Ben jij je er ook van bewust dat de meeste mensen een focus hebben van :

wat kan ik uit iets / iemand halen ?” 

Meer nog sommigen gaan voor het onderste uit de kan te halen.

Het aangeleerde idee van gebrek

Als kind krijg je heel snel het idee dat deze wereld een “gebrekkige” plaats is waar je moet knokken om je hoofd boven water te houden. Voeding, aandacht, liefde, geld, geluk, onderdak zijn het zwaard van damocles die boven je hoofd hangen. Ik kreeg letterlijk volgende boodschap mee van mijn vader: “ de dingen komen niet zomaar uit de lucht te vallen hoor, je moet in alles het onderste uit de kan halen”. Als kind vond ik het griezelig hoe de volwassenen precies over lijken leken te gaan.

Een andere “wijsheid” die ik al snel leerde was: “ de ene zijn dood, is de ander zijn brood, amen.” Tja niet verwonderlijk dan, dat je denkt dat het een harde wereld is, die geregeerd wordt door gebrek. Gebrek lijkt stevig gebeiteld in het collectief denkbeeld. De ene mens zal hierop reageren door te vechten voor zijn brok, de andere door zichzelf “verkopen” (in de vorm van wegcijferen) om zich te verzekeren van zijn brok. In beide gevallen ligt de focus op het zoveel mogelijk proberen te halen, UIT iets of iemand. Je kent het wel, de laatste druppel uit de citroen persen.

Eerst geven en krijgen of gewoon pakken en houden?

Er is een esoterische of natuurlijke wet die heel duidelijk is aangaande de wisselwerking in het leven. Die wet stelt dat “wat je geeft; je x4 (cijfer van materie) terugkrijgt. Wat je doet of geeft, krijg je altijd versterkt terug.

Vanuit dit standpunt bekeken en verder logisch redeneren kan je gerust stellen dat de mens “gevaarlijk” bezig is met zijn focus op gebrek. Met een focus, gericht op het maximum uit iets halen zal het leven je dat x 4 terugbetalen of anders gezegd, het zal je het vuur aan de schenen leggen. Als jij pakt of eruit haalt, zal het antwoord van het leven zijn dat het iets van je zal terug “roven”. Wanneer je enkel neemt, pleeg je roofbouw. De landbouwer weet al lang, dat – als hij jaar na jaar hetzelfde op dezelfde akker plant – hij zal eindigen met een schrale oogst. Hij begrijpt dat hij zijn akker iets dient terug te geven.

De kern van leven /groei/ interactie is als een zaadje. Wie een zaadje plant, kan een boom krijgen, wie de grond uitput zal niks krijgen.

Daarom is het belangrijk je te focussen op wat je aan het leven kan geven, in plaats van wat je eruit kan halen!

Gebrek loslaten en je richten op volmaaktheid

De snelste manier om te leren geven is om het idee van gebrek los te laten. Kijk rondom jou en zie de natuurlijke overvloed. Er is niks dat op zichzelf staand is. Biljoenen grasprieten, miljarden mensen, granen/bomen/planten/dieren. Alles is overvloedig aanwezig en toch leeft het idee van gebrek onder de mensen. Als je focust op overvloed zal je merken dat dit zal manifesteren in je leven. Dit principe heb ik al heel duidelijk mogen zien en ervaren in mijn eigen leven. Het is mijn ongeloof dat de grenzen trekt in mijn leven en mijn geloof die de grenzen oplost. En bij jou is dat net hetzelfde. Alles is in essentie volmaakt want alles is ontstaan uit dezelfde volmaakte bron. Enkel jouw kijk bepaalt of het volmaakt is of onvolmaakt. Maar weet, dat de volmaakte toestand altijd aanwezig is en de enige constante is, nu versluierd door onwetendheid en ongeloof.

De mens is als het ware een spiegel, die de goddelijke energie weerspiegelt. Het is dus aan de mens om mee te deinen op de beweging van god en het goddelijke te weerspiegelen ipv de schaduw. Dat vereist discipline en een juiste focus.

Zonder god is de mens maar een schaduw.

Het is tijd om je licht weer te activeren en te delen met de wereld

Jij mens, bent in essentie een goddelijke kern, omhult door een fysiek lichaam. De goddelijke kern is (onder)deel van het levengevend intelligent levensbeginsel, dat bestaat uit puur licht en energie. Jij bent in wezen en essentie, een lichtwezen. Licht is de goddelijke, opbouwende kracht, die geeft en daardoor kan jij, ontvangende mens manifesteren of zichtbaar worden.

Zolang jij je onbewust bent van je licht, dit licht blijft dimmen door ongeloof – gebrek aan vertrouwen – gebrek aan eigenliefde – zoek jij verlichting onder de vorm van voldoening en erkenning in de de buitenwereld. Door liefdeloze gedachten, pleeg je roofbouw, verziek je je leven en wordt je fysiek ook ziek. De focus ligt dan op gebrek. Vanuit dit idee van gebrek leef jij een leven op zoek naar iets dat je pijn kan verlichten. Elke relatie of elk ding bekijk jij dan vanuit het opzicht “wat kan ik eruit halen”. Wanneer je leeft vanuit je hart, zal deze overstromen van vreugde en dankbaarheid en zal je die overvloed willen delen. Elke handeling zal dan gedragen zijn door “wat kan ik betekenen voor of geven aan”. Het is het leven vanuit angst en vanuit gesloten harten die zorgt voor de momenteel duidelijke verzieking en roofbouw op elk niveau, emotioneel, fysiek en in de natuur.

We zijn in een tijdperk gekomen waarin de opgebouwde energie van eeuwen ver, op een keerpunt gekomen is. Het is nu éénmaal de natuurwet dat elke opgebouwde energie een bepaalde rekbaarheid heeft en vanaf een bepaalt punt terugkeert naar haar bron, verrijkt met de opgebouwde energie tijdens haar reis.  Wanneer een kracht liefdeloos opgebouwd en gebruikt werd, zal ze terugkeren naar haar bron en haar bron vernietigen. Werd de kracht verrijkt met liefde, zal ze haar bron versterken.

Veranderingen breng je altijd in het nu aan.

Het verleden kan je niet meer veranderen en de toekomst is nog onbestaande dus in het NU liggen al je kansen en mogelijkheden. Wacht nooit op het goeie moment om je leven anders te bekijken en anders in te richten. Begin ermee NU, NU is altijd het juiste en enige moment. Wees ook bereidt om bij te sturen naargelang je weer nieuwe dingen ontdekt.

Sedert een aantal jaren, is de rit terug naar de bron ingezet. Zijn we op weg naar totale vernietiging of worden genoeg mensen wakker om aan te sluiten op het licht in zichzelf. Weet dat er in verhouding maar een kleine vlam nodig is om het duister te verdrijven. Licht is een mind zonder angst. Angst ban je uit door het mechanisme te begrijpen. De angst wordt collectief gevoed door de éénzijdige negatieve nieuws berichtgeving en andere economische propaganda. Deze kluisteren je in een vorm van zelfhypnose.

Geniet en wees dankbaar voor het wonder dat het leven in wezen is. Helaas kunnen de meeste mensen zich niet meer verwonderen omdat hun gedachten gevuld zijn met angst en gebrek. De overvloed en schoonheid van het leven gaat aan hen voorbij. Velen kijken maar zien niks, velen horen maar luisteren niet. Gebrek en pakken wat je kan voeren nu nog de boventoon maar het kan ook anders.

Het licht is altijd aanwezig geweest 

Dankzij bepaalde lichtgroepen op aarde, die al eeuwen aan het werk zijn om het licht op aarde hoogte houden, blijft voor elke mens de mogelijkheid beschikbaar om terug aan te sluiten op deze lichtkracht. Het maakt niet uit of je eeuwen of 40 jaar liefdeloos geleefd hebt. Het moment dat jij aansluit op die lichtkracht ben je er ASAP weer onderdeel van en help jij het collectief mee ondersteunen de weg terug naar de bron. Het verleden is zonder kracht, de almacht ligt altijd in het NU.

Sedert een aantal jaren, is de rit terug naar de bron ingezet. Zijn we op weg naar totale vernietiging of worden genoeg mensen wakker om aan te sluiten op het licht in zichzelf. Weet dat er in verhouding maar een kleine vlam nodig is om het duister te verdrijven. Maar het vlammetje moet dient wel puur te zijn, dwz ontdaan van elke vorm van ego/angst.

Er liggen wonderlijke tijden in het verschiet als we nu met velen wakker worden, het licht of de goddelijke kern in onszelf weer accepteren opdat onze christus kracht de motor van ons leven zal worden. De christuskracht is volmaaktheid delen, handelen vanuit een volmaakt wezenlijk zijn.

Staar je niet blind op wat het nieuws je voorschotelt. Het is zeer éénzijdig, de andere kant van het licht is nog compleet onderbelicht doch niettemin zeer sterk en levendig aanwezig voor wie ZIEN wil. Kies bewust voor lichte dingen en dat doe je door vreugde als leidraad te nemen.

Geniet en wees dankbaar voor het wonder dat het leven in wezen is.