Bemiddeling is een vak en een kunst.

Het is een combinatie van ervaring en intuïtie waarbij gepoogd wordt om een gulden middenweg te vinden, een  oplossing waarbij beide partijen zich kunnen verzoenen

Tijdens de bemiddeling kijk ik wat je ECHT nodig hebt. Want wat je wil en echt nodig hebt, ligt soms heel ver uit elkaar. 

Met een geschil of probleem, kan je op drie manieren omgaan:

1/ je bent overtuigd van je gelijk en je wilt je slag thuishalen, neem dan de gerechtelijke piste

2/ overtuigd van je gelijk en je beseft dat de gerechtelijke piste :

* veel energie, tijd, geld vraagt

* je nooit zeker bent van de uitkomst

* dat de uitkomst door de rechter OPGELEGD wordt,

neem dan de tussenstap bemiddeling

3/ je weet dat er meestal twee kanten zijn aan een geschil en dat met een beetje inzicht en goede wil er een derde piste mogelijk is 

Bemiddeling : Win – win situaties creëren!

In mijn opleiding bemiddelaar,  leerde ik een win-win situatie te creëren. Standpunten terug te brengen tot de essentie.

In mijn coaching praktijk leerde ik kijken naar wat de persoon echt nodig heeft, naar wat het echte pijnpunt was,  in plaats van te luisteren naar wat hij/zij denkt nodig te hebben.  Als psychotherapeut ontdekte ik hoe de hersenkronkels een verhaal weven dat je leven en gedrag beheerst.

Wat is een standpunt en waarom blokkeren standpunten?

Een standpunt is gegroeid vanuit een beschermings-mechanisme en gaat voorbij aan de echte nood of behoefte. Standpunten maken beweging onmogelijk omdat deze fungeren als een oplossing maar door de ander ervaren worden als een eis, in plaats van een vraag of nood. En net daardoor, mislukt elke poging tot communicatie. 

Voordelen van bemiddeling

De bemiddelaar of mediator  is neutraal en schept een veilig kader waarin beide verhalen de nodige ruimte krijgen. De onderliggende noden worden zichtbaar waardoor er anders naar het probleem gekeken wordt en nieuwe oplossingen ontstaan.

Een bemiddeling is vrijwillig en gaat altijd uit van BEIDE partijen, het heeft geen opgelegd, dwingend karakter.

Het mooie aan deze piste is dat de beslissing bij de partijen blijft en vaak verrassende resultaten oplevert.

Een veel gehoorde positieve feedback is, dat er oplossingen naar boven komen waar zij in eerste instantie nooit aan gedacht hadden.

Een bemiddelaar heft tegenstellingen op en werkt van eisen naar oplossingen toe.

 

Een bemiddeling gaat over de essentie van het tekort. Het tekort komt niet altijd op tafel door schaamte, uit kwetsbaarheid, omdat ze er toch niet meer in geloven of simpelweg omdat ze zo van zichzelf vervreemd zijn door het maatschappelijk keurslijf dat ze dragen.

Om als bemiddelaar te kunnen bemiddelen zijn er 4 belangrijke vragen waarop BEIDE partijen ja moeten antwoorden:

 • ja we hebben een probleem
 • ja we willen het oplossen
 • ja we willen het via bemiddeling proberen
 • ja we willen persoon X als bemiddelaar

De rol van de bemiddelaar:

 • maakt duidelijke afspraken
 • zorgt voor neutraliteit, luistert en schetst de beide verhalen en heeft begrip voor beide partijen
 • schept een veilig kader waarbinnen de partijen echt kunnen zeggen wat ze voelen en willen en bewaakt de afspraken goed
 • zorgt ervoor dat de mensen het ZELF doen en neemt geen beslissingen in de plaats van zijn cliënten.
 • geeft de nodige info en legt de afspraken vast op papier

De spelregels van de communicatie tijdens de bemiddeling:

 • respect voor de ander, geen verwijten, niet schelden
 • luisteren naar de ander wat niet wil zeggen dat je met de ander akkoord gaat
 • elk vertelt ZIJN verhaal en spreekt voor zichzelf, zonder oordeel naar de ander maar vanuit zijn EIGEN beleving
 • val elkaar niet in de rede, elk spreekt om de beurt
 • richt u tot de neutrale bemiddelaar, die als scharnierpunt zal fungeren
 • geef geen negatieve reacties (snuiven, blazen, wegwuiven, …..)

Het verloop van een bemiddeling

Het verloopt via video call  want ik woon sedert 2018 in spanje:

 • in de eerste sessie worden alle afspraken omtrent de bemiddeling, doel, duur, kostprijs, spelregels besproken en via email bevestigd. Kostprijs is 120€/ per uur  (met factuur + btw)
 • luistert de bemiddelaar naar het verhaal en vat samen 
 • dan wordt besloten welk de gemeenschappelijke factor is die voor spanningen zorgt
 • gaan alle partijen akkoord, ontvangen het contract via email en sturen dat ondertekend terug 

Tijdens de volgende sessies wordt getracht om samen terug te communiceren en een oplossing uit te werken die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Meerwaarde van een bemiddelaar

Tijdens de opleiding hebben we geleerd hoe misverstanden in elkaar zitten en hoe hun opbouw is en hoe deze beetje per beetje kunnen worden blootgelegd. Omdat de bemiddelaar neutraal is, kan hij veel beter zien wat er gespiegeld wordt. Je kent dat wel, de balk in eigen oog niet kunnen zien. Als je vastgeroest zit in je eigen pijn is het ontzettend moeilijk om er zelf uit te geraken. De bemiddelaar kan duidelijker spiegelen wat echt speelt. De pijn zit soms zo diep omdat je automatische piloot het heeft overgenomen.

Isabelle Lambrecht

isabelle@zichtbaar.be