Totemdieren en dieren die spontaan je pad kruisen

zie ook onze blog dier en totem

Aalscholver – Groei door introspectie, kennis van de voorouders.

Aap – Problemen oplossen, moed, vrolijkheid, vriendschap, communicatief, creatief, brengt inzicht in de donkere kanten van de mens, intelligentie, flexibiliteit, speelsheid en fratsen. De Aap is verstandig, maar laat zich toch dikwijls beetnemen (naïef). Hij is zeer levendig en enorm beweeglijk. De Aap is een potsierlijk en vrolijk dier. Hij is moedig en het moederdier zorgt goed voor haar jong.

 

Aardworm: groei, regenereren, heling, reflecteren, transformatie, sensitief, altijd op zoek naar goede grond.

Adelaar – Kracht, moed, helderheid, overzicht, objectiviteit, geduld, verbonden met de Great Spirit. Al lang zoekt u naar waardering en dat staat er nu aan te komen. U zult hoog boven alles en iedereen uit gaan steken en gewaardeerd en erkend gaan worden voor uw persoonlijke kwaliteiten en waarden. U zult triomferen, overwinnen en resultaten boeken. Veel wensen gaan in vervulling, zolang u maar ambitieus genoeg blijft. Ook zult u een opmerkelijk succes behalen. U zult zich even heel superieur gaan voelen, maar pas op dat u niet te dicht bij de zon komt, uw vleugels zouden kunnen verschroeien en dan zult u verslagen ter aarde vallen.

Adder – Transformatie, Heling, levensenergie, transformatie, vertegenwoordigt ons vermogen te sterven en opnieuw geboren te worden. De energie waardoor we op aarde geboren kunnen worden, is seksueel van aard en maakt ook onze dood noodzakelijk. Vriendschap met de kracht van de slang of de adder maakt dat je vol gratie en magie door het leven kunt glijden, met gemak je oude leven van je af schuddend als dat nodig is – onverschillig of dit oude leven het fysieke lichaam is of een stadium in de huidige incarnatie.

Albatros – U bent een idealist en dat zal altijd wel zo blijven. U heeft ook een uitzonderlijke motivatie waardoor u steeds de kracht weer vindt om door te gaan, de draad op te pakken waar u hem even was kwijtgeraakt. Ook nu weer! U koestert hoge aspiratie en een groots plan en stelt veel hoop op iets of iemand. U bent op zoek naar inzicht en antwoorden en veel ervan zult u vinden.

Alligator – Overlevingskracht, oude wijsheid, creatief/destructief, verborgen wijsheid, kracht, geslepen, onverwoestbaar, efficiënt, instinctief, heimelijk sluipend, pijlsnel.

Alpaca (lama) brengt liefde, uithoudingsvermogen en zorgt voor evenwichtige handelingen, helpt je om hordes te overwinnen. Een lama in je leven of droom helpt je het juiste pad te vinden en toont je hoe je de dingen voor jou kan laat werken ipv in de dingen te vliegen.


Antilope – Snelheid, gratie, onschuld. Verstandig handelen is de boodschap van de antilope. Hij kent de kringloop van het leven en het mysterie van leven en dood. Daarom kan de antilope oprecht en onbevreesd optreden. De kracht van de antilope wordt nagestreefd door medicijnmannen. De daden van een antilope dienen altijd een hoger doel, dat het algemeen welzijn ten goede komt. Als hij in een moeilijke situatie terechtkomt, spreekt hij zijn antilopenkracht aan. Let op de boodschap die u wordt toegefluisterd, en handel ernaar! De antilope wijst u erop dat u moet vertrouwen op uw innerlijke ingeving en uw eigen kracht. Telkens als u de drang voelt om een stap vooruit te doen, vat u moed en doet u het.

Arend – Kracht, verlichting, overzicht, vrijheid, oog voor detail, zelfrespect, scheppend,genezing, wijsheid, kracht, moed, inzicht, verlichting, vrijheid, oog voor detail, spirituele verbondenheid. een visionair inzicht en toch gegrond blijven. Hij leert ons een stevige fundering te leggen voordat we proberen om hoog in de lucht te zweven. De adelaar is een spiritueel en aards symbool voor autoriteit, kracht, macht, onafhankelijkheid, scherpe blik, snelheid, vernieuwing, visie en vrijheid. De goddelijke kracht wordt door de arend belichaamd. Hij kan hoog in de hemel opstijgen, hoger dan enig ander levend wezen, en komt zodoende dicht bij Grote Geest. Doordat hij op zulke grote hoogten komt, kan hij het totale leven overzien. De arend leert dat het belangrijk is het hele levenspatroon te leren kennen, met al zijn licht- en schaduwzijden. Dat betekent zowel negatieve als positieve gebeurtenissen als ervaringen te beschouwen, die een hoger doel dienen en helpen het eigen zelf verder te ontwikkelen. Daarmee veronderstelt de arend wel vertrouwen in de goddelijke leiding. Alleen door de beproeving van de zielskracht kan een mens de sterkte van een arend krijgen.Vanouds gebruiken sjamanen arendsveren om de aura van zieke mensen te genezen. Overwin uw angst, kijk voorbij uw eigen horizon, verbind u met het element lucht en ga vliegen! Dat is de opdracht van de arend.

Armadillo – Snelheid, onschuld, één met de aarde, instinct en zelfkennis.

Beer – Genezing, zelfkennis, kracht, introspectie, betrouwbaarheid, bescherming, oprechte belangstelling voor de medemens. Bewustwording van de krachten van het onbewust. Het contact met ons innerlijke. Je hebt graag degelijke en vertrouwde dingen rond je. Je bent constructief en een goeie hersteller. Je bent heel practisch en gezegend met een scherp voorstellingsvermogen. Je tederheid uit je op een practische, natuurlijke wijze. Je kan goed anderen hun spanningen verdrijven. De beer belichaamt de zelfwaarneming, want hij trekt zich elke winter in een hol terug om de gebeurtenissen van het afgelopen jaar te verteren. Hij begeeft zich in het grote zwijgen, de grote leegte, waarin de antwoorden op alle vragen te vinden zijn. Veel mensen kiezen ook de weg van zwijgen en eenzaamheid om dichter bij hun eigen zelf te komen. Dat is een mogelijke manier om antwoorden te krijgen, want ze zijn allemaal in onszelf te vinden. Zelfwaarneming is noodzakelijk om wensen te leren kennen. Deze ontvangende, vrouwelijke energie ligt in de berenkracht besloten. De beer trekt zich in de winter in de dromenwereld terug om te zoeken naar antwoorden en wordt in de lente opnieuw geboren. De beer leert ons hoe belangrijk het is zich tijdig uit de rumoerige wereld en de eigen gedachtestroom terug te trekken. Want in de stilte kan de stem van het hogere zelf worden vernomen, dat de antwoorden op alle vragen en de oplossing van alle problemen kent. Gebruik deze kracht van de beer om uw doelen te verwezenlijken.

Bergleeuw – Leiderschap, rechtvaardiging, intentie, lichamelijke kracht, gratie en evenwicht.

Bever – Bouwen, samenwerking, harde werker, schepping. De bever verschaft ijver en gemeenschapszin. Hij is de ideale bouwmeester. De beverkracht helpt zijn voorstellingen en dromen in daden om te zetten en daarbij met anderen samen te werken, want de bever heeft een uitgesproken gezinsgevoel. Het is een zeer weerbaar dier, dat met behulp van zijn scherpe tanden altijd in staat is bomen te vellen. Dat wijst op de noodzaak het werk dat hij tot stand heeft gebracht te beschermen en steeds waakzaam te zijn. De beverkracht kan ook aangeroepen worden om oplossingen voor een probleem te vinden, want de bever adviseert ook open te blijven staan voor vele mogelijkheden. Hij volgt de basisregel:’Als een deur gesloten is, staat er een andere open’. Niemand moet zichzelf beperkingen opleggen in het aantal mogelijkheden dat hij kan gebruiken. Telkens als de bever in uw dromen voorkomt, kan dat een teken zijn dat u een lang gekoesterde wens eindelijk in daden kunt omzetten of een project kunt beëindigen.

Bij – Samenwerking, sociale instelling, verzamelen, organiseren, dienstbetoon.

Bizon – Sociaal leven, wijsheid, werk en uitdaging, gebed, overvloed. Hij helpt je op je weg naar een sterke en onafhankelijke Geest. De Bizon staat voor het volgen van de simpelste weg naar overvloed, je geboorterecht. Roep hem aan om je gebeden verhoord te laten worden. Hij leert je ook dat er altijd overvloed is en dat je met dankbaarheid en respect voor de kosmische kracht, je de overvloed in je leven blijft behouden. De bizon staat voor overvloed. Als er een witte bizon, het heiligste dier,verschijnt, is dat een teken dat de gebeden zijn verhoord en een periode van overvloed aanbreekt. Voor de prairie indianen was de bizon de levensbasis, want hij gaf hun voedsel, kleding en leer voor de tipi’s. De bizon leert dat alles in overvloed voorhanden is, als het gerespecteerd wordt en in dankbaarheid aanvaard. Het is belangrijk alle gaven die een mens krijgt, te prijzen en ook te wensen dat alle andere wezens deel hebben aan de goddelijke rijkdom. De bizon wijst er ook op dat alles alleen met de kracht aan de Grote Geest is te bereiken.

Buidelrat – Strategie, zelfbescherming, afleidingsmanoeuvre, instinct. Het opossum is de afleidingsspecialist in het dierenrijk. Als al zijn strategieën tot niets leiden, houdt hij zich dood. Meestal verdwijnt dan de verwarde jager, die zijn jacht voor beëindigd houdt. Hoewel de buidelrat zich ook met zijn klauwen en tanden kan verweren, maakt hij daar toch zelden gebruik van. Hij kan bovendien nog een weeë lijkgeur verspreiden, die de verwarring bij zijn achtervolgers compleet maakt. Het opossum leert verstand en intuïtie te gebruiken om een uitweg uit een benarde situatie te vinden. Een aanvaller heeft al gauw geen plezier meer in zijn kwalijke spel als zijn slachtoffer zich voor dood houdt, dat wil zeggen dat als de aangevallene onverschilligheid laat blijken en niet laat merken of hij gewond is. Ook een krijger kan de kracht van een opossum toepassen door zijn tegenstander te verrassen en in verwarring te brengen wanneer hij een schijnbare overmacht zich ziet. De overwinning hangt overigens van de juiste sterkte af. Het opossum laat zien dat het ook belangrijk is de zin voor het theatrale en verrassende te ontwikkelen.

Buffel – Overvloed, welvaart, kalmte.

Buizerd – Scherp, doortastend, zintuigen openstellen en handelen. Hoe heeft het toch zo ver kunnen komen dat u nu soms zo enorm negatief bent? Is het gewoon koppigheid of bent u gewoon blind voor jouw kunnen? U wilt wel alles graag zo anders maar het lukt nu gewoon even niet. U ziet misschien niet alles zoals het werkelijk is en bekijkt alles vanuit een negatieve kant. Toch bent u bereid om alles te doen om uw doelstellingen te bereiken, maar u realiseert niet tegen welke problemen u op zult lopen. Er liggen zat positieve zaken voor het oprapen als je bereidt bent anders naar de zaak te kijken. Het is nu het moment om anders te leren kijken.

Cavia – Warmte, liefde en zachtheid.

Cheeta – Zelfkennis en snelheid.

Condor – Purificatie, dood en wedergeboorte, nieuwe visie, vrijheid en kracht

Coyote – Wijsheid, balans, gedaanteverwisseling, listigheid, de coyote is agressief en roofzuchtig. Dit krachtdier maakt je pijnlijk duidelijk hoezeer je op anderen neerkijkt.De coyote is een achterbakse schelm en hij is heilig. Hij is constant bezig zichzelf en anderen erin te laten lopen. Telkens komt hij in zijn eigen val terecht, waaruit hij zich weer ongedeerd weet te bevrijden. Maar omdat hij nooit van zijn fouten leert, raakt hij telkens opnieuw in de onmogelijkste situaties verstrikt. Alleen zijn eigenschap een levenskunstenaar te zijn behoedt hem voor ernstige schade. Als u coyotekracht bezit, speelt u onophoudelijk de clown en belandt schijnbaar buiten uw schuld in de gekste en moeilijkste situaties. Dan is het belangrijk om met uzelf te kunnen lachen, want alleen dan kunt u het spel nog winnen. De coyote houdt ons een spiegel voor en wijst ons op onze eigen dwaasheden. Geen ander is zo bekwaam als hij om verstarde en serieuze gezelschappen met elegantie en zorgeloosheid in beweging te brengen.

Damhert – Oer-energieën, eerlijkheid, bron van zelfkennis.

Das – Structuur, vasthouden, slimheid, onafhankelijkheid. De das leert creatief en succesvol met geweld om te gaan. De meeste dieren gaan een ontmoeting met de das uit de weg. Ondanks zijn geringe lichaamsgrootte is hij een gevaarlijke tegenstander. Zijn wildheid en vechtlust maken hem niet echt geliefd bij andere dieren. Hij is het totemdier van machtige genezers en medicijnvrouwen. Een mens met daskracht kan zijn taaiheid heel effectief gebruiken bij het genezen. Hij zal ook in de moeilijkste gevallen nooit opgeven, maar doorzetten tot de ziekte uiteindelijk is bedwongen. De boodschap van de das is dat de mens zijn woede kan gebruiken om onplezierige levensomstandigheden te veranderen. Laat uw traagheid achter u en handel! Gebruik de energie van de aanval om uzelf naar voor te katapulteren, maar vertrap daarbij niet alle anderen. Blijf altijd op uw innerlijke evenwicht letten. Dasmensen zijn vaak de “baas” voor wie velen bang zijn, maar die uiteindelijk alles gaande weten te houden. Als hij in een slecht humeur is, kan hij koel en gemeenheid tentoonspreiden. Het is ook zijn kracht dat hij zijn gevoelens uit zonder angst voor de reactie van anderen. Voor paniek is in het gedrag van een das geen plaats. Ook in gevaarlijke situaties houdt hij het hoofd koel.

Dolfijn – Initiatief nemers, nieuwsgierig, speelsheid, plezier, communicatie, vrolijkheid, levenskracht, beschermer, contact met het goddelijke. de dolfijn is intelligent en meelevend. Dit krachtdier beschermt en adviseert je. De dolfijn geeft ons de leer van de adem, die ons mens het leven en de levenskracht verbindt. Door het ritme van onze adem te veranderen kunnen we bruggen naar andere wezens en werelden slaan. Want de adem verbindt ons met de Grote Geest en zijn totale schepping. Mensen met dolfijnkracht kunnen, net als hun totemdier, bemiddelaar zijn tussen de mensen en de bewoners van de droomtijd of de goddelijke kracht. De dolfijn leert ongedwongen en met plezier hindernissen te overwinnen doordat u uw ritme en zodoende uw energiepatroon verandert. Schep een band met het grote sterrenvolk. Bevrijd u van alle lasten door bewust krachtig uit te ademen.

Draak – Bescherming, spirituele magie, rijkdom, wijsheid en kracht.

Duif –brengt vrede en staat symbool voor vertrouwen, vriendschap, liefde , vruchtbaarheid, moederschap en profetie, aanpassingvermogen, astrale reizen, teleportatie, De duif nodigt je uit om je te verbinden met je hogere zelf, de vrede en liefde te voelen in jezelf en in harmonie te leven de natuurwet/ met Moeder Aarde en het universum. Onvoorwaardelijk in het leven te staan door in de eerste plaats van het zelf te houden en dat zelf in alles te zien. == de duif op je pad vertelt je op je intuïtie te vertrouwen want het richtingsgevoel van de duif is meesterlijk want ze vind over grote afstanden altijd haar huis terug. Jij mag nu thuiskomen bij jezelf. De duif vraagt je om knopen door te hakken om je doel/wens/intentie duidelijk te bepalen. te focussen op je passie en wensen
De duif bezit helende krachten en komt vaak tevoorschijn wanneer je oude zorgen, pijn of haat met je meedraagt en nu kan healen en loslaten. De duif brengt je een boodschap van liefde, liefdesrelaties die meer harmonie kennen, iemand die je zijn of haar liefde verklaart of laat zien. je creativiteit staat op scherp en zaken uit het verleden die mogen geheeld worden komen terug op je pad .

Duizendpoot – Flexibiliteit, weet van alles,

Eekhoorn -brengt overvloed en vindingrijkheid en wendbaarheid. Eekhoorn is een meester in het vinden van evenwicht en  brengt de gave van planning, organisatie en verantwoordelijkheid maar op speelse wijze. Actie, paraatheid, bewustzijn, opmerkzaamheid, sociaal, activiteit, speelsheid en voorbereiding, een sterke aanwijzing dat je op dit moment op het juiste spoor zit, speelsheid, energie, vertrouwen, je zit op het juiste spoor, trouw blijven aan je doeleinden, volhouden = succes De eekhoorn is een verzamelaar. Hij bouwt voorraden op en is zodoende tegen alle eventualiteiten gewapend. Omdat hij verschillende verstopplaatsen voor zijn voedselreserves heeft, zal hij ook de langste winter beslist kunnen overleven. Andere kenmerken zijn z’n aanpassingsvermogen en snelheid. Zijn afleidingsmanoeuvres zijn uniek. Eekhoornmensen vinden het moeilijk ook maar eventjes stil te zitten of te luisteren. Als dit diertje zich in uw dromen vertoont, is dat een aanwijzing dat u zich op de toekomst moet voorbereiden, uw krachten moet verdelen en grote veranderingen kunt verwachten. Daaronder valt ook dat u zich moet ontdoen van de ballast die sowieso geen vruchten meer zal afwerpen. Geef weg wat u niet meer nodig heeft, en bereid u voor op de verandering.

Eend – Ze staat voor vertouwen, evenwicht en warmte, contact met je emoties, voor vruchtbaarheid en welstand, emotionele sterkte en rust, bescherming, instinct, moederschap, gratie en troost. Als symbool van liefde en kennis van geheimen kom je de wilde eend vaak tegen in sprookjes. De eend helpt je je open te stellen voor de wereld en bevordert het voorstellingsvermogen. Hij helpt je door je een spiegel voor te houden. Zolang je niet helder hebt waar je staat, is het lastig om er iets aan te doen. De eend kan zich redden in de lucht, op het land en in het water en hierdoor kent hij een hoop inzichten die hij je mee zal willen geven. De eend zal je moed geven om te vertrouwen, maar ook om zelf keuzes te maken. Met zijn vleugels zal hij je beschermen tegen het onbekende en zal hij je warm houden. Vind de rust in jezelf en laat je niet lijden door andermans gevoelens. Wees er voor anderen, maar laat het je eigen innerlijk niet raken. Door haar relatie met water is ze nauw verbonden met de vrouwelijke energieën, het astrale niveau en het emotionele leven van de mens. Water is voor alle leven op aarde onontbeerlijk. Eenden herinneren ons eraan dat we van het levenswater moeten drinken en in nauw contact moeten blijven met onze eigen emotionele wateren. Op het land kunnen ze niet zo goed uit de voeten. Voor degenen met een eend als totem kan dat weerspiegelen dat ze zich mogelijk niet erg op hun gemak voelen bij de meeste mensen in hun leven. Vermoedelijk voelen ze zich pas in hun element te midden van geestverwanten. Het verschijnen van eenden in ons leven kan aangeven dat we een kans daartoe krijgen. Wilde eenden tonen heel sterk hun affectie en zijn erg gericht op het groepsgebeuren. Ze hebben graag andere om zich heen. Ze keren ook terug naar de plaats waar ze zich veilig en op hun gemak voelen. Eenden kunnen ons er aldus soms aan herinneren dat we moeten terugkeren naar die delen van onszelf of die activiteiten waarbij we ons veilig en op ons gemak voelen. Alle eenden drijven en zwemmen moeiteloos-sierlijk over het water. Als totem kunnen ze je helpen eleganter met je eigen emoties om te gaan en je er lekker bij te voelen. Ze kunnen je leren harmonieus mee te drijven op het komen en gaan van de wateren van het leven.

De eend is altijd op zoek naar een partner en deze keer vindt hij het ook. In de komende periode is er voor u dan ook een kwestie, associatie, een vereniging, een verbintenis of zelfs een huwelijk op komst. Kortom een tijd van verbintenissen die positief uit kunnen gaan pakken voor u. Op liefdesgebied ziet alles er goed en gezond uit. Er is niet veel instabiliteit of onvrede te verwachten de komende tijd. Het water blijft nog wel een tijdje kalm.

Eenhoorn – Licht, zuiverheid, gids, kracht

Egel – Zelfbehoud, onschuld, defensief, aardegebonden, behoudsgezind, vasthoudend, levensgenieter.

Ekster – Juiste gebruik van intelligentie, beschermgeest, occulte en metafysische kennis. Zoals de ekster duikt op glanzende voorwerpen, zo duikt u op zaken die u trekken. Daarin zult u een grote edelmoedigheid vertonen, morele kracht, loyaliteit en trouw. Het kan iets geheel nieuws zijn waarop u zich stort. Dat u misschien niet de juiste ervaring heeft maakt helemaal niet zo veel uit want u krijgt namelijk ook te maken met iemand die de nodige ervaring heeft en die ook nog eens te vertrouwen is. Met die hulp aan uw zijde zal het u allemaal wel gaan lukken.

Eland – Trots, majestueus, uithoudingsvermogen, doorzettingsvermogen,overleving. Zelfrespect is de kracht van de eland. Het is de erkenning dat een scheppingsproces met wijsheid is volbracht. De trots en de kracht van de eland zijn bijzonder imposant. De leer van de eland is dat we onze vreugde over een geslaagde daad luidkeels moeten uiten, zoals de eland zijn bronstkreet in het voorjaar laat galmen. Daarbij gaat het er niet om bijval te krijgen, maar ruimte te scheppen voor het gevoel van overvloeiend geluk. Vreugde over succes sleept anderen mee. Vaak beschikken de oudsten over de kracht van de eland en kunnen ze de jongeren moed geven en hun laten zien hoe ze die moed op een verstandige manier kunnen gebruiken om succes te boeken. Zij weten wanneer vriendelijkheid op haar plaats is en wanneer een mens beter zijn woede kan laten blijken. De eland laat zien hoe belangrijk het is zichzelf een schouderklopje te geven en het eigen succes te respecteren. Zo zou u ook alle andere betrokkenen moeten prijzen en aanmoedigen, want stimulering is voor iedereen belangrijk!

Everzwijn – Krijger, oerkracht, oerwijsheid, onderzoekend, healing.

Ezel – Nederigheid, intelligentie, wijsheid.

Fazant – Vruchtbaarheid, Sexualiteit.

Feniks – Dood en wedergeboorte, zonnenenergie , magie.

Forel – Op je gemak voelen met je emoties, ontspanning en levensvreugde.

Fuut – Elegantie, melancholie, uitdrukking van diepe gevoelens door dans.

Gans – Waakzaamheid, liefde, trouw, levenslange trouw, reizen, gemeenschap, welsprekendheid, brenger van goed nieuws, kennis. de gans is een trots dier. Hij biedt een schouder om op uit te huilen, maar verwacht niet meer van hem! De gans waarschuwt u wanneer er gevaar dreigt maar ze kondigt ook nieuws aan. Behalve dat u nieuws te horen zult krijgen, krijgt u ook een advies en duidelijke waarschuwing. Zelfs een aanbeveling. Neem dat advies ter harte, anders komt u er niet zo goed van af. U zult hoe dan ook verstandige voorzorgsmaatregelen moeten gaan nemen. In veel culturen staat deze watervogel, die kan opstijgen en neerdalen als hij dat wil, symbool voor de menselijke ziel.
Bij de grieken was de gans de boodschapper van de goden. In het oude Egypte legde ze  het  kosmische ei. De wilde gans was het vervoermiddel door de lucht van Aziatische sjamanen, van de hindoe-god Brahma, bij de indianen symbool voor de trektocht die leidt naar innerlijke verandering. In het oude India toont ze het verlangen van de ziel om bevrijd te worden van samsara, van het wiel van geboorte en dood, van reïncarnatie en karma.

Geit – Flexibiliteit, doorzettingsvermogen, kracht.

Gems – Standvastigheid, streven naar nieuwe hoogten.

Gier – Purificatie, dood en wedergeboorte, nieuwe visie, wijsheid en kracht. U bent op veel vlakken behoorlijk zuinig geweest en daar zult u nu profijt van hebben. U ziet weer nieuwe mogelijkheden en gaat er vol nieuwe moed weer hard tegen aan. U slaat zelfs aan het opruimen en bent nog beter georganiseerd dan voorheen. Mogelijk veranderd u zelfs van omgeving of veranderd u uw huidige omgeving! U steekt veel energie in huiselijke aangelegenheden en de dagelijkse beslommeringen van het huishouden. Doe wel de juiste investeringen en wees gul als het moment daar is.

Giraf – Hogere intuïtie, overzicht, vooruit zien

Goudhaantje – Er wacht u een leuk buitenkansje, dat u zomaar in de schoot geworpen zult krijgen. In feite lijkt alles er even heel zonnig uit te zien. Zelfs een gunstig resultaat of een direct succes ligt nu binnen handbereik. Soms zult u even het spel mee moeten spelen, maar zonder al te veel moeite zult u het spel goed spelen en het tot een goed einde weten te brengen waarin voordeel u ten deel zal vallen.

Gordeldier – Bescherming, veiligheid, grenzen neerzetten. Door zijn pantsering kan het gordeldier zich optimaal tegen aanvallen van vijanden beschermen. Het leert de mens zelf zijn grenzen vast te stellen en te bepalen welke ervaringen hij bereid is in zijn leven op te doen. Het gordeldier is het totemdier van de medicijnschilden. Op zo’n schild staat alles afgebeeld wat zijn drager wenst en wat hem beschrijft. Dan weten allen die hem ontmoeten, bewust of onbewust, wie ze voor zich hebben en wat de betrokkene verwacht. Met zijn pantser zorgt de gordeldierkracht ervoor dat u geen dingen doet die u niet echt wilt, en dat u zich afschermt van de de eisen van anderen. Het kan helpen de ja-knikkers mentaliteit af te schaffen en het leert waar te nemen of de situatie waarin u zich bevindt goed voor u is of niet.

Grasmus – De tijd voor knusse momenten is aangebroken en u zult er niet eens de halve wereld voor af hoeven te reizen. U zult een zeer goede relatie hebben met een vriend of vriendin die zeer plezierig, vriendelijk en aardig is. Daardoor komt u goed in uw vel te zitten en dat straalt u dan ook uit. Mede daardoor zult u zelf heel aardig en attent zijn tegenover anderen, en dat zal weer zijn positieve invloed op uzelf hebben.

Haai – Ouderlingen, overleven, strijder.

Haan – Nieuw begin, wederopstanding, mannelijke kracht, hoop, sexualiteit.

Haas – Vruchtbaarheid, regeneratie, overvloed, snelvoetig, maanmagie. Hij toont ook dat het van richting te veranderen als er een bedreiging is soms heel lonend kan zijn of het jezelf bevriezen dwz dat stil afwachten tot de cyclus voorbij is en een nieuwe cyclus is begonnen nieuwe wegen kan openen. De haas staat in het dierenrijk voor angst. Door zijn constante angst om door een lynx, coyote, arend of slang gedood en verslonden te worden trekt de haas deze dieren juist op een magische manier aan en gebeurt datgene wat hij het meeste vreest. Omdat op aarde telkens gebeurt wat men verwacht, is het de leer van de haas dat datgene waarvoor men het meest bang is het vaakst zal gebeuren. Vermijd elke zwartkijkerij en elke angst dat ziekten of een andere vorm van ongeluk u kunnen treffen. Anders trekt u juist die gebeurtenissen aan en zult u de universele wet leren dat u zelf steeds de oorzaak bent van alles wat u overkomt.

Hagedis – Loslaten, ontwijken, kalmte, veiligheid, subtiliteit, welzijn,ontwijken, gezondheid en wederopstanding, bescherming tegen slechte invloeden. De hagedis symboliseert de wereld van de dromen, aan gene zijde van ruimte en tijd. Hij droomt van de toekomst. de hagedis leert hoe men met behulp van dromen toekomstige realiteit kan scheppen. Omdat hij in de toekomst kan kijken, weet hij steeds van te voren wat er gebeurt. Daartoe behoren ook de zichzelf vervullende profetieën. Een situatie wordt gedroomd en het is aan de dromer om te beslissen of hij de situatie van energie voorziet en daarmee tot werkelijkheid brengt of niet. De hagedis nodigt u uit om uw dromen nauwkeurig gade te slaan en uw schaduwen goed te bekijken. Zijn uw toekomst, uw hoop of uw angst verschenen? De leer bestaat eruit dat u voor alle gebeurtenissen in uw leven zelf de verantwoordelijkheid draagt, bewust of onbewust, omdat deze uit uw wensen en angsten voortkomen.

Havik – Concentratie, bescherming, oplettendheid, waarheid, overzicht, besef, kracht.

Hert – Vriendelijkheid,camouflage,onschuld, gevoel,liefde, gratie en zachtmoedigheid.

Hinde – Vrouwelijke tederheid, gratie, subtiliteit, spirituele dimensies onderzoeken.

Hond – Vriendschap, loyaliteit, trouw, bescherming, samenwerking. Over de hele wereld wordt de hond in verband gebracht met trouw en betrouwbaarheid. Het is het oerinstinct van de hond zijn baas te dienen. Hoewel hij vaak slecht behandeld wordt, reageert hij op alles met liefde. Omdat de hond er scherp op let dat hij door zijn baas gerespecteerd wordt, is het natuurlijk ook mogelijk hem met een verkeerde opvoeding te bederven. In wezen is hij de beschermer van zijn baas en is hij bereid tot het uiterste te gaan en hem zelfs in bijzondere omstandigheden in de dood te volgen. In de traditie is hij ook de bewaker van geheime gebieden en de beschermer van oude kennis Het hart van de hond is vol medeleven en schenkt geen aandacht aan de menselijke zwakheden. De hond kan helpen deze kwaliteit ook in de mens op te wekken. Hij leert ook van tijd tot tijd zijn loyaliteit jegens zichzelf en anderen te beproeven.

Hop – brengt, liefde, magische en spirituele kennis, symbool van geluk, een gids de vrij van angst en onzekerheden is, brengt oude wijsheid  en balans, brengt je denken en voelen op één lijn, Hij helpt je om snel te denken en beslissingen te nemen. Maakt je sterk en standvastig wat anderen er ook van denken. je leiderskwaliteiten zullen in de verf gezet worden. De hop zegt dat je altijd iets te bieden hebt en van betekenis zal zijn voor anderen.  De komende periode gaat u wat nieuws leren en zult u op persoonlijk vlak een ontdekking doen. Dat kan goed uitkomen en in uw voordeel werken. De door u opgedane kennis en vergaarde informatie, zult u doorgeven aan anderen. Blijf wel eerlijk en oprecht!

Ibis – De ibis duikt op om u te helpen bij ziekte en verdriet. Als u ziek bent dan kan Ibis u helpen te herstellen. Dat geldt zeker ook voor geestelijke problemen en vooroordelen. De komende periode zult u zichzelf in de hand hebben en de situaties goed kunnen beheersen. U zult een zeker welzijn gaan ervaren. Loop niet te hard van stapel en blijf werken aan uzelf en uw lichamelijke en geestelijke gezondheid.

IJsvogel – Zonneschijn, voorspoed, liefde.

IJsbeer – Kracht, overlevingstechniek, eigen-wijsheid.

Jachtluipaard – Zelfkennis en snelheid.

Jaguar – Wijsheid, concentratie, kracht, moed, snelheid.

Kalkoen – Overvloed, delen, moedig. De kalkoen stat voor het gulle delen en weggeven. Opdat anderen kunnen leven, offert de kalkoen zijn leven op. De leer van de kalkoen zegt dat het niet nastrevenswaard is voortdurend goederen op een zelfzuchtige manier op te stapelen, maar dat het belangrijk is met anderen te delen. Het leven is als heilig te beschouwen en daarom moeten we ervoor zorgen dat alle mensen het goed hebben. Mensen met kalkoenenergie handelen steeds met het oog op anderen. De basis voor deze houding is geen verkeerd schuldgevoel, maar vloeit voort uit het inzicht dat de Grote Geest in alle wezens woont. Daar komt nog de kennis van de kosmische wet bij, die zegt dat alles wat we aan anderen geven, tot ons zal terugkeren. De kalkoen leert ons te delen. Als hij in de dromen opduikt, kan dat ook een aanwijzing zijn dat u binnenkort een geschenk of een voordeel zult krijgen.De kalkoen kondigt u een periode van grote voorspoed aan. Ook zult u geestelijk rijker gaan worden. Er is zelfs de mogelijkheid dat u niet alleen geestelijk, maar ook financieel zult kunnen profiteren van een florerende situatie. Een periode waarin u erg vruchtbaar, creatief en productief zult zijn. Pas wel op dat anderen niet over uw rug mee willen profiteren. Voordat u het weet slachten ze u. Wees dus ten alle tijden op uw hoede.

Kameel – Meesters in overleving, oplossingzoekend, helderziendheid, vorige levens, healing.

Kameleon – Helderziendheid, aura gevoeligheid, kunnen veranderen.

Kangoeroe – Springkracht, vrijheid, lichaam controle, veerkracht

Kariboe – Zelfwaardering.

Kat – Magie en mysterie, zelfschikking, vrijheidsliefde, zevende zintuig, intuïtie, sensueel, gevoelig, balans tussen werelden, onafhankelijkheid, energiebalans, trots, zelfverzekerdheid, liefde, geluk, nieuwsgierigheid, negen levens, intelligentie, onvoorspelbaarheid en genezende gaven. Een kat staat bekend om zijn soepelheid. Hij is een uitstekende zielsgids en zal je beschermen met zijn ‘zevende zintuig’; het vermogen om energieën uit de andere werelden te zien. Hij is buitengewoon scherp en opmerkzaam en zal zelden een uitglijder maken. Op hem kun je vertrouwen. Een kat kan prima op zichzelf vertrouwen en hij zal je vragen om datzelfde te doen. Weet wat goed voor jezelf is en wees je bewust van wat je zelf kunt en zeker ook wilt. De kat leert je je angsten en schuldgevoel los te laten, er is geen schuld noch straf. Er is enkel een groeien en oefenen, Je leert anders naar de wereld kijken ipv fouten zie je lessen. De kat zal je met wijsheid begeleiden, over je waken en je loyaliteit schenken. De kat is eigenzinnig maar zal feilloos aanvoelen wat jij nodig hebt. De traditionele vijand van de kat is de hond, maar dit is niet zijn enige vijand. Met de kat als totem doe je er goed aan ook de muis en de hond te bestuderen. Daardoor begrijp je zijn magie beter en kun je evenwichtiger met zijn energieën werken. atten hebben ook een ‘vingerafdruk’. Het patroon op hun neus is namelijk uniek. Het volgen van je eigen neus is een belangrijke boodschap die de kat je brengt.

Kauw – Trouw, aanpassingsvermogen, overleven.

Kever – Herrijzenis, bescherming, verandering.

Kikker – Vrede, emotioneel genezen, plezier, transformatie, evolutie, verbonden met de genezingsceremonie van het water. De kracht van de kikker hangt rechtstreeks samen met het element water en de reinigende kracht van de regen. Hij heeft een band met alle initiatieriten die met water te maken hebben. Zoals de mens in het moederlichaam eerst het element water leert kennen, brengt ook de kikker het begin van zijn leven door als kikkervisje. De kikker heeft de macht regen op te roepen door een bepaald lied te zingen. Mensen met kikkerenergie zijn vaak goede mediums of genezers. Deze kracht stelt hen in staat hun omgeving te zuiveren van negativiteit en wordt gebruikt om plaatsen van spoken te bevrijden of zieken van hun lijden af te helpen. De kikker kondigt altijd de verandering in een nieuw leven aan. Als de kikker in uw dromen springt, kan het tijd zijn om een pauze te houden, aandacht aan uzelf te besteden en uzelf te reinigen. Daartoe behoort ook de bevrijding van onaangename en hinderlijke levensomstandigheden. Het is belangrijk ruimte te scheppen voor de ontplooiing van een nieuw leve

Kip – Nieuw begin, wederopstanding, seksualiteit, hoop.

Koe – Vruchtbaarheid, moeder of vaderschap, banden met vorige levens, genieten van het leven. de koe is een moederlijk dier, dat goed voor haar jongen en haar thuisbasis zorgt.

Koekoek – Snelheid, waakzaamheid. Een tijdje leek het erop dat er over en weer wat geduwd werd, alsof de ander alles voor zichzelf alleen wilde hebben. Toch komt daar nu verandering in. U zult namelijk getroost en geholpen worden en een ander zal zich met u gaan verzoenen. Juich echter niet te vroeg want mede daardoor zal er opnieuw een moeilijke situatie ontstaan. Toch zult u op veel vlakken met anderen een goede deal weten te sluiten. Pas wel op dat u anderen niet wegduwt. Schuif allemaal een stukje in en er passen er veel meer in hetzelfde nest.

Kolibrie – Schoonheid, waakzaamheid, geluk, boodschapper, onuitputtelijke vreugde, levensnectar. De kolibrie houdt van het leven en van vreugde. Hij geniet van mooie bloemen en de harmonie en de natuur. Hij is heel gevoelig voor onharmonische trillingen en vlucht ervoor weg. De kolibrie is uitsluitend gericht op schoonheid en esthetiek. Zijn medicijn is de verbreiding van liefde en vreugde, zowel onder de bloemen als onder dieren en mensen. Veel planten bloeien en leven voor hem, omdat hij ze verspreidt tijdens het verzamelen van nectar. De magie van de kolibrie is dat hij het hart opent. Om die reden worden op veel plaatsen kolibrieveren voor liefdesmagie gebruikt. Zijn vliegtechniek is uniek in het vogelrijk, want hij kan naar voren en naar achteren vliegen en in de lucht stilstaan. Volgens de oude leer van de Maya behoort de kolibrie al tot de volgende cultuurperiode, de vijfde wereld. Deze kleine, tere vogel heeft geen enkel verstand van wereldse dingen. Zijn leven is voor hem één grote duizeling van geluk. Mensen met kolibriekracht hebben dezelfde geaardheid. Omdat ze steeds op zoek zijn naar evenwicht en vreugde, helpen ze anderen levensvreugde te ontwikkelen en halen het beste uit hen. Net als de kolibrie hebben ze een hekel aan lelijkheid en een slecht humeur en vinden ze altijd plekken waar de schoonheid woont.

Konijn – Vertrouwen, moederinstinct, geloof, verzorging, geluk, vruchtbaarheid, groei. Het konijn helpt je wanneer je wilt leren om je angsten los te laten tijdens je groeien en het verleggen van je eigen grenzen. Het Konijn kan je ook helpen met productiviteit, luisteren, sluwheid, snelheid en onschuld. Het konijn toont je dat het tijd is je angsten los te laten ipv ze vorm te blijven geven. Hij toont ook dat het van richting te veranderen als er een bedreiging is soms heel lonend kan zijn of het jezelf bevriezen dwz dat stil afwachten tot de cyclus voorbij is en een nieuwe cyclus is begonnen nieuwe wegen kan openen. klein Konijn… Ren niet als een schicht! Hollen stopt de pijn niet, en maakt het zwart niet licht.

Korhoen – Geboorte en Wedergeboorte, persoonlijke kracht, beweging.

Kraai – Raad, wijsheid, magie, beschermer van de heilige wetten. De kraai is de bewaker van de grote geheimen. Hij heeft als enige het vermogen om de wetten van deze wereld te breken door de gedaante van andere wezens aan te nemen. Daarnaast is hij in staat zich op twee plaatsen tegelijk op te houden In de kraai versmelten verleden, heden en toekomst, want hij leeft in de leegt zonder tijd te ervaren. Omdat licht en schaduw zich ook in hem verbinden, kent hij tegelijkertijd zowel hun uiterlijke als hun innerlijke waarheid. De kraai behoedt de heilige wet, die rechtstreeks van de god is gekomen, en heeft eens verkondigt dat dat alles wat bestaat, uit de vrouw wordt geboren. De Heilige Wet is de wet van de waarheid en is niet te verwarren met de geboden van de mensen of enig godsdienstig stelsel. Kraaienmensen moeten achter hun eigen inzichten staan en er voortdurend mee bezig zijn volgens de waarheid te leven. Maak uw eigen hogere zelf tot uw leider, verander uw vorm en wordt uw eigen toekomstige zelf! Accepteer de opheffing van de natuurwetten en waag onbevreesd een blik in de toekomst.

De kraai verschijnt om u te waarschuwen en brengt u slecht nieuws. Hij probeert u ook duidelijk te maken dat u een stapje terug moet doen en tijd aan u zelf moet besteden. U zult zich bewust moeten worden van iets dat heel belangrijk is voor u of voor anderen. Lukt u dat niet dan ziet het er nog somberder uit. Pas ook op dat u zich de ogen niet laat uitpikken door anderen. Het is nu de tijd om orde op zaken te stellen en aandacht aan uzelf te besteden voor het straks te laat is. De gezondheid dient u strak in de gaten te houden!

Kraanvogel – Balans, gratie, schoonheid. Er staat u een sierlijke en mooie periode te wachten waarin uw gevoelens loyaal, oprecht en integer zullen zijn. U zult zich vol trouw en goede wil gaan gedragen en iemand anders zal zich tegenover u ook zo gaan gedragen. Wat gaat hier uit voortkomen? Één ding is wel zeker, u pronkt beiden zo erg dat de veren er bijna vanaf vliegen. Geniet er maar van!

Krab – De krab wil je duidelijk maken dat je je emoties moet tonen aan de buitenwereld.. zo krijgen mensen een betere indruk van je en kan je jezelf ook beter uiten. Je rug rechten en jou ware gezicht laat zien.. Alleen dan kan je jezelf volledig tot je recht laten komen.Wedergeboorte.

Kreeft – Aantrekkingskracht, bescherming, Sexualiteit, scheppingskracht, creativiteit, krachten en talenten, gevoeligheid.

Krokodil – Overleving, kracht, gulzigheid, de krokodil combineert heimelijkheid met agressie. Het dier maakt je listig.

Kwal – Hogere intuïtie, wijsheid in jezelf, loslaten, verankeren in de aarde

kwartel – Hoe kwetsbaar u soms ook bent, maar zelden laat u dat merken aan anderen. Daarmee denkt u uw ware gevoelens goed te verbergen. Anderen hebben u echter helemaal door want u straalt vaak al uw emoties en wensen uit zonder het te beseffen. Vooral als uw gevoel er echt bij betrokken raakt stelt u zich wat kwetsbaarder op, zonder het vaak te willen. Waardoor heeft u zich nu weer laten gaan? Wordt of bent u verliefd? Valt u ten prooi aan intensieve, vurige gevoelens? Het zou zo maar kunnen. De kans dat u krijgt wat u wilt is zeker aanwezig want er staat u een gelukkig moment en winst te wachten. Dat kan geestelijke winst zijn maar zelf ook materiële winst is niet geheel ondenkbaar.

Kwikstaartje –  is een boodschapper van liefde en vruchtbaarheid, nodigt je uit om creatief te zijn en je inspiratie te vorm te geven, vertelt je om vrolijker in het leven te staan en meer te genieten zodat je ook voor anderen een bron van vreugde bent. Hij herinnert je aan geluid en zang als je genezing zoekt. Ook komt iets op je pad, waar je blij van zal worden. Ook nieuwe vriendschappen die je blij zullen maken. Laat je niet teveel meeslepen door je emoties want je hebt grote impact op je omgeving. Je bent een onverschrokken strijder , verdedig je territorium op positief standvastige wijze.  Baken je eigen ruimte goed af en zorg dat je omgeving je vrolijk maakt. Je bent een harde werker die al op jonge leeftijd wijs is wat op latere leeftijd tot succes zal leiden (eerder laatbloeier). je leert controle te krijgen over je leven via lesssen waarbij je woede opgewekt wordt. Als de kwikstaart verschijnt mag je zegen geluk en geschenken uit het universum verwachten, hij brengt je de boodschap van de grote geest dat er voor je wordt gezorgd

Lam – Onschuld, puurheid

Leeuw – Kracht, trots, geduld, moed, wilskracht, leider, familiegeest, de leeuw is zorgzaam en fel tegelijk, vrouwelijke kracht en macht. Deze koning der dieren leert je hoe je grip op situaties krijgt. Met het verschijnen van een leeuw als totem mag je daarom lessen in verband met kwesties inzake de gemeenschap en groepen verwachten. Mogelijk moet je je bezinnen op je eigen rol in de groep. De mannetjes verrichten weinig werk. Ze kunnen hartstochtelijk of stikjaloers zijn. Anderzijds beschermen ze de troep tegen roofdieren. Bij het jagen drijven ze door hun brullen de prooien naar de wachtende leeuwin toe. Evalueer, je nut en bijdrage in de groep of gemeenschap waartoe je behoort. Zou je meer moeten doen? Moet je misschien beschermender zijn? Zou je meer moeten samenwerken? Een leeuw vecht niet omwille van het vechten. Hij gaat confrontaties uit de weg, is eerder lui en maakt zich bij gevaar, indien mogelijk, uit de voeten. Diezelfde tactiek zou jou, als de leeuw jouw totem is, grote diensten kunnen bewijzen. Leeuwen jagen voornamelijk sluipend en heimelijk en hun meest gebruikte methode voor het doden van prooien is wurging. Evenzo zouden degenen met deze totem zich van deze tactiek moeten bedienen, wanneer ze zich op nieuwe ondernemingen en doelen in hun leven storten. Heimelijk toeslaan is hun succesformule. De zon is niet altijd een mannelijk symbool geweest, zoals nog blijkt uit haar taalkundig geslacht. Ze schenkt geboorte aan de nieuwe dagen koestert en verwarmt alles wat leeft. De leeuwekracht is verbonden met de vrouwelijke energieën, die geboorte en nieuwe macht schenkt. Altijd wordt er met het verschijnen van een leeuw een kans geboden om een nieuwe zon te laten opgaan. Stel vertrouwen in je vrouwelijke energieën – creativiteit, intuïtie en verbeeldingskracht. Ze zullen een nieuwe zon in je leven laten schijnen. Wees niet bang te brullen, wanneer je je bedreigd of in je eigenheid aangevallen voelt.

Leeuw probeert altijd eerst een passieve, kalme benadering, voordat hij moet overgaan tot geweld om datgene dat hem lief is te beschermen. Leeuw weet dat men de kracht van vrede niet moet onderschatten, en stelt voor dat we onze stress en frustratie laten varen voordat we overhaaste beslissingen nemen. Leeuw leert ons vele lessen. Hij herinnert ons eraan ons doen en laten te bestuderen om zowel onze gebreken en zwakheden te ontdekken als onze kracht.Hij leert ons humeur onder controle te houden. Ook leert hij ons de kracht van stille, ongeziene observatie, net als Vos. En, dit is de belangrijkste les, hij leert ons het belang van familie en van teamwork.

Lepelaar – Structuur, doel nastreven, innerlijke voorzienigheid.

Leeuwerik – Heeft het allemaal even een tijdje stil gestaan? Geen nood, want u verkeert nu in een situatie die zich op waardevolle wijze zal ontwikkelen. Er staat u heel wat nieuws te wachten en u zult zich er heel lekker bij gaan voelen. Dat gevoel zal zo groots zijn dat u daadwerkelijk perioden van groot geluk zult ervaren. Er staat u ook nog eens een prettige verrassing te wachten.

Libelle – Beweeglijkheid,alertheid. De libel, het wezen van de winden, staat voor zinsbedrog en verandering. Zijn glinsterende vleugels herinneren aan de magische tijden en maken mensen zodoende ervan bewust dat deze wereld een schijnbare werkelijkheid is. De leer van de libel luidt dat niets zo is als het schijnt, en dat het noodzakelijk is zich van zinsbegoochelingen af te wenden. Daarnaast geeft de libel boodschappen door van de elementaire wezens en de plantengeesten. Als u iets wilt veranderen, kunt u de libellenenergie aanroepen.

Lieveheersbeestje – Vertrouwen, plezier, geluk.

Lijster – De lijster brengt u nieuws en stuurt u een uitnodiging. Waartoe zult u worden uitgenodigd? Wat het ook zal zijn, u zult er veel nieuwe en leuke mensen leren kennen. In deze periode zult u ook een wens uitdrukken en een verzoek doen. Als het op het juiste moment is en tegen de juiste personen dan kan het in uw voordeel werken. Pas wel op dat u niet te kwetsbaar bent.

Luipaard – Kracht, waakzaam, scherp zijn.

Lynx – Onzichtbaar, de waarheid zien, geheimen. De lynx is de mysteriedrager onder de totemdieren. Hij is de kenner en bewaarder van alle oude, al lang vergeten geheimen. Hij beweegt zich vrij door tijd en ruimte. Omdat hij zich meestal in zwijgen hult, is het moeilijk iets van zijn kennis te achterhalen. Als de lynx zich door uw dromen beweegt, kan dat erop wijzen dat er in u of in anderen een geheim aanwezig is waarvan u niets weet. Bezit een mens een grote lynxkracht, dan heeft hij een heel bepaald soort helderziendheid. Door innerlijke schouwing ziet hij het ware zelf in anderen en ook zij eigen identiteit. Ook het dagelijks zelfbedrog blijft niet verborgen voor de lynx. De enige mogelijkheid om iets van de lynxmensen te ervaren is hen te betalen voor het prijsgeven van hun kennis, zoals bij waarzeggers en indiaanse medicijnmannen gebruikelijk is. Want dat is hun traditie en het is gebaseerd op het principe van energie-uitwisseling.

 

Mantis – Macht der stilte, grote sprongen vooruit.

Marmot – Studie en dromen.

Mees – acrobatiek, vrolijk, zonnig en zorgeloos, behendig, geluk en waarheid, gezelschap, sociaal en inventief. De mees helpt u om in de komende periode veel begrip op te brengen voor bepaalde personen en zaken. Dat moet niet al te moeilijk zijn want u bent best wel tolerant en toegeeflijk. Geef echter niet teveel toe, cijfer uzelf niet ten koste van uzelf weg. De komende periode zal u het vertouwen opwekken bij iemand en u zult merken dat u die persoon ook heel goed kunt vertrouwen. Wie weet wat daar voor moois uit gaat komen.

Meerkoet – Bescherming van het territorium, afzondering, eenzaamheid.

Meeuw – Subtiele communicatie, verantwoordelijk gedrag. De meeuw strijkt even voor u neer, de storm is geluwd. De komende periode zult u in harmonie en in vrede leven met de mensen en de dingen om u heen. Seksueel gezien zal u ook even helemaal opbloeien en ook op dat vlak zult u zalige momenten gaan beleven. Het geeft u een veilig en zaligmakend gevoel waardoor u vrede met uzelf zult hebben. Geniet ervan want ooit zal de storm weer op steken en zal de meeuw weer uitvliegen!

Merel – Energie van moeder natuur begrijpen, zang. De merel die zo goed voor haar jongen zorgt en in paniek dagenlang rondvliegt als ze één van haar kinderen mist, helpt u om dingen te vinden die u zoek was, maar ook zult u tal van oplossingen vinden om zaken aan te pakken. De komende periode bent u heel geïnspireerd, vindingrijk, fantasievol en getalenteerd. Ook zult u te maken krijgen met iemand die heel intelligent is en heel scherp kan waarnemen. Zomaar opeens krijgt u een glansrijk idee!

Mier – IJverig, kracht, teamgeest, netjes. De kleine mier verenigt vele vermogens in zich. Hij is volhardend, sterk, vechtlustig, vrijgevig en heel zorgvuldig. Zijn meest opvallende eigenschap is wel zijn doorzettingsvermogen: een mier kan zich in het zand begraven en uren op zijn prooi wachten of grote prooien over lange afstanden transporteren zonder op te geven. Kenmerkend is zijn gerichtheid op de groep. Alles wat hij doet, is in dienst van de mierenstaat en voor het welzijn van de gemeenschap. De leer van de mier zegt dat u altijd alles zult krijgen wat u nodig heeft, en wel op het moment dat uw behoefte eraan het grootst is. De mier is het symbool van het oervertrouwen. Hij weet dat hij uiteindelijk voor al zijn inspanningen beloond zal worden en dat alle geïnvesteerde energie in veelvoud zal terugkeren. Als uw plannen het algemene welzijn dienen, kunt u er zeker van zijn dat u ook energie uit die richting krijgt. Maar mogelijk moet u zich inspannen om uw wensen aan te passen en moet u uw creativiteit gebruiken.

Mol – Houder en drager van het onderbewustzijn.

Mug – de mug als krachtdier geeft lessen over het confronteren van je angsten en afkeer en over de negatieve kanten en negatieve energien in je leven. Ook over het creeeren en controleren van energie in jezelfJe bent te druk en te onrustig omdat je in je slachtofferrol zit. Hoe ga je om met je eigen irritaties. Laat je ze je overweldigen? De Mug gebruikt water (emoties) om te transformeren, creëert energie in zichzelf en controleert energie in één richting

Muis – Onschuldig, vertrouwen, geloof, oog voor details, balans van kleine dingen. Het is het kenmerk van de muis dat hij alle dingen van zo dichtbij mogelijk wil bekijken. Hij is de wijsneus onder de dieren. De muis stimuleert ons nauwkeuriger te kijken en ons weten systematisch op te bouwen. Daarmee belichaamt hij het huidige tijdperk van specialisering. Hij weet dat men altijd nog dieper en dieper in de dingen kan doordringen. De andere zijde is dat de eenvoudigste dingen en gebeurtenissen gecompliceerd worden gemaakt. De blik op het geheel gaat gemakkelijk verloren als alles tot in details wordt ontleed. Als de dingen van te dichtbij worden bekeken, zijn kleine samenhangen niet meer te zien. Een andere eigenschap van de muis is zijn uitgesproken gevoel voor gevaar. Omdat hij voor heel veel dieren voedsel is, heeft hij een zeer scherpe waarneming en hij weet zichzelf heel goed in veiligheid te brengen. Muismensen zijn meestal bang, voorzichtig en buitengewoon zorgvuldig. Alles wat ze doen, is ordelijk en goed georganiseerd. Het is belangrijk voor hen dat ze de sprong in het onbekende wagen, een blik in het verre universum werpen en oefenen in verdraagzaamheid. Het muismedicijn zegt dat het belangrijk is iets heel goed te bekijken en bliksemsnel te reageren.

Mus – U bent er gevoelig en soms een echte huismus. U bent nederig en rechtdoor zee en houdt niet van mensen die tegen u liegen. Ondanks dat huis en haard u heilig zijn bent u toch vrij onafhankelijk van anderen. Ook uw geest is vrij onafhankelijk en zeker niet bekrompen. Helaas zult u de komende periode wel te maken krijgen met een vrij bekrompen en onvolwassen persoon. Trek u er niet al te veel van aan. Ook trekt u zich even het liefst terug in huis. Niets mis mee, want het zal u goed doen.

nachtegaal – De nachtegaal zingt voor u het mooiste lied. Ook u zult innerlijke het mooiste lied gaan zingen want uw gevoelens zullen weerklank bij de ander gaan vinden. Daardoor zult u groot geluk en vreugde ervaren. Was het even allemaal niet zo mooi de afgelopen periode, daar komt nu abrupt verandering in. U zult zich geheel in een toestand van genade bevinden.

Neushoorn – Oerwijsheid, kracht, kritisch, intuïtief.

Nijlpaard – In het centrum van het heelal staan, niets overhaasten, geen risico nemen, zonne-energie, gevoeligheid, kwetsbaarheid, geduld, wijsheid, vrijgevig.

Oester – Koesteren van gevoelens, geheimhouding, geduld en wijsheid.

Oeverloper – Snelheid, zoeken, graven en opruimen.

Olifant – Oerkracht, geheugen, samenwerking, moederlijk, emoties, de olifant is wijs en machtig. Zijn goede geheugen helpt je om het verleden te ordenen.

Ooievaar – Beginnend leven, ouderschap, ongesproken communicatie, verbinding met heilig en magisch dansen. De ooievaar kondigt nieuwe situaties en nieuw leven aan. Is er een echte geboorte of zwangerschap op komst, of wordt er een idee geboren? Hoe dan ook er wordt iets nieuws geboren en aangekondigd. Daardoor zult u zich helemaal vrolijk gaan voelen. Het is mede daardoor dat u momenten van groot geluk in uw privé leven zult ervaren. Een tijd van harmonie en zorgeloosheid. U heeft het verdiend!

Orka – Fantasie, oerkracht, geduld, samenwerking.

Otter – Samenwerking, nieuwsgierigheid, plezier. De otter past bij vrouwelijke energie. Zijn elementen, aarde en water, zijn ook die van vrouwen. Deze vereffende kracht laat hem de hele dag vrolijk rondtollen en met zijn jongen spelen. Nooit zal een otter een gevecht beginnen, want agressie en heftigheid zijn hem vreemd. Daarom gaat hij eerst vriendelijk op elk wezen af. Alleen bij een aanval is hij bereid zich te verdedigen. De gedaante van een otter past ook bij het indiaanse ideaalbeeld van vrouwelijkheid. Hij is slank en vol sierlijke koketterie. De otter leert dat vrouw zijn niets met jaloezie en afgunst te maken heeft, maar vreugde en openheid verspreidt. Het is de kracht van delende goedheid. Mensen met otter energie beleven de vrije liefde, zonder controledwang en machtsspelletjes. Ze laten zich drijven in het water des levens zonder zich te binden aan materiële goederen. Dat is de machtige, ontvangende energie van vrouwen.

Paard – Stabiliteit, vrijheid, zachtmoedig, kracht, snelheid en gratie. Je verwerft innerlijke kracht, waardigheid en schoonheid; Het paard symboliseert zowel aardse kracht als onaardse macht. Het wordt over de hele wereld hoog aangeslagen en in verband gebracht met de magische kracht van de sjamanen. Met zijn snelheid kon de mens in betrekkelijk korte tijd grote afstanden afleggen. Ook het transport van goederen werd aanzienlijk vereenvoudigd. Daarom is het paard het eerste totemdier van de beschaving. Zelfs de kracht van een motor wordt nog steeds in paardenkrachten gemeten. Het berijden van een paard geeft een gevoel van vrijheid. De leer van het paard zegt dat macht niet is af te dwingen, maar wordt toebedeeld aan wie bereid is verantwoordelijkheid te dragen. Zoals het paard een ruiter op zijn rug draagt, draagt de ruiter de verantwoordelijkheid voor zijn omgeving. De kracht van het paard is de wijsheid zich de stappen van zijn leven te herinneren en hun lessen te begrijpen. Daartoe behoren ook ervaringen uit vroegere levens. Werkelijke macht is kracht die met wijsheid wordt ingezet. De sleutels daartoe zijn liefde, medeleven en de bereidwilligheid verworvenheden en kennis met anderen te delen. Het is belangrijk de poort naar kracht niet door het eigen ego te laten versperren.

Pad – Herkenning van de schoonheid in huiselijke dingen.

Panda – Liefde, bescherming en warmte.

Panter – Moed, meedogenloosheid, spieren, kracht.

Papegaai – Genezing door kracht van kleuren en licht, imiteren, zon, diplomatie. De papegaai brengt goed nieuws. U zult de komende periode erg sociaal, vriendelijk, welsprekend en communicatief zijn. Mede daardoor zult u een aantal plezierige uiteenlopende relaties hebben met verschillende mensen. Als u het even niet verwacht, krijgt u opeens uit het niets, goed nieuws te horen. Uw leven gaat er weer wat kleurrijker uitzien.

Paradijsvogel – De paradijsvogel brengt u groot geluk en vreugde. De komende periode zal

ongekende vreugde en geluk uw deel zijn. Het is niet zomaar geluk, het is volmaakt geluk! U zult er van genieten als nooit tevoren. Veel van uw verlangens en ambities zullen nu snel vervuld worden en u zult veel krijgen dat u zichzelf toewenst. Ga echter niets verspillen, doe het rustig aan.

Parkiet – Hoge moraal en consequent zijn.

Patrijs – De patrijs kondigt een ontmoeting aan met iemand. Mede daardoor zult u een geheel nieuw en verrassend gevoel ervaren. Ook zult u uiting geven aan een wens of verlangen. U ziet alles weer vanaf de vrolijke en positieve kant en dat maakt dat u hoopvol gestemd zult zijn. Met nieuwe energie maakt u meteen weer nieuwe plannen.

Pauw – Zelfvertrouwen, trots, schoonheid, arrogantie. De pauw brengt u goed nieuws. Er wacht u namelijk een fraai en waardevol geschenk. Dat is echter niet het enige goede nieuws, er wacht u ook een overwinning en een goed resultaat op vele vlakken. Het is zelfs niet geheel ondenkbaar dat er een promotie of gunst in het verschiet ligt. U zult door al dat goeds gaan stralen van innerlijke schoonheid. Pas wel op dat anderen niet met uw veren gaan pronken!

Pelikaan – Overvloed, plezier, gul. Wie wat bewaard heeft wat, daar kunt u nu van gaan profiteren. U was al vriendelijk, maar nu wordt u in de ogen van anderen nog vriendelijker, gul en edelmoediger. Het is ook een periode waarin u uw familie en kennissen veel aandacht zult geven. U zult mogelijk moeten bemiddelen in een situatie waarin u onpartijdig en oprecht zult zijn. Uw oordeel zal goed en eerlijk zijn.

Pinguïn – Doelmatig, zelfverzekerd, sociale vaardigheden, leiderschap, astrale projectie, dromen, balans.

Poema – Kracht, exclusiviteit. De poema of bergleeuw belichaamt de zuivere machtsenergie. Deze kan positief worden gebruikt, zoals bij wijze leiders het geval is, maar ook negatief als er sprake is van machtsmisbruik. Als men zich de volmaakte bewegingen van deze grote kat voor ogen houdt, kan men leren hoe lichaam, geest en ziel in harmonie met elkaar zijn te brengen. Hoe meer energie een mens ter beschikking heeft, des te moeilijker is de omgang met hem. De bergleeuw nodigt ertoe uit achter onze eigen overtuigingen te staan en ons aan de waarheid te houden. Zulke kwaliteiten zijn kenmerkend voor de persoonlijkheid van een leider. Het nadeel van zo’n leiderspositie is dat het onmogelijk is alles goed te doen en de algemene vrede in stand te houden. Bovendien moet men ervoor oppassen dat men zich niet laat gebruiken. Een mens met poemakracht mag nooit angst of kwetsbaarheid tonen en moet bereid zijn grote verantwoordelijkheid te dragen. Ook moet hij een zekere afstand tot andere mensen bewaren.

Prairiehoen – Het prairiehoen symboliseert de heilige spiraal van dood en wedergeboorte, de tunnel zonder einde. Deze vogel wordt door veel stammen van prairie-indianen geëerd met een dans die de beweging van de spiraal nabootst. Iemand die mediteert, kan met de energie van het prairiehoen een rechtstreekse verbinding met de schepper tot stand brengen. Het prairiehoen nodigt mensen uit met hem de dans van de heilige spiraal te dansen ter ere

van de goddelijke schepping. Het kan u helpen in te zien hoe u zich door de geestelijke en lichamelijke ruimte beweegt, en wat u met uw beweging heeft teweeg gebracht. Vergelijk dat met de manier waarop u de energieën met uw wensen stuurt.

Prairiewolf – Kracht, bedriegerij, humor, overtuigingskracht.

Raaf – Innerlijke reizen, dromen, magie, metamorfose. De raaf is zeer intelligent, kan ruim plannen op voorhand en kent de voordelen van ruilhandel.  Ze pikker er feilloos de belangrijke pasmunt uit en ze tonen discipline: ze laten een mindere beloning voor wat ze is wanneer ze weten dat er later wellicht een betere komt.De raaf wordt beschouwd als de drager van magie. Hij is de boodschapper van de grote leegte aan gene zijde van tijd en ruimte, de ether, waaruit alles is ontstaan en waartoe alles terugkeert. Als er een ceremonie wordt gehouden, is de raaf altijd aanwezig om de energie van de boodschap te brengen naar de plaats waarop ze gericht is. Met zijn hulp is het mogelijk op een grote afstand zieken te genezen. Degenen die zwarte magie hebben toegepast, hebben een goede reden om de raaf te vrezen, want hij kaatst de negatieve energie terug naar de veroorzaker. De raaf kan u helpen uw bewustzijnstoestand te veranderen en u de moed geven om het grote mysterie binnen te gaan. Kijk eens naar zijn glanzende verenkleed, hoe het constant van vorm en kleur verandert. Kijk in de zwarte leegte om het antwoord op uw vragen te krijgen.

Ram – Kracht, vastberadenheid, onvoorzichtig.

Rat – Schranderheid, succes, rusteloos, aanpassingvermogen, overleving. Als een Rat je kruiste wordt je gevraagd om jezelf in nieuwe gebieden die u nog niet onderzocht terug op te eisen. Het is tijd voor om een nieuwe hobby of jezelf een nieuwe uitdaging te stellen door iets nieuws te leren / te ondernemen. Maak je dromen waar, eis jezelf volledig terug op. Rat laat u weet is het tijd is voor een nieuw begin en verandering. Kijk om de rommel om je heen te herkennen. Tijd om oude bagage en gevoelens los te laten die je niet langer dienen. Verkoop of geef weg die spullen die je ruimte vullen en maak ruimte voor het nieuwe dat wat je echt wil.

Is rat je totem: je bent een gemakkelijk en gelukkig mens. Je bent sociaal, ontwapenend eerlijk, openhartig en makkelijk om bij te zijn. Je bent een teamspeler en draagt je hart op de tong maar u heeft een goeie zelfbeheersing. Je hebt de gave van de vooruitziende blik en weet hoe het te gebruiken met succes voor uw eigen voordeel. U bent sluw en scherpzinnige in het bedrijfsleven en niet bang om jezelf te verdedigen in elke situatie. Je houdt van een goede uitdaging . U bent een verstandig adviseur van uw medewerkers en je leert anderen te waarderen alle de dingen om ons heen.

Ree – De ree belichaamt onvoorwaardelijke liefde en vriendelijkheid. Zijn gevlekte kleed wijst erop dat hij daarbij geen onderscheid maakt tussen licht en donker, goed en slecht. De kracht van zijn liefde geneest de wonden van anderen, ook al staan ze nog zo ver aan de donkere kant. Als de ree in uw dromen verschijnt, wijst hij u erop dat het belangrijk is andere mensen omwille van henzelf lief te hebben en daarmee ook hun zwakheden te accepteren. Elke dwangmatige verwachting moet worden opgeheven, want niemand laat zich met dwang opnieuw opvoeden. Alleen de warmte van het hart kan moeilijke relaties en oude wonden helen. Een andere les van het hert is dat een mens zijn eigen geestelijke houding constant op het goede moet richten, zonder zich door negatieve mensen of situaties te laten afleiden. Als het u lukt zelfs onder de zwaarste omstandigheden betrouwbaar en vriendelijk te blijven, zullen die omstandigheden snel in het niets oplossen. Dan is de weg naar goddelijke energie vrij.

Reiger – Intuïtie, organiserend. Roerloos staat hij stil en slaat dan opeens toe als niemand het verwacht. Dat is de reiger. Zo bent u ook! U bent dapper en onbezonnen en wilt graag weten hoe bepaalde dingen verder gaan. U doet niets onbezonnen en gaat weloverwogen verder. Toch lopen anderen u voorbij als u zichzelf niet meer zichtbaar maakt. Breng u zelf meer naar buiten, het zal in uw voordeel werken.

Roek – Deze vogel maakt met zijn aanwezigheid dat u de kans krijgt niet roekeloos door te gaan. Daar is echter wel wat strijd voor nodig. De komende periode zult u dan ook behoorlijk wat strijd moeten leveren maar wees u er steeds van bewust wat u doet en waarom. Ook zult u een ferm standpunt in moeten nemen om gedaan te krijgen wat u wil en uw zaak en bezittingen op die manier te verdedigen. Probeer om persoonlijk meer betrokken te raken, doet u dat niet en wordt u roekeloos dan ziet het er slecht voor u uit.

Roodborstje – Hoop, vernieuwing, wedergeboorte, wilskracht, hartelijkheid, onvoorwaardelijk liefde, helen van lijden, balans en harmonie. Ja niet iedereen begrijpt je omdat jij de taal van je hart durft te spreken. Maar net als het roodborstje is je grote hart je mooiste eigenschap en die mag je trots tonen. Laat jij het roodborstje (je hart) binnen in je leven? Lees hier meer over de boodschap van het roodborstje.

Salamander – Zuivering, moed, herboren, oerkracht,

Schaap – Streven naar een nieuw begin, bereiken van nieuwe hoogten.

Schildpad – Liefde, bescherming, gezondheid, kennis, aardkracht. De schildpad is de belichaming van moeder aarde. Het pantser is zijn bescherming. Met zijn langzame gang waarschuwt de schilpad ervoor dat een mens geen overhaaste dingen moet doen en beter het juiste moment kan afwachten. Het vrouwtje laat haar eieren in de zon uitbroeden; dat wijst erop hoe belangrijk het is gedachten in het verborgene te laten rijpen voordat men ze officieel kenbaar maakt. De schilpad leert ons ook altijd met de voeten op de grond te blijven, dus goed geaard. Daarnaast laat hij zien hoe een mens zijn gevoelens kan beschermen en zich in zichzelf kan terugtrekken. Als hij in het nauw wordt gebracht, kan hij ook van zich afbijten.

Schorpioen – Verdediging, zelfbescherming, scherp, gevaarlijk.

Slak – Reiniging, loslaten, eigen tempo aanhouden

Slang – Wedergeboorte en herrijzenis, metamorfose, geneeskunde, de stroom van het leven, mysterie en kracht, transformatie. De slang symboliseert verandering in de kringloop van geboorte, leven, dood en wedergeboorte, doordat hij vervelt. Daarnaast bezit hij de kracht van de schepping, de seksualiteit en de ziel, de verandering en de onsterfelijkheid. Slangenmensen zijn zeldzaam, want ze komen met vergif in aanraking en als dat in hun lichaam binnendringt moeten ze dat in iets onschadelijks kunnen omzetten. De slang is een wezen van het element vuur, dat op lichamelijk niveau begeerte en hartstocht opwekt, maar op geestelijk niveau een relatie met de Grote Geest tot stand brengt en allesomvattende wijsheid schenkt. Telkens als de slang door uw dromen kronkelt, is verandering op komst opdat u de volmaaktheid nadert. De Slang leeft intens, is impulsief en geheimzinnig en heel ambitieus. de Slang is vastberaden, maar soms ook erg koppig, jaloers en wantrouwend. Ook is de Slang creatief en heeft ze aanpassingsvermogen.Wanneer de slang uit zijn eigen vel is gegroeid laat hij het achter. Hoe zit dat met jou, ben je bereid je oude huid achter je te laten? Ben je bereid om mensen, relaties en andere zaken die geen plaats meer hebben in je leven los te laten?

Sneeuwgans – leert ons schoonheid, traditie, zenden, ontvangen en plechtigheid, bewust je dromen waarmaken. Wat wil je bereiken op langere termijn, dus je dromen helder krijgen en gestalte te geven. Hun geest opent misschien nieuwe vergezichten, maar ze blijven de tradities eren. Ze zijn ook op gezelligheid gesteld, maar eerder gereserveerd. Het draaiboek dat we zelf schrijven manifesteert zich in ons leven.

Sneeuwuil – Het mysterie der magie, omens, stilzwijgende wijsheid, zien in de nacht, vooruitziende blik, kracht van schaduw

Specht – Toverkracht, overvloed, geluk, ritme, doorzettingsvermogen, emotioneel en gevoelig, kwetsbaar en beschermend, fantasierijk en teder, intuïtief en vergevingsgezind. Soms onderhevig aan stemmingen en zelfmedelijden. De specht pikt en pikt en pikt, net zo lang tot er iemand op zijn kloppen reageert. Hij heeft het vermogen om verborgen lagen bloot te leggen. Je bent bezorgt over je veiligheid en klampt je vast aan uiterlijke zekerheden. Specht toont je dat je perfect in staat bent om je leven vorm te geven en nieuwe wegen te bewandelen het enige wat je nodig hebt is vertrouwen. Hij is een meester in het je te tonen hoe je een goeie basis legt in je leven. Het is nu tijd om wakker te worden, om te luisteren naar het bericht wat je gebracht wordt. Je hebt al meerdere malen een antwoord gekregen op die belangrijke vraag, en nu wordt het tijd er ook naar te handelen.Je bent een goede ouder maar kan heel moeilijk je kinderen loslaten. Laat hen op tijd het nest uitvliegen en gun hun hun weg. LOSLATEN is de moeilijkste les voor de specht en dit is de test van de onvoorwaarde, ware liefde.

Zoals de specht altijd bezig is met het bouwen van nesten in de boom, zo bent u ook altijd bezig om zekerheid te krijgen. In materieel opzicht zal uw positie stabiel en solide zijn, wat u een groot gevoel van veiligheid zal geven. Blijf voorlopig wel voorzichtig, spaarzaam en zuinig. Een periode waarin u zich vooral zult gaan bezighouden met huis en haard, en met het gezinsleven. Ook het geschikte moment om plannen voor de toekomst te gaan maken.

De Groene Specht met rode kop pikt mieren diep uit de aarde. De kleur Groen staat voor healing en vanuit het hart leven. Zij onderscheidt zich van de andere spechten door haar lach geluid. Ze laat heel snel weten : “ik ben hier”. Ze is minder krachtig dan de andere maar ze is veel inventiever. Haar boodschap is :” gebruik wat je in huis hebt”. Ze gebruik ook haar stem om zichzelf aan te kondigen. Ze vertelt je om meer te lachen en meer vreugde toe te laten. Om meer vanuit je hart en levensvreugde te leven zonder iets te willen bewijzen. Geniet van wat de aarde je te bieden heeft.

Sperwer – Reiniging van binnen naar buiten, transformatie, vrijheid. De komende periode zult u erg ambitieus zijn. U zult zich edel en grootmoedig gaan voelen. Toch dient u altijd op uw hoede te blijven en in de komende periode zelfs extra sterk. U zult te maken krijgen met een persoon, waarschijnlijk een vrouwspersoon, met een sterk karakter dat weet wat ze wil. Hoe dat voor u uit zal pakken ligt geheel aan het feit hoe u er tegen over staat. Toch zal de sperwer u vanaf grote afstand helpen door met zijn heldere ogen alles gade te slaan en u op tijd te waarschuwen voor gevaar en voordeeltjes.

Spin – Schepping,Verbinding, ijverig, doorzetter, talent,creativiteit. De vorm van de spin en het aantal poten staan beide voor het getal acht. Dit is het symbool van de oneindigheid. Hij staat voor het onbeperkte aantal mogelijkheden van de schepping. De spin wijst mensen er altijd op dat ze verantwoordelijkheid moeten nemen voor alles wat in hun leven gebeurt. Wij weven zelf het web van ons lot. De slachtoffers die in de mazen verstrikt raken, hebben deze les niet begrepen en zijn vast komen te zitten in een schijnbare en onveranderlijke werkelijkheid. De leer van de spin zegt dat elk wezen verantwoordelijk is voor zijn eigen levensplan. Het is belangrijk zich niet in zinsbegoocheling te verliezen. Het is aan te bevelen de eigen vooruitgang schriftelijk vast te leggen om niet te vergeten hoe bepaalde zetten tot succes hebben geleid. De spin staat namelijk ook voor de ontwikkeling van het schrift. Daarnaast dringt ze erop aan voorbij de eigen horizon te kijken, een blik in andere dimensies te werpen.

Grootmoeder Spin was de weefster van het kosmische web dat het materiaal van het universum is. Spin heeft een groots en belangrijke les voor je. Ze leert ons dat een teer web alles in het universum verbindt; als we zelf zwak zijn is het hele web net zo zwak, en dat het geheel dus door alles beïnvloedt wordt. Als we sterker kunnen zijn en respectabeler, maken we alles sterker een respectabeler.

Spin vertegenwoordigt twee kanten van de Godin: de schepper en de vernietiger.Een Spin-persoon neigt mensen in haar ‘web’ te lokken. Zij die de Spin dicht benaderen trekken de aandacht, worden betovert, gevangen genomen gewikkeld in de mooie raadsels van Spin. Mensen houden van Spin en vinden het moeilijk bij haar weg te blijven, zelfs al wil zij dat ze gaan. Spin fascineert hen zo erg dat ze zich gewillig vastdraaien in haar web in de hoop haar beter te begrijpen. Maar alleen de persoon die erin slaagt de genegenheid van Spin te winnen zal degene zijn die kan ontsnappen.

Spreeuw – De spreeuw zegt u dat u de komende periode vreugde en geluk te wachten staat. Deze vreugde en geluk zal echter zeer vluchtig zijn. De komende periode bent u op aangename wijze bezet en zult u zich prima weten te vermaken. U lijkt dan ook zorgeloos en lichtvoetig. Maar pas op want deze periodes zijn slechts van korte duur. Pas op dat u niet blindelings de afgrond inloopt.

Sprinkhaan: kijkt niet om en springt vooruit de toekomst in, instinctief, gids, geduldig, fier, sierlijk, doorzettingsvermogen, intuïtief, bewust van omgeving en omstandigheden, eenzaamheid, moedig, beschermt emoties.

Stekelvarken – Onschuld, bescherming. Het onschuldige kind dat vriendelijk en liefdevol is. Er gaat nooit agressie van het dier uit. Als het echt door een ander dier wordt aangevallen, wat overigens zelden gebeurt, wordt het beschermt door zijn stekels.Het stekelvarken leert ons goed geloof en vertrouwen te hebben. Omdat geloof zoals bekend bergen kan verzetten, gaat het om een zeer grote kracht. Dit dier leert open te zijn, elke dag nieuwe wonderen te ontdekken en zich te bevrijden van de serieuze, door gewoonten bepaalde wereld van volwassenen. Het stekelvarken heeft zijn kinderlijke verbazing bewaard en ook zijn vertrouwen in het goddelijke plan, waarin alles goed zal aflopen. Zijn vriendelijkheid en openheid jegens anderen opent de harten om liefde en vreugde met elkaar te delen.

Stier staat meestal sterk en stil tot het moment dat hij wakker wordt, dan pas je beter op je tellen. Als hij boos wordt kan hij vernietigend, aggressief en dreigend zijn, waardoor je verrast kan worden door een kracht en veerkracht toont die normaal slapend aanwezig is. Deze totem helpt je om standvastigheid, doorzettingsvermogen, kracht te ontwikkelen. Ze staan ook symbool voor de mannelijkheid, kunnen zeer onvoorspelbaar zijn en als je toevallig dan hun pad kruist krijg je de volle lading.

Stinkdier – Geheim, vermomming, reputatie. Het stinkdier beschikt over een gezond zelfvertrouwen. Zijn hele gedrag straalt de rustige zekerheid van zijn wezen uit, dat zich bewust is van zijn kracht en macht. Hoewel het niet over een echt gevaarlijk wapen beschikt, dwingt het toch respect af bij dieren en mensen, want het bedreigt de reukzin. Personen met stinkdierkracht hebben charisma. Hun uitstraling trekt gelijkgezinden met soortgelijke energie aan, zoals de geur van het stinkdier soortgenoten aantrekt. Dit kleine dier kan ons leren helemaal onszelf toe te behoren en een gezonde trots te ontwikkelen. Omdat onze instelling ook uit onze houding blijkt, trekken we automatisch andere mensen met gelijke aard aan en stoten we degenen af die niet bij ons passen of onze kracht alleen maar willen gebruiken.

Struisvogel – De meeste mensen hebben er een hekel aan, mensen die oneerlijk zijn en anderen neerhalen en dan nog gelijk krijgen of zegevieren ook. Het is volgens de meeste mensen allemaal vaak oneerlijk. Toch maken we er ons allemaal wel eens schuldig aan. Wel nu dan, dit keer zult u merken dat rechtvaardigheid en waarheid zullen zege vieren. Met onrecht zal worden afgerekend. Durft u die waarheid wel aan? Als hij komt, kijk hem dan recht in het gezicht. Blijf onder alle omstandigheden onpartijdigheid en eerlijkheid tonen. Stop uw kop niet in het zand!

Tijger – Kracht, moed, doorzetter, schoonheid, loyaliteit, de tijger combineert de vrije geest van de kat met de agressie en controle van de leeuw. Hij is een machtige bondgenoot.

Uil – Wijsheid, schaduw, vooruitziende blik, kennis. Hij helpt je dingen onder ogen te zien en helpt je contact te maken met de geestelijke wereld. Als vogel van de nacht kan de uil je in alle geheimen daarvan inwijden. Zorg dat je niks hardnekkig vasthoudt zodat je alle kanten kan opkijken. De uil is het symbool van magie en helderziendheid. Op veel plaatsen wordt hij ook nachtarend genoemd. Hij kan zelfs in het nachtelijk donker uitstekend zien en heeft daarnaast nog een uitzonderlijk goed gehoor. Zijn slachtoffers kunnen hem niet horen, want uilenveren maken een geruisloze vlucht mogelijk. Mensen met uilenkracht zijn meestal magiër of heks. In ieder geval hebben ze een uitgesproken belangstelling voor het occulte. Ze voelen zich aangetrokken tot de witte magie of tot zwarte, die niet aan te bevelen is. Het is bijna onmogelijk iets voor uilmensen geheim te houden, want ze doorzien bijgedachten meteen. Ze begrijpen altijd de hele waarheid en houden die gave voor vanzelfsprekend. Dat vermogen maakt hen bij anderen vaak ongeliefd en gevreesd. De uil is het wezen van de wijsheid, want hij kan dingen zien en horen die anderen ontgaan. Hij helpt de waarheid te kennen en vingerwijzingen van het lot te duiden.

De wijze uil brengt u raad en u doet er goed aan de raad van iemand die het echt beter weet op te volgen. U kunt dat best want u geeft anderen ook steeds goede raad. U neemt de komende periode iemand in vertrouwen en velen uit uw omgeving zullen u steunen en raad geven. Bij komende tegenspoed zult u er niet alleen voor staan, anderen zullen u steunen. Accepteer die steun, maar maak u niet geheel afhankelijk van anderen. Volg de raad van de wijze uil op.

De kerkuil, die jaagt in de nacht, helpt u om uw intuïtie te vergroten. Daardoor zult u veel goede voorgevoelens krijgen. Uw bewustzijn wordt vergoot en dat zal maken dat u tijdens uw nachtelijke dromen, spontaan lucide kunt worden. Dat heeft zijn wisselwerking weer op het waakbestaan waardoor uw intuïtie alleen maar sterker zal worden. U zult zelfs in staat zijn de gedachten van anderen te raden. Mede doordat u alles even veel beter in kunt schatten geeft u anderen hele goede raad. Toch zult u zelf ook een goede raad ontvangen.

Valk – Magie, verzorgen, nieuwsgierigheid, belangstelling, genieten, vathoudend. De valk is de boodschapper onder de dieren, ongeveer vergelijkbaar met de godenbode in de Griekse mythologie. De kreet van een valk kondigt altijd een bijzondere gebeurtenis aan, die zowel met vreugde als met angst gepaard gaat. Het is belangrijk de huidige situatie nauwkeurig te observeren, moed te vatten en dapper op te treden. De valk brengt ook de boodschap de hand uit te steken en de geschenken van de Grote Geest aan te nemen, die weliswaar al klaarliggen, maar misschien nog niet gezien worden. Mensen met de kracht van een valk zijn scherpe waarnemers, aan wie zelfs het kleinste detail niet ontgaat, maar zonder dat ze daarbij het overzicht over het geheel verliezen. Ze kennen de tekens en ontvangen aanwijzingen uit de andere werelden. Wees alert telkens als u de schrille kreet van de valk hoort! Zoek een beter perspectief om zijn boodschap te kunnen duiden.

U krijgt de kracht u tegen negatieve invloeden en vijanden te beschermen. U had al een vrij sterk karakter, maar hierdoor zult u alleen nog maar sterker worden. u zult les trekken uit uw persoonlijke ervaringen. U zult aan iedereen laten zien dat u begripvol en vriendelijk bent, maar toch ook erg helder en onpartijdig. U zult dingen zien die anderen niet zien en dat zal u helpen het juiste oordeel te vestigen.

Varken – Diepe verbondenheid met de aarde, koestering, gretigheid.

Vis – Water, emoties, vruchtbaarheid, rijkdom, gevoelig.

Vink – U doet er altijd goed aan te luisteren naar wat anderen u te zeggen hebben. Daar kunt u vooral nu uw voordeel mee doen. De komende periode bent u opgewekt en vol levenslust. U krijgt zelfs een origineel idee! Ook zult u te maken krijgen met een slim en attent persoon dat de mensen in zijn naaste omgeving steunt. Hoedt u echter voor het feit dat luisteren niet overgaat in afluisteren.

Vlaamse Gaai – Kracht, gevoelig, geduldig, zorgzaam en waakzaam, handelend, vooruitkijkend, vrolijk, afbrekend en vernieuwend.

Vleermuis – Wedergeboorte, inzicht, intuïtie, illusie, gezondheid, welvaart, deugd, ouderdom. De vleermuis is het symbool van wedergeboorte. In china is hij een geluksbrenger. Bij de indianen is hij de schakel tussen god en de mens, een gids bij je wedergeboorte. Op de eerst plaats verduidelijkt hij de symbolische dood die een sjamaan bij zijn inwijding moet sterven. De basisidee is dat de initiant zijn angst onder ogen moet zien en zijn ware zelf moet ontmoeten om zijn oude ego af te leggen en als nieuwe mens, vrij van blokkades, herboren te worden. Zulke rituelen zijn bij alle natuurvolken op aarde te vinden. Meestal moet de betreffende sjamaan meedogenloze beproevingen ondergaan, Die hem zowel lichamelijk als geestelijk tot zijn grenzen brengen. In veel gevallen is het gebruikelijk dat de initiant voor één nacht in de aarde wordt begraven. Als de vleermuis door uw dromen fladdert, is dat een teken dat u afstand moet doen van een deel van uzelf, een bepaalde eigenschap of een levensomstandigheid. Dat wil zeggen, het is voor uw verdere ontwikkeling belangrijk een rituele dood te sterven.

Vlieg – Uitwisseling tussen binnen en buitenwereld, schepper, creator, verandering en beweging, overleven en een “multi” gezichtsvermogen

Vlinder – Transformatie, balans, gratie, symbool voor de ziel, geestkrach, de tijdelijkheid van dingen. In china staan ze voor huwelijksgeluk en vreugde De vlinder is het symbool van verandering in het hogere. Hij leert ons hoe we ons leven bewust kunnen veranderen, nieuwe voorwaarden kunnen creëren en wensen kunnen verwezenlijken. Elk nieuw idee en elke stap tot zelfontplooiing spiegelt zich in de ontwikkelingsgang van de vlinder. Zijn eifase staat voor de geboorte van een idee. In het larvenstadium is het aan de tijd om te bepalen of dit idee in een daad zal worden omgezet. In de cocon moet men bij zichzelf naar binnen gaan om het idee met de eigen persoon te verbinden. Het te voorschijn komen van de vlinder is de geboorte van een nieuwe werkelijkheid. Nu kan de vreugde over de nieuwe schepping met anderen worden gedeeld. Deze vier stappen van verandering vinden in het leven voortdurend plaats. Ze zijn noodzakelijk voor onze verdere ontwikkeling. De kracht van de vlinder helpt het denken te ordenen en de volgende stap bewust te zetten. Vlinders wekken ons ertoe op omhoog te komen en ons te bewegen, om net als een vlinder over de bloemen te dansen. Dansen geeft ons de zoetheid van het leven terug. Vlinders hebben smaakreceptoren op hun voorpoten dwz dat elke stap voor plezier moet zorgen. Eroverheen lopend proeven ze de bloemen. Verschijnt er een vlinder, vraag je dan af hoeveel of hoe weinig vreugde je in je leven ervaart. Fleur op, kijk uit naar verandering. Besef dat alle verandering goed is.

Vogel – Gemeenschap, vrijheid, groepsgeest.

Vos – Sluwheid, ontwijking, onzichtbaarheid, discretie nel oplossen van de problemen, het vermogen situaties razendsnel te doorzien. De vos wist heel goed zijn sporen uit en blijft uit de buurt van zijn aanvaller. Omdat hij een subtiele intelligentie bezit, ziet hij vele wegen waar anderen er slechts één zien en hij gebruikt deze veelzijdigheid in zijn voordeel. Door zijn opties direct in te schatten, kiest de vos in elke situatie de juiste handelswijze. De opvallendste eigenschap van de vos is zijn vermogen om met zijn omgeving te versmelten. Zijn bruine zomerkleed helpt hem in het bos onzichtbaar te worden, terwijl zijn witte wintervacht hem optisch met de sneeuw verbindt. De vos is een zeer alert en snel dier, dat altijd bereid is tot handelen. Zijn sluwheid is zijn kracht, als hij zijn vijanden op een dwaalspoor brengt. De zorg voor het gezin is eveneens een aspect van vossenenergie. Mensen die vossenkracht bezitten, zijn stille waarnemers en weten zelf onopgemerkt te blijven. Dat wil zeggen, ze versmelten met hun omgeving tot een eenheid om zich volkomen onopvallend in elk gezelschap te kunnen bewegen. Het zijn meesters in camouflage. De vos leert de eenheid te begrijpen en dit weten op een verstandige manier toe te passen. Dat heeft betrekking op alle gebieden. Een vossentalisman is vooral geschikt voor mensen die veel op reis zijn.

Vuurvlieg – Communicatie en verlichting.

Walvis – Creativiteit, inspiratie, familie, intuïtie. De walvis is de bewaarder van de geschiedenis van de aarde en haar geheimen. De herinnering aan het magische moederland Mu, dat eens in het westen van Amerika lag en dat alle indianenstammen als land van herkomst beschouwen, wordt door de walvis levendig gehouden. Eens was hij getuige van de grote catastrofe, waarvan het moederland slachtoffer was. Mensen met walviskracht hebben meestal een scherp gehoor en kunnen met deze gave alle informatie oproepen die in het universum opgeslagen ligt. Vaak zijn ze ook telepathisch begaafd. In veel gevallen weten ze zelf niet wat de bron van hun kennis is, en wordt hun pas in de loop van de tijd duidelijk hoe ze hun gaven kunnen gebruiken. De walvis leert de mensen hun eigen, oorspronkelijke toon te vinden en zich met hem te verbinden, want hij draagt de geschiedenis van alle levende wezens in zich. Hij toont aan dat de juiste frequentie een genezende werking heeft. Met zijn hulp kunt u leren u met de oeroude taal te verbinden die nog voor de ontwikkeling van de huidige taal werd gebruikt als communicatiemiddel. De walvis wijst altijd de weg naar uw eigenlijke geestelijke betekenis.

Wapiti – Kracht, edelheid, volharding, inspiratie, waakzaamheid, een lang en rijk leven. De wapiti is de grootste ondersoort van de herten. Behalve de mens vormt alleen de poema een gevaar voor hem. Om zich tegen de poema te weren heeft hij alleen zijn kracht en uithoudingsvermogen om te ontkomen. De kracht van de wapiti ligt in zijn vermogen om zijn eigen prestatievermogen goed te kennen en het optimaal te gebruiken zonder uitgeput te raken. Mensen die wapititkracht bezitten, bereiken hun doelen dankzij hun doorzettingsvermogen en hebben niet de behoefte ten koste van alles bij de eersten te horen. In een stress-situatie kan het voordelig zijn de wapitikracht aan te roepen om te leren hoe de eigen energie het best is in te zetten en om zo weinig mogelijk schade te lijden. Daarnaast staat de wapiti nog voor broederschap onder geslachtsgenoten. De ondersteuning in zo’n groep kan door de uitwisseling van gelijksoortige gedachten en ervaringen opbouwend en bemoedigend werken.

Wasbeer – Humor, overleven, reiniging, dubbelzinnigheid, nieuwsgierigheid,sluwheid, privacy.

Waterjuffer – Bovenaards, etherische schoonheid.

Watervogel – Overvloed, rijkdom en transformatie.

Wezel – sluw, bang, heimelijk, eenzaat, valt verbaal aan, observerend, scherpzinnig, geniepigheid. De wezel kijkt achter maskers en horen wat er werkelijk wordt gezegd. Wezelogen kennen de vele vertakkingen van een gebeurtenis, doordat zij onder de oppervlakte schouwen. Mensen met wezelkracht worden vaak onderschat, omdat hun discretie hun gebiedt hun kennis te verbergen. In het zakenleven zijn ze meestal niet te verslaan, omdat ze door hun scherpe waarnemingsvermogen altijd weten wat de concurrent van plan is.

Desondanks is de wezel een moeilijke machtstotem. Vaak voelen mensen met wezelenergie zich medeverantwoordelijk voor dingen die ze bij anderen waarnemen. Velen willen ook gewoon met rust worden gelaten of ze komen in een isolement terecht. Want te veel weten kan een mens eenzaam maken en belasten. Wat je uitstraalt is: ‘Laat me met rust, dan laat ik jou ook met rust.’ Zo nu en dan zou je zelfs een beetje schuldig kunnen kijken, vanwege de kennis die je hebt opgedaan door het leven te observeren. Je zou een eenling kunnen zijn, die zich voor anderen verbergt, of wellicht zelfs een kluizenaar. Als je in het bedrijfsleven werkt, ben je voor anderen een machtige bondgenoot, omdat je ziet wat de concurrentie doet. Mensen kunnen zich enorm vergissen wanneer ze je taxeren, aangezien je krachten niet onmiddellijk te zien zijn. Maar de eerste de beste keer dat ze proberen slimmer te zijn dan jij, zullen ze ervaren dat jij intelligenter bent dan zij.

Men kan de wezelkracht aanroepen om de achtergronden van een probleem te weten te komen. Merk op wie of wat aandacht nodig heeft, of een oplossing, en bied dan op[ je eigen stille of bescheiden wijze hulp aan.

Wielewaal – deze vogel kondigt leuke momenten aan en een gezellig samenzijn. De kans is daarom ook groot dat u wordt uitgenodigd op een receptie of ontvangst. Er staat u echter nog meer goeds en geluk te wachten. Er zal zelfs een moment zijn waarop u een groot geluk zult ervaren. Iets dat u in tijden niet meer heeft gevoeld. Ook zult u een heel plezierige vriendschap gaan koesteren. Houdt wel het hoofd erbij en laat u zelf niet te veel meesleuren.

Winterkoninkje – Blijmoedig, opgewekt, vitaal, vindingrijkheid en moed.

Wolf – Aardse wijsheid, bescherming, rituelen, loyaliteit en geest. De wolf wordt bij de ster sirius in het sterrenbeeld Grote Hond ingedeeld, waarvan volgens de legende de leraren in de oude tijd stammen. Zo is de wolf een leraar, die na zijn langdurige zwerftochten naar zijn roedel terugkeert om te vertellen over zijn waarnemingen en ervaringen. Hij leeft in een hecht gezinsverband zonder zijn zelfstandigheid op te geven. De wolf kiest een partner en blijft haar zijn leven lang trouw. Doordat de wolf naar de maan huilt, verbindt hij zich met haar kracht, de spirituele energie en het onbewuste, dat toegang heeft tot het totale weten. De wolf kan u de kracht geven om leraar voor anderen te worden. Zodoende kunt u hen helpen het leven beter te begrijpen en hun eigen weg te vinden. Door zijn energie kunt u ook contact met uw eigen innerlijke leider krijgen.

Wolverine – Kracht, vindingrijkheid, humor, wild en ongetemd, volg je dromen, doelmatig, kennis vergaren.

Wouw – Deze vogel zegt je dat je de komende periode uw ogen de kost moet geven en helder alles blijven bekijken. In combinatie met uw moed en inspanningen, zal dat tot succes gaan leiden. U bent koel en zelfverzekerd maar pas op dat u niet te koel en te zelfverzekerd bent. U kwetst daar onherroepelijk anderen mee en dat zal vroeg of laat zijn wisselwerking op uzelf gaan hebben. Als u goed oplet kunt u ergens groot deel uit halen.

IJsvogel – Zonneschijn, voorspoed, liefde. De ijsvogel met zijn prachtige kleuren staat voor gezag en is het symbool voor een vader figuur of iemand met de rol van gezinshoofd. Daarmee krijgt u dus te maken de komende periode. In uw privé leven staat u een vrij stabiele, goed georganiseerde en rustige periode te wachten. Ook op het gebied van de liefde zal het even heel harmonieus zijn. Ook zal uw oog op iets vallen. Als u er meteen bovenop duikt kunt u het bemachtigen, anders gaat het aan u voorbij.

IJsbeer – Kracht, overlevingstechniek, eigen-wijsheid.

Zalm – Vastberadenheid, verandering. koning der vissen , wijsheid en doelgerichtheid, gezegend met een lang leven zodat ze kunnen leren in waardigheid oud worden. Ze zijn plezierig gezelschap, creatief en passioneel,

Zeehond – Actieve verbeeldingskracht, creativiteit, lucide dromen.

Zeeleeuw – Tevredenheid, vrolijk, onbezonnenheid.

Zeemeeuw – Zorgeloos, vrijheid, overzicht, aarde, wind en water, communicatie

Zeepaardje – Inzicht, vrijheid, magische krachten, geneeskracht, mannelijke zachte kracht , met vrouwelijke sterke kracht balans hiertussen, helderziendheid

Zebra – balans, kracht, zwart/wit zien, individu blijven in een groep, zekerheid

Zeug – Vrijgevigheid, voeding, ontdekking. staat met haar grote worp jongen voor overvloed en vruchtbaarheid. Wees vrijgevig. Als je je verbonden voelt met de liefde van de godin voor al haar schepselen, ben je in staat vrijelijk te geven in de wetenschap dat zij ook jou zal onderhouden en voeden. Stel je open voor de overvloed die in de hele natuur aanwezig is. Sta jezelf toe deze overvloed te accepteren in de wetenschap dat het leven zich altijd vernieuwt en dat je niet bang hoeft te zijn er ooit gescheiden te zijn. Maak van het leven een feest en geniet van de schoonheid en de sensuele verrukkingen. De godin is gul en geeft en verniewt alles en iedereen.

Zwaan – Elegantie, koesterend, moederlijkheid, vrouwelijke gratie, inspiratie, zielenkracht Het is de kracht van de zwaan dat hij de genade van verandering aanneemt. Omdat de zwaan zich aan het hogere plan van de Grote Geest onderwerpt, ontstaat uit het ‘Lelijke Eendje’, de gedaante van zijn jeugd, een sierlijke zwaan. Hij is bereid deze genade aan te nemen en krijgt daarom toestemming in de droomtijd te zien, de ruimte aan gene zijde van de wereld der zinsbegoochelingen. Mensen die zwanenkracht bezitten, kunnen in de toekomst zien, omdat ze het plan van goddelijke kracht toelaten. De zwaan leert het bewustzijn in harmonie met alle bestaansniveaus te brengen en de intuïtie te ontwikkelen. Het is belangrijk dit vermogen om de toekomst te kennen toe te passen.

Het is een tijd waarin u open zult staan voor schoonheid en harmonie. Mede daardoor zult u een heel speciaal en uitzonderlijk intens moment gaan beleven. Een groot gevoel van vreugde zal over u komen en dat gevoel zult u willen delen met anderen Zijn er concurrenten of willen anderen u kwaad doen, dan helpt de zwaan met haar krachtige vleugels en hals om vijanden van u af te slaan.

Zwaardwalvis – Fantasie, oerkracht, geduld.

Zwaluw – Bescherming en warmte van het thuis; positieve financiele veranderingen, het juiste perspectief; Hoop; Nieuwe kansen; Onbevreesdheid; plichtsgetrouwheid;durf, Geest van de lucht, brenger van lente en geluk, coöperatie, vrede, precieze vlucht, teamwerk, gemeenschap, behendig en bedrijvig, vrouwelijke en occulte krachten.

Zwarte Panter – Moed, schaduwkant, kracht, stilte.

Zwijn – Diepe verbondenheid met de aarde, koestering, gretigheid.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]