De germaanse geneeskunde of biologische wetmatigheid/ logica

In de jaren 80 ontdekte Dr Rycke Geert Hamer, dat er een duidelijke structuur en logica werkzaam is in het fysieke lichaam. Wat de reguliere orde ziekte noemt, is voor de natuur een herstel van het fysieke lichaam via natuurlijke wetten. 

Dr Hamer was ook niet zomaar een dokter want naast zijn medische studies had hij ook theologie en natuurkunde gestudeerd. Dit gaf hem duidelijk een bredere invalshoek. Hij was werkzaam als arts/internist en werkte met kanker- en psychiatrische patiënten. Zijn ingesteldheid was zeer vernieuwend , zowel technisch als medisch en dat resulteerde in oa de ontwikkeling van de Hamerscalpel. Deze hamerscalpel zorgde ervoor dat de weefsels nauwelijks bloeden en zonder littekenvorming konden genezen. Hij ontwikkelde ook een speciale botzaag.

Vroege geschriften over de samenhang tussen emoties en ziekte

Toen ik mijn vader een jaar terug iets wou uitleggen over  emoties en het lichaam, kreeg ik te horen dat ik bij de nieuwe tijd hoorde en hij nog bij de oude tijd. Eerlijk gezegd, denk ik dat het juist omgekeerd is. Want de kennis waarmee ik werk is juist een heel oude kennis, die veel te lang verdrukt geweest is.

Acupunctuur is een chineese geneeswijze een 3500 jaar geleden ontstaan. Uitgangspunt zijn de meridianen die in ons lichaam lopen en een blokkade vertonen als de onderliggende emotie geblokkeerd is.

– Reeds in 140 n C schreef Galenus, een oude Griekse geneesheer over de relatie tussen emoties en kanker.

– In de werken van Plato, geeft Socrates aan dat het van groot belang is bij ziekte aandacht te besteden aan de geest en de emoties. Socrates beweerde dat als men deze relatie verwaarloost, men geen volwaardig arts is. Deze klinische wijsheid hield tot het begin van de twintigste eeuw stand. Tegelijkertijd echter ontwikkelde de geneeskunde zich in tegenovergestelde richting.

Begin 19de eeuw werd de medische wereld verkracht door de financiële hebzucht. Lichaam en geest werden gescheiden waardoor spontane genezing tegengewerkt werd. 

Zo ontstond de ‘wetenschappelijke mechanische’ zienswijze dat het lichaam maar een machine is die ook als een machine kan worden gerepareerd. Dit heeft wel geleidt tot het ontdekken van protheses, kunstorganen en andere manieren van operatieve mogelijkheden. Desondanks deze kundige, technische vooruitgang kon men ziekte niet vermijden en bleef men met vele onverklaarbare ziektes zitten.

Het fysieke lichaam is een levend, intelligent systeem dat de reguliere geneeskunde wil benaderen als zijnde een machinaal systeem. Hierdoor blijven ze voor grote raadsels staan ondanks de grote technische vooruitgang. In het tv programma mysterious diagnosis wisten ze te vertellen dat er al zeker 30 000 onverklaarbare ziekten opgetekend werden. En dit terwijl je met de germaanse geneeskunde  gemakkelijk ALLES kan verklaren en duiden. Hun nietszeggende antwoorden zoals: “ oorzaak onbekend of je moet er maar leren mee leven of we denken, we veronderstellen, we vermoeden….” zorgen enkel voor verwarring en angst bij de patiënt. Sommige dokters gaan echter zover dat ze een doodsvonnis durven uit te spreken of een diagnose vellen als “ we hebben kanker bij je gevonden en je hebt maar 6 weken meer te leven”. Mijn grootmoeder kreeg dit verdict, namelijk te horen toen ze beendermergkanker bij haar vastgesteld hadden en toch heeft zij nog 12 jaar geleefd. Helaas met bijzonder veel pijn omdat de dokters en de medicijnen het natuurlijk genezingsproces steeds bleven tegenwerken. Had ik 27jaar terug maar geweten wat ik nu weet, ik had mijn grootmoeder en onze familie, veel leed kunnen besparen. 

Het lichaam bezit namelijk een zelfgenezend vermogen.

Voor een gezond lichaam heb je een gezonde geest nodig

Wat heeft dokter hamer ontdekt?

ALle info vind je hier terug, wat op mijn site staat is een poging om het met mijn eigen woorden weer te geven. De germaanse geneeskunde bewees, dat er een STRIKTE NATUURLIJKE WETMATIGHEID is die ALTIJD gevolgd wordt door het lichaam. De huidige medische wereld werkt via mechanise wet. Dat wil zeggen dat de germaanse werkt vanuit het wat & waarom en dat de huidige medische wereld werkt vanuit wat de functionaliteit is.
Vb het oog:
– de germaanse zal je vertellen waarom iets zich voordoet en wat het verloop zal zijn (de natuurlijke wet die zal gevolgd worden) om de disbalans te herstellen = het zelfgenezend vermogen van je lichaam. De germaanse leert je de samenhang kennen en het onderling functioneren.
– de medische wereld vertelt je welke onderdelen er zijn in het oog en hoe deze apart functioneren. Loopt deze “mechaniek” fout dan gaan ze ingrijpen: snijden of herstellen zonder te begrijpen hoe het echt werkt.

Het lijkt me onmogelijk om een natuurlijke en een mechanische wereld te combineren? Of je lichaam is echt of het is een mechanisch ding??? Als je wit en zwart mengt heb je dan nog wit? Nee, dus iets is of natuurlijk of mechanisch.
De natuur onderhandelt niet want juist door haar strikte wetmatigheid kan de natuur bestaan en zichzelf steeds weer herstellen.

Hoe de zoektocht van Dr Hamer begon

In 1978 werd Hamer’s zoon DIRK tijdens een vakantie aangeschoten door de doorgedraaide Italiaanse prins Victor Emanuel van Savoye in de buurt van Corsica. Na een beenamputatie en 19 verdere operaties stierf DIRK drie maanden later in het Universitair Ziekenhuis van Heidelberg. Dit incident veranderde het leven van Dr. Hamer en zijn familie. Kort na de dood van zijn zoon werd Dr. Hamer ziek met teelbalkanker. Hij was nog nooit ziek geweest en legde direct de link dat het dramatische en onverwachte verlies van zijn zoon Dirk, de oorzaak was van zijn kanker. Hij noemde de shock beleving een DHS ( dirk hamer syndroom)

Als internist had hij toegang tot alle kanker dossiers die hij nauwkeurig begon te onderzoeken. Hij stelde onomstotelijk vast, dat alle kankerpatiënten voorafgaand aan hun kanker, een ernstige emotionele shock leden. Via hersenscans ontdekte hij verder dat elke emotie zichtbaar wordt in een specifiek gedeelte van de hersenen. Deze noemt men de besturingscentra. Elk besturingscentrum is verder verbonden met specifieke organen. De hersenen blijken dus de controlekamer te zijn. Hij ontdekte dat ziekte een natuurlijke wet was = bijzonder bio-logisch, intelligent, gestructureerd proces die de overlevingskansen voor de mens maximaliseerde. En dit proces verloopt altijd via duidelijk afgebakende processen.

De emotie (jouw beleving) bepaalt  hoe de ziekte zich zal vormen en uitwerken.

Hoe ontstaat ziekte

De Hamer ontdekte dat elk fysiek ongemak en elke ziekte, voorafgegaan wordt door een zware emotionele shock die hen onverwacht treft (overvalt). Deze shock wordt opgeslagen in de hersenen, op een voorafbepaalde locatie, die gelinkt is aan de emotie. De inprent zorgt voor een breuk in de zenuwverbindingen op die plek waardoor ze zichtbaar gemaakt wordt. De betrokken of getroffen hersencellen geven signalen af aan de bijbehorende organen. De signalen zorgen voor een celtoename (tumorgroei) ofwel een celafname (gaatjes in botten en tanden) of uitval van functies (verlamming) en dit naargelang de inslag in de hersenen. Bij ernstige conflicten zie je duidelijk een schietschijfconfiguratie (vorm) op de hersenscans (CT-beelden). Hetzelfde ring effect als je een steen in het water gooit. De symboliek is hier glashelder : je gebruikt jezelf als schietschijf = zelfafwijzing. Ziekte is eigenlijk een genezingsproces omdat het je probeert terug te brengen tot jezelf ipv jezelf te blijven afwijzen en als schietschijf te gebruiken. De mens leeft vanuit vijandschap met zichzelf en het leven. En als je de vijand wil zoeken, zal je hem enkel in je hoofd vinden. Je lichaam laat je voelen welke vorm (emotie) de vijand aanneemt. Of om een spreekwoord te gebruiken: wie zijn gat brandt moet op de blaren zitten. De keuzes die jij maakt worden altijd tastbaar = voelbaar. Maak je keuzes vanuit eigenliefde dan heb jij een heel fijn leven, maak jij keuzes vanuit zelfafwijzing, tja dan zal je op veel blaren mogen zitten. Persoonlijk heb ik op heel veel blaren gezeten totdat ik eindelijk mijn koppigheid liet varen en wou luisteren naar mijn gevoel.

WIl je jezelf en je geliefden gezond houden, neem dat de kennis van de germaanse tot jou en blijf uit de klauwen van dokters en ziekenhuizen. Met 10 simpele modules schenk jij jezelf een schat aan kennis en tools om je eigen lichaam te begrijpen. Via deze link vind je de modules. Klik rechtsboven op nederlands, dan op shop en daar vind je alle modules.  Als je de nederlands modules koopt mag je elke maand gratis aansluiten op een webinar waar je je vragen kan stellen. We hebben ook een telegramgroup

5 biologische wetten

Dr Hamer ontdekte, dat als 5 specifieke voorwaarden voldaan werd, er een verziekte situatie ontstond. Hij ontdekte ook dat het menselijke lichaam een intelligent systeem is, dat ontworpen is om te overleven. Het lichaam zal dus altijd oplossingsgericht en harmoniserend reageren en zo je overlevingskans vergroten. Een ziekte proces verloopt altijd via duidelijk te bepalen regels en dient een duidelijk doel: nl je kans op overleving te maximaliseren. Alles wat in je leven gebeurt is er VOOR jou en niet tegen jou. De natuur is meesterlijk en wonderbaarlijk. Het enige wat de mens ontbrak was een bruikbare handleiding ;-).

 • 1e biologische natuurwet – De ijzeren wet van kanker. De enige constante is de constante verandering: ons denken (de emoties) als vormgever van onze fysieke vorm (=veranderingen). Daaruit volgt dat spontane genezing volgt als je de emotie ontdekt die je in je greep houdt.Er zijn 3 criteria voor het ontstaan  en verloop van zijn proces:
   • Ieder ziekteproces ontstaat met een onverwachte, hevige, dramatische en isolatieve (= je staat er alleen voor) ervaring
   • De aard van het emotioneel conflict, bepaalt waar in de hersenen deze inslag plaatsvindt. Op plek in je lichaam die verbonden is met die plek in de hersenen zal de disbalans of zieke zich manifesteren of uiten.
   • Het ziekteproces loopt op alle drie de niveaus (emotioneel, hersenen en orgaan) synchroon.
 • 2e biologische natuurwet – De wet van tweefasigheid: elke ziekte bestaat uit twee fases nl de conflict fase en de herstel fase (deze noemt men foutief ziekte)

 • 3e biologische natuurwet – De ontogenetische (kiemblad gecentraliseerde) biologische speciaalprogramma’s of de evolutionaire bepalingen. De impact wordt bepaalt vanuit de menselijke noden inzake veiligheid en overleving. Vb een leugentje om bestwil is veel minder bedreigend dan verraad. Het ene ben je vergeten na 5 minuten, het andere kan jaren woekeren in je. 

 • 4e biologische natuurwet – Het ontogenetisch bepaalde systeem van microben (schimmels, bacteriën, virussen).

 • 5e biologische natuurwet – De kwintesse of zingeving: elke natuurlijke verandering is zinvol, heeft een biologisch DOEL. Met andere woorden: elke ziekte is een Zinvol Biologisch Speciaalprogramma (ZBS) van Moeder Natuur. Het doel is terug jezelf worden en elke vorm van zelfafwijzing (emotie) uit je systeem loslaten zodat je van emotie evolueert naar liefde en goed gevoel.

In mijn blog vind je vele artikels die je inzicht geven in emoties en hoe je psyche werkt

zelfontwikkeling

verhalen met symbolische waarde

dwalende denkpistes

Isabelle Lambrecht

healer & coach

Boeken en pdf inzake germaanse geneeskunde

hier nog een artikel

00 Book-Dutch

00 De-5-Natuurwetten

De 5 biologische wetten van Hamer (1) zeer goeie korte samenvatting

000 BIOLOGISCHE SPECIAALPROGRAMMA’S – OVERZICHT AANGPAST

Erfelijke ziekten begrijpen in samenhang met de Germaanse Nieuwe Geneeskunde – PDF

embryologie

Interessante sites

Germaanse geneeskunde

hoe de geest aanstuurt

trefwoorden lijst

biologica