan worden opgetrokken. 
 
IN 2019 schreef ik al in verschillende maanartikels, dat in 2020 elke mens gedwongen zal worden om eerlijke keuzes te maken en verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen. 2020 is HET jaar van bewustwording. Ik had nooit kunnen bedenken hoe dit op zulke complete wereldschaal ging vorm krijgen en uitgewerkt worden. Maar dat het een wereldgebeuren is, is een feit. En dat we allemaal gedwongen worden om een keuze te maken (verplichte vaccinatie of niet = zelfbeschikkingsrecht of niet) is ook duidelijk.
 
 Het collectieve herstel van de vrouwelijke energie en de macht op aarde, is al vele eeuwen voorspelt geweest en vandaag zitten wij er middenin. En wij zijn diegenen die het proces helpen dragen en vormgeven. We wisten dit toen we incarneerden en het waren de moedigste uit de zielefamilies die zich bereid verklaarden om nu naar de aarde af te dalen. Want we leven in een tijd met een nooit eerder gezien schaal van misbruik , corruptie, technologie en  manipulatie. Wel kenden we 2 oudere beschavingen, Lemurie & Atlantisch, die ook hoogstaande beschavingen waren en die deze split meemaakten. Een deel ging onderuit aan hun technologie en misbruik van macht en de rest volbracht de ascensie. Als ik me afstem op Lemurie, dan voel ik deze hoogstaande beschaving wel en is ze actiever aanwezig dan Atlantisch. Dus volgens mij bevind ze zich in de 5d dimensie. In dit artikel geeft men aan dat de lemurianen nu aanwezig zijn om te helpen bij onze overgang. In elk geval voel ik die energie wel aanwezig sedert een paar weken.  We zijn in elk geval op weg naar de 5d dimensie maar er zijn nog heel veel mensen op aarde die 5d (zelfbeschikkingsrecht) afwijzen. Ik heb het vermoeden dat er op de één of andere manier een dimensionale split zal plaatsvinden waarbij zij die zelfbewust zijn en keuzes maken vanuit het hart in een 5d omgeving terecht zullen komen (ascenderen) en dat de anderen in de 3D matrix zullen blijven vastzitten. 
 
Je houvast tijdens deze ascencie!
Als de bestaande structuren instorten verlies je ook je houvast. Zolang zocht jij  mens naar een houvast buiten jezelf, terwijl het kompas of je houvast, enkel in jezelf bestaat. De structuren buiten jezelf verstikten elke vorm van zingeving en zinvolheid. Echter in jezelf leeft een bron die vol is van vreugde en vervulling.  Wie klaar is om vanuit vreugde en vervulling te leven kan er nu voor kiezen om hierop terug te vallen. Wie nog kiest voor angst en leegte is vrij om naar de 3D pijpen van de ander te blijven dansen. 
Jij bent je eigen kompas, dankzij je innerlijke weten dat deel is van de ALmachtige bron. Als je leeft vanuit je hart, vanuit dat wat goed voor jou voelt,  zal je merken dat je beschermt wordt van lijden.
Wat heeft de wereld nu nodig?
Om alle vormen van controle, normalisering en wetgeving te laten verdwijnen en een zelfbewust, gezond en zelfredzaam mens te worden, is het volgende nodig.
Nederigheid, het besef dat je een deeltje van god bent, maar niet god. Dat wil zeggen dat je geen recht over de ander kan claimen, noch over de natuur. Elk wezen is uniek en authentiek, geen enkel DNA is 100% gelijk, zelfs niet van een eeneiige tweeling. Dat wil zeggen dat elke mens een uniek stukje van de god/de bron/de almacht, gestalte komt geven. Samen vormen wij DE waarheid, samen vormen wij GOD.
onthechting. Is geld slecht? Nee, op zich is het neutraal middel waarmee we ruilhandel bedrijven. Maar het wordt een allesverslindend beest als je het gaat vereren (nodig hebben). Materie is een afgod, met geld als instrument. Materie heeft als nadeel dat het niet op zichzelf kan bestaan. Het heeft de voeding van zijn schepper nodig en is daardoor een noodlijdend concept. En omdat alles op aarde een uitwisseling is, wordt jij een noodlijdend wezen als jij je verbindt met de materie.
Wie zich onthecht van de materie maw wie de materie ondergeschikt maakt aan wat goed voelt, ipv aan dat wat ie denkt nodig te hebben, is een vrij wezen dat met volle teugen in alle vrijheid van de materie kan genieten. Dat wil zeggen dat je op het moment dat je je materie schept je het loslaat, omdat je in het nu leeft. De onthechte, beseft dat materie een gevolg is van de wet van aantrekking. Met andere woorden, de onthechte is de bron van zijn schepping, waardoor ie zich er bewust van is dat de materie een constante in zijn leven is. Wie gehecht is aan de materie, is bang de materie te verliezen, omdat hij zich onbewust is van het feit dat hij de bron is van zijn materie. De gehechte wil altijd meer dan ie “nodig” heeft op dat moment, want hij wil de materie in zijn toekomst al veiligstellen. Alles wat je nodig hebt zit in jou, alle antwoorden die jij nodig hebt zitten in jou Ik bewijs dat keer op keer met zowel mijn healingen als mijn coachingen. Het je nood aan antwoorden, boek dan gerust een coaching of healing bij mij.
zelfvertrouwen: mensen die trouw zijn aan zichzelf, aan de innerlijke goddelijke bron in zelf. Die leven vanuit het innerlijke weten, dat wat goed voelt & intuïtie. Elke vorm van vrijheid ondersteunend en elke vorm van controle vermijdend.
authenticiteit: stop het uniformeren en het perfectioneren. Er is je uniek potentieel dat mag geleefd en ontdekt worden. En elke vorm van schepping is schepping en daarmee een goddelijk beginsel.
eerlijkheid: het loslaten van alle vormen van normen, oordelen en principes. Wie eerlijk is met zichzelf handelt vanzelf vanuit eigenliefde en is daarmee een bron van liefde.
Wat ik persoonlijk doe is
–  zo lang mogelijk de keuze maken van GEEN vaccinatie , zonder echt in de weerstand of gevecht te gaan.
– ervoor zorgen dat mijn energie en moraal hoog blijft, door zoveel mogelijk te genieten en voor vrede te kiezen ipv voor angst. Dus voor mezelf kiezen ipv een kamp te kiezen pro of contro. Ik weet dat ik er geen wil,  simpelweg omdat ik niks opgedrongen wil worden, ik een natuurlijke levenswijze verkies en geen vertrouwen heb in vaccins/chemise brol en ze vanuit mijn ervaring van hoe het lichaam werkt volstrekt zinloos vind. Wel ben ik mij ah inlichten zodat ik haarfijn zal weten wat wel zal kunnen en wat niet. Via het kamp van de tegengeluiden probeer ik de achterdeurtjes te ontdekken en maak ik anderen duidelijk dat ze best alert zijn.
– ik vertrouw erop dat wat er ook zal gebeuren ok is omdat ik leef vanuit mijn innerlijke sturing en daarmee weet dat ik op de één of de andere manier beschermt ben of dat ik uitweg vind 
– sedert 21/5 zijn in spanje de muilkorven, euh pardon, mondmaskers, verplicht in winkels en openbare gelegenheden waar je de 2m afstand niet kan waarborgen. Maar ik draag die niet omdat als je hyperventileert je ze niet hoeft te dragen. Ik hyperventileer vanzelfsprekend als mijn vrijheid in het gedrang komt of als iemand mij dingen oplegt. Hyperventileren is een natuurlijk proces als jij jezelf je zuurstof laat ontnemen. Dan ga je vanzelf heel snel na elkaar ondiep ademen. Schijnt dat je daar zelfs flauw van kan vallen dus niet te lang doen, gebrek aan zuurstof zorgt er ook voor dat je licht in het hoofd wordt.  Van zodra je weer diep inademt voel je je vanzelf weer in je lichaam en gegrond.
Wordt je onrustig en maak je je zorgen,  adem dan een paar maal heel diep in en uit. Dit helpt je om weer te gronden, rustig te blijven en dichter bij je gevoel/jezelf.
De case die  collectief op tafel ligt 
Macht: al eeuwen misbruikt. Is het dat waar onze incarnaties om draaien, meer leren over macht? Scheppen is macht? De Almacht leeft in ons, kunnen we die nu naar bovenhalen en de menselijk ego macht doorbreken? Zijn we bereid om terug onze ware macht te accepteren waarbij helderziendheid, healing, teleportatie, helderhorenheid normaal zijn. Dan hebben we geen technologie van buitenaf meer nodig
2020 is een turningpoint jaar met de bedoeling het doorbreken van de duistere ego macht. Zijn deze halsbrekende toeren lockdown, verplichte vaccinatie, trackingchips, vaccins die falen maar toch verdeeld worden, ….. eerder een wanhoopsdaad omdat ze voelen dat hun spel dra zal uitgespeeld worden?  Laten we het zien als een noodzakelijk onderdeel van het ascensieproces want als je het als een  een gevaar ziet, geef je het duister energie en val je uit je eigen centrum en macht. We zitten er nog middenin en dan komt nog de nasleep. Het wordt nog een stevig rit te gaan maar wie dicht bij zichzelf blijft zal voor veel gevrijwaard blijven. De bescherming van je innerlijke bron is magisch. Tijd om die te ontdekken;
Stel de realiteit vast, maar blijf uit het oordeel.  De realiteit is: de boel wordt om zeep geholpen omdat we in een ascensie proces zitten =neutraal, echter als je eraan toevoegt, dat het gevaarlijk is wat gebeurt, voel je hoe je uit je centrum en kracht getrokken wordt. 
De realiteit is, dat er een transformatie proces gaande is = ascensie = van een 3d angstwereld naar een 5d zelfbewustzijn. De vorm die dit aanneemt is 
  • totale destabilisatie van alle vertrouwde structuren, zowel sociaal, economisch, fysiek en moreel
  • de uitvergroting en versterking van een angstcultuur
  • ontnemen en ontmoedigen van zelfbeschikkingsrecht
  • censuur in de mainstream media, facebook & you tube die de stem van anti-vaccinatie en pro zelfbeschikkingsrecht bannen
  • manipulatie vanuit voorspellingen (bill gates voorspelde in 2017 deze pandemie en fauci voorspelt een 2de corona golf), bij mijn weten falen alle voorspellingsmodellen en heeft nog niemand de glazen bol ontdekt
  • het vertrouwen in het zelf en het leven ondermijnen met de leuze: beter voorkomen dan genezen
Dit is de vorm. Hoe wij er echter zelf mee omgaan dat is onze persoonlijke taak. Hou je energie hoog, vind vrede (vermijd onrust en zorgen want het wordt op zo een hoog niveau gespeeld dat we enkel kunnen terugvallen nu op onszelf) en wees je  bewust dat je op elk moment zelf anticipeert en keuzes maakt.  Zelfs als het vaccin verplicht wordt heb je nog een keuze, het doen vanuit weerstand of vanuit acceptatie en je energie rein houden door zelfdiscipline en zelfbewustzijn.  Vraag is, of mindcontrol echt mogelijk is bij iemand die zelfbewust is? De mind bepaalt voor 85% het werking van het lichaam. We hebben meer in de hand dan we denken.
Hou de moed erin, niemand zei dat het gemakkelijk ging worden en mensen ervaren veranderingen altijd als negatief. Maar het is mijn ervaring dat de molen des levens feilloos maalt. Laten we ons richten en openstellen voor een toekomst waar er vrede, overvloed, zelfbewustzijn, liefde, zelfexpressie, vreugde en gezondheid is.
Hou je voor dat het ok is ook al ziet het er rampzalig uit omdat we nog niet weten waar we naartoe gaan en je zal merken dat het al de helft minder erg zal zijn. 
Warme groet,
Isabelle Lambrecht